torsdag den 23. august 2007

Grønne afgifter - Fy for fanden da !

Skal skattelettelser financieres af øgede energiafgifter ?


Regeringen har nu præsenteret sin store plan for skat og velfærd.
Især skatteplanen er blevet diskuteret, og ses som en stor sejr for de konservative.

Vi synes ikke at den er en sejr for ret mange.
Det er nemlig en plan, der giver med den ene hånd, og tager med den anden.

Nu er de skattelettelser som planen kan byde på af så beskeden størrelse for både høj og lav, at det nærmest er til at dø af grin over.
400 kr. årligt til pensionisten, og 10-15.000 kr. til millionæren. Nærmest latterligt lave beløb.
Der skal helt andre boller på suppen for at det kan mærkes.

Gad vide om pensionisten overhovedet kan mærke de ekstra 30 kr. om måneden, og om direktøren der arbejder 100 timer om ugen gerne vil undvære sin familie i endnu flere timer for at få et par ekstra tusser om måneden. Næppe.
De såkaldte "Dynamiske effekter", hvor man tror, at alle vil arbejde vanvittigt meget mere end de gør i forvejen, er en fis i en hornlygte. Selvfølgelig er der nogen der vil, men måske er der andre der istedet vil bruge en sådan skattelettelse til at sætte deres arbejdstid ned.

Selv om vi her i partiet sidestiller troen på dynamiske effekter med troen på julemanden, så ønsker vi sandelig også drastiske skattelettelser.
Af den grund, at jo flere penge man må beholde selv, jo større valgfrihed.
Det er umoralsk, at man skal betale over halvdelen af sine penge til stat og kommune, som så beslutter hvad pengene skal bruges til. Ofte kastes de i grams til helt unyttige formål, og til mennesker der ikke har hjælp behov.

Men skattelettelser skal være LETTELSER, ikke OMLÆGNINGER.
Regeringens skatteplan er det sidstnævnte.
Man giver nogle mindre skattelettelser, og til gengæld øger man prisen på energi.
Det er meget uheldigt af flere grunde :

Dels stikker man folk blår i øjnene, fordi de reelt selv kommer til at betale for skattelettelsen i sidste ende.
Dels er grønne afgifter i form af stigende energipriser en meget asocial skat, da den hovedsagelig går ud over folk med lave indkomster.
Lys, vand og varme skal alle jo bruge.

En reel skattelettelse bør modsvares af en indskrænkning af de offentlige udgifter.
Men sådan forholder det sig ikke.
Eksempelvis skal de "stakkels" forældre nu have forhøjet deres børnechek med 2000 kr. pr. barn.

Ordet "Grøn" er i den grad blevet så misbrugt, at det burde udgå af det danske sprog.
Siger en politiker ordet "Grøn" foran en kommende afgift eller anden politisk beslutning, så forventes det, at alle sluger den råt, for hvem vil dog have skyld for ikke at være grøn ?
Derfor kan både høje afgifter, og opførelsen af rædselsfulde vindmølleparker gå glat igennem, hvergang dette dødsensfarlige hurra-ord anvendes som trylleformular.

De radikale er - ikke overraskende - positive overfor regeringens skatteplan, men ønsker højere grønne afgifter.
I betragtning af partiets asociale profil, og fuldkommen manglende forståelse for folk med lave indkomster, kan dette ikke undre.
De radikale lægger meget vægt på den grønne miljøprofil. MEN, det er tom luft.
For det er jo energiaftifterne der skal financiere skattelettelsen. Hvad ville man reelt stille op, hvis alle pludselig halverede deres energiforbrug ? Ville man så sige, at det var en miljømæssig sejr ? Nej, man ville fordoble afgifterne, for at få de forventede penge i kassen.

Det oplevede flere mennesker under nyrup-regeringen. Nogen valgte at spare på energien, og vupti - så røg afgifterne i vejret.
Ville man virkelig gøre noget for miljøet, kunne man jo lægge en højere afgift på flybilletter, og man kunne helt forbyde indenrigsflyvning, der stort set er unødvendig efter at Storebældtbroen er kommet.
Og man kunne også søge at begrænse den meningsløse trafik af fx. frugter, der fragtes fra den anden ende af jorden og herop, selvom de samme frugter findes i rigelige mængder herhjemme.

Nej, det er næppe miljøet, som de grønne afgifter skal hjælpe. Det er bare en pæn måde at stjæle det tilbage, som man søger bilde befolkningen ind at den har fået.
Forhåbentlig er danskerne ikke SÅ store idioter at de hopper på den.
For hvis et flertal af befolkningen kan sluge denne narresut råt, så står det skidt til, og så vil vi overveje, og der bør ske kraftige indskrænkninger i stemmeretten.
.
Med indgåelsen af skatteforliget, lykkedes det endnu engang for Dansk Folkeparti at ydmyge de konservative helt og aldeles.
Selvom en smilende Bendt Bentsen udlagde det som en sejr (det skal han jo), er der ingen der bør være i tvivl om, hvem der har bukserne på.
Det er Pia og co. der bestemmer, hvor skabet skal stå.

Idag bekender stort set alle partier sig mere eller mindre til skatteplyndringssamfundet. Derfor er der brug for De Højreorienterede Svin. For DINE penge ligger bedst i DINE lommer.

søndag den 19. august 2007

Med lov skal man land bygge !

Lov er lov, og lov skal holdes !


Lad det være sagt straks : Vi er modstandere af den nyikrafttrådte rygelov, som vi finder er et angreb på den personlige frihed.

MEN, når der er vedtaget et lov, så er det samfundets pligt at se til, at loven overholdes.
Det er ganske enkelt for slapt, at man lovgiver med den ene hånd, medens man med den anden signalerer, at man ikke det næste stykke tid har tænkt sig at kontrollere, om den bliver overholdt, og forøvrigt i første omgang slet ikke vil straffe overtrædelser af den.

Dette er begyndelsen til enden for enhver retsstat.
For uanset hvor tåbelig en lov er, er det systemets pligt at kontrollere at den bliver overholdt, og at straffe lovovertrædere.
I modsat fald undergraves retssystemet totalt. Tilliden til det, og respekten for det, vil lide et knæk.

Her i partiet har vi skam stor respekt for civil ulydighed mod de mange tåbelige og frihedsindskrænkende love som borgerne udsættes for.
Men uanset om man ryger hash (hvilket vi mener at man skal have lov til), skjuler en asylansøger i sin kælder, eller ryger på et værtshus, så skal man - selvom man følger sin samvittighed - straffes for sine lovovertrædelser.

Såfremt alle blot kunne bryde de love, som man ikke brød sig om, uden at det fik retslige konsekvenser, så ville vi ende i det rene anarki.
Derfor er det en skandale, at man ikke vil sørge for, at den ikrafttrådte rygelov bliver overholdt. Man kunne i det mindste have holdt sin kæft med det.
Det ville svare til, at politiet sagde, at i de næste 14 dage ville der ikke være fartkontrol på vejene.
Det er på tide, at samfundet tager sine egne love alvorligt. Hvad skal vi ellers med dem ?

fredag den 17. august 2007

Fingrene væk fra skadestuerne


Nu skal det for fremtiden være langt hårdere at være skadestuepatient, hvis det står til de radikale i hovedstaden. Dette samfundsskadelige parti med den alt for store indflydelse vil nu lukke flere af hovedstadens skadestuer i weekenderne og om natten. Vi siger FY FOR FANDEN !
.
.
Så blev det bekræftet, hvad vi sådan set hele tiden har vidst.
En stemme på Det Radikale Venstre i hoverstadsregionen, er en stemme på forringelser i sygehussektoren.
Kirsten Lee, der altid har haft sygehuslukninger øverst på sin ønskeseddel, foreslår nu sammen med resten af sit modbydelige parti, at flere skadestuer nu skal holde lukket om natten og i weekenderne, fordi der simpelthen ikke er kunder nok i butikken.
At holde skadestuer åbent når der er for få tilskadekomne, kalder hun for "Vanvid".

Tja, det kan godt være, at Kirsten Lee synes at det er vanvid at der ligger en skadestue tæt på hvor folk bor, og ligeledes kan det godt være, at hun synes det er vanvid at man ikke skal vente i 16 timer blandt 100 tilskadekomne, før man kan få behandling.

Her i partiet er vi af den stik modsatte opfattelse.
Får man en akut skade midt om natten eller i weekenden, kan det ikke være rigtigt at man skal køre op til 20 km. i en taxa, og sidde og vente i evigheder inde på skadestuen.
Mange skader kræver hurtig behandling, og det er derfor vigtigt, at ventetiden er kort, og at skadestuen ikke ligger for langt væk.

Selvsamme Kirsten Lee sagde forøvrigt, at Amager ikke har brug for noget hospital.
En flot observation, set i betragtning af, at Amager har omkring 200.000 indbyggere.
Der hvor Kirsten Lee bor, er der hele 4 hospitaler indenfor en radius af ca. 5 km. : Hvidovre, Frederiksberg, Bispebjerg og Rigshospitalet.

"Jamen, folk på Amager er blevet rigere, og dermed sundere" siger fruen gudhjælpeos.
Magen til pølsesnak. Så behøver vi jo heller ikke Frederiksberg eller Gentofte hospital.
Amager hører da også til de der skal holde for mht. de radikales elskede lukninger, ligesom Helsingør og Glostrup.

Sygehussektoren er blevet mødt med sparekrav, og politikerne skal derfor handle.
Men at nat- og weekendlukke skadestuer er idiotisk, og i værste fald livsfarligt.
Må vi i stedet foreslå at man sparede et andet sted i sygehusvæsenet : Væk med fertilitetsbehandlinger, aborter og insiminationer af lesbiske.

lørdag den 11. august 2007

Navneloven - et kulturradikalt misforster

Skal man ignorere sin historie, og blot kunne kalde sig hvad som helst ?

Her i partiet prioriterer vi den personlige frihed højt. Dvs. friheden til at disponere over egne midler, og friheden til at leve som man vil, så længe man ikke krænker andres frihed.

Men det betyder ikke, at vi blot mener, at man kan skabe sig selv i alle livets forhold.

Der er også noget der hedder bundethed. Bla. er man bundet af sin historie.

Mennesket har ikke skabt sig selv, men er noget på forhånd. Landet, sproget, historien og sine forældre er ikke noget man selv har fundet på.

Man er således ikke blot et historieløst intetkønsvæsen, der svæver frit omkring som en gasballon i tid og rum, således som arven fra 68 ellers fortæller os.

Således også med navnet. Det er noget man FÅR, ikke noget man vælger.

Den nye navnelov har i høj grad gjort attentat mod dette princip. Nu kan man stort set kalde sig det ene i dag, og det andet i morgen. Hermed er navnet reelt ophævet, og personens slægt er slettet.

De kommende generationer, der fx. vil slægtsforske, må blive snotforvirrede af denne navneforvirring, der kun kan have to formål:

Dels at give identitetsløse mennesker en eller anden form for pseudoidentitet, dels at fylde nummerologernes lommer, når de søger at bilde naive mennesker ind, at de kan få et bedre liv gennem et eller andet konstrueret volapyk-navn.

Det er ganske enkelt pinligt, at det er en såkaldt konservativ minister der har fået gennemført denne kulturradikale navnelov, men de konservative er jo bestemt heller ikke længere så konservative at det gør noget. Mildest talt. Det er blot blevet et materialistisk og holdningsløst parti, der følger med strømmen.

For at råde en lille smule bod på lovens fadæser, har man indført en regel om, at efternavne der indehaves af færre end 1000 personer, ikke må tages af andre.

Men ved at søge at komme et lille plaster på såret af en dum lov, så har man samtidig brudt med princippet om, at alle er lige for loven. For HVIS loven skal tage sig selv alvorligt, så bør alle naturligvis have lov til at hedde hvad de vil.
At en Redtz-Thott gerne må hedde Olsen, eller en Ahlefelt-Laurvig gerne må hedde Madsen, når det modsatte ikke er tilfældet, så er der tale om diskrimination.

Hvis den ene må tage den andens navn, skal det selvfølgelig gælde begge veje.

Principielt er vi ligeglade med hvad folk kalder sig i privaten. Det må de selv om.

Men det navn der står på dåbsattesten eller navnebeviset, skal være identisk med det der står i i pas, kørekort, kirkebøger, på sygesikringsbeviset etc.
At være frihedsorienteret er helt naturligt, men at være historieløs er en pervertering af frihedsbegrebet. Det er hverken konservativt eller liberalt. Bare dumt.

torsdag den 9. august 2007

Se så at få fjernet tvangslicensen

En af DRs mere lødige udsendelser. Prøvebilledet !
.
.
Tænk hvis man gik ind i en forretning, og blev påtvunget en vare, som man ikke havde bedt om. Mon så ikke at forbrugerombudsmanden ville reagere ?

Anderledes med DR. Hvis man er den heldige indehaver at et TV eller en PC med tilhørende modem eller bredbånd, så skal man betale godt 2000 kr. om året i licens, eller "Medieskat", som de radikale så gerne vil have den døbt.
"Du betaler ikke for at se DR, men for at eje apparatet" lød det i et OBS-program for nogle år siden. Enhver ved at det er noget gas, eftersom det er DR der scorer licenskronerne.

Licensen er igen et eksempel på en meget uheldig skat.
For det første er det endnu en skat der vender den tunge ende nedad. De med små indkomster rammer hårdest.

For det andet er det en skat på viden, forstået således, at den der surfer rundt på internettet for at blive klogere, skal betale til DR.

For det tredie indbyder de mange penge som DR får ind, til uhørt frådseri.
Værst er selvfølgelig skandaleeksemplet med rædselsbyggeriet, der skulle puste lidt liv i den dødssyge Ørestad. En foreløbig budgetoverskridelse på 600 millioner er det blevet til.

Ligeledes giver man kønne og smilende studieværtinder tårnhøje gager for at sidde og læse op af en rulle lokumspapir fra Reuters. Et job der kunne udføres af enhver studerende.

Og hvorfor i alverden skal DR bruge penge på ligegyldige underholdningsprogrammer, og programmer om haven og om børnefamiliens hverdag ?

På den politiske front må DR ligeledes siges at have en rød slagside.
Israel og republikanerne i USA kommer altid under kniven, hvorimod man ikke hører meget om Kina, Cuba, Nord-Korrea og morderiske høvdinge i Afrika.
Og man skulle helt hen til noget så absurd som flagafbrændinger af dannebrog, før der var visse arabiske stater som for første gang kom til menigmands kendskab.

På debatfronten er det næsten altid Mogens Lykketoft, Thøger Seidenfaden og Carsten Jensen der fører an, eller ihvertfald altid får det sidste ord. Og det er jo som regel det man bedst husker.

DR har lavet masser af kvalitetsudsendelser, og det manglede selvfølgelig også bare med de mange penge man får.
Men absurd nok er det lige på disse områder, at programmerne skal slagtes, for at financiere ørestadsfrådseriet.

Mange af P1s bedste programmer har måttet lade livet, og på TV har man end ikke mere hverken et filmmagasin, et bogprogram eller et kulturprogram.
Kun smagsdommerne, der da er ganske underholdende, er blevet tilbage.

I stedet for at bruge penge på de mange kampagner og licensklapjagter, burde man tage konsekvensen og sige, at da stort set alle har TV, kan man ligesågodt afskaffe licensen, og så istedet gennem kulturministeriet og undervisningsministeriet yde et vist tilskud.

For det der må være DRs opgave er: Undervisning, kultur og generel oplysning. Alt andet, som quiz-shows, film, sport, poppede serier o.lign. kan i rigt mål ses på 1000-vis af andre skodkanaler.

Vi ønsker således et langt smallere, langt mere begavet, langt billigere og langt mindre rødt DR.
En lille station som DK 4 har bevist, at man for små midler kan lave ganske seværdigt TV, når blot man holder lidt igen på frådserierne.
DRs Ørestadståbelighed har foreløbig overskredet budgettet med 600 millioner kr. En dyr omgang for licensbetalerne.

Skal Danmark være en kopi af Sverige, eller skal vi tage os sammen og forbyde de mange forbud ?


Inta sita, inta ligga, inta stanna ! Håll käften. Polisan !

Arveafgift - en ren misundelsesskat !

Hvorfor skal der betales skat af de samme penge to gange ?


Arveafgiften er endnu et af de ulækre instrumenter som staten har fundet på for at tilrane sig borgernes penge.
Her i partiet vil vi kæmpe for, at alle former for arveafgifter afvikles.

Arveafgiften er nemlig en ren misundelsesskat. Der er tale om dobbeltbeskatning, dvs. at man reelt indkræver skat af penge, som der allerede ER betalt skat af en gang.

De penge eller øvrige værdigenstande som en arving modtager efter en afdød, tilhører naturligvis arvingen, og ikke staten.

Jaa, men det er urimeligt at man ikke skal beskattes af midler, som bare er dumpet ned i ens turban, lyder det fra de røde.

Tja, nogen er født rige, nogen fattige, nogen er født sunde, andre syge, nogen med store talenter, andre komplet talentløse. Livet indeholder ikke nødvendigvis nogen indbygget retfærdighed, og politikerne skal ikke begynde at ændre tyngdeloen i idealismens hellige navn.

Og HVIS - hvilket vi som sagt ikke går ind for - at man endelig skullle anlægge en såkaldt "retfærdighedsvinkel" på sagerne, så ville det da være mere rimeligt at beskatte lottomillionærer hårdere, for de er fuldkommen tilfældigt kommet til pengene, hvorimod arvingerne får nogle midler, som afdøde har tjent og betalt skat af.

Men arv er IKKE urimelig. Hvis fx. ens forældre har brugt penge på at forære deres barn diverse eventyrrejser, møbler, tøj, PCer og andre gode ting medens de var i live, så beskattes dette ikke.

Men har de spinket og sparet, og efterlader en pose penge eller et hus til næste generation, så kommer staten og vil have penge, som den allerede har beskattet en gang.

Det betyder reelt, at en mindrebemidlet arving måske bliver nødt til at skille sig af med sine forældres hus, eller sælge den gode Rembrandt det hænger på væggen, for at kunne financiere dette statslige landevejsrøveri.

I SFs principprogram står bla. : "For arv over 500.000 kr. der tilfalder nære slægtninge, skal arveafgiften forhøjes fra 15% til 30%. Dette vil give staten en ekstra indtægt på 800 millioner kr. om året".

Ja, staten kommer altid i første række hos disse kollektivister, så er det lige meget om man begår et overgreb på det, der er familiens ejendom.

Helt galt ser det ud med arveafgiften når der ikke er tale om nære slægninge. Der snupper staten ca. 2/3.

Det kan ikke gå hurtigt nok med at få fjernet dette misfoster at en misundelsesskat.

tirsdag den 7. august 2007

Nu må forkælelsen af børnefamilierne stoppe

Ryg og drik du bare, min dreng. Skatteborgerne betaler.


Vi hører det gang på gang. Klynkeri fra børnefamiliernes side. Om hvor svært det er at få økonomien til at hænge sammen, og at man udover 2 indtægter også er nødt til at have en masse subsidier fra samfundet.

Man skulle tro at de levede på fattigdomsgrænsen, men virkeligheden er en helt anden.
Børnefamilierne rager ganske skamløst en masse offentlige midler til sig, uden at ret mange af dem har behov for det.

Det er helt iorden at folkeskolen er gratis, for det er i samfundets interesse, men at der skal gives tilskud til vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og fanden og hans pumpestok, det er den rene galimatias.
Vi kræver, at der indføres fuld egenbetaling, og så til gengæld ydes tilskud til de der er aller mest økonomisk trængt.

Det ER altså ikke nogen social begivenhed at få børn, og forøvrigt må man gå ud fra at forældrene selv har valgt det.

Hvori ligger den højere visdom i blot bevidstløst at udbetale børnechecks til alle, dvs. også til mennesker der måske tjener mere end en million kr. om året ?

Er det ikke en umoralsk prioritering ? For pengene ville gøre mere gavn hos de børnefamilier der virkelig havde hjælp behov.
Nu går pengene reelt til dyrt mærkevaretøj, mobiltelefoner, playstations og skiture til Frankrig.
Alt sammen på skatteborgernes regning.

Ofte ser man vrede forældre protestere, når en daginstitutionsplads skal være en lille smule dyrere, eller være lidt mindre bemandet.

Jamen, hvorfor bliver den ene forælder så ikke blot hjemme og sørger for at barnet får den ægte kærlighed, fremfor pædagogers kunstige attituder ?

Vi kan ikke leve af een indtægt, lyder det, og iøvrigt vil vi også have os en kariere.

For det første kan man godt leve af een indtægt, det kommer an på hvordan man vil sætte sin levefod. For det andet skulle man måske have valgt MELLEM barn og karriere, istedet for både at skide og slå på tromme på samme tid.

Det seneste uappetitlige skud på stammen er, at de røde partier vil indføre gratis mad i skolerne. Det kunne lige passe, at alle de barnløse også skulle betale for børnefamiliernes mad.

Jamen, det er sundt og nærende, lyder det. Ja, muligt, men de forældre der ikke kan give sig tid til at lave en sund og velsmagende madpakke til deres børn er DÅRLIGE forældre, der aldrig burde have sat børn i verden.

For øvrigt fylder børn og børnefamilier alt for meget i det offentlige rum, hvor andre mennesker konstant tyraniseres af egocentrerede børn og uansvarlige forældre.

I butikker, i biografer, på restauranter og alle mulige andre steder fylder de op.
Det burde overvejes, om der burde indføres børnefri zoner.Såfremt samfundet absolut SKAL bruge penge på børn, så vil vi foreslå at der indføres legepladser med ovenstående type forlystelse.


Giv dobbelt personfradrag til landets singler

Giv landets mange singler en økonomisk kompensation


Flere og flere mennesker i Danmark lever alene.
Alligevel er det konstant børnefamilierne der forgyldes. Dette på trods af, at det er langt dyrere at leve som single.

Mht. husleje, mad, licens og andre af livets goder, kommer singlerne af med en betydelig større procentdel af deres indkomst.
Istedet for at give børnefamilierne, der i forvejen er en udgift for samfundet, i pose og sæk, burde en del af disse midler overføres til at give singlerne en bedre økonomi.
Dette kunne ske ved at indføre et dobbelt personfradrag for ugifte der bor alene.

Forøvrigt er det i høj grad singlerne der holder hjulene igang. Mange kan arbejde længere, og skal ikke i tide og utide rende på barselsorlov, eller blive hjemme og passe syge børn.
Og det er også i høj grad singlerne der lægger pengene på landets cafeer og værtshuse, og dermed skaber vækst og arbejdspladser.

Så her i partiet vil vi arbejde for, at der snarest muligt indføres et singlefradrag der vil være mindst det dobbelte af det normale personfradrag.

onsdag den 1. august 2007

Vi kræver en styrket og kundskabsformidlende folkekole

Der skal tages hård hånd om skolernes ballademagere


"Kampen mod kundskaber" kalder Henning Fonsmark sin fremragende og afslørende bog.
Siden "Den blå betænkning" fra 1960, er fagligheden blevet udhulet.
Helt galt gik det i 70erne, med rædselsudgivelser som fx. U-90.

Nu drejer det sig i højere grad om at opdrage børnene til demokrati, som om demokratiet var selveste moseloven.
Men skolen skal ikke være et "Højlunds Forsamlingshus", men derimod kundskabsgivende, især indenfor fag som: Dansk, historie, engelsk, tysk.
Et fag som matematik er alt for opprioriteret. Hvorfor skal et barn i 7 klasse kunne lire beviset for en 2. gradsligning af, når han samtidig ikke ved hvem Absalon var, eller tror at Grundtvig er mærket på et båndoptager.

Ligeledes er det tvivlsomt hvad man skal med fag som formning og idræt. Børnene er sikkert deres egne klatmalerier foruden, og fodbold kan man spille i sin fritid.

Vi ser gerne at morgensang bliver genindført, ligesåvel som der skal slås langt hårdere ned på urostiftere i klasserne.
Måske ville det være en god ide at genindføre spanskrøret.

Karakterer skal indføres fra 1. klasse, og mundtlig og skriftlig eksamen fra 6. klasse.

Der skal også være kønsadskilte klasser. Drenge og piger bør ikke gå sammen. Ligeledes skal realeksamen genindføres, og det bør overvejes om eleverne skal bære skoleuniform.
Og så skal alle de lede mobiltelefoner selvfølgelig væk fra skolens område.

Skolen skal være en kundskabsformidlende skole, og ikke en legeplads for forkælede folks børn.