onsdag den 29. april 2009

Nu vil Socialdemokraterne smide endnu flere skattekroner ud på kunst !


Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, var tidligere berømt for sin fremragende parodi på Poul Nyrup Rasmussen.
Idag er parodien blevet til grum virkelighed.

I morgen vil 26 kunstnere få besked om, at de hver har modtaget
840 000 kr. fra Statens Kunstfond, skriver dagbladet Børsen.

Disse 3-årige arbejdsstipendiater har der været rift om.
Hele 2579 "kunstnere" har søgt om at få del i pengene.

Det er utroligt så mange "kunstnere" der er i Danmark, og som mener at være berettigde til at få del i disse tyvekoster, der er lænset fra landets skatteydere.

Når der er SÅ mange mennesker der angiveligt har et så stort talent, så er det underligt at staten bliver nødt til at hugge penge fra skatteborgerne for at kunne sørge for kunstnernes underhold.

Men måske er der ligefrem så mange "genier" at der ikke er nogen tilbage til at se eller høre på dem.
En nation af selvbestaltede kunstnere uden publikum.

Store ånder som Goethe, Mozart, Rembrandt og Søren Kierkegaard formåede at skabe geniale værker uden at have sugerøret nede i offentlige kasser.

Nutidens støtteordninger har ganske vist skabt flere mennesker der KALDER sig kunstnere, men har ikke ført til bedre kunst.
Tværtimod.

Alligevel klynker formanden for Statens Kunstfond, Erik Steffensen, og efterlyser "modige" politikere, der kan tilføre kunsten flere penge.

Vi synes ikke at der er noget modigt i at stjæle folks penge, og smide dem i grams til andre.

En af de "modige" politikere som Erik Steffensen efterlyser, kunne være Socialdemokraternes Mogens Jensen.
Han har netop foreslået en "udviklingspakke" for rockmusikken.

Hans begrundelse er, at rockmusikken ikke får den politiske bevågenhed, som den er berettiget til i betragtning af, hvor stor udbredelse denne musikform har i befolkningen.

Som også dagens leder i netavisen 180 grader påpeger, så er det en absurd argumentation, at fordi en musikform har en stor lytterskare, så skal den også støttes af staten.

Det er da at spænde vognen foran hesten.
Når rocmusikken har så stort et publikum, så kan den da netop betales af brugerne selv.

Det kan ikke være fællesskabets opgave at indkræve skattekroner for at subsidiere folks forlystelser. Det må da være en sag mellem folk og deres egen pengepung.

Der er ikke noget socialt forbundet med at tage fra de der ikke gør brug af de kunsttilbud som staten har valgt at støtte, og give til brugerne eller udøverne af selvsamme kunst.
Det er hamrende asocialt.

Kunst trives bedst i frihed, og den gode kunst vil som regel overleve, også uden skatteyderfinanciering.

God kunst vil altid have et vist publikum, så der vil stadig være plads til det skæve og det eksperimentelle.

De der tror, at det hele vil resultere i en laveste fællesnævner med dansktop, musicals og banko, og at ingen længere vil få råd til at gå til ballet eller klassiske koncerter, tager fejl.

De evt. dyrere billetter vil jo samtidig blive afløst af skattelettelser.
Derfor et det den enkelte der bestemmer hvad han vil se og høre, og ikke staten der på forhånd vælger for en.

"Den der støtter styrer" sagde den nu afdøde filminstruktør, Knud Leif Thomsen, der af samme grund nægtede at modtage offentlige midler.

Derfor er det bedst, at staten blander sig udenom, dvs. hverken giver støtte eller udøver censur, og overlader det frie kunstvalg til den enkelte.

For kunstnerne har det den fordel, at de ikke i deres higen efter statsstøtte behøver at slikke magthaverne bagi , men kan være frie kunstnere i ordets egentlige forstand.

Og for brugerne har det den fordel, at de kan stemme med den mest demokratiske stemmeseddel der findes :

Pengesedlen.

Bendt Bendtsen fremtryller en tyrkisk kanin !


Bendt Bendtsen har fundet sig en mærkesag :
Tyrkiet skal ikke være medlem af EU !
Spørgsmålet er, hvad det har med EU-parlamentet at gøre !

Det Konservative Folkepartis spidskandidat til EU-valget, Bendt Bendtsen, siger idag, at Tyrkiet ikke bør være medlem af EU.

Den udtalelse er vi enige i, selvom vi helst ser at Danmark kommer UD af EU i dets nuværende form, længe inden Tyrkiet kommer ind.
I så fald kan vi jo være ligeglade med, hvilke lande der bliver optaget som fuldgyldige medlemmer.

Tyrkiet er ikke noget europæisk land, hverken geografisk eller kulturelt.
Kun 3 % af Tyrkiet er beliggende på det europæiske kontinent, og Tyrkiets noget anstrengte forhold til demokrati og ytringsfrihed må være velkendt for de fleste.

MEN, det virker overmåde populistisk, at Bendtsen kommer med sin udtalelse blot 39 dage før valget til Europaparlamentet.
Også selvom parlamentet jo ikke bestemmer hvorvidt Tyrkiet skal være medlem.

Det lugter langt væk af stemmefiskeri. Heri må vi give oppositionen ret i sin kritik.

Det virker svagt, at Det Konservative Folkeparti ikke melder klart ud, om de er enige eller uenige i Bendsens udtalelse.
På den anden side skal man jo heller ikke gøre det endnu værre for sig selv, og har derfor valgt at lade Bendtsen køre sit eget løb.

Vil man rette bare en smule op på de dårlige meningsmålinger op til EU-valget, er det måske også en klog taktik.
Med en fuldkommen anonym og farveløs Bendt Bendsen som spidskandidat har det indtil nu set sort ud.

For hvorfor i alverden skulle man dog stemme på de konservative ved EU-valget ? Og hvorfor lige på Bendt Bendtsen ?
Vi har ledt med lys og lygte for at finde bare een eneste god grund, men har måttet give fortabt.

Men så trækker Bendtsen denne kanin op af hatten.
En meget gennemskuelig kanin for den begavede vælger.
Problemet er desværre, at der nok er tilstrækkeligt med ubegavede vælgere til at give ham og Det Konservative Folkeparti et ufortjent godt valg.

Vi håber, at vi tager fejl.

mandag den 27. april 2009

Kommunerne lader hånt om den private ejendomsret og eksproprierer løs !

RØDE TYVEKNÆGTE :
SKRUP AF HELVEDE TIL !

I dagens udgave af Jyllands Posten kan man læse om endnu et grotesk eksempel på en kommune, der skider den private ejendomsret en lang march.

En familie i Frederikshavn må se en del at sin grund eksproprieret, fordi kommunen vil anlægge en skydebane for den lokale skytteforening.

Frederikshavn Kommune (der har socialdemokratisk flertal) indskriver sig dermed i rækken af kommuner, der gradbøjer Grundlovens ord om "almenvældet" udi det absurde.

I Grundlovens paragraf 73 Stk. 1. står :

"Ejendomsretten er ukrænkelig.
Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det.
Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning".


Det er selvfølgelig et fortolkningsspørgsmål, hvad "almenvældet" er, men en skydebane, hvor en lille håndfuld mennesker skal rende rundt og skyde efter lerduer, burde selv med den bedste vilje ikke kunne komme ind under denne kategori.
I modsat fald kan ALT jo betegnes som almenvælde. Et supermarked, et logistikhus, en rulleskøjtebane, et ungdomshus, en bøssebar etc.

"Almenvældet" er således af kommunalpolitikerne skiftet ud med "særinteressegrupper", og når man først har bøjet Grundloven til ukendelighed, kan man frækt ekspropriere folks ejendom.

Og ikke nok med det.
De erstatninger der gives, er ofte så latterligt lave, at der reelt er tale om tyveri.

For nylig måtte en familie i Hillerød Kommune (der også har socialdemokratisk flertal) tage til takke med en erstatning på et beløb der kun var en tiendedel af ejendommens værdi.
Kommunen kan så senere score en fed fortjeneste ved at sælge grunden til en langt højere pris.

I Haderslev Kommune (der har "såkaldt" borgerligt flertal), fik en mand sidste år eksproprieret sin ejendom til fordel for et tøjfirma, fordi de ikke kunne blive enige om prisen.

Det må hilses velkomment, at regeringen forbereder en lov, der skal gøre det sværere for kommunenrne at ekspropriere, men man kan frygte at denne lov ikke bliver streng nok.

Når kommunerne behandler Grundlovens paragraf 73 så stedmoderligt, kunne man jo passende give den en ny tekst, der var mere i overensstemmelse med virkeligheden.
Den kunne F.eks. se således ud :

Ejendomsretten kan til enhver tid krænkes.
Enhver er forpligtet til at afstå sin ejendom, dersom Socialdemokraterne kræver det.
Det kan ske uden lov og uden passende erstatning.

Vi siger FY FOR POKKER !

lørdag den 25. april 2009

Midt i en hippie-tid ? V og K gør deres til det !


Det kan godt være at det bliver til noget.
Men IKKE til borgerlig-liberal politik !


Venstres politiske ordfører, Peter Chistensen, er fortørnet over, at SF slår på tromme for det, som han kalder et "hippeforslag", nemlig tvungen overskudsdeling i virksomhederne.

Her i partiet har vi naturligvis kun hovedrysten til overs for forslaget, der endnu engang bekræfter, af SF er garant for statstyveri, og vi giver netavisen 180 grader ret, når den påpeger, at tvungen overskudsdeling kun giver logisk mening, såfremt den følges af tvungen underskudsdeling når det går skidt for virksomhederne.

Men der er jo ikke noget nyt i SFs ide, og derfor kan det overraske, at den vækker så megen opstandelse hos Venstres ordfører.
Han prøver at få det til at fremstå som om at SF siger et, og gør noget andet, men det er jo netop ikke tilfældet her, hvor man må sige at Villy Søvndals udmelding er meget klar.

Peter Christensens forsøg på at fremstå som en skarpsindig borgerlig detektiv, der evner at afdække SFs gedulgte hensigter, virker derfor plat og amatøragtigt.

SFs forslag er selvfølgelig gennemført hovedrystende og ræve rødt.
Men hellere et ærligt dumt parti end et uærligt ditto.

Modsat af hvad Venstres politiske ordfører antyder, så er det ikke nogen hemmelighed hvad SF ønsker.
Man ved hvad man kan risikere at få, hvis man stemmer på partiet.

Det samme kan man ikke sige om Peter Christensens eget parti, Venstre, der frækt kalder sig borgerligt og liberalt.
Magen til falsk varebetegnelse skal man lede længe efter.

Venstre har sammen med DF og Det konservative Folkeparti haft flertallet i snart 8 år,
men det er svært at se på den praktiske politik :

- Danmark har verdens højeste skattetryk.

- Antallet af love og regler er eksploderet (en ny lov hver 5. time).

- Øget formynderi og barnepigementalitet.

- Miljøhysteri

- Fortsat stor indvandring af kulturfremmede

- Intet opgør med DR, DanMarx røde Radio, der kan fortsætte propagandaen for licensmidler.

- Grønt lys for homo-adoptioner og insiminationer af lesbiske

- Ingen rydning af Christiania

- Øget overvågning på gader og stræder

- Halvering af værnepligtstiden

- Sundhedsfascistisk klapjagt på de, der i statens optik lever et "usundt" liv.

- Overgreb på den private ejendomsret (F.eks. rygeforbud på beværtninger).

- Ingen afskaffelse af ytringsfrihedsbegrænsende love som blasfemi- og racismeparagrafferne.

- Statslig indblanding i bla. byggesektoren (renoveringspulje) og banksektoren.

- En våbenlov, der kriminaliserer borgere, der ønsker at forsvare sig.

- Store offentlige udgifter, der ikke har resulteret i at samfundets svageste har fået det bedre.

- En slap folkeskole, der har medvirket til en uopdragen, sprogløs og uvidende ungdom.

- Et lavt fagligt niveau på gymnasier, universiteter og højere læreanstalter.

Og sådan kunne man blive ved.
V og K er overhovedet ikke borgerlige, når skåltalerne lægges på hylden, og det kommer til praktisk politik.

Derfor er det jo lettere for Venstres politiske ordfører at tale om hvor forfærdelige de socialistiske partier er.
Tak ! Det ved den begavede vælger skam godt.

Det ville være langt bedre, om Venstres ordfører gjorde en indsats for, at hans eget parti begyndte at føre en mere liberal politik.

Inden han kammer over af forargelse fordi SF ønsker at gennemføre en ide der står i partiets program, skulle han måske være mere bekymret over, at der F.eks. i hans eget parti er et folketingsmedlem, Malou Aamund, der ønsker at staten skal TVINGE private virksomheder til at der skal være en vis procentdel af kvinder i bestyrelserne.

Statslig tvang overfor private virksomheders dispositioner !!!
Vi lader den stå et øjeblik.

Magen til socialistisk forslag skal man lede længe efter.
Et groft attentat på den private ejendomsret, og helt på niveau med SFs forslag om tvungen overskudsdeling.

Det er dybt deprimerende, at V og K nu på ottende år kan slippe af sted med at kalde sig borgerlige og liberale, når de reelt IKKE fører borgerlig politik.

De smykker sig med lånte fjer, og optager dermed pladsen for de ægte borgerlige.
Det er ekstremt frækt og uappetitligt.

Venstre gjorde i sin tid alt for at forhindre, at partiet Liberalisterne måtte stille op under dette partinavn, da Venstre mente at have retten til det.
Denne lille sag var ret symptomatisk :
Man ønsker ikke konkurrence på den front, men derimod at lukke flankerne af.

V og K kunne have godt af en lærestreg næste gang der er valg.
Som en borgerlig vælger sagde :
"Måske skulle man stemme på de røde for at straffe de blå."

Det kunne give dem en velfortjent lærestreg, og en tiltrængt tænkepause i opposition.

Borgerlige vælgere kunne selvfølgelig også forsøge at give nye partier chancen, hvilket de ikke plejer at være så villige til.

P.t. er der kun Borgerligt Centrum og Liberal Alliance.
Men man kunne jo håbe på, at der på valgdagen var kommet flere muligheder.

Hvis vi lever i en hippie-tid, som Peter Christensen kalder det, så er det ikke SFs "fortjeneste" alene.
Den tvivlsomme ære tilkommer i høj grad VK-regeringen.

V og K er med den førte politik ikke længere værdige til borgerlige vælgeres tillid.

onsdag den 22. april 2009

Socialdemokraterne i København skyder et latterligt forslag fra de radikale ned !


RØDT LYS
FOR GRINAGTIGT
RADIKALT FORSLAG !

At Det Radikale Venstre er et kvindeparti, og et særdeles tåbeligt et af slagsen, er der stribevis af eksempler på.

Et af de nyeste er et forslag fra partiet i Københavns Borgerrepræsentation, hvor man har fået den idiotiske ide at bruge skatteydernes penge på at udskifte hundredevis at trafiklys, så den lille tændstikmand på lysene bliver skiftet ud med en dame (dvs. en figur forsynet med kjole eller nederdel).

I ligestillingens navn.

De radikale er dybt skuffede over, at Socialdemokraterne har skiftet mening, og ikke vil bruge kommunens penge på såden noget pjat.

Det radikale medlem af borgerrepræsentationen, Manu Sareen udtaler til Metroxpress :

"De indgroede vaner om, at mænd og kvinder ikke er lige, bliver prentet ind i os helt fra vi er små børn. Vi kan rykke os små skridt, når børnehavebørn på et lyssignal kan se, at mænd og kvinder er lige. Det vil skabe debat, og det har vi brug for, hvis vi skal have ligestilling".

Dette er selvfølgelig det rene vrøvl.

Mænd og kvinder er jo ikke LIGE, men LIGEVÆRDIGE.
Hvis de var LIGE, som Sareen hævder, så var der jo ikke nogen grund til at ønske sig forskellige figurer på trafiklysene.

Når en ikke-konkret person skal tegnes enkelt, har man altid lavet en "tændstikmand".
Dette er der ikke noget kønsdiskriminerende i, ligesom det heller ikke er kønsdiskriminerende at sige "han" om en fiktiv person, eller "broderland" om Sverige.
Man siger jo også "moder jord".

Desuden er det svært at se hvad der er galt man tændstik"manden", eftersom flertallet af kvinder går med lange bukser.
Dermed repræsenterer den lille figur jo 80 % af fodgængerne.
Skal man tilgodese det mindretal der går i kjole eller nederdel, så bør man jo også have trafiklys med tegninger af folk med stok, folk i rullestol og folk med høj hat og monokel.

Når først de radikale har fået kvinder på trafiklysene, går der sikkert ikke lang tid, før en eller anden idiot i partiet finder på, at lysene nu atter skal udskiftes, så halvdelen af kvinderne på lysene bærer burka eller tørklæde, fordi alt andet vil være racistisk og diskriminerende, og fordi trafiklysene skal indprente borgerne, at vi lever i et multikulturelt samfund.

I betragning af at Københavns Kommune ikke har penge nok til F.eks. at renovere de mange folkeskoler, der mest af alt ligner bombede lokummer, så er det både tragisk og latterligt, at de radikale mener at man skal smide penge ud på et projekt, der i bedste fald er en ligegyldig manifestation, og i værste fald er farligt.

Man kan nemlig se, om en tændstik"mand" går eller står.
Det kan man ikke så let, hvis figuren har kjole på.
Og når man har valgt at vise figurer på trafiklyset i stedet for blot farven, så er det vel af hensyn til farveblinde og børn.

Men hvorfor foreslår de radikale ikke det ultimative, der vil være i partiets ånd :
At alle trafiklys konstant skal lyse rødt ?

Det vil være helt i tråd med partiets forbudspolitik at forhindre folk i at krydse gader og veje. For det kan jo være farligt, ligesom at ryge, drikke, spise slik og alt andet som skal være forbudt i det totalitære radikale helvede.

tirsdag den 21. april 2009

En tom sjæl i et sundt legeme !

Også i Nazitysklnd hærgede en sundhedskult, som bla. denne plakat fra 1941 viser. Alt det onde, der truede folkesundheden, herunder rygning, skulle drives ud. I dagens Danmark ligger sundheds-eksorcisterne heller ikke på den lade side.


Så kom dagen, hvor Forebyggelseskommissionen, der er nedsat af regeringen, og betalt af skatteyderne, kom med et bud på, hvordan folkesundheden kan øges.

Hvis borgerne ikke selv kan finde ud af at leve sundt, så kommer politikerne og eksperterne efter os med forbud og afgifter, så vi mere eller mindre tvinges til at leve, som moder stats repræsentanter synes at vi skal.

Denne komplet sjælløse sundhedsfascisme hærger løs i disse år, og bedrevidende kommisoner og politikere gør deres til, at få gennemsnitslevealderen forøget, og til at kedsomhed nu skal være den hyppigste dødsårsag.

Hvad er et godt liv ?
Er det at blive 100 år for enhver pris ?
Eller er det at have det sjovt, og så måske stille træskoene når man er 50 ?

Hvad det gode liv er, findes der ingen opskrifter på.
Det er individuelt, og det er forskelligt hvad vi hver især lægger vægt på som værende høj livskvalitet.

Derfor er det fatalt, at staten konstant skal stikke sin næse i vores levevis, og derved samtidig reducere os til nogle små umyndige nikkedukker i statens orwelske maskineri.

Det er tragisk, at en regering der kalder sig borgerlig og liberal i den grad medvirker til at umyndigøre borgerne, og vil bestemme hvilket liv vi skal føre.

Der er fornuft i at stille grænser for børn, fx. mht. alkoholudskænkning, tobakskøb o. lign., men at underlægge voksne mennesker den slags formynderi, er utåleligt.

Det er ulykkeligt, at folk bare finder sig i det.
Måske lidt brokkerier hist og pist, men efter kort tid affinder man sig bare med tingenes tilstand.

Det er meget få politikere på tinge, der har råbt vagt i gevær overfor denne udvikling.
Bland de få er Liberal Alliance, der korrekt påpeger, at man med den slags tiltag stækker friheden, og tager ansvaret væk fra folk.

Også Venstres Eva Kjer Hansen har advaret mod at man tager ansvaret fra det enkelte menneske, og den altid underholdende Jesper Langballe fra DF har tordnet imod de mange sundhedsappostle.

Men ellers er der langt mellem snapsene (også i bogstaveligste forstand, hvis det står til sundhedstosserne).

Blandt de skarpeste kritikere er Venstres Ungdom, der helt korrekt har påpeget problemerne.
Desværre har de ikke taget konsekvensen af, at de der repræsenterer dem i Folketinget slet ikke er liberale, men formynderiske forbudsmennesker der under falsk varebetegnelse kalder sig borgerlige.

Forebyggelseskommissioens 52 forslag er forudsigelige som en 9-tabel, og det vil føre for vidt at gennemgå dem alle her.
Men et lille udpluk kan give indblik i tåbelighederne.

F.eks. :

1. Tobaksafgiften fordobles i forhold til niveauet i 2009 gennem forhøjelse af stykafgiften, så prisen for en pakke cigaretter bliver ca. 50. Kr. Tobaksafgiften pristalsreguleres løbende.

Man mener således, at folk er for dumme til selv at finde ud af at det er skadeligt at ryge, så de skal straffes på pengepungen.
Man overvejer slet ikke, om det vil medføre en øget grænsehandel. Men måske bliver det næste skridt, at man vil forbyde udlandsrejser.

Lone Dybkjær har udtalt, at der ikke er noget godt at sige om tobak.
Der er heller ikke noget godt at sige om Det Radikal Venstre, men de er desværre ikke på Forebyggelseskommissonens liste.


2. Rygning forbydes indendørs, bort set fra i eget hjem.

Det er da pænt af dem, at vi må ryge i vores eget hjem. Men det bliver nok det næste sted man sætter statslige posekiggere og dyneløftere ind.

Et værthus er fx. ejerens ejendom, men han må ikke selv bestemme om gæsterne må ryge der.
Og nu skal det gældende rygeforbud altså udvides.
Et groft overgreb på den private ejendomsret.


3. På alle uddannelsesinstitutioner forbydes rygning på institutionernes område.

Dvs. at man heller ikke må gå ud i gården og ryge. Man skal helt uden for området.
Enhver der kender fx. DTU eller Odense Universitet ved, at det kan være en lang tur.


4. Der indføres forbud mod synlighed af tobaksvarer på salgssteder.

Man mener dermed, at folk er nogle små manipulerbare får, der ikke kan tåle at se en pakke cigaretter i en kiosk, uden at man straks får lyst til at dampe løs.


6. Der indføres billedadvarselsmærkning på tobakspakker.

Hvorfor kun på tobakspakker ?
Hvorfor ikke et billede at en skrumpelever på en ølflaske, en tilstoppet kranspulsåre på en mælkekarton, et trafikoffer på en bil, en paradentosemund på en cola, en gravsten på et stykke kød eller en ødelagt mavesæk på en pose vingummi.

11. Der indføres forbud mod kommerciel reklamering for alkohol i alle medier.

Det er dobbeltmoralsk, at man på den ene side har produkter der er tilladte, og samtidig vil forbyde producenterne at reklamere for dem.
Det er tvivlsomt, om folk ryger eller drikker mere, fordi de ser en reklame for et produkt.
Det er nok mere sandsynligt, at reklamen får dem til at skifte fra et mærke til et andet.

Og hvad med film ?
Skal vi forbyde Olsenbanden og Huset på Christianshavn, fordi der i disse film ryges og drikkes til den store guldmedalje ?

12. Kommunerne anvender bevillingsnævnenes mulighed for at reducere tilgængeligheden af alkohol på udskænkningssteder, særligt i boligkvarterer og nær uddannelsesinstitutioner.

Bevillingsnævnet bør nedlægges.
Alle udskænkningssteder bør have ret til at servere hvad de vil af øl, vin og spiritus.

14. Det generelt høje kendskab til genstandsgrænserne fastholdes gennem kampagner. Kendskabet til sundhedsskadelige effekter skal øges og målrettes sårbare grupper.

Stort set alle kender Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hudløshed.
Det nytter ikke at pumpe flere skattekroner i nyttesløse kampagner.22. Afgiften på sukkerholdige fødevarer fordobles i forhold til niveauet for 2009 svarende til en pris for chokolade- og sukkervarer på 110 kr. pr. kilo og for sodavand på 8 kr. pr. liter. Afgiften pristalsreguleres løbende. Afgiften udvides til at omfatte andre produkter med højt sukkerindhold, der ikke indgår naturligt i kosten.

I Sverige (som forbudstosserne ellers plejer at være så glade for) er chokolade og sodavand langt billigere end i Danmark.
Det lader dog ikke til at den svenske folkesundhed har lidt synderligt under det.
Men mon ikke forebyggelseskommissionen blot vil hævde, at svenskernes sunde tilstand skyldes de mange andre dejlige forbud ?


29. Der skal tilbydes gratis frugtordninger på landets skoler.

Gu` skal der ej.
Det er ikke en offentlig opgave at sørge for mad til folks dumme unger.
Det er en forældrepligt.
Ved at lade skatteyderne betale gildet, fjerner man endnu et ansvarsområde fra hjemmet.
De forældre, der ikke for egen regning kan give deres børn et stykke frugt med i skole, er dårlige forældre, der aldrig burde have sat børn i verden.

Ak ja !

Sådan kunne man blive ved.
Men forebyggelseskommisionens lange liste er i sig selv sundhedsskadelig, da den kan forårsage stigende blodtryk og mavesår hos enhver frihedselskende borger.

Det er nok for meget at håbe på, at politikerne kommer til fornuft, og alene bruger Forebyggelseskommionens rapport som toiletpapir.

Man kan derimod håbe på, at vælgerne kommer til fornuft og indser, at selv partier der kalder sig liberale, overhovedet ikke har lyst til at slippe friheden løs, men derimod til at pakke borgerne ind i vat og forbud fra vugge til grav.

mandag den 20. april 2009

Skandaløst, at Danmark deltager i FNs racismekonference !


Det er næppe nogen tilfældighed, at FNs Durbankonference, (den såkaldte racismekonference ) begyndte på Adolf Hitlers 120 års fødselsdag.
For den afdøde fører ville sikkert have slikket sig om munden, hvis han havde hørt de antizionistiske udtalelser, der bla. er kommet fra Irans præsident på konferencens første dag.

Udtalelserne, der fik EUs repræsentanter til at forlade mødet i protest, var ventet.
Endda i så høj grad, at man på forhånd havde planlagt en fælles udvandring.

Men når man havde ventet det, så er det underligt, at man overhovedet har valgt at deltage i denne farce, hvor vestlige lande agerer som nyttige idioter for de udemokratiske muslimske stater, der ønsker at bruge konferencen til deres egne mål :
Angreb på vesten i almindelighed, og på Israel i særdeleshed, samt et forsøg på at stække ytringsfriheden.

Det er skandaløst at den danske regering ikke har valgt at boykotte konferencen.
Det er sket dels under hensynet til, at dialog er vigtigere end protest, og at man ønsker et fælles fodslag i EU.

Hertil kan der kun siges, at det ikke er muligt at have dialog med islamiske diktaturstater, hvis mål er at sætte beskyttelse af religion over ytringsfrihed, og hvis mål tillige er at lægge Israel og vesten for had.

Mht. at man ønsker at EU optræder i enighed, så er det et ynkeligt argument for at deltage.
Kun høveder marcherer i flok, og alt det radikale gas med at EU skal tale med een stemme, er hovedrystende.

For EU-landene er forskellige.
Eksempelvis har en del af medlemslandene et meget anstrengt forhold til ytringsfriheden, og de fleste udøver en pinlig dhimmi-attitude overfor muslimske særkrav, hvor man giver efter for aggresivitet og trusler.

I sin fremragende bog "Hurra - vi kapitulerer" beskriver den polsk-tyske forfatter, Henryk Broder", hvordan friheden er truet pga. den eftergivenhedspolitik, som Europa udviser overfor islam.

At lade sig trække rundt i manegèn, og føre såkaldt "dialog" med den arabiske verden på en sådan konference, er netop et eksempel på denne eftergivenhed.

Heldigvis har et del lande valgt at boykotte konferencen.
En konference, hvis planlægningskomitè består af lande som :

Libyen, Iran, Cuba og Pakistan.

De boykottende lande er :

Austalien, Canada, USA, Israel, Polen, Tyskland, Holland, Italien og nu også Tjekkiet.

Det kan undre, at Danmark er at finde på det øverste hold, og ikke det nederste.
Det er ganske enkelt tåkrummende pinligt.

At Danmark og de resterende EU-lande har valgt kun at deltage på ambassadørniveau, virker som en underlig halv løsning, der tilsyneladende skal formilde de der kritiserer deltagelsen.

Udenrigsminister Per Stig Møller har forsikret, at de værste punkter er pillet ud af konferencens oprindelige erklæring, men mon ikke at der mestendels er tale om en lettere omskrivning, der tjener som den smule sukker, der kan få giftpillen til at glide ned ?

Det er hovedrystende, at Danmark kan acceptere et slutdokument der siger, at ytringsfriheden skal bruges til at fremme tolerance og bekæmpe racisme.
GODDAG, MAND ØKSESKAFT !

Dermed gradbøjer man jo selve ytringsfrihedsbegrebet i "god" og "dårlig" ytringsfrihed.
Kun den ytringsfrihed der ikke siger noget negativt om andre er "god".
Og har man først sat det gode på formel, så bliver det "onde" hurtigt udpeget. For det "onde" er jo det "godes" modsætning

Og da kritik af islam fejlagtigt sidestilles med racisme, så skal ytringsfriheden altså ifølge slutdokumentet bruges til at bekæmpe kritik af islam.

Dermed giver man ytringsfriheden - eller manglen på samme - et politisk indhold.
Det giver måske mening i den arabiske verden, men burde være galimatias i vestlige demokratier.

Ytringsfriheden er ikke til for at fremme nogen bestemt ideologi.
Dens eneste fundament er friheden.

Den netop afgåede statsminister, Anders Fogh Rasmussen, forstod i højere grad end de fleste andre vestlige ledere, hvor vigtigt det er at stå vagt om ytringsfriheden, og ikke at gå på kompromis.
Han forstod også, at dialog i visse tilfælde ikke er mulig, som da han afviste at mødes med nogle hysteriske ambassadører i kølvandet på muhammedtegningerne.

Det er trist, hvis Lars Løkke Rasmussen ikke formår at videreføre denne linie.
Kun Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har været fornuftens stemme i denne sag.

mandag den 13. april 2009

Liderlige danske kvinder udnytter fattige unge mænd i U-landene

I diverse medier kan man idag læse, at midaldrende danske kvinder giver den hele armen som sexturister i fattige lande, hvor ganske unge mænd byder sig til for blot en cola eller et varmt bad.

"Jeg kan godt være sammen med 3 til 5 unge mænd på en uge", udtaler 57 årige "Tove" til Jyllands Posten.

Det er måske ikke så overraskende, at der også foregår kvindelig sexturisme.
Det interessante er, hvordan der ses på den i forhold til den mandelige.

I mange år er der jo blevet set skævt til mænd der er sammen med prostituerede, og venstrefløjspartierne gør alt for at kriminalisere kunderne af købesex.

(Hvad de måske ikke ved er, at der i Norden er flere mænd end kvinder der har været prostituerede.
Ifølge den svenske forsker ved Göteborgs Universitet, Jari Kuosmanen, har 1,6 % af kvinderne prøvet at tage penge for seksuelle ydelser, medens det er 2% af mændene).

Især vækker det forargelse, når halvgamle mænd tager til Thailand og køber sex hos unge kvinder.
Når det gælder danske kvinders udnyttelse af unge mænd i fx. Gambia, Nepal, Caribien og Egypten, så er venstrefløjen derimod påfaldende tavs.
Herfra ser man hverken fordømmelse, eller krav om at de liderlige søer skal spærres inde.

Når emnet endelig tages op, så hører man i højrere grad forstående ord der skal tjene som undskyldning for kvinderne.
Fx. udtaler lederen af Center for Afrikastudier, at kvinderne tror de hjælper de unge.

Ja, goddag mand økseskaft.
Så dumme er der trods alt ingen kvinder der er.
Der er tale om en kynisk udnyttelse af fattige unge mænd.

Men vi kender sangen : Mænd er nogen liderlige svin, hvorimod kvinder altid har de bedste hensigter.
I den frelste venstrefløjsoptik kan kun mænd være nogle egocentrerede sexmonstre.

Venstrefløjen og det pladderhumanistiske establishment kan overhovedet ikke forestille sig, at kvinder - ligesom mænd - kan være selviske og hensynsløse.

Det vil for fremtiden klinge meget hult, når de hykleriske forbudspartier snakker om at kriminalisere kunder af købesex, dersom de ikke i samme åndedrag medtager de kvindelige sexturister.

HVIS man endelig skulle forbyde købesex, så kunne man jo overveje, om de dømte skulle afsone i et specialbygget sex-fængsel, eller i særlige afdelinger, der både skulle huse sexdømte mænd og kvinder.

Så kunne alle få deres lyster styret, uden at de behøvede at give penge eller colaer for ydelserne.

lørdag den 11. april 2009

Rystende afsløring fra Venstres politiske ordfører : Villy Søvndal er socialist !

Venstres politiske ordfører, Peter Chrisensen, har knækket en hård nød : Han har fundet ud af, at formanden for
Socialistisk Folkeparti er socialist !

Det er altid rart med skarpsindige politikere.

Venstres nyudnævnte politiske ordfører, Peter Christensen, har således til Politiken udtalt :

"Borgerlige vælgere, som har fundet Søvndal sympatisk og humoristisk, skal vide, at det ikke er ufarligt at stemme på SF. Derfor er det slut med at gøre Villy til en humoristisk figur. Han er socialist, og hans politik er socialistisk," siger Peter Christensen til avisen.

Vi bøjer os i støvet over denne epokegørende iagttagelse fra den unge venstreløve, og venter spændt på hans næste rystende afsløring, som fx. at året har 12 måneder, eller at jorden ikke er flad.

Tænk, at ingen andre har set, at Villy Søvndal er socialist !
Det er også meget svært, når han er formand for et parti der hedder Socialistisk Folkeparti.

Men navnet kan naturligvis snyde, for Peter Chistensens parti kalder sig jo også for Danmarks Liberale parti.

Det er meget svært at få øje på nogen liberal politik fra Venstres side, og særdeles vanskeligt at finde liberale personer i partiets folketingsgruppe.

Men oppositionen savner givetvis en kvik politiker af Peter Christensens format, der kan finde en en venstrepolitiker, der lever op til partinavnet.

onsdag den 8. april 2009

Tivoli har nået den absolutte bund !

På nærmest blasfemisk vis har man anbragt vindmøllerædslen således, at den skygger for Georg Carstensens udsyn over sin gamle have.
Meget symbolsk, og siger alt om Tivolis ledelse
(Foto : Ekstrabladet).

Tivoli er borte.

Denne gamle engang så unikke og smukke have, er gennem de seneste år blevet ødelagt, stykke for stykke.

En enstående talentløs ledelse har sat grådighed, populisme, smagløshed og historieløshed på dagordenen.

Man skal muligves forandre for at bevare.
I Tivoli har en overfladisk direktion udelukkende forandret for at forandre.

Nu er Tivoli hoppet med på vindmølleflipperiet.
Som om at der ikke var rigeligt af disse rædselsfulde tingester i det danske landskab.
Nu kan man ikke engang slippe for dem i Tivoli.

I sin "visdom" har man sat en overdimensioneret rædsel op ved det smukke gamle springvand mellem Plænen og Koncertsalen.
Sikkert for at vise, at man er med på vindmøllemoden, der efterhånden er blevet tidens store afgudsdyrkelse.
Vindmølleindustrien dyrkes efgterhånden, som var det en nyreligiøs sekt.

At denne øjebæ "kun" skal stå der i 3 måneder, er 3 måneder for meget.
Og når - eller HVIS - den fjernes, kan vi forvente at den afløses af et nyt vederstyggeligt projekt.

Al ånd er snart hevet ud af Tivoli, der efterhånden er omdannet til en ulækker og popsmart fidus.

Webmasteren kan stadig huske, da man i Tivoli kunne sidde med sin madpakke i Mælkeriet.
Da man kunne få et halvt kilo pommesfrittes af madmor for 2 kroner, hive i de enarmede tyveknægte, se gode plæneforestillinger, og bruge sin sidste dyrebare krone på en tur i Kulormen med sin bedste ven.

Alt er væk.
De enarmede er blevet til nularmede, Mælkeriet er skiftet ud med Caffe Latte, Kulormens 1-krones tur er byttet ud med Det Gyldne Tårn til 70 kroner, madmor er forlængst død, og erstattet af dumme teenagere, der serverer lunkne bjælkekartofler fra en mikrobølgeovn.

Alt skal forandres, javist.
Også Tivoli.
Men ikke for meget, og ikke for hurtigt.

Blandt de fatale ting der er blevet begået de seneste år :

Konditoret, et enestående unikt sted, hvor man kunne høre Frits Kreisler og få hjemmelavde flødekager, er erstattet men et overfladisk og popsmart spisested, som der er millionvis af i hele verden.

Det Lille Iskagehus, en af Tivolis smukkeste bygninger, er blevet revet ned, og erstattet af en tarvelig grilbar.

Plænen, med alle mulige sjove indslag, er blevet sløjfet, fordi der skal være rockstøj hver fredag, til glæde for alkoholiserede unge psykopater.
Nu ligner det engang så flotte område, der tidligere var prydet med bænke og ballonmand, en blanding af Ground Zero og en vindmøllepark.

Divan 2, der serverede verdens bedster rejemadder, er blevet skiftet ud med Peter Aschenfeldts ligegyldige Cafe Ketshup.

Koncertsalens dygtige symfoniorkester er blevet fyret, fordi det var for dyrt. Den gode tradition, 3. afdeling, der var det tætteste Danmrak kom på Sidste Promenadekoncert, har også fået dødsstødet.

Det var for DYRT !
Hvad betyeder det? Man kan da sikkert få Richard Ragnvald og Dorte Kollo til den halve pris. Men vil Tivoli huskes for "Kære lille Mormor", og "Gid du var i Skanderborg" ?
Den går bedre i forsamlingshusene, fremfor i en konservativ national have.

At investere i Sjællands symfoniorkester var klogt. Dygtige musikere af største kaliber. At give dem fingeren var stjerndumt.

Selvfølgelig er der stadig smukke steder i Tivoli. Men det er ikke pga. dan nuværende ledelse, men på trods af den.
Så der er stadig meget endnu de kan nå at ødelægge, med mindre at de hurtigst muligt bliver smidt på porten.

Blandt ledelsens andre "geniale" ideer var bla. at man nedlagde det smukke H.C. Andersen Slot til fordel for et højhusbyggeri der skulle være hotel.
Dette fik nogle begavede mennesker i staten og kommunen heldigvis stoppet. At slottet står der endnu, kan man bestemt ikke takke Tivolis ledelse for.

Nu mangler vi bare, at Pantomime-teatret bliver omskabt til en Mc Donalds., Nimb bliver til et kæmpe diskotek, og Det Kinesiske Tårn til et Hilton hotel.

Som det allersidste kunne man jo fjerne busten af Tivolis grundlægger, Georg Carstensen, og erstatte den med et par skamstøtter af hhv. direktør Lars Liebst, og underdirektør Stine Lolk, der må siges at være de hovedansvarlige for Tivolis enestående forgrimmelse.

lørdag den 4. april 2009

Fogh bliver NATOs ny generalsekretær.

BUM-BUM-BUM-BUM !

Her er Danmark.
De Højreorienterede Svin sender til hele verden :

I dette øjeblik meddeles det, at Henrik Qvortrup har oplyst, at de tyrkiske benspændere i Ankara, Istanbul OG i Strasbourg HAR overgivet sig.

Fogh bliver NATOs næste generalsekretær.

Vi ønsker hermed Fogh tillykke.

Vi håber også, at den kommende statsminister vil føre en mere borgerlig og liberal politik end Fogh, der på hjemmefroten var ved at være metaltræt.

Mange liberale har følt sig skuffede over, at Fogh på mange områder reelt har ført en socialdemokratisk politik.

Et af de punkter hvor Fogh især skal roses, er på det værdipolitiske område.
Hans ageren under krisen om muhammedtegningerne var forbilledlig og statsmandsagtig, og viste en stålsat vilje til at stå vagt om ytringsfriheden.

Dette var i sidste ende lige ved at koste har posten som NATOs generalsekretær.

Kun tiden vil vise, om Lars Løkke Rasmussen (eller en helt anden) på de mange andre områder tør føre en mere borgerlig og liberal profil, end den regeringen hidtil at ført.

onsdag den 1. april 2009

Rablende vanvittigt forslag fra SF og Enhedslisten : Indfør sæddonorpligt !

Medens Danmark venter på meddelelsen om hvorvidt Anders Fogh Rasmussen skal være NATOs næste generalsekretær, og Danmark dermed skal have en ny statsminister, så foregår der også andre ting i det politiske liv.

Sagen om Fogh har tilsyneladende skygget for nogle af de groteske lovforslag der er kommet i den seneste tid.

I dag vil SF og Enhedslisten fremsætte et forslag om DONORPLIGT !

Ikke pligt som organdonor eller bloddonor.
Næ, nej !
Forslaget er alene et påbud rettet mod mænd.

Den donorpligt der er tale om, er pligten til at donere sæd til landets fertilitetskliniker.

Ja, mine damer og herrer.
De læste rigtigt !

Alle mænd mellem 20 og 50 år vil efter en obligatorisk lægeundersøgelse, såfremt de bliver erklæret egnede, blive indkaldt 2 gange om året for at levere sæd til barnløse par, enlige kvinder og lesbiske.

Udeblivelse vil blive straffet med bøde, og i gentagne tilfælde fængsel.

"Det er grotesk, at man på den ene side giver barnløse ret til kunstig befrugning, uden at man kan garantere at denne ret bliver håndhævet" udtaler SFs vikarierende sundhedsordfører, Liselotte Fuglsang-Jespersen, og fortsætter :

"Til ret hører jo også pligt. En rettighed er jo intet værd, dersom den ikke kan blive indfriet.
Derfor er det en helt naturlig følge, at man ligesom pligten til at betale skat, også har pligt til at donere sæd".

Socialdemokraterne og de radikale er meget positive over for forslaget, og da Venstre, ligesom i spørgsmålet om homoseksuelles adoptionsret, vil stille sin folketingsgruppe frit, tegner der sig et flertal, eftersom 6 venstrefolk allerede har tilkendegivet at de vil stemme FOR forslaget.

Her i partiet er vi ganske enkelt rystede.
Statens hånds- og halsret over borgerne er umættelig.
Den forgriber sig ikke blot på vores materielle ejendom, men også på vores legeme.

Ikke nok med at dette orwellske statshelvede stjæler den personlige frihed på alle leder og kanter, og gør os til små brikker i et stort maskineri.
Dette forslag er nemlig også meget kønspolitisk bestemt, eftersom det er mændene der skal yde, og kvinderne der skal nyde.

Således er der tale om langt mere end et indgreb i den personlige frihed. Der er i bund og grund tale om, at man gennem tvang og trusler vil søge at opløse den traditionelle kernefamilie, og afskaffe manden ved at reducere ham til en avlstyr, der på statens påbud skal levere sæd i et lille glas.

Hvornår vågner de danske mænd op, og siger stop ?

Kan en mand være sig selv bekendt, hvis han ikke fra nu af og i al fremtid nægter at give sin stemme til et af de partier der agter at vedtage denne lov?
En lov, der bestemt må være i modstrid med menneskerettighederne, som venstrefløjen jo ellers plejer at være så glad for.