mandag den 31. december 2007

Godt nytår til alle frihedsorienterede mennesker !

Så skyder vi det gamle halvdårlige år 2007 ad helvede til, og starter på en frisk !De Højreorientere Svin ønker hermed et godt og lykkebringende nytår til alle frihedsorienterede mennesker.

Vi håber, at det nye år vil føre til lavere skatter, færre forbud, mindre formynderi, og en afmatning af religøs fanatisme og fundamentalisme.
At det vil føre til rigdom og fremgang for alle mennesker på kloden.

Desværre er der ikke meget der tyder på, at disse beskedne ønsker går i opfyldelse.
Politikerne på begge sider, skal nok sørge for en masse skatter, afgifter, forbud, feminisme og barnepigeformynderi, og de religiøse fundamentalister skal nok få slået adskillige tusinde uskyldige mennesker ihjel, som det efterhånden er blevet sædvane.

Men vi vil ikke lade stå til, og spidser nu pennen, og gør - efter at have været lidt decembertrætte - klar til 2008.
Et dårligt år 2007 med økonomiske kriser, krige og terror er forbi, og man kan kun håbe på noget bedre i det nye år. Men man kan sagtens frygte noget værre.
I så fald kan man jo så se på den positive side : At 2007 sammenlignet med 2008 var et godt år.

I morgen holder statsministeren sin nytårstale.
Den vil sikkert være en gang indholdsløst lirum-larum, og en ren skåltale over regeringens fortræffeligheder.

Vi vil i morgen bestræbe os på at offentliggøre en alternativ nytårstale.
Den tale, som Anders Fogh Rasmussen ikke tør holde.

Glædeligt nytår !Her på redaktionen ønsker vi et godt nytår, og gør klar til aftenens brandert !


søndag den 30. december 2007

Fertilitetsbehandling - samfundsskadelig virksomhed !

Ikke flere skatteyderbetalte fertilitetsbehandlinger, tak !

Så hører vi det atter engang :

Barnløse skal tilbydes flere gratis fertilitetsbehandlinger.
Argumentet er blandt andet, at der fødes for få børn.

For få børn ? Hvad betyder dog det ?
Slår man op i nogle demografiske tabeller kan man forvisse sig om, at der aldrig har boet så mange mennesker i Danmark som nu.

Ved den første folketælling i 1769, var befolkningstallet på ca. 800.000.
For blot 2-3 generationer siden lå tallet på ca. 4.000.000.
Idag bor der 5.447.000 mennesker i Danmark, altså 35 % flere end i 1930erne.

Der er ganske vist blevet flere ældre, men samtidig er produktionen jo blevet effektiviseret og automatiseret, så der skal langt færre hænder til at producere den samme mængde som for blot få år siden.

Vi har næppe nogensinde været rigere, og det er svært at se, hvorfor det er så vigtigt med flere hænder for at øge produktionen yderligere.

Flere hænder kan kun fremskaffes på 2 måder : Enten gennem indvandring eller flere fødsler.
Begge dele vil vi gerne betakke os for.

Indvandring kan enten være indvandring af uduelige og religiøse fanatiske ballademagere, som næppe vil bidrage med ret meget positivt.
Eller det kan være indvandring af højtuddannede.

Førstnævnte vil være direkte dumt, og nærmest nationalt selvmord.
Sidstnævnte er udtryk for, at Danmark ikke selv kan løse sine problemer, hvilket er pinligt.
Desuden er det ikke udtryk for global solidaritet, at tømme den fattige verden for den højtuddannede arbejdskraft, som de selv har så hårdt brug for.

Flere børnefødsler er heller ikke løsningen.
Vi er rigeligt med mennesker i Danmark. Faktisk alt for mange. I forhold til landets størrelse, ville et indbyggertal på 2 millioner være mere passende. Så kunne man trække vejret, få lidt ro, og ikke se det danske landskab plastret til med højhuse og motorveje.

En tur i landets forretninger og supermarkeder, cafeer og andre steder, vidner forøvrigt om, at der ikke synes at være mangel på børn. Disse irriterende væsener, og deres ubehøvlede forældre breder sig mere og mere i det offentlige rum, til stor gene for andre.

Fertilitetsbehandling er derfor at betragte som samfundsskadelig virksomhed.
Ikke blot kloden, men også Danmark er alt for tæt befolket.
Det er velkomment med et pusterum, så befolkningstallet daler en lille smule.

Selvfølgelig vil der komme et mindre generationshul, hvor alderspyramiden forskubber sig lidt.
Men det burde ikke have nogen større betydning i et velfungerende og produktivt samfund som det danske.

Det er iøvrigt også naivt at forestille sig en alderspyramide, der ser ens ud generation efter generation. I takt med at folk lever længere, vil det selvfølgelig forskubbe forholdet mellem børn og gamle. Skal dette fohold være konstant, skal der fødes flere, hvilket vil øge befolkningstallet. Måske til 6 milloner inden for 10 år, og til 10 millioner inden for 60-70 år.

Dette er bestemt ikke ønskeligt. En anden mulighed for at sikre et kostant forhold mellem unge og gamle er at bruge den nu afdøde professor Johannes Sløks ide om, at man burde holde bestanden nede, ved at nedskyde en vis procentdel af de gamle hvert år. Men så får vi nok FN på nakken.

Istedet for at snakke om flere hænder, skulle man realisere dem der er, ved at omstrukturere samfundet, så mennesker flyttes fra uproduktive jobs som posekiggere, administratorer, skatteopkrævere, kontrollanter og papirnussere, til mere produktivt arbejde.
Desuden går der p.t. masser af veluddannede arbejdsløse rundt, der bliver afvist af et snobbet arbejdsmarked, fordi de tilfældigvis ikke er kvinder, unge og smukke, eller ikke har de rette venstreforvirrede meninger.

Ligeledes kan der spares en masse penge på skoler, vuggestuer og børnehaver, og med færre børn er det ikke nødvendigt at opretholde så stor en produktion som idag, da børn jo hører til de mest ressourcekrævende forbrugere overhovedet.

Går produktionen således en smule ned, så er det en pris der er værd at betale.
Det bliver rart at kunne trække vejret lidt mere frit, uden at skulle drukne i indvandrere, betonklodser, motoriserede køretøjer og skrigendende møgunger.

Ih ja, hvor er vi få mennekser i Danmark !
Her ses befolkningsudviklingen for de seneste 45 år.

tirsdag den 25. december 2007


Skal det alene være op til tilfældige mennesker med en primitiv retsopfattelse at dømme anklagede ? Fra nytår stækkes deres magt. Heldigvis !


Fra nytår bliver nævninges magt indskrænket, således, at der skal være enighed mellem nævninge og de juridiske dommere, for at en anklaget kan bliver dømt skyldig.

.

Dette tiltag hilser vi velkomment. Det vil styrke den anklagedes retssikkerhed, og dermed vil det også være en klar forbedring af retssystemet. Nævningeting blev oprindeligt indført for at øge den anklagedes retssikkerhed, men ser paradoksalt nok ud til at have fået den stik modsatte effekt.

.

Det ses ofte, at nævninge kender anklagede skyldige, selvom dommeren i sin retsbelæring har talt for frifindelse. Idag har en anklaget langt større chance for at blive frikendt med juridiske dommere end med nævninge. At komme for et nævningeting er stort set ensbetydende med at blive kastet for løverne. Kan man ikke 100 % bevise sin uskyld, kan man stort set være sikker på at blive dømt.

.

Et nævningeting består af 12 "almindelige mennnesker" som primært er håndplukket fra de politiske parti-organisationer (alene DET burde få alarmklokkerne til at ringe), og det er mennesker ganske uden juridisk indsigt. Chancen for at disse mennesker lader sig lede af følelser fremfor forstand er stor. Man kan frygte, at en meget omtalt sag, med diverse overskrifter i formiddagsbladene, meget let kan påvirke en nævning.

.

Det er yderst uheldigt, at en anklagets skæbne skal lægges i hænderne på hævngerrige mennesker med en primitiv retsopfattelse. Vi er overbeviste om, at hvis nævningene også helt selv måtte bestemme strafudmålingen, så ville enhver lille lommetyv blive pisket og hængt bagefter.

.

Små mennesker med små og store frustrationer kan således kompensere for deres private problemer ved for en stund at lege Gud, og bringe andre i ulykke. Filmen "12 vrede mænd" giver et meget godt billede af nævninges meget forskellige bevæggrunde for at stemme som de gør. Filmen ender dog mere lykkeligt for den anklagede, end det som regel gør i virkeligheden.

.

At give nævningesystemet den magt som det har idag, er udtryk for en helt forfejlet demokratiopfattelse. At man ved næsetælleri kan afgøre, om en person er skylidig eller ej. I det hele taget er det en ganske tåkrummende opfattelse, at "Den lille mand" er mindst ligeså klog som dommerne når det kommer til skyldsspørgsmål, og at dommerne ikke skal tro at de er noget, bare fordi de har en lang uddannelse, og en stor erfaring med retssager.

.

Det kunne være spændende at se hvad der ville ske, hvis man udvidede denne opfattelse til andre arbejdsopgaver i samfundet : At man lod nogle tilfældige mennesker udføre bypass-operationer, eller lod det være op til passagererne på et fly, hvordan man havde tænkt sig at flyve det til Austalien. Lægerne og piloterne skal ikke tro at de er noget !!

.

I et retssamfund må og skal det være sådan, at det er anklageren, der skal bevise eller stærkt påvise den anklagedes skyld, ikke den anklagede, der skal bevise sin uskyld. Det er her forskellen på nævninge og juridiske dommere indfinder sig. Hvor dommerne lægger retssamfundets præmisser til grund for en dom, så vil nævninge dømme "skyldig" hvis de blot har en mistanke om den anklagedes skyld.
.
.
Her i partiet ønsker vi selvfølgelig, at forbrydere bliver straffet, men vi kan bedre leve med, at en kriminel bliver frikendt, end at en uskyldig bliver dømt. Derfor er det glædeligt, at nævninge ikke alene kan afgøre skyldsspørgsmålet fra efter nytår. Nu får nævningetinget den rolle som det var tiltænkt : At være en lille ekstra chance for den anklagede, hvis dommeren finder vedkommende skyldig.
.
.
Chancen for at et nævningeting vil frikende en anklaget som dommerne finder skyldig, er så godt som lig nul.
Derfor kan man ligesågodt tage skridtet fuldt ud, og helt afskaffe dette idiotiske system.

søndag den 23. december 2007

Vi ønsker alle en GLÆDELIG JUL !

Julemanden holder fri fra Christiansborg, og prøver i juletiden at lefle for de små, men kommende vælgere !I denne juletid skal alle jo som bekendt være søde ved hinanden, og derfor vil vi allenådigst lade være med at tale dårligt om nogen eller noget de næste par dage.

Men vi skal nok komme tilbage, og bide de folk i haserne, der fortjener det.
Men alle har brug for en kort julepause, både de der bliver slagtet, og de der slagter.

Derfor vil vi lade julefreden indfinde sig.

Nu er vi klar over, hvorfor politikerne går så tidligt på juleferie. Det er selvfølgelig fordi de skal hjem til Grønland og pakke alle julegaverne ind, og så komme ud med dem den 24.

Til dagligt befinder julemændene sig på Christiansborg, når de ellers gider at passe deres arbejde.

Herfra deler de årligt ud af de milliarder af skattekroner, der er stjålet fra borgerne, og smider dem ned gennem skorstenene hos en masse mennesker, der ikke har behov for offentlige midler.

Til jul ifører de sig så et rødt kostume og et langt vatskæg, så i det mindste børnene måske vil tro på dem, da vi voksne jo forlængst ikke stoler på dem over en dørterskel.

Vi tror således ikke på julemændene, men vi ved at de eksisterer.

Den gamle fremskridtsmand, Kresten Poulsgaard, udtalte engang, at julemanden var socialdemokrat, fordi han var rød og delte gaver ud.

Vi deler ingen gaver ud, men vil for en gangs skyld udlade at dele øretæver ud heller.

Vi ønsker alle, både venstre- og højreorienterede, midterorienterede og ikke mindst velorienterede, en rigtig god og glædelig jul.

Og så må det være tid til en julesang :

http://www.youtube.com/watch?v=meapqLErekY&feature=related

lørdag den 22. december 2007

Hver 5. anmeldelse af voldtægt er falsk !

Mange voldtægtsanmeldelser bliver opdigtet, når en kvinde vil hævne, dække sig ind eller blot fortryder. Det kan ødelægge en udskyldig mand for livet !


Fagbladet Dansk Politi skriver, at en undersøgelse af 58 anmeldte voldtægter har vist, at hver 5. anmeldelse var opdigtet. Løgn og latin fra ende til anden.

Det kan der være flere grunde til.

Kvinder, der har været deres mænd utro, og vil dække sig ind på denne modbydelige måde; hævngerrige kvinder der er blevet sure på en mand, og derfor vil skade vedkommende; eller kvinder der har være for løse på tråden, og har fortrudt bagefter.

Rent faktisk kan det jo også bare være kvinder der generelt hader mænd, eller kvinder der forsøger at gøre sig interessante ved at sætte sig selv i en offerrolle.

Uanset årsagen, er det på tide, at samfundet slår hårdt ned på den slags svineri.

Ved at opdigte voldtægter, og endog udpege uskyldige mænd som voldstægtsforbrydere, forvolder disse hjerneforblæste og ondskabsfulde kvindemennesker megen skade.

For det første, selvfølgelig, for de mænd det går ud over.

En falsk anklage kan i værste fald sende en uskyldig mand bag tremmer 3-4 år, hvad dertil hører af bank og chikane fra medindsatte.

Disse uskyldigt dømte kan se frem til et liv med et kainsmærke i panden, og al den foragt fra omgivelserne som man kan tænke sig.
For det er jo en ganske modbydelig ting at forgribe sig sexuelt på et andet menneske.

I anden række er det også beklageligt for de kvinder der reelt har været ude for et sexuelt overgreb, og ikke tør anmelde det af skræk for, at de ikke vil blive troet, og dermed for kan de virkelige voldtægtsmænd gå frit omkring, og undgå deres velfortjente straf.
Det er synd for disse kvinder, og er bestemt ikke godt for retssamfundet og retsfølelsen.
.
Vi forlanger, at falske voldtægtsanmeldelser og anklager skal straffes langt hårdere end tilfældet er idag.
Foreløbig er det ikke blevet til andet end nogle latterlige bøder, og i få tilfælde en betinget dom på omkring 10-20 dages fængsel.
.
Det er typisk at kvinder slipper så let fra en alvorlig forbrydelse. Det er derfor heller ingen tilfældighed, at stort set alle landets indsatte er mænd, der altså også måske består af USKYLDIGE mænd, der har været ofre for disse modbydelige kvindemennesker.

Kvinder bliver enten frikendt, eller får symbolske straffe.

Hvor er ligestillingen henne ?

Tingene bliver værre endnu, hvis man vælger at følge Lone Dybkjærs sindssvage feministiske ide om, at det for fremtiden skal være den anklagede der skal bevise sin uskyld, og ikke omvendt.
En retspraksis vi troede udelukkende hørte hjemme i de værste diktatur-stater.
.
Elller når Vagn Greve opfinder et nyt ord : "Uagtsom voldtæt" ! Prøv selv at høre, hvor dumt det lyder.
Straffene for falske anmeldelser burde være mindst ligeså hårde som den straf en såkaldt voldtægtsmand kan risikere, eller gerne hårdere.

En straf på 10-15 års fængsel og en ordentlig endefuld finder vi vil være passende.
Lovgivningen rummer faktisk muligheder for, at disse møgkællinger kan spærres inde i op til 6 år.
.
Vi kan kun opfordre dommerne til at bruge de strafferammer der er, til det yderste.

tirsdag den 18. december 2007

Godt nyt til feministerne : Flere unge kvinder end mænd får en videregående uddannelse.

Mænd sakker bagud.
Blandt yngre mennesker udgør kvinderne flertallet af de der har fået en videregående uddannelse.
Hvad mon ligestillingsfundierne siger til det ?


Ifølge Danmarks Statistik, er der blandt folk i 30-års alderen flere kvinder end mænd der får en længerevarende uddannelse
Det skal blive spændende at se, hvad de feministiske ligestillings-fascister siger til det.
De vil højst sandsynligt mene at det er rimeligt med en skæv fordeling, fordi den jo tidligere har været skæv i den modsatte retning.

Men sådan kan man selvfølgelig ikke stille tingene op. Dagens unge mænd skal jo ikke undgælde for, at tingene var anderledes førhen.

Vi får dagligt tudet ørerne fulde af kvindernes ligestillingsgas. Intet er for stort og intet er for småt til at brokke sig over, hver gang kvinderne er i undertal, det være sig som ministre, erhvervsledere o.lign.

Luppen bliver konstant hevet frem, og er der ikke mindst lige så mange kvinder som mænd på de fordelagtige poster, så vil flere rabiate politikere ligefrem lave kønskvoteringer.

Malou Aamund fra Ny Alliance har ovenikøbet haft den frækhed at ønske politisk indgriben mod private virksomheder, der ikke havde et vist kvantum kvinder i deres bestyrelser.

Bortset fra det dybt betænkelige i at udøve kønskvotering i kvindernes favør, er det jo også en grov og utilbørlig indgriben i private virksomheders dispositioner, og dermed et attentat mod den private ejendomsret.

Skal man have kønskvotering, så er universiteterne et bedre sted at udføre det, da det jo er offentlige - og dermed ikke private - institutioner.
Derfor venter vi med interesse på et udspil fra ligestillingens mange klidmostre. Der skal flere mænd på universiteterne, men her får ligestillingslyden nok en anden pibe.

Sjovt nok er det kun på de områder, hvor kvinderne er i undertal, at ligestillingen interesserer ligestillingsmagerne.
De eneste steder hvor de ikke kræver kønskvotering er på områder hvor kvinderne er i overtal, og så på de områder hvor det gør ondt.

Det rører dem fx. ikke, at det stort set kun er mænd der sidder i landets fængsler, og at det udelukkende er mænd der bliver slået ihjel i internationale operationer.
At mænd lever 6 år kortere, og desuden stort set aldrig får forældremyndigheden over deres børn ved skilmisse, det interesserer heller ikke de højtråbende fruer.
De har heller aldrig krævet kvindelig værnepligt.

At kvinderne idag er i overtal på universiteterne, er intet mindre end en katastrofe.
Det har også kun kunnet lade sig gøre, fordi at man - som Helmut Nyborg har påpeget -på uddannelsesinstitutionerne har sænket niveauet gevaldigt, så danske akademikere ligger i bunden i forhold til deres kolleger i andre vestlige lande.

En lektor ved Københavns Universitet har åbent fortalt, at han gav højere karaterer til smukke kvinder.
Tak for den afsløring. Vi føler med de grimme kvinder, men vi føler altså også med alle mændene.

Man skulle tro at kvinderne var glade for at det forholdt sig sådan. Kønskvotering bygger jo på positiv særbehandling, og at få gode karakterer fordi man ser sød ud, selvom man eventuelt er dum som en hest, er da den ultimative særbehandling, og må da være en appelsin i kvindernes turban.

Men nej ! Mange kvinder blev sure over denne "Sexistiske mand".
Dem der burde være sure på ham skulle imidlertid være mændene, der ikke bliver bedømt på deres begavelse, og derfor istedet må arbejde som avisbude eller røvtørere fordi de ikke ligner Britney Spears, og så overlade de fede jobs til nogle dumme gæs.

Det er især de humanistiske snakke-fag som kvinderne har indtaget. Naturvidenskab er der ikke mange af dem der har talent eller interesse for.

Af ovenstående to grunde bør man derfor afskaffe mundtlige eksaminer, og alene have skriftlige. Og lærer og censor der bedømmer opgaverne, må ikke kende identiteten eller kønnet på de der har skrevet dem.
Med en sådan praksis vil det kun være meget få kvinder der kommer langt i uddannelsessystemet.
De fleste må tage til takke med en middelmådig 9. klasses eksamen.

Mændene behøver således ingen kønskvotering, men blot retfærdighed i uddannelsessystemet. Så skal tingene nok rette sig op helt af sig selv.

Det vil betyde, at mændene atter vil indtage de vigtige poster i samfundet, og kvinderne kan skrue lidt ned for karriereblusset, og blive hjemme og holde hus og passe børn.
Det der er kvindens bestemmelse.

mandag den 17. december 2007

Ingen kunstig befrugtning til fede !

Der skal naturligvis ikke gives fertilitetsbehandling for vores skattekroner !

Ifølge en artikel i Berlingske Tidende, foreslår visse eksperter at svært overvægtige kvinder ikke bør tilbydes fertilitetsbehandling, da de oftere end andre aborterer eller føder misdannede børn.

Dansk Fertilitetsselskab overvejer i den forbindelse at indføre visse retningslinier.

Her i partiet er vi generelt imod fertilitetsbehandling. Den skal kun være tilladt for heterosexuelle par, og skal ske for egne midler.

Derimod skal hverken enlige eller lesbiske tillades kunstig befrugtning.

Vi er klar over, at det er svært at få flertal for dette, så ligesom man i visse tilfælde kan tænke kreativt i kampen mod forbud, kan man også gå den modsatte vej og tænke kreativt i kampen mod det tilladte.

Derfor mener vi, at såfremt fertilitetsbehandling stadig skal være tilladt, så er det fint med nogle retningslinier for kvindernes vægt.

Vi vil foreslå en max. grænse på 10 gram. De der overstiger denne vægt skal ikke kunne modtage fertilitetsbehandling, for jo højere vægt, des større chance for misdannede børn.

Denne gang har vi de såkaldte eksperter på vores side.

torsdag den 13. december 2007

Så skal julekuglerne pudses !

Så er det bare om at komme igang, folkens !


I morgen er det den store julefrokostdag rundt omkring på landets arbejdspladser.

I en tid med bornerthed, feminisme og helseflip, er det rart at der ses lidt igennem fingre med denne livsfornægtende attitude, bare denne ene gang om året.

Det er 364 dage for lidt, men lidt har jo som bekendt også ret, og vi kan kun opfordre læserne til at slå gækken løs i morgen.

Vi kan fuldt ud tilslutte os nedenstående julesang, der er kreeret af "Ørkenens Sønner".

Følg opskriften, og få en glad dag.

http://www.youtube.com/watch?v=vhkSr3eHVqk

Behold bare dine penge, Jørgen Poulsen !

Giv ikke 5 flade øre til Røde Kors !
Der findes heldigvis mere anstændige organisationer !


Her i partiet har vi en klar fornemmelse af, at Jørgen Poulsen vil donere sine 750.000 kr. til et godt formål.
Ikke fordi han er drevet af humanistiske motiver, men fordi at han sådan set ikke kan gøre andet, hvis han vil have en mikroskopisk chance for at bevare et gran af anstændighed.

Men Jørgen Poulsen kan spare sine penge, og beholde dem. For med mindre at vælgernes hukommelse er på demens-niveauet, så vil Poulsen være en færdig mand i dansk politik.

Så nytter det altså ikke noget, at den arrogante og politisk ubegavede Lars Kolind, hvis ledelsesstil minder om Scientology, går ud og taler om "Gadens parlament".

Han overser, at det er det samme "Gadens parlament", der har puttet penge i raslebøsserne til Røde Kors.

Det er dog ikke kun Poulsen der skal skoses i denne sag. Især Røde Kors er der grund til at kritisere. At de vil bruge så mange af de indsamlede penge til verdens fattige på sådan en charlatan er skandaløst.

Næste gang en indsamler fra Røde Kors ringer på døren, bør man tage pænt imod indsamleren, for vedkommende er sikkert drevet af ædle motiver. Alligevel skal man med de Søren Krarupske ord fra 1987 sige "Nej, ikke en krone".

Ikke fordi, at vi ikke har lyst til at hjælpe nødlidende mennesker, men fordi pengene ikke skal havne i en organisation, der formøbler midlerne på den måde.
Giv istedet penge til Caritas, Folkekirkens Nødhjælp eller andre, der i højere grad sørger for at pengene havner de rette steder.

Det bør jo ikke gå ud over verdens fattige, at Røde Kors opfører sig som en flok idioter. Straf Røde Kors, og ikke de mennesker der har brug for en hjælpende hånd. http://www.youtube.com/watch?v=Zxu5d7AJ9GA

tirsdag den 11. december 2007

Pas på skattemanden i ny forklædning !D A N M A R K. F R I T. F O R. I N D K O M S T S K A TPas på ! Skattefar forsøger sig med en ny charmeoffensiv. Så når det ringer på din dør, og det ikke er fastelavnsmandag, eller en indsamling til Jørgen Poulsens gyldne håndtryk, så læg ikke noget i raslebøssen. Det KAN være skattemanden i ny forklædning. Se blot her :

http://www.youtube.com/watch?v=3B3I4YirD9U

Endelig et glædeligt politisk løftebrud !

Skal vores gysser havne i børnefamiliernes lommer ?
IKKE TALE OM !
.
Ifølge skatteministeren bliver den lovede forhøjelse af børnechecken sandsynligvis ikke til noget lige med det samme, pga. fare for overophedning af den danske økonomi.
Det lyder fornuftigt. Udover det umoralske i at kaste vores penge i grams på den måde, så er det også udtryk for økonomisk uansvarlighed at stopfodre familierne med penge til forbrugsgoder.

Vi er så vant til at politikere løber fra deres løfter, og det bryder vi os normalt ikke om, men lige i netop dette tilfælde skal det være et yderst velkomment løftebrud.

Som Sir Humphrey i "Yes Minister" kunne have udtrykt det :
Lad os håbe at skatteministeren kan holde sit løfte om sit løftebrud, og ikke laver et nyt løftebrud, så han bryder det først lovede løftebrud med et nyt løftebrud, så han kan holde det løfte han i første omgang gav (er De forvirret ?).

Magen til asocial ide, at give velhavere ekstra skattekroner, skal man da lede længe efter.
Det er ikke nogen social begivenhed at få børn, men udspringer af et frit valg.
De der har haft glæden ved at undfange børnene, må også tage sig af pligterne. Det gælder bla. at give børnene tøj på kroppen, smøre dem ordentlige madpakker når de skal i skole, og ikke mindst give dem en ordentlig opdragelse.

Hvorfor skal du, kære læser, aflevere de penge, som du ærligt og surt har tjent på dit arbejde, dine aktier, din virksomhed etc. til andre mennesker, så de kan lægge ekstra store julegaver under juletræerne til deres uvorne afkom ?

Vores penge er VORES, og ikke børnefamiliernes eller andre nasserøves.
Det er ikke fordi vi er nærige her i partiet. De der har hjælp behov bør hjælpes.
I år må tusindvis af børn holde en kummerlig jul pga. fattige eller alkoholiserede forældre. Giv dog midlerne til at de kan få en god jul, fremfor at dumme Hellerrup-lægebørn kan få et ekstra playstation spil, som forældrene snildt selv ville kunne betale.

At folk der kan klare sig selv skal have vores skattekroner, har intet med social solidaritet at gøre.
Det er derimod hamrende asocialt, og er en hån mod de børn og de dårligt stillede familier, der har brug for at vi rækker dem mere end en slatten hånd.

Anders Fogh er en kylling !

Danmark må være verdens længste bil. Baglygterne er på Christiansborg, men rattet er i Bruxelles !


Så blev det endeligt afgjort : INGEN FOLKEAFSTEMNING OM EU-TRAKTATEN !

Det regnede vi heller ikke med, men det er dumt af statsministeren.

Han havde nemlig en enestående chance for at gøre EU til en mere folkelig sag, hvilket vel må være i hans interesse, og samtidig kunne han indenrigspolitisk have ydmyget socialdemokraterne ved at vise, at hans sindelag var mere demokratisk.

Men nej.

Vi kan med en lille omskrivning af en kendt sang synge :

Han er lige som de andre,
ikke noget for sig selv
Og ned til EU der vil han vandre
Når han som statsminister si`r farvel (hvilket for vores skyld gerne må ske den dag i morgen).

Det er tåkrummende, at demokratiets eneste forsvarere i denne sag skal findes i så tåbelige lejre som på den yderste venstrefløj, i Dansk Folkeparti og hos et par forvirrede tosser fra Ny Alliance.

Det er bestemt ikke hverdagskost at vi gør det, men i dette indlæg vil vi faktisk rose Ny Alliance for at udvise ægte demokratisk sindelag.

Det er jo let nok for SF, Enhedslisten og DF at være tilhængere af en folkeafstemning, for som modstandere af traktaten har de jo ved en folkeafstemning alt at vinde, og intet at tabe.

Derimod er Ny Alliance jo meget EU-begejstrede, og var dermed som det eneste parti villigt til at risikere noget i demokratiets tjeneste.

En sjælden ros herfra til Khader og Co.

Såfremt politikerne havde inddraget EU-traktaten i valgkampen, kunne det måske forsvares, at det alene var Folketinget der afgjorde sagen, for det er vel reelt de færreste der sætter sig ned og læser en uforståelig traktat igennem.
Men når man har holdt sagen helt uden for diskussion op til valget, så bør man anstændigvis tage en folkeafstemning.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi her i partiet er modstandere af at Danmark indrullerer sig yderligere i dette kollektivistiske projekt, hvor det reelt er Sydeuropa der svinger taktstokken.

Vi er dog ikke imod et forpligtende samarbejde på udvalgte områder, men nok er for længst nok.

Men for eller imod, så mener vi, at en afstemning om et sådant emne er vigtig.

Faktisk tror vi, at det ville gavne EU-sagen, hvis der var flere afstemninger, for dermed ville en større del af befolkningen sætte sig mere ind i hvad EU er, gør og bestemmer. Dermed kunne man få en seriøs diskussion om Europas fremtid.

Spørgsmålet er dog om skaden ved øget magt til EU er så stor, for når de danske politikere alligevel lader hånt om befolkningen, så kan man jo ligesågodt lade sig styre af pamperne i Bruxelles, som af udemokraterne på Christiansborg. Forskellen er den samme.

Foghs taler kan så blot produceres gennem et eller andet computerprogram tilsluttet en tilfældighedsgenerator. Som her, fx.
http://www.youtube.com/watch?v=7U4n0a9-ELomandag den 10. december 2007

Socialdemokraterne er bange for folket !

A-Socialdemokraterne vil selvfølgelig ikke høre folkets mening, for sosserne ved bedst.
Die Partei, die Partei, die hat immer Recht !
.
Så blev det bekræftet, hvad vi hele tiden har vidst.

A-Socialdemokraternes teknobæer vil selvfølgelig ikke høre befolkningens mening om den ny EU-traktat.

De er så bange for folket, som en flok nudister der forsøger at forcere et pigtrådshegn.

Udemokratiske teknokrater, bestående af højrøvede elitære besserwissere.

De så helst et helt andet folk, der helst tænkte i de samme syge kollektivistiske og a-historiske baner som dem selv.

Selvfølgelig vil de ikke sende en traktat til afstemning, for tænk nu hvis man ikke fik sin vilje ?

Den helt store skandale i denne sag er, at man slet ikke har diskuteret traktaten i forbindelse med folketingsvalget.

Hvis social-okke-nokkerne mener, at folketinget suverænt skal afgøre sagen, så burde de jo anstændigvis have inddraget sagen i valgkampen, fremfor at tale og velfærd og vindmøller og alt andet ligegyldigt gas.

Vores råd til Anders Fogh er, at såfremt han er rigtig smart, så sender han traktaten til afstemning.

Dermed signalerer han dels, at han respekterer befolkningen, og samtidig kan han få lagt en passende afstand til Socialdemokraterne ved at vise, at Venstre er et demokratisk parti der ikke frygter vælgerne, hvorimod socialdemokraterne kommer til at stå med røven bar, som de komplette vælgerforskrækkede teknokrater de er.

Fogh vil med sådan en melding ovenikøbet have en god chance for at vinde EU-afstemningen, for han vil dermed signalere, at der ikke er noget at skjule, og ikke noget som vælgerne behøver at være bange for.
Den slags vil blive husket ved næste valg.

Statsministeren som demokraten, der turde inddrage vælgerne i et vigtigt europæisk spørgsmål, og socialdemokraterne der på den mest arrogante vis bare smak døren i for næsen af befolkningen.


Statsmanden overfor de talentløse tosser. Kom så Fogh ! Vis at du er den statsmand, som Helle Thorning aldrig bliver, og som Nyrup aldrig var.
"Danmark for folket" er vist ikke en sang a-socialdemokraterne kan bruge mere. Hør deres nye slagsang her :
.

lørdag den 8. december 2007

Hvem skal afløse Bendt Bendtsen ?

Vi savner Estrup, men han kan jo desværre ikke afløse den rare Bendt Bendtsen !For tiden ulmer det kraftigt i det konservative bagland.
Ca. halvdelen ønsker Bendt Bendtsen skiftet ud som leder af Det konservative Folkeparti.

Lad det være sagt med det samme : Bendt Bendtsen er en rar mand, men nogen stor leder eller retoriker er han ikke .
Han skriger på en efterfølger, men problemet er, at der ikke lige ligger nogen for.

Faktisk er vi her i DHS ret ligeglade med hvem den ny leder bliver, for de konservative har udviklet sig til et behagesygt, kællingeagtigt og velfærdsnarkoman-parti.
Alligevel er det vigtigt, hvem der evt. skal være Danmarks næste statsminister, så helt ligegyldig kan man jo ikke være over for det.

Bendtsen kom til som en kompromiskandidat, fordi han var en af de få, som ingen andre i partiet ville rive hårtotterne af under fløjkrigen.
Det er meget godt at være fredsbevarende soldat, men nogen stor leder bliver der ikke ud af det.

Siden hædersmænd som Andrè , Scavenius og Estrup har der ikke været nogen store konservative profiler. Ikke KONSERVATIVE. Schlütter var en fin statsmand, men han var bestemt ikke konservativ så det gjorde noget.

Ligemeget hvem man vælger, vil der kun blive tale om en halvgod kandidat.
Der er vel kun 3 på bedding :

Lene Espersen, en af de politikere der faktisk er en smule konservativ, og vil stå ved det.
Hun har dog ikke mange strenge at spille på, og virker mest som om hun har lært et par sætninger udenad : "Noget for noget", "Konsekvens", "Hårdere straffe" og lignende oneliners.
Hendes største bagdel er dog, at hun er kvinde, og da vi her i partiet er modstandere af fruentimmeres stemmeret i almindelighed, valgbarhed i særdeleshed, så er hun udelukket.

Lars Barfod, klart et af partiets bedste hoveder, der ovenikøbet har den "frækhed" at komme med selvstændige konservative udmeldinger, bla. på skatteområdet.
Han blev helt uretfærdigt ofret på sundheds-fascisternes alter pga. noget fødevare tingel-tangel. En sag der ovenikøbet ikke var hans skyld.
Spørgsmålet er, om han modsat Espersen har retorisk gennemslagskraft.

Helge Adam Møller, prototypen på en gammeldags hæderlig og firkantet konservativ, der ikke er bange for at skide i egen rede, hvis fugleungerne har fortjent det.
Helge Adam Møller mistede dog under valgkampen en del af vores agtelse, da han hoppede med på det evindelige børnefamilie-lefleri. Men ellers er han en god all-round konservativ. Altid veltalende og velforberedt.

Hans bagdel er, at han næppe er stemmesluger. Han jager for mange af de bløde vælgere væk.
Men måske skulle de konservative tænke på, at hvad udad tabes, kan indad vindes, og at mange ægte konservative måske vil vende tilbage i folden.
Og hvorfor hele tiden lefle for en pseudo-folkestemning. En gammel Højre-minister i Estrups regering sagde til en fransk gesandt: "Kære ven, her i landet lader vi os ikke lede af folkestemninger. Vi bekæmper dem".

Men de konservative har et problem. Ingen af kandidaterne er oplagte, så derfor fortsætter kaptajn Bendtsen med at sejle skibet på grund.

Genindfør spanskrør og skoleuniformer

Istedet for at tæske løs på lærerne, burde lærerne og børnenes forældre måske rette vreden det rette sted hen !


Ny trend : Forældre er i stigende grad begyndt at tæske løs på deres børns lærere.

Vi skal ikke afvise, at visse lærere har fortjent en gang kagstrygning for at fylde poderne med deres venstreforvirrede sludder, men generelt ligger problemet et andet sted.

Forfatteren Bjarne Reuter udtalte engang noget i retning af, at forældre forventede at kunne levere en spand lort ved indgangen, og satte næsen op efter at få guld ved udgangen.

Den går ikke. Idag er poderne så forkælede og egocentriske, at det næsten er umuligt for selv de bedste lærere at få noget positivt ud af det.
Når forælderne så samtidig mener, at lige netop DERES guldklumper skal have særbehandling på andre børns bekostning, så går det galt.

Manglende opdragelse og ligegyldighed overfor alt hvad der hedder borgerlig moral er hovedsynderen. I den sag har børnenes forældre et langt større ansvar end deres forkælede møgunger.

Det danske skolevæsen er sygt. Udover en fatal mangel på faglighed, mangler der respekt, og det er på tide at få udskiftet mobiltelefonerne med skoleuniformerne, og så få genindført spanskrøret, så lærerne kan give de forkæle børn de klø, som forældrene åbenbart har forsømt at give dem.

Desværre har et socialistisk folketing jo også efter sædvanligt svensk forbillede afskaffet den ellers helt naturlige revselsesret.

Her i partiet fik vi mange klø i skolen, og som den begavede læser kan observere, er det ikke noget vi har taget skade af.


Nu skal det pludselig være lærernes skyld, at folk ikke formår at opdrage deres vederstyggelige afkom !

torsdag den 6. december 2007

Vi væmmes ved Jørgen Poulsen grådighed !

2 af de millioner kr. der skulle være brugt til verdens nødstedte, skal ned i Jørgen Poulsens folketingsbukser. Humanisme - det er noget andre skal vise, ikke en selv !
Vi siger : FY FOR SATAN !

.
I dag kommer det frem, at godhedsindustriens nestor, den selvretfærdige Jørgen Poulsen, forlanger 2 millioner kr. fra Røde Kors, fordi han reelt er blevet fyret.
Den slags kaldes i de finere kredse for "Et gyldent håndtryk".

Poulsens krav er ligedele ubegavet og umoralsk.
Selvfølgelig skal Poulsen ikke have en krone.

For det første er folketingsarbejde altså et fuldtidsjob.
Røde Kors er en humanitær organisation, som man ikke bare skal spinde guld på, medens man kan gå og dendere den inde på tinge.

For det andet har Poulsen selv valgt arbejdet i folketinget, og havde han modsat den bundhæderlige partifælle Rene la cour Schell valgt at tage sit tøj og gå frivilligt, så han ikke havde to kasketter på samtidig, havde vi haft et gran af respekt for ham, hvilket vil selvsagt ikke har.

For det tredie burde Poulsen tænke på, såfremt han er den store humanist som vi får tudet ørerne fulde af at han er, at de 2 millioner kr. han skal putte ned i lommen ved siden af folketingsgagen, altså kommer fra de mange indsamlinger, der skulle gå til verdens nødstedte mennesker.

Så meget for forloren humanisme. Vi giver ikke en tøddel for hverken den eller for Jørgen Poulsen.

tirsdag den 4. december 2007

Ingen folkeafsteming om EU - shame on you !

35 gammel valgplakat - mere aktuel end nogensinde !
Ingen afstem denne gang. Politikerne må vælge sig et andet folk, der er mere villige til at hopppe på denne uappetitlige lispind.
.
Så kom det frem hvad vi hele tiden har vidst : Ingen afstemning om EU-traktaten.
.
Fogh er ikke " JuridiskForpligtet" siges det. Nej men der er også noget der går ud over juridisk forpligtelse - den moalske ! forpligtelse, som er hinsides nogle højtbetalte statsembedsmænd, der altid gør hvad systemet siger..
.
Hvorfor skal disse teknobæer og termotranser altid bestemme dendanske lovgivning.
Hvad med lidt idepolitik, intuition og lyst til at diskutere værdispørgsmål.
Men Fogh KAN faktisk blive forpligtet til en afstemning, hvis folketingets partier holder deres løfte.
.
Derskal nemlig kun 60 under skrifter til at kræve folkeafstemning.
Las os se lidt på mandatfordelingen for de der lovede en afstemning :
SF 27
EL 4
Ny Alliance 5
DF 25
Så vidt vi ellers kan regne giver det 61 mandater.
Hvis partierne stod ved deres løfter, kunne man give hele etablishementet af hovskisnovski-jura embedmænd en finger der var så stor, at den ville rage op i himlen.