fredag den 29. januar 2010

De Gyldne Palmer ! Velkommen i klubben, Carsten Jensen !

Carsten Jensen i sit rette element.
Modtager idag Olof Palme-prisen !
.
Forfatteren Carsten Jensen får idag Olof Palme-prisen med den begrundelse, at han i ord og handling har kæmpet for de svage og sårbare i sit eget land og rundt om i verden.
.
Hvad han konkret har gjort for de svage i sit eget land er måske lidt svært at få øje på, men han har da skrevet meget om verdens nød og elendighed.
.
Når man ser på hvem der tidligere har fået prisen, er det måske meget naturligt at den nu også tildeles Carsten Jensen.
.
Blandt tidligere prismodtagere finder man en række USA- og Israel-hadere, der i bund og grund foragter Vesten og dens politiske og økonomiske fundament.
.
Helt i Olof Palmes ånd.
.
Den Hall of Fame, som Carsten Jensen nu får plads i, tæller bla. folk som :
Hans Blix og Kofi Anan.
.
Og med sådan nogle venner, hvem har så egentlig brug for fjender ?
.
"Når stort set alle andre modtagere af den her pris har kæmpet for menneske-rettigheder i totalitære regimer, så føler jeg også at der bliver sagt noget om Danmark, når komiteen vælger at give prisen til mig",
.
siger Carsen Jensen.
.
At Danmark er ved at udvikle sig i totalitær retning, og at der er Something rotten in the state of Denmark, er vi ikke uenige i, men mon ikke Olof-Palme prisen i almindelighed siger mere om de der modtager den, og i særdeleshed siger noget om den som bærer prisens navn :
Olof Palme ?
.
Karakteristisk nok får Carsten Jensen IKKE prisen for sine indiskutabelt gode skriveevner, men for sine holdninger og sin kritik, og sin kamp for de svage.
.
Set i det lys kunne der jo være mange andre der var mindst ligeså berettigede til at modtage en pris, F. eks de der gør et frivilligt arbejde for de hjemløse, narkomanerne og andre udsatte grupper.
.
Det er ikke nok at kritisere uheldige tendenser i dagens Danmark for at opnå denne pris.
Man skal kritisere "De rigtige" ting, såsom : Irak-krigen, Dansk Folkeparti, Asyl-politiken, regeringen, Danmarks forhold til USA, det påståede "Fremmedhad, klimaet og Israel.
.
Gør man det, er der penge og tvivlsomme hædersbevisninger i det.
.
I dette tilfælde godt 500 000 svenske devaluerede kroner, og en middag med Palmes familie.
.
Velbekomme !

onsdag den 20. januar 2010

Nedlæg regionerne !

oV Æ K !


Nu må det være på tide at få nedlagt regionerne.

Ikke dermed sagt, at de alene bærer skylden for den misserable situation på sygehus-området, men fordi det med regionernes tilstedeværelse er umuligt at placere et politisk ansvar.

Regionerne giver regeringen skylden, og regeringen giver regionerne skylden.

Regionerne udfra den påstand, at de får for få midler, og regeringen med den påstand, at regionerne, ikke mindst Region Hovedstaden, skalter og valter med midlerne.

Hvem der har ret er svært for menigmand at afgøre.

Her er tale om ansvarsforflygtigelse.
Begge parter kan spille Sorteper over til hinanden.
Det er skruen uden ende.

Regionerne blev til som et halvhjertet forsøg på at komme af med den gamle tåbelige ordning, hvor Danmark var delt op i 11 amter.
Reformen gjorde ikke tingene meget bedre.

Danmark er så lille et land, at det ikke behøver at deles op i regioner.

En nedlæggelse af regionerne, og et deraf følgende statsdrevet sygehusvæsen, vil øge chancen for ensartede behandlings-vilkår for alle borgere i landet, og vil amtidig have den fordel, at det politiske ansvar kan placeres, og ikke - som idag - blot fedtes af på andre.

Ligeledes vil det give en økonomisk besparelse at komme af med et så tåbeligt og fordyrende mellemled.

Det er derfor glædeligt, at statsministeren har tilbudt, at regionerne kan blive nedlagt, hvis oppositionen ønsker det.

Men det ønsker oppositionen IKKE, og det kan undre, for hvis venstrefløjen har ret i, at skylden for de dårlige forhold på sygehusene og de mange fyringer er regeringens, så ville det da være en oplagt win-win-situation for dem at få nedlagt regionerne.

ENTEN ville man nemlig fra oppositonens side have ret i at det hele er regeringens skyld, og dermed kunne få placeret ansvaret; ELLER det vil vise sig at man har uret, og dermed kan få et bedre sygehusvæsen når regionerne er væk.

At oppositionen ikke ønsker dette kunne tyde på, at man godt ved, at en stor del at den uheldige situation skyldes dårlig ledelse og administration i regionerne, der for øvrigt samlet set har rødt flertal.

Dårlig ledelse i regionerne eller ej - vi er ikke i tvivl :

Regionerne skal væk.
Hellere i dag end i morgen.

torsdag den 7. januar 2010

Godt nytår !

De Højreorienterede Svin har holdt en længere vinterpause, men vi vender snart tilbage.

Vi beklager årets mangslende nytårstale, men det var vel rigeligt med Margrethes og Lars Løkkes taler.

Vi vil også i det nye år bekæmpe tåbelige forbud, paragraf-rytteri, nidkærhed fra det offentlige, hæmningsløs skatteplyndring til uddeling blandt rige børnefamilier, neddæmpe miljøhysteriet, kæmpe for indførelsen af A-kraft og nedrivning af landets vindmøller, og vil i international sammenhæng forsøge at få en debat i gang om en børnebegrænsende politik, da klodens eksplosive folkevækst er den største trussel mod miljøet.

Vi vil bekæmpe den nye medieskat, der er uretfærdig, og vender den tunge ende nedad, og vi vil lade borgerne være mere herre i deres eget liv uden at de konstant skal se deres skatteydermidler brugt på alverdens kampagner mod rygning, slik, alkohol og såkaldt "Organdonor-mangel".

Vi vil bekæmpe enhver form for tvang, der ikke har hjemmel i lov og ret.
Fx. statslige direktiver om kønskvotering på arbejdspladser og i bestyrelser.

Vi vil begrænse stemmeretten, dels ved at øge valgretsalderen til 35 år, og dels gøre den afhængig af hvorvidt man står i et ydende eller nydende forhold til samfundet.

Vi ønsker de danske tropper ud af Afganistan. Det er skruen uden ende at blive der. Afganistan bliver aldrig demokratiseret i vestlig forstand. Det eneste der kommer ud af det er døde danske soldater.
Ønsker man endelig at sætte Afganistan på plads, må det bombes fra luften.

Klimatopmødet var en tynd kop te, og spild af penge (som vi havde forudsagt).
Et-barns politik og stråforkorter i nødhjælpen til den 3 verden er vejen frem.
Økologi er også en hæmsko, da økologisk produktion lægger langt større beslag på naturens ressourcer, og gør maden mindre holdbar.

Økologi og klima er blevet den vesterlandske velsfærds-tosses nye religion. Med en fanatisme og frelsthed på niveau med Scientology og Jehovas Vidner.

Det nytter ikke noget at man blot beder 6,8 milliarder mennesker om at bruge el-sparepærer.

Danskerne siges at være verdens lykkeligste folk.
Det må i så fald stå slemt til andre steder, for brokkehoveder og sure miner er der nok af i dagligdagen.

Danmark har også et andet verdensmesterskab, og det er i skattetryk.
Hvis man endelig VIL være verdensmester, så kan man ligesågodt gøre det med stil, som det nye britiske parti, hvis mål er at få skattetrykket op på 98 %. Pengene skal bruges til at genoprette det gamle britiske imperium, og dermed også genindføre slaveri i kolonierne.
Noget, der på længere sigt så vil få skattetrykket ned.

Men Danmark har ikke så meget at generobre, at den politik kan svare sig.
Og da den bygger på slaveri, finder vi ikke at det er nogen sympatisk vej at gå.

Som sagt vender vi snart tilbage for alvor.

Må vi ønske alle et godt og lykkebringende nytår.

MVH.

Webmaster