tirsdag den 31. august 2010

Pinlig VKO-reaktion på den svenske valgkamp !Guderne skal vide, at Sverige ikke er noget lykkeland, når det gælder ytringsfrihed.

En ulidelig fims af politisk korrekthed præger den svenske debat, hvor "forkerte" ytringer
eller gloser udløser straf og offentlig gabestok.

Især indvandrerdebatten i almindelighed, og islamdebatten i særdeleshed, må ikke foregå i en "främlingsfiendlig tone".

Men at denne hellige stank af pænhed og selvgodhed er en ulidelig torn i øjet på demokratiet og ytringsfriheden, betyder ikke nødvendigvis at der er noget galt med det svenske valgsystem eller den svenske valgkamp.

Idag forlyder det, at VKO vil have sendt valgobservatører fra EU til at overvåge det svenske valg.
Dette er at skyde langt over målet, og bunder i en blanding af uvidenhed om det svenske valgsystem, og et forkølet forsøg på at gøre Dansk Folkepartis søsterparti, Sverigedemokraterne, til martyrer.

Den danske kritik bunder primært i 3 ting :

1). Den svenske TV-station TV-4 vil ikke vise en valgvideo fra Sverigedemokraterne.

2). Sverigedemokraterne er ikke inviteret med i partileder-debatterne på svensk stats-TV.

3). Valgsedlerne ligger på bordene i valglokalet, så alle kan se hvem man stemmer på. Dermed vil mange ikke turde at stemme på Sverigedemokraterne, siges det.

Til dette er at sige :

1). Sveriges TV4 er en PRIVAT kanal. Den kan dermed næppe være forpligtet til at sende noget den ikke ønsker.
At ville pådutte kanalen at vise Sverigedemokraternes primitive og stigmatiserende reklame er et overgreb på den private ejendomsret, og en typisk socialistisk tilgang til problemet.

Pia Kjærsgaard vil ovenikøbet klage over TV4 til OSCE. Som om at Pia Kjærsgaard eller nogen som helst anden har ret til at bestemme hvad en privat TV-station skal bringe !
Vi troede, at det primært var hos SF og Enhedslisten, at man ville finde den slags holdninger.

Desuden har TV4 skønnet, at Sverigedemokraternes reklame er i strid med svensk lov. Hvis det er tilfældet, vil de danske politikere så stadig kræve at TV4 skal sende valgvideoen ?
Og hvis ja, ville de så også kræve, at andre politiske grupperinger skulle have krav på at få deres propagandamateriale vist ?

At skyde på TV4 er simpelthen forkert adresse. Det er den svenske lov, med dens stærke begrænsninger på ytringsfriheden, der er det egentlige problem.
Og JA, der foregår mobning, stigmatisering og forskelsbehandling i den svenske valgkamp. Det gør der også i Danmark og alle andre steder.
Ingen tvivl om det. Men det er stadig ingen begrundelse for at sende valgobservatører derover, for selve valghandlingen er der næppe noget galt med.

2). At Sverigedemokraterne ikke er inviteret med til partileder-runderne i det svenske stats-TV, der jo har Public Service-forpligtelse, er en konsekvens af det svenske valgsystem, der på ihvertfald et område er langt mere demokratisk end det danske.

I Sverige kan alle godkendte partier stille op. Det kræver ikke
20 000 underskrifter som i Danmark.
Dette gør det langt lettere for små partier at få chancen. Til gengæld betyder det, at der stiller rigtig mange partier op.
Ved dette valg er der ca. 40 partier at vælge imellem.

Med så mange partier er det helt naturligt, at der foregår en begrænsning af hvor mange partiledere der deltager i en TV-debat.
Derfor har man sagt, at det kun er partier der er repræsenteret i Riksdagen der kan deltage.

Dette rammer derfor Sverigedemokraterne der ikke er på tinge. Men det rammer så sandelig også andre, herunder Pirat-partiet, der faktisk - modsat Sverigedemokraterne - er repræsenteret i Europaparlamentet.
Sjovt nok er der ikke nogen danske politikere der har kæmpet for Piratpartiets ret til at deltage i partileder-runden.

Når det er sagt, så ville det absolut klæde den svenske debat, hvis man lavede en udsendelsesrække med debatter hvor også de små partier deltog, så alle kunne komme til orde.
Problemet er dog, hvor man skal trække grænsen. Blandt de 40 partier er måske nogle, der næppe vil opnå mere end 50 stemmer på landsplan.

Det er klart, at Sverigedemokraterne med deres ret store opbakning i meningsmålingerne (4-6 %) burde være synlige i TV og aviser.
Det ligner unægtelig en tanke, at man i TV-debatterne sætter et skel lige præcis ved Sverigedemokraterne, men på den anden side : Hvis man ikke skal trække grænsen ved om et parti er repræsenteret i Riksdagen, hvor skal man så trække den ?

Der er dog ingen tvivl om at man forsøger at holde Sverigedemokraterne ude. Det er dumt og udemokratisk, men det har ikke noget med det svenske valgsystem at gøre.

3). Hvad der derimod kunne have med valgsystemet at gøre er, hvis der var hold i påstanden om at stemmesedlerne for hvert parti ligger fremme i valglokalerne, så enhver kan se hvem man stemmer på.

Problemet er bare, at denne påstand er en sandhed med modifikationer.
Der ligger ganske vist sedler fremme på valgstederne, men mange vælgere får inden valget tilsendt stemmesedlerne, hvorefter man tager en stemmeseddel fra, putter den i lommen og går ned på valgstedet og afleverer den.
Man kan også få udleveret stemmesedlerne ude på gaden af de enkelte partier.

At der ligger stemmesedler fremme har altså ikke noget at gøre med, at det ikke er en hemmelig afstemning.
Det er af 2 andre grunde :

Dels skyldes det, at partier i Sverige kan anmeldes i sidste øjeblik, og derfor må have sedlerne liggende på valgstedet. (Også her er systemet langt mere fleksibelt og demokratisk end i Danmark).
Dels er det fordi nogle vælgere kan have glemt eller tabt deres stemmeseddel, og dermed få en ny.
Ønsker man så at camouflere hvem man stemmer på, kan man blot tage en seddel fra hvert eneste parti.


Det er således ikke det svenske valgsystem der er noget galt med, men den svenske debatkultur, med dens indskrænkninger i ytringsfriheden.
Det kan alverdens valgobservatører ikke lave om på.

VKOs ønske om at ville overvåge det svenske valg er således pinlig og tåkrummende, og kan kun have til formål at give Sverigedemokraterne en masse gratis omtale som en stakkels forfulgt minoritet.

Det er naturligt, at Dansk Folkeparti har denne agenda, men hvad V og K vil på den galaj er besynderligt.
Som det eneste borgerlige parti har Liberal Alliance klogeligt valgt at holde sig uden for i denne sag.

Til syvende og sidst er det jo op til svenskerne selv om de vil ødelægge deres eget land yderligere, med forbud, feminisme og muslimsk masseindvandring.

Når Danmark i gennem århundreder og adskillige svenskekrige ikke har kunnet få has på nabolandet, så er det jo rart at de kan gøre det selv.

torsdag den 19. august 2010

Egeskov Slot anmeldt for diskrimination !

Må man avertere efter en ung pige i huset ?
Nej-nej-nej-nej-nej, det må man ikke !
FY-FY-skamme-skamme, FY-FY æh-æh, nej-nej. nix-nix, slut- FORBUDT !
Men hvad må man så ?

Man skal høre meget, før ørerne falder af.
I netavisen fyens.dk kan man læse følgene :

Umiddelbart så det ganske uskyldigt ud, da greve-parret på Egeskov Slot for nylig søgte en "ung pige i huset".
Af stillingsannoncen fremgik det, at parret søgte en "sød ung pige mellem 18 og 22 år".

Ifølge netavisen har netop denne ordlyd nu udløst en politianmeldelse fra den odenseanske forfatter Kristian Kristiansen, der efterhånden er kendt for at anmelde alle mulige pjattede småting.

Han mener, at Egeskov Slot overtræder både lovene om ligestilling og forskelsbehandling ved at søge specifikt på køn og alder.

Hvor dybt kan man egentlig synke ?
Hvis man har viet sine kræfter til kampen mod diskrimination af mænd og kvinder, så er der altså mange andre steder at tage fat.

I det konkrete tilfælde er der tale om, at en privat arbejdsgiver søger efter en bestemt type medarbejder.
Det BURDE være den private arbejdsgivers soleklarte ret. Men det er det ikke, pga. en tåbelig lov om, at alle stillingsanoncer skal være m/k.

Loven er, ligesom så mange andre love, et overgreb på den private ejendomsret.
Man søger gennem lovgivning at forhindre folk i at være herrer i eget hus.

Reelt har m/k loven dog ikke nogen anden betydning end at være rent symbolsk, for en arbejdsgiver kan jo ansætte hvem han eller hun vil (så længe det varer !!) .
Dermed er lovens eneste effekt, at den muligvis spilder en masse ansøgeres tid.

Det er rimeligt nok, at der som hovedregel ikke må diskrimineres i forhold til køn, når der er tale om stillinger i det offentlige.
Men for private bør sagen forholde sig anderleders.

Private vil altid ansætte dem de mener bedst varetager deres interesser. Derfor er det private arbejdsmarked generelt "farveblindt". Kan en medarbejder opfylde arbejdsgiverens ønsker og behov, er det som regel lige meget med køn, hudfarve og alder.

Den private arbejdsgiver skal selvfølgelig have ret til at udforme en jobanonce efter eget ønske.
Derimod er det offentlige os alle sammen, og derfor kan ingen påberåbe sig en bestemt råderet over skatteydernes penge.
Derfor bør private have ret til at "Diskriminere", medens det offentlige som hovedregel ikke bør have det.

Den der har anmeldt Egeskov Slot for diskrimination, går reelt ikke ligestillingens og frihedens ærinde, men derimod forbuds-statens.

Teknisk set er loven blevet brudt, men det er en af den slags love som enhver selvstændigt tænkende borger ville blæse højt og flot på.

På den anden side er det måske nyttigt, at folk bliver anmeldt og dømt for overtrædelse af bla. racismeparagraffen, knivloven, loven om rusmidler, loven om forbud mod rygning på beværtninger, loven om at der skal stå "M/K" i jobanoncer, og hvad der ellers findes af love, som reelt er en indskrænkning af den personlige frihed og den private ejendomsret.

Så kunne flertallet af danskerne måske få øjnene op for hvor idiotiske og formynderiske mange af disse love er, og dermed indse at det ikke er dem der bryder disse love der er den største trussel mod frihed og ligestilling, men at det derimod er lovgiverne der er de egentlige forbrydere.

Men befolkningen ligger som den har redt, så længe et overvældende flertal af vælgerne stemmer på forbuds-tosse partierne, der gennem forbud og regler indskrænker vores frihed og behandler os som pattebørn.

Som Ronald Reagan sagde :
"Government is not a solution to our problem, government is the problem.

mandag den 16. august 2010

Liberal Alliance trækker børnefamilie-kortet !


Så blev det Liberal Alliances tur til at lefle for børnefamilierne.
Der er stort set ikke nogen grænser for hvor meget guld og grønne skove der bliver tilbudt børnefamiliene fra samtlige partier.

Indtil igår var Liberal Alliance det eneste parti, der ikke var gået ind for denne ulækre bestikkelse af vælgerne.
Istedet for at sige det der SKAL siges, at skatten over en bred kam skal ned, så vil man altså nu give en særlig skattebegunstigelse til en bestemt befolkningsgruppe.

Liberal Alliances forslag går i korthed ud på, at børnefamilierne skal kunne bruge det fradrag, som børnene ikke bruger.

I sin tid blev børnechecken indført for at kompensere for et afskaffet fradrag.
Nu skal der altså BÅDE gives fradrag og børnecheck, selvom der ikke burde gives nogen af delene.

At få børn er en privat sag, og regningen skal ikke ende hos skatteyderne.
I forvejen er der billige børnehaver og vuggestuer, gratis skolegang og gymnasieuddannelse.
Børnefamilier er en meget ressourcekrævende udgift for samfundet.
Nu skal de så have endnu mere, så der bliver råd til flere skiferier og luksusvarer.

Begrundelsen med, at man vil gøre det attraktivt af få børn for at befolkningen kan reproduceres, er vi ikke tilhængere af.
Geografisk set er Danmark alt for lille et land til at have en befolkning på næsten 6 millioner.

Hvis alderspyramiden skal være konstant i forholdet mellem unge og ældre, så vil det på sigt betyde, at befolkningen vokser ekstremt, fordi vi lever længere.
Man kan ligesågodt få brudt den onde cirkel med det samme. Det vil måske gøre ondt på en enkelt generation, men i længden vil det lønne sig at føre en børnefjendsk politik.
Derfor skal der indføres fuld egenbetaling på daginstitutioner, og børnechecken skal afskaffes.

Mht. Liberal Alliances forslag, så hilser vi skam generelt skattelettelser velkommen, men de bør ikke koncentreres om bestemte særinteressegrupper.
Skatten skal sænkes drastisk, og mht. ubrugte fradrag ville det være en bedre ide, at alle personer kunne overføre deres uudnyttede fradrag til et senere tidspunkt.

Det kunne således også komme børnene til gode når de bliver voksne. Så ville de starte voksenlivet med et stort personfradrag, istedet for at det var blevet ædt op af deres grådige forældre.

Men generelt er fradrag en uting.
Bor man F.eks. i et billigt hus på landet, og pendler til byen for at arbejde, får man kørselsfradrag. Giver man penge til en interesseorganisation får man fradrag. Stifter man gæld får man rentefradrag. Osv. Osv.
Dermed sender man i realiteten regningen videre til andre skatteborgere.

Derfor siger vi :
Væk med fradrag, bortset fra personfradraget. Sæt den skattefri bundgrænse kraftigt op.
Derudover en flad skat på 10%, kombineret med en kopskat der betales af alle.

I det hele taget virker det som om Liberal Alliance går rundt med hovedet oppe i røven i disse dage.
Igår fremførte man ligeledes et forslag om, at indvandrere selv skal betale for sygebehandling de første 7 år.

Det kan umiddelbart forekomme rimeligt, men i betragtning af at L.A. vil gøre det attraktivt for indvandrere at komme hertil og arbejde, så er det ikke klogt på denne måde at pålægge dem en ekstraskat.

Hvis man så vil til at kompensere med skattelettelser i den anden ende, så bliver det meget bureaukratisk.
Og endnu mere bureaukratisk bliver det, når man påtænker, at alle borgere fra EU-lande har ret til gratis lægehjælp i Danmark, og at Danmark tillige har en aftale med bla. Tyrkiet og USA også giver dem ret til gratis behandling.

Så de gode intentioner til trods, er det også en ommer.

Til gengæld skal L.A. roses for at ville afskaffe Multimedieskatten og Iværksætterskatten.

Førstnævnte skat tvinger folk til at betale i dyre domme til Danmarks Radio, blot de har en PC med internetadgang.

Sidstnævnte skat hæmmer virketrangen, til stor skade for samfundet.
At brandbeskatte iværksættere er fuldkommen idiotisk og selvmorderisk. Det er dem der skal være med til at producere den samfundskage, som alle så gerne vil have et stort stykke af.

Hvor de sidste to forslag rummer både god moral og sund fornuft, stinker børnefamilie-forslaget fælt af stemmefiskeri. For børnefamilierne udgør en stor gruppe af vælgerne.

Men Liberal Alliances berettigelse er netop at være anderledes, og dermed også - imodsætning til de øvrige partier - turde at sige fra overfor forkælede børnefamilier.
Det vil ganske givet koste stemmer på den front, men de kan nemt vindes tilbage andre steder.

fredag den 13. august 2010

Mange kvinder vil ikke have sæd fra hvide mænd med blå øjne eller rødt hår !

Et barn med rødt hår og blå øjne !
Det bliver en sjældenhed i fremtiden, hvis det står til de danske kvinder der vælger kunstig befrugtning.


"I sædbankerne er der stor efterspørgsel på frugten af afrikanske, asiatiske og arabiske mænds "håndarbejde".
Til gengæld er den rødhårede eller blåøjede mand i lav kurs".

Deraf kan man udlede, at en stor del af de kvinder der modtager sæd ikke blot er mandehadere, men diretke racistiske.

Det er sandsynligvis også hadet til den danske mand der gør, at de fleste gerne vil have et mere "eksotisk" udseende barn, der biologisk adskiller sig fra gennemsnits-danskeren.

Den biologiske fader må ikke være hvid, og han må ikke have blå øjne.
Det lyder fuldkommen som en nazistisk agenda, blot med modsat fortegn.

At man overhovedet kan tillade denne uappetitlige racisme i fertilitetsbehandlingen, er intet mindre end skandaløst.

Selvfølgelig skal det ikke være muligt at til - og fravælge nogle bestemte egenskaber ad denne vej.
Hele denne guddommeliggørelse af mennesket som et rationelt handlende tilvalgsvæsen i alle aspekter af tilværelsen, er en ulækker og gudløs holdning til livet.
.
Hvis der skulle være nogen form for logik i det, så burde det jo også gå den anden vej rundt :
At sæddonoren kunne bestemme, hvilke egenskaber modtageren af sæden skulle have.
Mon ikke der ville lyde et ramaskrig fra diverse anti-racistiske organisationer, hvis en donor kvævede, at sæden kun måtte anvendes på lyshårede kvinder med blå øjne, og at den ikke måtte gives til sorte, lesbiske og brunøjede ?

Ligeledes ville det også give panderynker, hvis kvinderne i højere grad efterspurgte blåøjede, hvide og lyshårede, istedet for brunøjede, mørke og sorthårede. Så ville piben sikkert få en anden lyd, og kvinderne ville ikke længere få lov til at vælge frit.
Nu er tilfældet bare modsat, og derfor er der ingen såkaldte anti-racister der tager notits af det.

Og medens det især kvinderne der er fortalere for den ytringsfriheds-begrænsende "Racismeparagraf", kan de med statens og skatteydernes velsignelse praktisere ovenstående form for racisme, der sjovt nok IKKE bliver politianmeldt, modsat nogle ytringer i det offentlige rum.

Mennesker med hvid hudfarve, rødt hår og blå øjne kan ellers med rette påberåbe sig at være blevet krænket og forhånet, når deres afgivne sæd står og samler støv, fordi kvinderne - trods deres evindelige jammer over deres mere eller mindre selvforskyldte barnløshed - ikke vil have den.

Kunstig befrugtning burde slet ikke være tilladt.
Enlige og lesbiske må acceptere, at deres livsstil hindrer dem i at få børn. Livet indeholder en række valg og dermed også fravalg, og ethvert valg har nogle konsekvenser, i dette tilfælde barnløshed.

Heteroseksuelle par kunne adoptere istedet for at modtage kunstig befrugtning.
Idag foretages Ca. 20 000 aborter om året. Ved at sætte en stopper for denne alvorlige forbrydelse, kunne disse børn, der idag ender i en skraldespand, få et godt hjem.

Abort er mord. Selektiv insemination er racisme.
Begge dele får kvinderne lov til at praktisere i vort ellers så selvbestaltede "humanistiske" og "anti-racistiske" samfund.

tirsdag den 10. august 2010

Anti-ryge-fascismen årsag til flere dødsbrande på plejehjem !

Brændende plejehjem. En utilsigtet konsekvens af rygeforbudet !

Idag kan man i Avisen.dk læse, af årsagen til en del brande på plejehjem skyldes det rygeforbud, der blev indført i 2007, og som betyder at de gamle er henvist til at sidde på deres værelser alene, når de vil ryge.

"Rygeforbuddet har helt sikkert betydet flere brande på plejehjem, og i flere tilfælde er beboere omkommet eller blevet alvorligt forbrændt," siger Ole Mørk Nielsen, der er formand for Lederforum.

Rent konkret er det naturligvis rygningen der forårsager brandene, men der er ingen tvivl om at mange af disse kunne være undgået med en mere smidig ordning for de rygende plejehjemsbeboere.

Det er ufatteligt, at man ikke har villet oprette nogle rygerum, hvor beboerne kunne have noget samvær, fremfor at blive henvist til et rygerliv i ensomhed.

Ligesom tilfældet med Rigshospitalet, der nu forbyder rygning udendørs, er der også her tale om en fascistoid og formynderisk holdning overfor rygerne.
Man kan nemlig sagtens beskytte ikke-rygere mod røg, og samtidig skabe tålelige forhold for rygerne.
.
Det er ondt og umenneskeligt at tvinge de gamle rygere til at vælge imellem et resterende liv i ensomhed eller et liv i tobaksløshed.
Der er faktisk tale om menneskers HJEM, og med 99 % sikkerhed det sidste hjem i deres liv.
.
Reglerne bygger på en overformynderisk og barnepigeagtig holdning til gamle mennesker, der behandles som pattebørn af et modbydeligt totalitært samfund.

Gamle mennesker, der har været med til at skabe det velfærdssamfund, som forbuds-nazisterne lever af, behandles som spedalske udskud. De skal OPDRAGES, og bombarderes med forbud og regler på et sted, som de sandsynligvis har betalt i dyre domme for at opholde sig på.
Det næste skridt bliver ganske givet, at gamle mennesker nægtes hjemmehjælp hvis de ryger i deres eget hjem.

Det eneste argument der er fremført for at opretholde et rygeforbud er, at det er for personalets skyld.
Igen kunne man godt ønske sig lidt fleksibilitet. Man kunne jo lade den rygende del af personalet koncentrere sig om de rum der må ryges i. Det kan da ikke være så svært.
(Så kunne det rygende personale ovenikøbet ryge i arbejdstiden !).

Men nej !
Samfundet skal opdrage fra vugge til grav. Selv mennesker på 80-90 år skal tvinges til at udleve sundheds-fascisternes idealer. Staten ved meget bedre end den enkelte.

Denne totalitære og stupide holdning kunne man forøvrigt stifte bekendskab med i DRs udsendelse på P1 Søndag middag, hvor den fremførtes af præsten Sørine Gotfredsen og Historikeren Henrik Jensen i en debat med Simon Emil Ammitzbøll og Dennis Nørmark i en debat om liberalismen.

En meget sigende udsendelse, der fint trak forskellene op mellem en konservativ opdrager-og forbudstankegang, hvor staten definerer det gode liv; sat overfor en frihedsorienteret tilgang til livet.


Det fører næppe til noget godt konstant at beskytte alle mennesker mod dem selv, fordi der er nogle få der ikke er i stand til at adminstrere deres frihed.

Dødsbrandene på plejehjemmene er et meget håndgribeligt eksempel på hvor galt det kan gå.