mandag den 31. december 2007

Godt nytår til alle frihedsorienterede mennesker !

Så skyder vi det gamle halvdårlige år 2007 ad helvede til, og starter på en frisk !De Højreorientere Svin ønker hermed et godt og lykkebringende nytår til alle frihedsorienterede mennesker.

Vi håber, at det nye år vil føre til lavere skatter, færre forbud, mindre formynderi, og en afmatning af religøs fanatisme og fundamentalisme.
At det vil føre til rigdom og fremgang for alle mennesker på kloden.

Desværre er der ikke meget der tyder på, at disse beskedne ønsker går i opfyldelse.
Politikerne på begge sider, skal nok sørge for en masse skatter, afgifter, forbud, feminisme og barnepigeformynderi, og de religiøse fundamentalister skal nok få slået adskillige tusinde uskyldige mennesker ihjel, som det efterhånden er blevet sædvane.

Men vi vil ikke lade stå til, og spidser nu pennen, og gør - efter at have været lidt decembertrætte - klar til 2008.
Et dårligt år 2007 med økonomiske kriser, krige og terror er forbi, og man kan kun håbe på noget bedre i det nye år. Men man kan sagtens frygte noget værre.
I så fald kan man jo så se på den positive side : At 2007 sammenlignet med 2008 var et godt år.

I morgen holder statsministeren sin nytårstale.
Den vil sikkert være en gang indholdsløst lirum-larum, og en ren skåltale over regeringens fortræffeligheder.

Vi vil i morgen bestræbe os på at offentliggøre en alternativ nytårstale.
Den tale, som Anders Fogh Rasmussen ikke tør holde.

Glædeligt nytår !Her på redaktionen ønsker vi et godt nytår, og gør klar til aftenens brandert !


søndag den 30. december 2007

Fertilitetsbehandling - samfundsskadelig virksomhed !

Ikke flere skatteyderbetalte fertilitetsbehandlinger, tak !

Så hører vi det atter engang :

Barnløse skal tilbydes flere gratis fertilitetsbehandlinger.
Argumentet er blandt andet, at der fødes for få børn.

For få børn ? Hvad betyder dog det ?
Slår man op i nogle demografiske tabeller kan man forvisse sig om, at der aldrig har boet så mange mennesker i Danmark som nu.

Ved den første folketælling i 1769, var befolkningstallet på ca. 800.000.
For blot 2-3 generationer siden lå tallet på ca. 4.000.000.
Idag bor der 5.447.000 mennesker i Danmark, altså 35 % flere end i 1930erne.

Der er ganske vist blevet flere ældre, men samtidig er produktionen jo blevet effektiviseret og automatiseret, så der skal langt færre hænder til at producere den samme mængde som for blot få år siden.

Vi har næppe nogensinde været rigere, og det er svært at se, hvorfor det er så vigtigt med flere hænder for at øge produktionen yderligere.

Flere hænder kan kun fremskaffes på 2 måder : Enten gennem indvandring eller flere fødsler.
Begge dele vil vi gerne betakke os for.

Indvandring kan enten være indvandring af uduelige og religiøse fanatiske ballademagere, som næppe vil bidrage med ret meget positivt.
Eller det kan være indvandring af højtuddannede.

Førstnævnte vil være direkte dumt, og nærmest nationalt selvmord.
Sidstnævnte er udtryk for, at Danmark ikke selv kan løse sine problemer, hvilket er pinligt.
Desuden er det ikke udtryk for global solidaritet, at tømme den fattige verden for den højtuddannede arbejdskraft, som de selv har så hårdt brug for.

Flere børnefødsler er heller ikke løsningen.
Vi er rigeligt med mennesker i Danmark. Faktisk alt for mange. I forhold til landets størrelse, ville et indbyggertal på 2 millioner være mere passende. Så kunne man trække vejret, få lidt ro, og ikke se det danske landskab plastret til med højhuse og motorveje.

En tur i landets forretninger og supermarkeder, cafeer og andre steder, vidner forøvrigt om, at der ikke synes at være mangel på børn. Disse irriterende væsener, og deres ubehøvlede forældre breder sig mere og mere i det offentlige rum, til stor gene for andre.

Fertilitetsbehandling er derfor at betragte som samfundsskadelig virksomhed.
Ikke blot kloden, men også Danmark er alt for tæt befolket.
Det er velkomment med et pusterum, så befolkningstallet daler en lille smule.

Selvfølgelig vil der komme et mindre generationshul, hvor alderspyramiden forskubber sig lidt.
Men det burde ikke have nogen større betydning i et velfungerende og produktivt samfund som det danske.

Det er iøvrigt også naivt at forestille sig en alderspyramide, der ser ens ud generation efter generation. I takt med at folk lever længere, vil det selvfølgelig forskubbe forholdet mellem børn og gamle. Skal dette fohold være konstant, skal der fødes flere, hvilket vil øge befolkningstallet. Måske til 6 milloner inden for 10 år, og til 10 millioner inden for 60-70 år.

Dette er bestemt ikke ønskeligt. En anden mulighed for at sikre et kostant forhold mellem unge og gamle er at bruge den nu afdøde professor Johannes Sløks ide om, at man burde holde bestanden nede, ved at nedskyde en vis procentdel af de gamle hvert år. Men så får vi nok FN på nakken.

Istedet for at snakke om flere hænder, skulle man realisere dem der er, ved at omstrukturere samfundet, så mennesker flyttes fra uproduktive jobs som posekiggere, administratorer, skatteopkrævere, kontrollanter og papirnussere, til mere produktivt arbejde.
Desuden går der p.t. masser af veluddannede arbejdsløse rundt, der bliver afvist af et snobbet arbejdsmarked, fordi de tilfældigvis ikke er kvinder, unge og smukke, eller ikke har de rette venstreforvirrede meninger.

Ligeledes kan der spares en masse penge på skoler, vuggestuer og børnehaver, og med færre børn er det ikke nødvendigt at opretholde så stor en produktion som idag, da børn jo hører til de mest ressourcekrævende forbrugere overhovedet.

Går produktionen således en smule ned, så er det en pris der er værd at betale.
Det bliver rart at kunne trække vejret lidt mere frit, uden at skulle drukne i indvandrere, betonklodser, motoriserede køretøjer og skrigendende møgunger.

Ih ja, hvor er vi få mennekser i Danmark !
Her ses befolkningsudviklingen for de seneste 45 år.

tirsdag den 25. december 2007


Skal det alene være op til tilfældige mennesker med en primitiv retsopfattelse at dømme anklagede ? Fra nytår stækkes deres magt. Heldigvis !


Fra nytår bliver nævninges magt indskrænket, således, at der skal være enighed mellem nævninge og de juridiske dommere, for at en anklaget kan bliver dømt skyldig.

.

Dette tiltag hilser vi velkomment. Det vil styrke den anklagedes retssikkerhed, og dermed vil det også være en klar forbedring af retssystemet. Nævningeting blev oprindeligt indført for at øge den anklagedes retssikkerhed, men ser paradoksalt nok ud til at have fået den stik modsatte effekt.

.

Det ses ofte, at nævninge kender anklagede skyldige, selvom dommeren i sin retsbelæring har talt for frifindelse. Idag har en anklaget langt større chance for at blive frikendt med juridiske dommere end med nævninge. At komme for et nævningeting er stort set ensbetydende med at blive kastet for løverne. Kan man ikke 100 % bevise sin uskyld, kan man stort set være sikker på at blive dømt.

.

Et nævningeting består af 12 "almindelige mennnesker" som primært er håndplukket fra de politiske parti-organisationer (alene DET burde få alarmklokkerne til at ringe), og det er mennesker ganske uden juridisk indsigt. Chancen for at disse mennesker lader sig lede af følelser fremfor forstand er stor. Man kan frygte, at en meget omtalt sag, med diverse overskrifter i formiddagsbladene, meget let kan påvirke en nævning.

.

Det er yderst uheldigt, at en anklagets skæbne skal lægges i hænderne på hævngerrige mennesker med en primitiv retsopfattelse. Vi er overbeviste om, at hvis nævningene også helt selv måtte bestemme strafudmålingen, så ville enhver lille lommetyv blive pisket og hængt bagefter.

.

Små mennesker med små og store frustrationer kan således kompensere for deres private problemer ved for en stund at lege Gud, og bringe andre i ulykke. Filmen "12 vrede mænd" giver et meget godt billede af nævninges meget forskellige bevæggrunde for at stemme som de gør. Filmen ender dog mere lykkeligt for den anklagede, end det som regel gør i virkeligheden.

.

At give nævningesystemet den magt som det har idag, er udtryk for en helt forfejlet demokratiopfattelse. At man ved næsetælleri kan afgøre, om en person er skylidig eller ej. I det hele taget er det en ganske tåkrummende opfattelse, at "Den lille mand" er mindst ligeså klog som dommerne når det kommer til skyldsspørgsmål, og at dommerne ikke skal tro at de er noget, bare fordi de har en lang uddannelse, og en stor erfaring med retssager.

.

Det kunne være spændende at se hvad der ville ske, hvis man udvidede denne opfattelse til andre arbejdsopgaver i samfundet : At man lod nogle tilfældige mennesker udføre bypass-operationer, eller lod det være op til passagererne på et fly, hvordan man havde tænkt sig at flyve det til Austalien. Lægerne og piloterne skal ikke tro at de er noget !!

.

I et retssamfund må og skal det være sådan, at det er anklageren, der skal bevise eller stærkt påvise den anklagedes skyld, ikke den anklagede, der skal bevise sin uskyld. Det er her forskellen på nævninge og juridiske dommere indfinder sig. Hvor dommerne lægger retssamfundets præmisser til grund for en dom, så vil nævninge dømme "skyldig" hvis de blot har en mistanke om den anklagedes skyld.
.
.
Her i partiet ønsker vi selvfølgelig, at forbrydere bliver straffet, men vi kan bedre leve med, at en kriminel bliver frikendt, end at en uskyldig bliver dømt. Derfor er det glædeligt, at nævninge ikke alene kan afgøre skyldsspørgsmålet fra efter nytår. Nu får nævningetinget den rolle som det var tiltænkt : At være en lille ekstra chance for den anklagede, hvis dommeren finder vedkommende skyldig.
.
.
Chancen for at et nævningeting vil frikende en anklaget som dommerne finder skyldig, er så godt som lig nul.
Derfor kan man ligesågodt tage skridtet fuldt ud, og helt afskaffe dette idiotiske system.

søndag den 23. december 2007

Vi ønsker alle en GLÆDELIG JUL !

Julemanden holder fri fra Christiansborg, og prøver i juletiden at lefle for de små, men kommende vælgere !I denne juletid skal alle jo som bekendt være søde ved hinanden, og derfor vil vi allenådigst lade være med at tale dårligt om nogen eller noget de næste par dage.

Men vi skal nok komme tilbage, og bide de folk i haserne, der fortjener det.
Men alle har brug for en kort julepause, både de der bliver slagtet, og de der slagter.

Derfor vil vi lade julefreden indfinde sig.

Nu er vi klar over, hvorfor politikerne går så tidligt på juleferie. Det er selvfølgelig fordi de skal hjem til Grønland og pakke alle julegaverne ind, og så komme ud med dem den 24.

Til dagligt befinder julemændene sig på Christiansborg, når de ellers gider at passe deres arbejde.

Herfra deler de årligt ud af de milliarder af skattekroner, der er stjålet fra borgerne, og smider dem ned gennem skorstenene hos en masse mennesker, der ikke har behov for offentlige midler.

Til jul ifører de sig så et rødt kostume og et langt vatskæg, så i det mindste børnene måske vil tro på dem, da vi voksne jo forlængst ikke stoler på dem over en dørterskel.

Vi tror således ikke på julemændene, men vi ved at de eksisterer.

Den gamle fremskridtsmand, Kresten Poulsgaard, udtalte engang, at julemanden var socialdemokrat, fordi han var rød og delte gaver ud.

Vi deler ingen gaver ud, men vil for en gangs skyld udlade at dele øretæver ud heller.

Vi ønsker alle, både venstre- og højreorienterede, midterorienterede og ikke mindst velorienterede, en rigtig god og glædelig jul.

Og så må det være tid til en julesang :

http://www.youtube.com/watch?v=meapqLErekY&feature=related

lørdag den 22. december 2007

Hver 5. anmeldelse af voldtægt er falsk !

Mange voldtægtsanmeldelser bliver opdigtet, når en kvinde vil hævne, dække sig ind eller blot fortryder. Det kan ødelægge en udskyldig mand for livet !


Fagbladet Dansk Politi skriver, at en undersøgelse af 58 anmeldte voldtægter har vist, at hver 5. anmeldelse var opdigtet. Løgn og latin fra ende til anden.

Det kan der være flere grunde til.

Kvinder, der har været deres mænd utro, og vil dække sig ind på denne modbydelige måde; hævngerrige kvinder der er blevet sure på en mand, og derfor vil skade vedkommende; eller kvinder der har være for løse på tråden, og har fortrudt bagefter.

Rent faktisk kan det jo også bare være kvinder der generelt hader mænd, eller kvinder der forsøger at gøre sig interessante ved at sætte sig selv i en offerrolle.

Uanset årsagen, er det på tide, at samfundet slår hårdt ned på den slags svineri.

Ved at opdigte voldtægter, og endog udpege uskyldige mænd som voldstægtsforbrydere, forvolder disse hjerneforblæste og ondskabsfulde kvindemennesker megen skade.

For det første, selvfølgelig, for de mænd det går ud over.

En falsk anklage kan i værste fald sende en uskyldig mand bag tremmer 3-4 år, hvad dertil hører af bank og chikane fra medindsatte.

Disse uskyldigt dømte kan se frem til et liv med et kainsmærke i panden, og al den foragt fra omgivelserne som man kan tænke sig.
For det er jo en ganske modbydelig ting at forgribe sig sexuelt på et andet menneske.

I anden række er det også beklageligt for de kvinder der reelt har været ude for et sexuelt overgreb, og ikke tør anmelde det af skræk for, at de ikke vil blive troet, og dermed for kan de virkelige voldtægtsmænd gå frit omkring, og undgå deres velfortjente straf.
Det er synd for disse kvinder, og er bestemt ikke godt for retssamfundet og retsfølelsen.
.
Vi forlanger, at falske voldtægtsanmeldelser og anklager skal straffes langt hårdere end tilfældet er idag.
Foreløbig er det ikke blevet til andet end nogle latterlige bøder, og i få tilfælde en betinget dom på omkring 10-20 dages fængsel.
.
Det er typisk at kvinder slipper så let fra en alvorlig forbrydelse. Det er derfor heller ingen tilfældighed, at stort set alle landets indsatte er mænd, der altså også måske består af USKYLDIGE mænd, der har været ofre for disse modbydelige kvindemennesker.

Kvinder bliver enten frikendt, eller får symbolske straffe.

Hvor er ligestillingen henne ?

Tingene bliver værre endnu, hvis man vælger at følge Lone Dybkjærs sindssvage feministiske ide om, at det for fremtiden skal være den anklagede der skal bevise sin uskyld, og ikke omvendt.
En retspraksis vi troede udelukkende hørte hjemme i de værste diktatur-stater.
.
Elller når Vagn Greve opfinder et nyt ord : "Uagtsom voldtæt" ! Prøv selv at høre, hvor dumt det lyder.
Straffene for falske anmeldelser burde være mindst ligeså hårde som den straf en såkaldt voldtægtsmand kan risikere, eller gerne hårdere.

En straf på 10-15 års fængsel og en ordentlig endefuld finder vi vil være passende.
Lovgivningen rummer faktisk muligheder for, at disse møgkællinger kan spærres inde i op til 6 år.
.
Vi kan kun opfordre dommerne til at bruge de strafferammer der er, til det yderste.

tirsdag den 18. december 2007

Godt nyt til feministerne : Flere unge kvinder end mænd får en videregående uddannelse.

Mænd sakker bagud.
Blandt yngre mennesker udgør kvinderne flertallet af de der har fået en videregående uddannelse.
Hvad mon ligestillingsfundierne siger til det ?


Ifølge Danmarks Statistik, er der blandt folk i 30-års alderen flere kvinder end mænd der får en længerevarende uddannelse
Det skal blive spændende at se, hvad de feministiske ligestillings-fascister siger til det.
De vil højst sandsynligt mene at det er rimeligt med en skæv fordeling, fordi den jo tidligere har været skæv i den modsatte retning.

Men sådan kan man selvfølgelig ikke stille tingene op. Dagens unge mænd skal jo ikke undgælde for, at tingene var anderledes førhen.

Vi får dagligt tudet ørerne fulde af kvindernes ligestillingsgas. Intet er for stort og intet er for småt til at brokke sig over, hver gang kvinderne er i undertal, det være sig som ministre, erhvervsledere o.lign.

Luppen bliver konstant hevet frem, og er der ikke mindst lige så mange kvinder som mænd på de fordelagtige poster, så vil flere rabiate politikere ligefrem lave kønskvoteringer.

Malou Aamund fra Ny Alliance har ovenikøbet haft den frækhed at ønske politisk indgriben mod private virksomheder, der ikke havde et vist kvantum kvinder i deres bestyrelser.

Bortset fra det dybt betænkelige i at udøve kønskvotering i kvindernes favør, er det jo også en grov og utilbørlig indgriben i private virksomheders dispositioner, og dermed et attentat mod den private ejendomsret.

Skal man have kønskvotering, så er universiteterne et bedre sted at udføre det, da det jo er offentlige - og dermed ikke private - institutioner.
Derfor venter vi med interesse på et udspil fra ligestillingens mange klidmostre. Der skal flere mænd på universiteterne, men her får ligestillingslyden nok en anden pibe.

Sjovt nok er det kun på de områder, hvor kvinderne er i undertal, at ligestillingen interesserer ligestillingsmagerne.
De eneste steder hvor de ikke kræver kønskvotering er på områder hvor kvinderne er i overtal, og så på de områder hvor det gør ondt.

Det rører dem fx. ikke, at det stort set kun er mænd der sidder i landets fængsler, og at det udelukkende er mænd der bliver slået ihjel i internationale operationer.
At mænd lever 6 år kortere, og desuden stort set aldrig får forældremyndigheden over deres børn ved skilmisse, det interesserer heller ikke de højtråbende fruer.
De har heller aldrig krævet kvindelig værnepligt.

At kvinderne idag er i overtal på universiteterne, er intet mindre end en katastrofe.
Det har også kun kunnet lade sig gøre, fordi at man - som Helmut Nyborg har påpeget -på uddannelsesinstitutionerne har sænket niveauet gevaldigt, så danske akademikere ligger i bunden i forhold til deres kolleger i andre vestlige lande.

En lektor ved Københavns Universitet har åbent fortalt, at han gav højere karaterer til smukke kvinder.
Tak for den afsløring. Vi føler med de grimme kvinder, men vi føler altså også med alle mændene.

Man skulle tro at kvinderne var glade for at det forholdt sig sådan. Kønskvotering bygger jo på positiv særbehandling, og at få gode karakterer fordi man ser sød ud, selvom man eventuelt er dum som en hest, er da den ultimative særbehandling, og må da være en appelsin i kvindernes turban.

Men nej ! Mange kvinder blev sure over denne "Sexistiske mand".
Dem der burde være sure på ham skulle imidlertid være mændene, der ikke bliver bedømt på deres begavelse, og derfor istedet må arbejde som avisbude eller røvtørere fordi de ikke ligner Britney Spears, og så overlade de fede jobs til nogle dumme gæs.

Det er især de humanistiske snakke-fag som kvinderne har indtaget. Naturvidenskab er der ikke mange af dem der har talent eller interesse for.

Af ovenstående to grunde bør man derfor afskaffe mundtlige eksaminer, og alene have skriftlige. Og lærer og censor der bedømmer opgaverne, må ikke kende identiteten eller kønnet på de der har skrevet dem.
Med en sådan praksis vil det kun være meget få kvinder der kommer langt i uddannelsessystemet.
De fleste må tage til takke med en middelmådig 9. klasses eksamen.

Mændene behøver således ingen kønskvotering, men blot retfærdighed i uddannelsessystemet. Så skal tingene nok rette sig op helt af sig selv.

Det vil betyde, at mændene atter vil indtage de vigtige poster i samfundet, og kvinderne kan skrue lidt ned for karriereblusset, og blive hjemme og holde hus og passe børn.
Det der er kvindens bestemmelse.

mandag den 17. december 2007

Ingen kunstig befrugtning til fede !

Der skal naturligvis ikke gives fertilitetsbehandling for vores skattekroner !

Ifølge en artikel i Berlingske Tidende, foreslår visse eksperter at svært overvægtige kvinder ikke bør tilbydes fertilitetsbehandling, da de oftere end andre aborterer eller føder misdannede børn.

Dansk Fertilitetsselskab overvejer i den forbindelse at indføre visse retningslinier.

Her i partiet er vi generelt imod fertilitetsbehandling. Den skal kun være tilladt for heterosexuelle par, og skal ske for egne midler.

Derimod skal hverken enlige eller lesbiske tillades kunstig befrugtning.

Vi er klar over, at det er svært at få flertal for dette, så ligesom man i visse tilfælde kan tænke kreativt i kampen mod forbud, kan man også gå den modsatte vej og tænke kreativt i kampen mod det tilladte.

Derfor mener vi, at såfremt fertilitetsbehandling stadig skal være tilladt, så er det fint med nogle retningslinier for kvindernes vægt.

Vi vil foreslå en max. grænse på 10 gram. De der overstiger denne vægt skal ikke kunne modtage fertilitetsbehandling, for jo højere vægt, des større chance for misdannede børn.

Denne gang har vi de såkaldte eksperter på vores side.

torsdag den 13. december 2007

Så skal julekuglerne pudses !

Så er det bare om at komme igang, folkens !


I morgen er det den store julefrokostdag rundt omkring på landets arbejdspladser.

I en tid med bornerthed, feminisme og helseflip, er det rart at der ses lidt igennem fingre med denne livsfornægtende attitude, bare denne ene gang om året.

Det er 364 dage for lidt, men lidt har jo som bekendt også ret, og vi kan kun opfordre læserne til at slå gækken løs i morgen.

Vi kan fuldt ud tilslutte os nedenstående julesang, der er kreeret af "Ørkenens Sønner".

Følg opskriften, og få en glad dag.

http://www.youtube.com/watch?v=vhkSr3eHVqk

Behold bare dine penge, Jørgen Poulsen !

Giv ikke 5 flade øre til Røde Kors !
Der findes heldigvis mere anstændige organisationer !


Her i partiet har vi en klar fornemmelse af, at Jørgen Poulsen vil donere sine 750.000 kr. til et godt formål.
Ikke fordi han er drevet af humanistiske motiver, men fordi at han sådan set ikke kan gøre andet, hvis han vil have en mikroskopisk chance for at bevare et gran af anstændighed.

Men Jørgen Poulsen kan spare sine penge, og beholde dem. For med mindre at vælgernes hukommelse er på demens-niveauet, så vil Poulsen være en færdig mand i dansk politik.

Så nytter det altså ikke noget, at den arrogante og politisk ubegavede Lars Kolind, hvis ledelsesstil minder om Scientology, går ud og taler om "Gadens parlament".

Han overser, at det er det samme "Gadens parlament", der har puttet penge i raslebøsserne til Røde Kors.

Det er dog ikke kun Poulsen der skal skoses i denne sag. Især Røde Kors er der grund til at kritisere. At de vil bruge så mange af de indsamlede penge til verdens fattige på sådan en charlatan er skandaløst.

Næste gang en indsamler fra Røde Kors ringer på døren, bør man tage pænt imod indsamleren, for vedkommende er sikkert drevet af ædle motiver. Alligevel skal man med de Søren Krarupske ord fra 1987 sige "Nej, ikke en krone".

Ikke fordi, at vi ikke har lyst til at hjælpe nødlidende mennesker, men fordi pengene ikke skal havne i en organisation, der formøbler midlerne på den måde.
Giv istedet penge til Caritas, Folkekirkens Nødhjælp eller andre, der i højere grad sørger for at pengene havner de rette steder.

Det bør jo ikke gå ud over verdens fattige, at Røde Kors opfører sig som en flok idioter. Straf Røde Kors, og ikke de mennesker der har brug for en hjælpende hånd. http://www.youtube.com/watch?v=Zxu5d7AJ9GA

tirsdag den 11. december 2007

Pas på skattemanden i ny forklædning !D A N M A R K. F R I T. F O R. I N D K O M S T S K A TPas på ! Skattefar forsøger sig med en ny charmeoffensiv. Så når det ringer på din dør, og det ikke er fastelavnsmandag, eller en indsamling til Jørgen Poulsens gyldne håndtryk, så læg ikke noget i raslebøssen. Det KAN være skattemanden i ny forklædning. Se blot her :

http://www.youtube.com/watch?v=3B3I4YirD9U

Endelig et glædeligt politisk løftebrud !

Skal vores gysser havne i børnefamiliernes lommer ?
IKKE TALE OM !
.
Ifølge skatteministeren bliver den lovede forhøjelse af børnechecken sandsynligvis ikke til noget lige med det samme, pga. fare for overophedning af den danske økonomi.
Det lyder fornuftigt. Udover det umoralske i at kaste vores penge i grams på den måde, så er det også udtryk for økonomisk uansvarlighed at stopfodre familierne med penge til forbrugsgoder.

Vi er så vant til at politikere løber fra deres løfter, og det bryder vi os normalt ikke om, men lige i netop dette tilfælde skal det være et yderst velkomment løftebrud.

Som Sir Humphrey i "Yes Minister" kunne have udtrykt det :
Lad os håbe at skatteministeren kan holde sit løfte om sit løftebrud, og ikke laver et nyt løftebrud, så han bryder det først lovede løftebrud med et nyt løftebrud, så han kan holde det løfte han i første omgang gav (er De forvirret ?).

Magen til asocial ide, at give velhavere ekstra skattekroner, skal man da lede længe efter.
Det er ikke nogen social begivenhed at få børn, men udspringer af et frit valg.
De der har haft glæden ved at undfange børnene, må også tage sig af pligterne. Det gælder bla. at give børnene tøj på kroppen, smøre dem ordentlige madpakker når de skal i skole, og ikke mindst give dem en ordentlig opdragelse.

Hvorfor skal du, kære læser, aflevere de penge, som du ærligt og surt har tjent på dit arbejde, dine aktier, din virksomhed etc. til andre mennesker, så de kan lægge ekstra store julegaver under juletræerne til deres uvorne afkom ?

Vores penge er VORES, og ikke børnefamiliernes eller andre nasserøves.
Det er ikke fordi vi er nærige her i partiet. De der har hjælp behov bør hjælpes.
I år må tusindvis af børn holde en kummerlig jul pga. fattige eller alkoholiserede forældre. Giv dog midlerne til at de kan få en god jul, fremfor at dumme Hellerrup-lægebørn kan få et ekstra playstation spil, som forældrene snildt selv ville kunne betale.

At folk der kan klare sig selv skal have vores skattekroner, har intet med social solidaritet at gøre.
Det er derimod hamrende asocialt, og er en hån mod de børn og de dårligt stillede familier, der har brug for at vi rækker dem mere end en slatten hånd.

Anders Fogh er en kylling !

Danmark må være verdens længste bil. Baglygterne er på Christiansborg, men rattet er i Bruxelles !


Så blev det endeligt afgjort : INGEN FOLKEAFSTEMNING OM EU-TRAKTATEN !

Det regnede vi heller ikke med, men det er dumt af statsministeren.

Han havde nemlig en enestående chance for at gøre EU til en mere folkelig sag, hvilket vel må være i hans interesse, og samtidig kunne han indenrigspolitisk have ydmyget socialdemokraterne ved at vise, at hans sindelag var mere demokratisk.

Men nej.

Vi kan med en lille omskrivning af en kendt sang synge :

Han er lige som de andre,
ikke noget for sig selv
Og ned til EU der vil han vandre
Når han som statsminister si`r farvel (hvilket for vores skyld gerne må ske den dag i morgen).

Det er tåkrummende, at demokratiets eneste forsvarere i denne sag skal findes i så tåbelige lejre som på den yderste venstrefløj, i Dansk Folkeparti og hos et par forvirrede tosser fra Ny Alliance.

Det er bestemt ikke hverdagskost at vi gør det, men i dette indlæg vil vi faktisk rose Ny Alliance for at udvise ægte demokratisk sindelag.

Det er jo let nok for SF, Enhedslisten og DF at være tilhængere af en folkeafstemning, for som modstandere af traktaten har de jo ved en folkeafstemning alt at vinde, og intet at tabe.

Derimod er Ny Alliance jo meget EU-begejstrede, og var dermed som det eneste parti villigt til at risikere noget i demokratiets tjeneste.

En sjælden ros herfra til Khader og Co.

Såfremt politikerne havde inddraget EU-traktaten i valgkampen, kunne det måske forsvares, at det alene var Folketinget der afgjorde sagen, for det er vel reelt de færreste der sætter sig ned og læser en uforståelig traktat igennem.
Men når man har holdt sagen helt uden for diskussion op til valget, så bør man anstændigvis tage en folkeafstemning.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi her i partiet er modstandere af at Danmark indrullerer sig yderligere i dette kollektivistiske projekt, hvor det reelt er Sydeuropa der svinger taktstokken.

Vi er dog ikke imod et forpligtende samarbejde på udvalgte områder, men nok er for længst nok.

Men for eller imod, så mener vi, at en afstemning om et sådant emne er vigtig.

Faktisk tror vi, at det ville gavne EU-sagen, hvis der var flere afstemninger, for dermed ville en større del af befolkningen sætte sig mere ind i hvad EU er, gør og bestemmer. Dermed kunne man få en seriøs diskussion om Europas fremtid.

Spørgsmålet er dog om skaden ved øget magt til EU er så stor, for når de danske politikere alligevel lader hånt om befolkningen, så kan man jo ligesågodt lade sig styre af pamperne i Bruxelles, som af udemokraterne på Christiansborg. Forskellen er den samme.

Foghs taler kan så blot produceres gennem et eller andet computerprogram tilsluttet en tilfældighedsgenerator. Som her, fx.
http://www.youtube.com/watch?v=7U4n0a9-ELomandag den 10. december 2007

Socialdemokraterne er bange for folket !

A-Socialdemokraterne vil selvfølgelig ikke høre folkets mening, for sosserne ved bedst.
Die Partei, die Partei, die hat immer Recht !
.
Så blev det bekræftet, hvad vi hele tiden har vidst.

A-Socialdemokraternes teknobæer vil selvfølgelig ikke høre befolkningens mening om den ny EU-traktat.

De er så bange for folket, som en flok nudister der forsøger at forcere et pigtrådshegn.

Udemokratiske teknokrater, bestående af højrøvede elitære besserwissere.

De så helst et helt andet folk, der helst tænkte i de samme syge kollektivistiske og a-historiske baner som dem selv.

Selvfølgelig vil de ikke sende en traktat til afstemning, for tænk nu hvis man ikke fik sin vilje ?

Den helt store skandale i denne sag er, at man slet ikke har diskuteret traktaten i forbindelse med folketingsvalget.

Hvis social-okke-nokkerne mener, at folketinget suverænt skal afgøre sagen, så burde de jo anstændigvis have inddraget sagen i valgkampen, fremfor at tale og velfærd og vindmøller og alt andet ligegyldigt gas.

Vores råd til Anders Fogh er, at såfremt han er rigtig smart, så sender han traktaten til afstemning.

Dermed signalerer han dels, at han respekterer befolkningen, og samtidig kan han få lagt en passende afstand til Socialdemokraterne ved at vise, at Venstre er et demokratisk parti der ikke frygter vælgerne, hvorimod socialdemokraterne kommer til at stå med røven bar, som de komplette vælgerforskrækkede teknokrater de er.

Fogh vil med sådan en melding ovenikøbet have en god chance for at vinde EU-afstemningen, for han vil dermed signalere, at der ikke er noget at skjule, og ikke noget som vælgerne behøver at være bange for.
Den slags vil blive husket ved næste valg.

Statsministeren som demokraten, der turde inddrage vælgerne i et vigtigt europæisk spørgsmål, og socialdemokraterne der på den mest arrogante vis bare smak døren i for næsen af befolkningen.


Statsmanden overfor de talentløse tosser. Kom så Fogh ! Vis at du er den statsmand, som Helle Thorning aldrig bliver, og som Nyrup aldrig var.
"Danmark for folket" er vist ikke en sang a-socialdemokraterne kan bruge mere. Hør deres nye slagsang her :
.

lørdag den 8. december 2007

Hvem skal afløse Bendt Bendtsen ?

Vi savner Estrup, men han kan jo desværre ikke afløse den rare Bendt Bendtsen !For tiden ulmer det kraftigt i det konservative bagland.
Ca. halvdelen ønsker Bendt Bendtsen skiftet ud som leder af Det konservative Folkeparti.

Lad det være sagt med det samme : Bendt Bendtsen er en rar mand, men nogen stor leder eller retoriker er han ikke .
Han skriger på en efterfølger, men problemet er, at der ikke lige ligger nogen for.

Faktisk er vi her i DHS ret ligeglade med hvem den ny leder bliver, for de konservative har udviklet sig til et behagesygt, kællingeagtigt og velfærdsnarkoman-parti.
Alligevel er det vigtigt, hvem der evt. skal være Danmarks næste statsminister, så helt ligegyldig kan man jo ikke være over for det.

Bendtsen kom til som en kompromiskandidat, fordi han var en af de få, som ingen andre i partiet ville rive hårtotterne af under fløjkrigen.
Det er meget godt at være fredsbevarende soldat, men nogen stor leder bliver der ikke ud af det.

Siden hædersmænd som Andrè , Scavenius og Estrup har der ikke været nogen store konservative profiler. Ikke KONSERVATIVE. Schlütter var en fin statsmand, men han var bestemt ikke konservativ så det gjorde noget.

Ligemeget hvem man vælger, vil der kun blive tale om en halvgod kandidat.
Der er vel kun 3 på bedding :

Lene Espersen, en af de politikere der faktisk er en smule konservativ, og vil stå ved det.
Hun har dog ikke mange strenge at spille på, og virker mest som om hun har lært et par sætninger udenad : "Noget for noget", "Konsekvens", "Hårdere straffe" og lignende oneliners.
Hendes største bagdel er dog, at hun er kvinde, og da vi her i partiet er modstandere af fruentimmeres stemmeret i almindelighed, valgbarhed i særdeleshed, så er hun udelukket.

Lars Barfod, klart et af partiets bedste hoveder, der ovenikøbet har den "frækhed" at komme med selvstændige konservative udmeldinger, bla. på skatteområdet.
Han blev helt uretfærdigt ofret på sundheds-fascisternes alter pga. noget fødevare tingel-tangel. En sag der ovenikøbet ikke var hans skyld.
Spørgsmålet er, om han modsat Espersen har retorisk gennemslagskraft.

Helge Adam Møller, prototypen på en gammeldags hæderlig og firkantet konservativ, der ikke er bange for at skide i egen rede, hvis fugleungerne har fortjent det.
Helge Adam Møller mistede dog under valgkampen en del af vores agtelse, da han hoppede med på det evindelige børnefamilie-lefleri. Men ellers er han en god all-round konservativ. Altid veltalende og velforberedt.

Hans bagdel er, at han næppe er stemmesluger. Han jager for mange af de bløde vælgere væk.
Men måske skulle de konservative tænke på, at hvad udad tabes, kan indad vindes, og at mange ægte konservative måske vil vende tilbage i folden.
Og hvorfor hele tiden lefle for en pseudo-folkestemning. En gammel Højre-minister i Estrups regering sagde til en fransk gesandt: "Kære ven, her i landet lader vi os ikke lede af folkestemninger. Vi bekæmper dem".

Men de konservative har et problem. Ingen af kandidaterne er oplagte, så derfor fortsætter kaptajn Bendtsen med at sejle skibet på grund.

Genindfør spanskrør og skoleuniformer

Istedet for at tæske løs på lærerne, burde lærerne og børnenes forældre måske rette vreden det rette sted hen !


Ny trend : Forældre er i stigende grad begyndt at tæske løs på deres børns lærere.

Vi skal ikke afvise, at visse lærere har fortjent en gang kagstrygning for at fylde poderne med deres venstreforvirrede sludder, men generelt ligger problemet et andet sted.

Forfatteren Bjarne Reuter udtalte engang noget i retning af, at forældre forventede at kunne levere en spand lort ved indgangen, og satte næsen op efter at få guld ved udgangen.

Den går ikke. Idag er poderne så forkælede og egocentriske, at det næsten er umuligt for selv de bedste lærere at få noget positivt ud af det.
Når forælderne så samtidig mener, at lige netop DERES guldklumper skal have særbehandling på andre børns bekostning, så går det galt.

Manglende opdragelse og ligegyldighed overfor alt hvad der hedder borgerlig moral er hovedsynderen. I den sag har børnenes forældre et langt større ansvar end deres forkælede møgunger.

Det danske skolevæsen er sygt. Udover en fatal mangel på faglighed, mangler der respekt, og det er på tide at få udskiftet mobiltelefonerne med skoleuniformerne, og så få genindført spanskrøret, så lærerne kan give de forkæle børn de klø, som forældrene åbenbart har forsømt at give dem.

Desværre har et socialistisk folketing jo også efter sædvanligt svensk forbillede afskaffet den ellers helt naturlige revselsesret.

Her i partiet fik vi mange klø i skolen, og som den begavede læser kan observere, er det ikke noget vi har taget skade af.


Nu skal det pludselig være lærernes skyld, at folk ikke formår at opdrage deres vederstyggelige afkom !

torsdag den 6. december 2007

Vi væmmes ved Jørgen Poulsen grådighed !

2 af de millioner kr. der skulle være brugt til verdens nødstedte, skal ned i Jørgen Poulsens folketingsbukser. Humanisme - det er noget andre skal vise, ikke en selv !
Vi siger : FY FOR SATAN !

.
I dag kommer det frem, at godhedsindustriens nestor, den selvretfærdige Jørgen Poulsen, forlanger 2 millioner kr. fra Røde Kors, fordi han reelt er blevet fyret.
Den slags kaldes i de finere kredse for "Et gyldent håndtryk".

Poulsens krav er ligedele ubegavet og umoralsk.
Selvfølgelig skal Poulsen ikke have en krone.

For det første er folketingsarbejde altså et fuldtidsjob.
Røde Kors er en humanitær organisation, som man ikke bare skal spinde guld på, medens man kan gå og dendere den inde på tinge.

For det andet har Poulsen selv valgt arbejdet i folketinget, og havde han modsat den bundhæderlige partifælle Rene la cour Schell valgt at tage sit tøj og gå frivilligt, så han ikke havde to kasketter på samtidig, havde vi haft et gran af respekt for ham, hvilket vil selvsagt ikke har.

For det tredie burde Poulsen tænke på, såfremt han er den store humanist som vi får tudet ørerne fulde af at han er, at de 2 millioner kr. han skal putte ned i lommen ved siden af folketingsgagen, altså kommer fra de mange indsamlinger, der skulle gå til verdens nødstedte mennesker.

Så meget for forloren humanisme. Vi giver ikke en tøddel for hverken den eller for Jørgen Poulsen.

tirsdag den 4. december 2007

Ingen folkeafsteming om EU - shame on you !

35 gammel valgplakat - mere aktuel end nogensinde !
Ingen afstem denne gang. Politikerne må vælge sig et andet folk, der er mere villige til at hopppe på denne uappetitlige lispind.
.
Så kom det frem hvad vi hele tiden har vidst : Ingen afstemning om EU-traktaten.
.
Fogh er ikke " JuridiskForpligtet" siges det. Nej men der er også noget der går ud over juridisk forpligtelse - den moalske ! forpligtelse, som er hinsides nogle højtbetalte statsembedsmænd, der altid gør hvad systemet siger..
.
Hvorfor skal disse teknobæer og termotranser altid bestemme dendanske lovgivning.
Hvad med lidt idepolitik, intuition og lyst til at diskutere værdispørgsmål.
Men Fogh KAN faktisk blive forpligtet til en afstemning, hvis folketingets partier holder deres løfte.
.
Derskal nemlig kun 60 under skrifter til at kræve folkeafstemning.
Las os se lidt på mandatfordelingen for de der lovede en afstemning :
SF 27
EL 4
Ny Alliance 5
DF 25
Så vidt vi ellers kan regne giver det 61 mandater.
Hvis partierne stod ved deres løfter, kunne man give hele etablishementet af hovskisnovski-jura embedmænd en finger der var så stor, at den ville rage op i himlen.

mandag den 26. november 2007

Godt nyt til Abdul Abolla Hamid - vi må ikke give hånd mere, pga. en tossedokter !

Død over sudndhestosserne !

Sundhedsnazierne får aldrig fred. Nu må vi ikke slå på næven mere.
Det er bakteriefremmende.

Det har altid været god kutume at give hånd. Det viser respekt for andre.
At religiøse fundamentalister har det anderledes, må være deres sag.

Vi har givet hånd siden Gorm den Gamle. Nu kommer der en eller anden læge-tosse og siger, at det er farligt.Hvor gamle vi bliver ligger i generne, intet andet.
Ingen lever 5 minutter længere fordi de giver hånd. Og hvis de gør, så gid den socialhjælp til spilde.

Stop sundhedfascismen.

Den kommunistiske forbryder Putin kværker sin gamle fjende, Kasperov, Sovjet-statens største geni.

Kasparov ! En mand der tænker sig om !Putin ! En mand der ikke tænker sig godt nok om !Justitsmord på Kasparov.

Fascisten Putin lægger ikke fingrene imellem.

Nu skal nationens søn, den bedste skakspiller siden Fremmedhaderen Fischer og Kommunisten Karpov, bag tremmer.

Kasparov har gjort sit land stor ære. Nu vil en talentløs eks-kommunist sætte ham i fængsel.
Som partitro kummunist havde Kasparov integriteten til at sige stop og sige fra. Det var modigt og flot.
Kasparov er et bundhæderligt menneske. At gøre ham fortræd er både dumt og ondt.
Verdens måske allebedste skakspiller nogensinde har sat hovede og hals ind for at gøre det godt for det russiske folk.

Her i partiet holder vi O procent med Pest-tin, og 100 procent med GK.
Gari burde have Nobels Fredpris. Prutin burde have et spark i røven !

Forbrydelsen til ende


Så kom morderen frem.
Vi har kendt ham siden i sommers, men har lovet at holde kæft.

Men nu kan vi snakke ud ad posen.
En TV-serie er så ligegyldig, men substansen af den, og det der kører almindelige menneskers liv kan være så ulækker, og aldeles ikke ligegyldig Det beyder noget, hvad der foregår oppe i folks hoveder.

Morderen kunne være indvandrer, men nej. Forbudtski for Overdanmark. Indvandreren skal altid være ren.
Morderen kunne være lige så rig som vi selv er. Men nej, forbudtski for Overdanmark. Rige mennesker laver ikke kriminalitet.
Morderen kunne have været en af magtens mænd. Men nej, forbudtski i Overdanmarkdanmark. Magtfolk er gode og kloge.
Morderen kunne have været en radicoll überdanscher. Men nej, helt forbudt. Raiicoole gør intet forkert.

Så hellere en lille dum og faderløs tabespsykopat. Det er så nemt for overdanmark at spytte på samfundets svagegeste, og stigmatisere, og gøre nar.
Der er mindst ligesåmange mordere i Overdanmark som i underdanmark.
Men så har Danmark fået sin morder, der ikke var en del af den herskende klasse.

Rige er sympatiske og kloge, arbejdere er mordere. Sådan er det i de politisk korreke TV-Serier,
De gode og de rigeste sidder på Christiansborg, de dumme og usympatiske er flyttmænd.

Dybt ulækkert og usympatisk, rige Sveistrup.
Det havde været modigt, at lave en serie, hvor morderen var indvandrer, kvinde eller radicool. Det turde du ikke.
Bedre held næste gang, og INGEN politisk korrekt Emmy herfra.

lørdag den 24. november 2007

De amerikanske vælgere har intet at vælge imellem

Giv dog denne mand en treide peiode,

Vores amerikanske venner har et problem, og vi føler med dem.

Da Bush, pga. valgreglerne ikke må stille op igen, står valget mellem den feministiske folkefjende, Hillery Clinton, og den forhadte poppulist Guilliani.

En dårlig valgsituation for vores gode venner i USA.
Vi ønsker, at Reagan eller Nixon bliver gravet op af kisterne, eller at Bush får en valgperiode mere.
Alt andet er dødsstødet til en god nation, og til Vesten som værn mod kommunisme.

Død over demokraterne. Vi håber stadig, at anti-caffe-laten, Arnold, stiller op. Men pga tåberegler om hjemmeføddingestarus, må han ikke.
Lav reglerne om NU, og undgå Hillery-katasrofen.

Tivoli ødelagt af ahistoriske mennekser !

Tivoli ødelagt af dumme og umodne pengefikserede fjolser !
.
.
Tivoli er borte.

Denne gamle smukke dame levede i 164 år. Kun 12 år kortere end den tudegrimme skildpadde, Esmeralda.

Man skal forandre for at bevare. Konservatismens smukke credo !

I Tivoli har man forandret for at forandre. En overfladisk Lars Liebst, og en svagt begavet overlegen tøs, har ødelagt et stort nationalklenodie, fordi man havde en fejlagtig opfattelse af hvordan markedet fungerer.

Det ved de intet om. Markedet bevæger sig ikke i trends, men i modtrends. Folk i Danmark og i udlandet, elsker Tivoli, fordi det netop ikke er noget, som ligner andet ahistorisk bras.

Tivoli er berømt i hele verden, fordi det er noget, som alt andet ikke er. Når man begynder at lave hjerndød Dyrehavsbakke af det, kan det kun gå galt, for det ses alle andre steder, meget bedre.

Webmasteren kan stadig huske, da man i Tivoli kunne sidde med sin madpakke i Mælkeriet, hvor de fattige kom, og kunne høre de små fugle pippe.
Hvor man kunne få et halvt kilo pommesfritter af madmor for 2 kroner, hive i de enarmede og bruge sin sidste dyrebare krone til en tur i Kulormen med sin bedste ven.

Alt er væk.
De enarmede er blevet til nularmede, Mælkeriet er skiftet ud med Caffe Latte, Kulormens 1-krones tur er byttet ud med Det Gyldne Tårn til 70 kroner, madmor er forlængst død, og erstattet med ovnvarmede bjækekartofler serveret af dumme skolebørn.

Alt skal forandres, også Tivoli. Men ikke for meget. Hemmeligheden består i konservatismen, og ikke i liberalismen.

Fatale ting der er blevet begået :

Konditoret, et enestående unikt sted, hvor man kunne høre Frits Kreisler og få hjemmelavde flødekager, er erstattet men et overfladisk Cafe Latte Sted, som der er millionvis af i hele verden.

Det Lille Iskagehus, en af Københavns smukkeste bygninger, er blevet revet ned, og erstattet af en tarvelig grilbar.

Plænen, med alle mulige sjove indslag, er blevet sløjfet, fordi der skal være rock-støj hver fredag, til glæde for alkoholiserede unge toppsykopater.
Nu ligner det flotte område, der tidligere var prydet med bænke og ballonmand, Gronud Zero.

Divan 2, der producerede verdens bedster rejemadder, er blevet skifte ud med Pop-fisen Peter Aschenfeldts ligegyldige Care Ketshup.

Koncertsalens dygtige symfoniorkester, er blevet fyret, fordi det var for dyrt. Den gode tradition, 3. afdeling, der var det tætteste Danmrak kom på Sidste Promenadekoncert, har også fået dødsstødet.
Jamen, for DYRT !
Hvad betyeder det? Man kan da sikkert få den sympatiske Richard Ragnvald til den halve pris. Men vil Tivoli huskes for "Kære lille Mormor".
Den går bedre i forsamlingshusene, fremfor i en konservativ national have.
Dygtighed koster penge, og man kan også købe for billigt.
At investere i Sjællands symfoniorkester var klogt. Dygtige musikere af største kaliber. At give dem fingeren var stjerndumt.
Sats på talent, og ikke på dumhed.

Nu mangler vi bare, at Pantomime-teatret bliver omskabt til Mc D., Nimb bliver til Illums Billighus og Det Kinesiske Tårn til amerkansk hotel.

Fuck Tivoli-ledelsen. Talentløs bande.

fredag den 23. november 2007

Danmark har fået en So-ci-al demokratisk - regering -igen !

Danmark har fået en So-ci-al demokratisk regering igen !


Den nye regering har været hos dronningen.
Den er ikke værd at råbe hurra for, men når alternativet var et socialdemokatsisk/rdikalt rædselskabinet med hovski snovski feminister, så er det måske ikke så tosset endda.

Blandt de nye er :

Troels Lund Poulsen, miljøminister : "Jeg er en god miljøminister, fordi jeg selv bor i naturen". Vi lader den lige stå et øjeblik.

Birthe Rønn Horbæk, integrationsminister : Et glimrende valg. Konen har hjerne og hjerte. Kærælighed og konsevens er hendes nøgleord.

Lars Løkke Rasmussen, finansminister Kunne få hvilket ministerium det skulle være. Venstres bedste hovede.

Karen Jespersen, velfærdsminister : Hvad er det for noget pjat at have, indkomstskatten skal væk.

Connie Hedegaard bliver Klimaminister. Stod det til os, blev hun arbejdsløs.

Carina Christensen, Transprotminister. Ligner øretævernes holdeplads, og i vores øjne har denne dejlige og helt undervurderede pige fået flere øretæver end hun nogensinde har fortjent. Hun kunne med rette flyttes et par brikker frem. Kulturminister eller justitisminister. Hun er, som titlen på en Tin-Tin bog : Den mystiske stjerne.

Resten er vist lidt af Das Selbe.Borgerlig moral siger, at har man ikke noget pænt at sige, skal man holde sin mund.

Regeringen kunne være bedre, men også værre.
Når vi kommer til magten, ser alt lysere ud.

Forbrydelsen - danskernes sutteklud !


Ved Sveistup efterhånden selv, hvordan hans serie slutter !

.

Der er stadig gang i public service TV.

Her i partiet er vi modstandere af den slags kollektivisme, men kan se en fordel i, at folk har fælles referencerammer.


Gregory-mysteriet samlede i 50erne danskerne. Det er charmerende og godt med fælles gods.

Liberalistiske tosser vil aflive den sidste rest af fællesskab. Det skal de ikke få held med.


"Forbrydelsen" er et godt eksempel på noget der samler folk, og som der kan tales om i frokostpauserne på arbejdspladserne.


Her i partiet har vi længe vidst, hvem morderen er, eller snarere var, fordi vi kender manus-forfatteren. Vi har valgt at holde vores kæft, fordi folk har brugt for spænding. Men da en eller anden idiot fratog danskernes pseudospænding, og afslørede det hele, kom der en ny morder. Det er så også afsløret, og lige nu ved forfatteren ikke selv hvem svinet er.

Det er et sygt samfund der går op i sådan noget.

En godt sammenskruet serie er det den er, og holder ved.

Hvis nogen fortæller pointen er der ikke noget at gøre ved det.

I dagens Se &Hør samfund, går man mere op i en krimi, end om at gøre op med verdenssamfundets forbrydere.

Lidt for mange ministerier. Cut a few !

Troels Lund. Nu også minister. Han var god som ung, men har mistet evnen til at sige Roma imod !
.
.
Hvad skal Danmark med så mange ministerier ?

Vi vil ikke gå så langt som Glistrup, og foreslå statministeriet afskaffet. Men mindre end nu kan gudødeos gøre det.

Fx. er miljøministeriet nu delt op i to, så den overfladiske og dybt overvurderede Connie Hedegård forbliver, og bugtaler-dukken Troels Lund Poulsen bliver minister.
Troels Lund var en politisk begavelse da han var folketingskandidat. Efter at han blev valgt ind, er det slut med selvstændige meninger.
Han kan da ikke have glemt sin børnelærdom, men magten gør åbenbart meget skidt ved folk.

Det er tydeligt, at de der har selvstændige meninger går frem ved valgene, og de der løber fra dem går tilbage.
SF og DF, som vi ellers ikker på visse punkter bryder os om, har fået en fortjent fremgang, fordi de står ved det de mener.
Danske vælgere belønner mod og mandshjerte, og straffer totunget tale. Sådan !

torsdag den 22. november 2007

Stop EU-tosserierne, og fasthold politkerne !

Stop EU-kollektivismen !

Lone Dybkjær har muligvis en god poine.
Hun mener, at Danmark skal ikke skal have en folkeafsemning, så længe vi har et folketing.
Det nyvalgte parlamentarikere vil ikke tage det danske folk med på råd.

Problemet er, at Dybkjærs præmis er forkert.
Det danske folketing ønsker ikke at diskutere noget som helst.
Dybkjær tror sødkikset og naivt, at politikerne vil snakke med det danske folk om EU-spørgsmål. Det vil de ikke.

Derfor er afstemninger om EU nødvendige, så folket kan holde landsskadelige holdninger i tømme.

Sundhedtosserne ødelægger det danske natteliv !Ryg sundhedsnazierne ud !

.


.


Ingen effekt af rygeforbudet, skriver Reuters.


Nej, ingen sundhedseffekt, men en anden negativ effekt.Gode caffeer og værtshuse må dreje nøglen om, fordi sundheds-tosserne har dikteret stederne med regeltyrani.


Nu sidder vi bare og damper smøger hjemme i Chesterfielden, fremfor at gøre det i byen.Heldigvis udviser mange gode borgere civil ulydighed, og ryger løs på den lokale.Gak hen og gør lige så, og giv anti-ryger mafiaen en finger.Værthuse tilhører altså ejerne. Hvorfor skal radikale sundheds-psykpater blande sig i hvad der skal ske ?Det usunde skal ind, det sunde det skal ud, Nu skal vi have et Cafe Latte-Forbud.Død over sundhedsfascisterne. De er nogle forbudsvin.

Nem lille fidus - bliv rig i en fart

Så er chancen der- Smid et par milli ind !
.
.
Det danske aktiemarkede er i total panik.

Mogens Lykketoft havde i det mindste ret i een ting : Det danske aktiemarkede består af hysteriske kællinger.

Alle panikker, pga. lidt uro på overfladen. OMC20-indekset falder med 3 % hver dag.
Men det kan selvfølgelig ikke blive ved, for de hysteriske kællinger har snart solgt alt hvad der kan sælges. Og kursmanipulerende forbrydere kan snart heller ikke smide mere ud.

Her i partiet er vi tungt lastet i Mæersk og ØK for et par milli.
Fordi de falder med 20 % er der ingen grund til at opføre sig som hysteriske slapsvanse. Folk der i panik og sælger til lave kurser et stjernedumme.
Markedet har det OK, trods svag dollar, høje olipriser og subprimekrise.

Køb nu, medens markedet er nervøst. Et par millioner eller 5 i puljen, kommer snildt flerefold tilbage.
En rigtig god forretning
Smid 10 milli ind i Maesk eller Atlantic Pertoleum. Pengene kommer godt igen. Også casino-aktien Genmap har oplagte muligehder p.t.

Vi kan kun opfordre danske aktieejere til at tage det roligt, eller bruge deres resterende penge på at tanke op.

DHS guide til den der vil være rig eller fattig, du vælger selv :

Maersk A og B
DS Norden (er i 1000 om 3 måneder)
B &O
Jyske Bank
Nordea
Atlantic Petroleum (lidt casino, ikke stabil, bedst til daytrayding)
FL Smidth
Novo Nordisk
Lundbeck-Laursen
Satair
Bonusbanken
Rockwool
DSV

Brændte fingre :

Vestas (god på kort sigt, men ikke i langspyt).
Torm
Bavarian
Neurosearch
Novozyms
GN Store Nord
Group 4
Danske Bank

Hold nallerne væk.
AV for den lede, en gang junk.

Her i De Højreorientere Svin ønsker vi det bedste for alle.

Vi ønsker at alle skal blive stinkende rige.

Vent 2-3 dage, til markedet er i bund, og så turbo på.
Vi ønsker, med Thomas Helmigs ord, fed fed lykke til alle.
Nu er chancen der, grib den.

En milli på hver forelået aktie, og din formue er fordoblet om 1 år.

onsdag den 21. november 2007

Hyldest til Niels Hausgaards to yndlingsofreSøren Krarup. En af de politkere, der er den kætterske ryst, der siger det der skal siges !


Det er ikke hverdagskost, at vi roser politikere fra andre end DHS.
Men der skal være en ros for det kunstneriske indtryk.

Vi bryder os ikke og Dansk Folkepartis kollektivisme.
Men de skal roser for at sætte værdidebatten i højsædet.

Pastor Kraurp og pastor Langballe har gjort et stort arbejde for at få nolge værdipolitiske tanker ind i et ellers pengefikseret folketing.

I de kulturradikale medier bliver de konstant omtalt som "Præstefætrene", så man dermed udsletter individet og sætter dem i bås. En ulækker stigmatisering.

I en tid med kommunisme og ateisme, har Krarup & Langballe vist en rigtig vej.

Det er stærkt, at nogle politkere i et mammon-samfund tør sætte værdipolitik på dagsordenen.

Tænk, at Danmark har to politikere, der har modet og viljen til at gå imod tidens popsmarte trend.

Krarups bog, 60 års Danmarkshistorie, er den bedste bog der er skrevet., siden Sløk skrev "Herre, giv mig mere vantro". Den burde være pligtlæsning for ethvert skolebarn.

De danske dialekter trues af globaliseringen

Modersmålsselskabet. Et sikkert skib i et oprørt hav !
.
.
Danske dialekter er så godt som døde, skriver Kristeligt Dagblad idag.

Det er en sandhed med modifikationer. Man kan altså stadig skue en bonderøv på dialekten, men der er noget om snakken.

Tidligere kunne man høre forskel på Christanshavnere og Nørrebroere. Det kan man ikke mere, men jyder og fynboer kan man altstå stadig høre forskel på.

Her i partihovedkvarteret i København K, taler vi ligesom alle andre i hovedstadsområdet, MKR (Moderne Københavnsk Rigsmål).

Dialekterne er på vej ned. Det er trist, for det er charmerende, at selv et lille land har så mange nuancer.
TV og radio gør deres til at udslette forskellene.

Alligevel bør man ikke holde dialekterne kunstigt i live, som når fx. Poul Shclütter går til eksamen i Sønderjysk.
Men man bør heller ikke historieløst gøre alt for at aflive dem.
Og det sker, når liberalister som Martin Ågerup gør alt for at skille os af med traditionerne, fordi der ikke er penge i dem. Tænk, hvor stort et nummer han gjorde ud af at aflive rådhusklokkerne på DR. Et nationalt samlingspunkt myrdet, fordi en liberalistisk mand ikke kunne vente 2 minutter ekstra med at høre sin radioavis.

Dialekterne skal nok overleve, men TV og radio har reduceret dem.
Modersmålsselskabet er et glimrende foretagende, som vi her på siden vil kippe med flaget for, men kunstigt åndedræt virker ikke i længden.
Det svarer til at statsstøtte en syg virksomhed.

Men dialekterne skal beskyttes mod liberalist-mord. Ahistoriske trendsættere orker ikke forskellighederne. Stod det til de radicoole, skulle alle elever undervises på engelsk. Copenhagen Business Scool. Vi brækker os.

Dialekterne er en del af vores nationale arv.
Et udtryk for, at Danmark er et sammensat og charmerende land.
Lad ikke pengefikserede og EU-liderlige globalister sætte denne charmetrold ud af virke.
Start fx. med at undervise på dansk, fremfor på engelsk.

Nyt parti - Frihedspartiet !

Den modige Ruth Evensen danner nyt parti !

.

Danmark har fået et nyt parti. Nyt er måske ikke det rigtige ord, men her på redaktionen er vi lidt langsomme i optrækket.

Partiet hedder "Frihedspartiet". Det lyder som sød musik i den gode Jürg Heiders-ører.
Men det danske Frihedsparti har ikke Haiders fremmedhadske diskurs, og tak for det.

Racisme er udtryk for kollektivisme, fordi man sætter mennesker i bås.
En ren taberholdning for mennesker, der ikke magter tilværelsens udfordringer, og en hån mod det selvstændige individ.

Frihedspartiet skal være velkomment, bla. fordi det er imod fosterfordrivelse.
Det er utroligt, at der ikke er et parti på tinge, der vil forbyde dette morderiske svineri.

Bag partiet står den modige Ruth Evensen, der har haft de autonome psykopater på nakken.
Hele Overdanmark synes bare, at hendes menighed skulle overlade sin ejendom til anarkistiske tosser.

Vi har stor sympati for Frihedspartiets program, der udover abortmodstand plæderer for EU-udmeldelse og empati med forfulgte mennesker.

Derimod bryder vi os ikke om partiets bornerte holdning til porno.
Porno er noget, som den enkelte må gøre op med sig selv og sin samvittighed. Det er et moralsk, ikke et politisk spørgsmål.
Man kan ikke være frihedsorienteret, og samtidig regulere i folks moral.

Spørgmålet er, hvor frihedsorienteret dette ellers sympatiske foretagende er.
I børnebogen "Folk og røvere i Kardemommeby" siger politimester Bastian : Man må ikke skade andre, eller sætte livet til, men forøvrigt kan man gøre hvad man vil.
Et fremragende slogan, som alle partier burde rette sig efter.

Alle bør have ubegrænset frihed, så længe man ikke begrænser andres soleklare ret til frihed.

Vi vil ønske partiet god vind, men kan p.t. ikke anbefale at man underskriver en vælgererklaring, af den simple grund at vi selv har brug for den.
Men når vores 19693 underskrifter i hus, vil vi anbefale, at man giver Frihedspartiet sin støtte.

Held og lykke skal der lyde herfra.

Danmark frit for indkomsskat og rockere !

DDer er åbenbart stadig brug for HA og Banidos, fordi nogle nordsjællandke slapsvanse ikke kan finde ud af at forsvare deres ejendom !
Danske ny-rige støtter rockere.

Samfundet er på vej mod det rene helvede, hvis gode danskere ser sig nødsaget til at give rocker-psykopater penge.
Men det siger jo også noget om hvor retsløst Danmark er blevet.

Undertegnede chefideolog er mangemillonær, men ville aldrig give en krone til et rockersvin.
Skattevæsenets tyveknægte kan bekæmpes på anden vis. Her i partiet har vi 3 vigtige opskrfter :

1 : Køb en kagerulle (hvis det ikke var forbudt, ville vi sige : Køb en Colt 44. Make my day !).
2. Meld dig ind i De Højreorienterede Svin / Danmarks Reaktionære Parti
3. Undlad at have sex med røde eller radicoole møgfisser. Så undgår man også en verden med dumme forkælede børn.

Skattevæsenet er nogle tyveknægte, men rockerne er ikke noget spiseligt alternativ. Folk, der beskytter deres formue via rockere, er nolge tabere.
At pleje omgang med rocker-psykopater er for langt ude.
De Nordsjællandske bøsserøve bør engagere sig politiksk, fremfor at give deres penge væk til en flok kriminelle tåber.

tirsdag den 20. november 2007

Nu skal der turbo på !

Nu har Fogh chancen for at føre borgerlig politik. Villy, Ole Sohn og Helle har vælgerne sat skakmat !
.
.
Nu har Fogh fået carte blanche til en periode mere.

Det bliver sidste priode med Anders, der virker metaltræt.
Men nu er der 4 gode og gratis år til at gøre det, som mandens tanker tilsagde ham da har var ung.

Nu må der gøres op med skatteplyndringsstaten, og føres liberal politik.

Kollektivistiske og småsocialistiske Pia tør næppe vælte regeringen.

Hvis Fogh vil huskes for noget godt, udover sit udenrigspolitiske mandsmod, er det nu der skal handles.

Fogh har intet at miste. Han klarer ikke en periode mere, og vil overlade magten til Lars Løkke, der er dygtig, men også lidt for kollektivistisk.

Det er utroligt, at vi har et VKO-flertal, der ikke bliver brugt.

Nu er der ingen grund til vælgerleflen. De næste 4 år kan man gøre som man lyster. Så gør det dog.

Ny Ali-Ance fik fortjente prygl af vælgerne !

En lige højre i sylten på Ny Alliance !


Nu er valget slut.

Taberne blev Gallup, Greens og Danmarks DDR-radio.
Folk vil ikke socialisterne, trods rød propaganda.

Den største taber var Ny Ali-Ance.
Selvom partiet var blevet båret på hænder og fødder af medierne, var der kun 3 % fæhoveder, der kunne være sig selv bekendte og krydse Y.

De danske vælgere lever og har det godt. Den slags popfis får ingen sympati.

Ny Arrogance bør nedlægge sig selv. De stod i sommers til 25 mandater. De fik 5, og efter nytår får de max en halv procent af stemmerne. Det tal vil altid opnå, for psykopater vil altid være her.

Lille Nuance hader almindelige mennesker, og så gerne arbejdsløse ende i en rendesten. Vi har kun foragt til overs for disse popsmarte og selvfede idioter.

Død over Ny Assistance !
Det gode menneske, Gitte Seberg, har helt fejlplaceret sig selv.
Hun er alt for godt et menneske til dette tosseprojekt.

"Helt i midten, helt perfekt".
Hvad er det for noget vrøvl.
Gutten Tag, Mann Oxenschaft !

"Det begyndte med de 3 - ya-yeh - der kom hurtigt flere til - yeah !"
Tja, det begyndte med 3 tosser, og det endte med at alle faldt fra.
Det danske folk er for sundt til at give pop-idioter indflydelse.

Død over Ny Arrogance !

mandag den 19. november 2007

Det danske demokrati lever

Mine damer og herrer. Hellee kunne slå Anders Fogh. Det sker i år 2065 !


Tak til de danske vælgere for ikke at sætte Se &Hør Pop-dullen Paula Larrain i folketinget.
Nu bliver det sændende, hvor længe furien interesserer sig for politik. Skal vi vædde på, at hun har forladt dansk politik om 8 dage ? Et overladisk pigebarn. Vi vil gerne vædde 10 flasker whisky på at hun har meldt sig ud af politik om en uge eller 3 uger.

Det danske demokrati lever, og har det bedre end forventet. De danske vælgere er bedre end deres rygte.

Et stort tillykke til den bagavede Helle Sjelle, der har skippet alskens popfis, og har været sig selv.
En politiker af rette støbning og integritet, der desværre er en mangelvarre.

Danske vælgere belønnede dette med deres dyrebare kryds.

Anders - det mindste af mange onder

Anders Fogh. En stor fører.
Her i partiet kan vi mildest talt ikke fordrage de danske partier, fordi de bygger på socialisme, kollektivisme og skatteplyndring.

Men vi er glade for, at Anders Fog kan fortsætte. Fordi han var det eneste alternativ til den kompelt tomme Helle Thórning, og af to onder vælger man det mindste.

Anders Fog har gravet sine minamalstatstanker ned, og det er vi skuffede over.
Det var, selvom vi ikke kan udstå Poul Nyrup Rasmussen, et enestårende rigtigt billede at rive siderne ud af Anders Foghs bog. For han er løbet fra alt.

Alligevel vil vi her på siden hylde Fogh som en stor fører.
Han holdt fast mht. Muhammekrisen. Det var flot, og statmandsagtigt.
Tænk, hvis Danmark havde været ledet af nogle tåber som den svenske tosse, Fredeik Stjernspsykopat-felt.
Der vil give køb på demokratiets principper. Fy fan !

Også i Irak-spørgsmålet holdt Fogh en maskulin linie, og lod sig ikke bringe i uføre af hysteriske kællinger.
Hanholdt fast i princippet om, at vesten ikke skulle sættes skakmat af en uhyggelig diktator.
Men det forstod den danske venstrefløj ikke en brik af.

P.t. er der ikke meget at komme efter. Men kan det ikke blive bedre, er Fogh for strong.
Han er den bedste stasleder siden Estrup. En stor fører.

søndag den 18. november 2007

Bogmessen i København - en meget blandet oplevelse

Bøgerne lever, og har det godt. Men der er for meget rødt bræk imellem !

Her på redaktionen aflagde vi bogmessen et besøg.

Det var en besynderlig oplevelse.

Den selvsmagende Ib Michael sad på et podie, og udgydede sin forfærdelse over, at Danmark havde nosser nok til at gå sammen med USA i kampen mod Irak-fascisterne.

Manden kunne overhovedet ikke argumentere for noget som helst, men alligevel var han genstand for beundring fra de fremmødte Hellerupfruer.

Man skal høre meget før ørerne falder af.

En ung tåbe-feminist holdt en tale om sin holdning til ligestilling. Hvis Danmark var et sundt land, var furiens udgydelser blevet kvalt i grin. Men Danmark er ikke sundt, men sygt, så derfor stod folk og tog denne talentløse tosse fuldkommen alvorligt.

Den københavnske bogmesse er en basar for alskens ruskomsnusk.
Der var gode stande, bla. en stand for bioteknologi, der gjorde op med new-age fup, nummerologi og alskens kvindagtigt svindel.

Også Modersmålsselskabet, der kæmper en heroisk kamp mod udslettelsen af det danske sprog, var repræsenteret. Et glimrende foretagende. Men det druknede helt ufortjent i mængden af SF-stande og skidterads.

Massemorderen Che Guevara havde sig helt egen fanklub på Ole Sohns forlag.

Har danskerne intet lært af historien ?

Ole Sohn var tidligere Moskva-tilhænger. Nu hylder han Morder-Che. Bliver manden aldrig klogere ?

Bogmessen var alt i alt en sørglig forsamling, af små triste og røde psykopater.

Den københavnske bogmesse er en god ide, men man må stramme sig an, og højne niveauet.

Enhver rød charlatan kan stille sig op med nogle pjecer, og kalde sig et forlag.
Der må sættes nogle minimumsstandardkrav, for dette ellers glimrende foretagende.

Kristendemokraterne bør nedlægge sig selv

Bodil Kornbæk bør trække sig som partileder !
.
.
Kristendemokraterne er begyndt at samle underskrifter for at stille op til en ny lussing.
Partiet har fejlet, og burde blive helt ude.
I Danmark er der behov for et kristendemokratisk parti, men man bør holde fast i sine rødder.

Det er helt fatalt, at partiet inden valget gav sin entydige støtte til de røde.
Et eklatant fejltrin.

Ligeledes burde man ikke have skippet sin abortmodstand.
Partiet har været det eneste, som folk der er modstandere af fosterfordrivelse, kunne stemme på.
At droppe sin bedste mærkesag er komplet idiotisk.

Partiet bør sadle helt om.
Skifte den kompelt farveløse Bodil Kornbæk, der taler som en havnearbejder, ud, og holde ved sine gamle mærkesager.

At man i sin tid droppede den dygtige Frank Dalgaard var begyndelsen til enden.
Jan Sjursen kunne man heller ikke holde fast på.
Det svarer til et fodboldhold, der råder over Beckham og Ronaldo, og smider dem begge af holdet, og erstatter dem med serie 4 spillere, og så ikke kan forstå, at man ikke kan spille i superligaen.

Hvorfor skulle folk stemme på kristendemokraterne, når de pludselig går ind for abort, og støtter de røde psykopater.
Så kan folk med de tendenser ligsåvel stemme på de radkikale.

Hvis man ønsker partiet det godt, kan man kun synge med på den gamle John Mogensen Schlager : Der er noget galt i toppen, noget der trænger til at skiftes ud.

Kristendemokraterne har ikke noget budskab til vælgerne mere.
Der er ingen grund til at give dem en underskrift.
Det er og bliver et taberparti.

fredag den 16. november 2007

Luk Danmarks Røde Radio !

Som vores åndsfælle på Skattetryk skriver : Luk din licensgetappo konto !Så er valget slut, og de røde svin fik endnu engang en syngende lussing.
Det danske folk lever, og har det godt.
Respekt for det danske folk, der ikke lader sig bringe i uføre af pop-smarte Ali-Ancer.

De ræverøde medier havde sat alle segl til, for at få en rød sejr.
I en debat mod Helle Thorning blev der goebbelsk fokuseret på statministerens hænder.
Det er komplet ulækkert, at et tvangsfinancieret statsforetagende udspyr rød propaganda.
Luk lortet !

Som vores gode ven på bloggen Skattetryk, kan vi kun anbefale, at man lukker sin licens-gestapo konto.
Dette røde svineri skal selvfølgelig ikke financieres af gode borgere.

Regeringen fortsætter. Det bør DR ikke gøre. Luk lortet !

Danske vælgere er ikke rigtig kloge.

Danske psykopat-vælgere. Find en fejl !Er danske vælgere blevet sindssyge ?Nu har man valgt nogen børn ind i tinget. Den kriminelle Johanne Schimidt, der har smidt tomatketschup på finansministeriets trappe, fordi hun fik for lidt i SU, og Ida Auken, der er datter af kommunisten Magrethe Auken.
Også den dybt kompetente Thor Pederseb gar ´måttet lade sit plitiske liv, forde har var stille op mod en gimpe, der have samme efternavn om Uffe.

Stemmeretten bør beskæres kraftigt, At imbicile menneser har stemmeret, er simpelthen til ulykke for landet. Hvad skal disse debile pigebørn i landets parlamentariske forsamling ?Har de danske vælgere lort i hovederne ? De nye medlemmer på tinge kommer ind i et TV.progam :.Plumbum er en by i Albanien, der er kun et S i Mississippi og og Grom den gamles hustru hed Mette. Vi skraldgriner, medens Danmark går ad helvede til, fordi det ledes af talentløse og uvidende psykopater, hvis eneste kvalifikation er en god røv.

Godt at hedde Ellemann-Jensen. Selvom man først går ind i politik når man er 32 år, så er man på tinge inden man er 40. Længe leve demokratiet.

Vælgerne er komplet evnesvage, og står det til os, så har de ingen stemmeret ved næste valg.
Lad os vælge os et andet folk !

torsdag den 15. november 2007

Total fiasko for Det Radikale Venstre !!

Den smægtende dejlige Magrete Vestager valgte at krybe op i numsen på Helle Thorning. Det gav velfortjende smæk !De fleste analytikere har efter det forgangne folketingsvalg gået uden om, at valget var en buldrende fiasko for de radikale.

8 mandater mistede partiet, og dette kan ikke blot tørres af på ny Ali-ance, der jo kun fik 5 mandater, hvoraf flere kom fra Venstre og SF.

Befolkningen har nu hele 2 radikale partier at stemme på, men lægger man de to sammen, er nedgangen synlig for enhver.
Det danske folk gider ikke længere denne frelste og selvfede politik.

Den kloge og kønne Magrethe Vestager har ikke været nogen gevinst for sit parti. Tværtimod har hun med sin ensidige støtte til Helle Thorning snakket sit parti ned i et katastrofalt niveau.
Kun en gang tidligere har de radikale stået SÅ dårligt.
Hun ville have kunnet gøre mere gavn i V eller K, og så have ladet dette lille latterlige parti lide en stille død.

Danske vælgere er heldigvis ikke dumme.
En flok ahistoriske radikale og nogle selvfede Ny Alliance-folk får ikke indflydelse på regeringen.
En begmand til de selvhøjtidelige humanister, der i bund og grund foragter almindelige mennesker.
Magrethe Vestager har en fortid i et glimrende foretagende der hedder "Konservativ Ungdom".
Vi kan kun synge med på den gamle sang : "Kom hjem-kom hjem, Oh - kom dog hjem ".

Vi vil foreslå, at både Ny Alliance og Det Radikale Venstre nedlægger sig selv.
Så kan de mest begavede, som Magrete Vestager, Martin Lidegaard, Anders Samuelsen og Gitte Seebreg gå ind i V eller K. Resten kan overføres til mere produktivt arbejde. Det hævdes jo, at vi mangler hænder. Så længe vi selv har dem, er der jo ingen grund til at fylde landet op med fremmede