mandag den 25. juni 2007

Hjemmeværnet skal have langt flere midler !
I De Højreorienterede Svin er vi forsvarsvenlige.
Vi anser et stærkt forsvar som dels en garant for at bevare freden, og dels som et udtryk for borgernes vilje at bevare landets frihed og selvstændighed.

Vi er tilhængere af fortsat NATO-medlemskab, og vi føler os nært forbundne med især USAs og Englands kamp mod terrorismen.
Det er med stort ubehag at vi i disse år ser flere og flere europæiske lande føre en apeasement-politik, som om man intet har lært efter 2. verdenskrig.
Men visse tyranner kan altså ikke nedlægges med snak og fine menneskerettighedskonventioner, men må mødes med skrappere midler.

Ikke kun internationalt, men også nationalt, skal vi være forsvarsmæssigt beredte.
Internationalt handler det om vestens frihed, og forsvaret af vestlige værdier; nationalt handler det derudover også om selvstændighed.
Her kan Hjemmeværnet spille en stor rolle.

Hjemmeværnet blev til i kølvandet på 2. verdenskrig, hvor man sagde: "Aldrig mere en 9. april".
I dag tæller Hjemmeværnet ca. 50.000 mennesker, og vi ser det som udtryk for befolkningens forsvarsvilje.
Når så mange mennesker er villige til at bruge så stor en del af deres fritid i Hjemmeværnet, er det fordi der virkelig er noget af forsvare.

Hjemmeværnets opgaver har dog ændret sig efter at "Røde Ivan" gudskelov er væk.
Men nye farer truer. Det kan fx. være terrorangreb eller borgerkrigsagtige tilstande.
Det kan også være naturkatastrofer, som fx. oversvømmelser, orkaner o. lign.
Både i disse tilfælde, og i egentlige krigssituationer har hjemmeværnet den fordel, at de har et godt lokalkendskab, og ligeledes kan udkommanderes meget hurtigt.

Også i den mere hyggelige del af skalaen har hjemmeværnsfolk været behjælpelige.
I det danske sommeland kan man således bla. se dem som behjælpelige parkeringsvagter på diverse markedspladser.
Intet er for stort, og inter er for småt til Hjemmeværnet.

Hjemmeværnet er ofte blevet forhånet og latterliggjort af socialister, pacifister og en venstreorienteret presse, der fremstiller hjemmeværnsfolk som nogle amatøragtige og skydegale idioter.
Dette finder vi usselt, eftersom de mange mennesker i Hjemmeværnet gør et stort stykke arbejde for at bevare friheden - den frihed som også disse dumsmarte bemærkningers ophavsmænd nyder godt af.

Selv om hjemmeværnsfolkene er gode amatører, så kan Hjemmeværnet blive endnu bedre, og løse endnu flere opgaver.
Men det kræver en politisk vilje til at sætte flere midler af til bla. uddannelse og rekruttering.
Derfor skal Hjemmeværnet have flere penge, og alle hjemmeværnsfolk skal have et skulderklap.
De er nemlig frihedens ægte forsvarere.

Danmark skal forlade EU hurtigst muligt !

EU - et planøkonomisk pamperprojekt
Vi ønsker at Danmark skal udtræde af EU, og blive udenfor så længe det har den nuværende form.
Hvor EU som et handels- og miljøsamarbejde kan være en god ide, er den politiske overbygning en vederstyggelig konstruktion, der i bund og grund er et overgreb på landenes selvstændighed.
Det må og skal være i de nationale parlamenter at beslutningerne træffes, såvel økonomiske som politiske.
Vi vil ikke finde os i at alle mulige tåbelige love dikteres af nogle politisk korrekte verdensfrelsere i Bruxelles og Strassbourg, der udsender det ene tåbelige direktiv efter det andet.
EU er en stor bremseklods for friheden, og alle frihedsorienterede mennesker må tage stor afstand fra dette kollektivistiske og ufolkelige projekt.
Gennem latterlige landbrugsstøtteordninger, protektionisme bla. i form af visse toldskranker og diverse tilskudsordninger, hindrer EU i høj grad den frihandel, som både europæerne, og ikke mindst de fattige lande i den 3. verden har så hårdt brug for.
Hvad hjælper det, at man yder penge til humanistær bistand med den ene hånd, når man med den anden udelukker disse lande fra at komme ind på vores markeder ?
Frihandel, og ikke støtte, er vejen frem.
Desuden er EU alt for stort til, at der kan foretages fornuftige beslutninger i nogenlunde enighed.
De sydeuropæiske lande nyder godt af de andre landes penge, og sætter samtidig meget lave standarder inden for miljø, dyrevelfærd og det sociale område.
Frankrig lider af storhedsvanvid, og ønsker at bestemme det hele, selvom de har uendelig lidt at have deres storhedsvanvid i.
De nye medlemsstater fra Østeuropa ønsker naturligt nok øget velstand oven på godt 50 års trældom under kommunismens åg. Derfor er det uforståeligt, at man nu pga. en hurtig og kortsigtet gevinst føler sig fristet til at gå ind i et nyt projekt, der er en slags "Kommunisme Light".
Ikke blot på det økonomiske område, men også på det politiske, er EU frihedens fjende.
Forbudsforslag, der bla. begrænser ytringsfrihed og valgfrihed vælter ud.
Den latterlige Østrig-sag for nogle år siden er et godt eksempel. Her kunne man ikke affinde sig med, at Østrig havde en demokratisk valgt regering, der bla. talte er parti der ikke syntes at det var nogen god ide, at landet skulle være åbent som en ladeport for muslimsk indvandring.
Det var for meget for EU, og en række sanktioner mod Østrig blev sat i værk, og - pinligt nok - også tiltrådt af Nyrup-regeringn.
Med den fims af politisk korrekthed der hviler over visse af EUs medlemslande, som fx. Belgien og Sverige, så varer det sikkert ikke længe inden Danmark bliver pålagt af forbyde visse partier, kriminalisere visse ytringer, og bliver bedt om at fremme (læs: Hjernevaske) visse positive værdisæt i befolkningen.
Vi ønsker at Danmark skal bevare sin selvstændihed, og udbygge friheden frem for at indskrænke den yderligere.
Derfor vil vi arbejde for, at Danmark kommer ud af EU så hurtigt som muligt.

søndag den 24. juni 2007

Overvågningen af borgerne på gader og stræder skal stoppes omgående !

Pas på ! Storebror holder øje !


Under den nuværende regering er antallet af overvågningskameraer i landet vokset eksplosivt. Der holdes øje med os alle, næsten hvor vi end færdes.
Det er en udvikling, som vi vil stoppe.

At forretninger og virksomheder sætter kammeraer op indendørs skal staten selvfølgelig ikke blande sig i, da det er privat ejendom.
Men ude på gader og stræder skal såvel det offentlige som de private fjerne kameraerne.
Det kan ikke være rigtigt, at man skal filmes, hvergang man træder ud af sin egen dør.

Et af tidens dødssyge argumenter lyder, at når man er lovlydig og ikke har noget at skjule, så behøver man ikke at føle sig generet af kameraerne.
Uhyggeligt nok er der mange danskere der køber dette argument, hvilket viser den slavementalitet og tryghedsnarkomani, som velfærdsdanskeren efterhånden er underlagt.
Så giver man pokker i den personlige frihed.
Og hvorfor egentlig stoppe her ? Det aller nemmeste ville jo være, at vi alle fik indopereret en chip fra fødslen, så vores gøren og landen kunne overvåges fra vugge til grav.
Med den glidebane vi er ude i, varer det nok ikke længe inden et flertal af danskerne også kan acceptere noget sådant.
Detfor skal denne ulækre udvikling stoppes NU !

Vi kan kun acceptere overvågningskameraer i det offentlige rum hvor det skønnes yderst nødvendigt for befolkningens sikkerhed, fx. på banegårde og i S-tog.
Resten skal VÆK !

onsdag den 20. juni 2007

Vi kræver en hård, men fair retspolitikSelvom regeringen de seneste år har skærpet straffene på en lang række områder, er vil slet ikke tilfredse.
Forbrydere, der gennem deres komplet asociale adfærd har kænket fællesskabet eller det enkelte individ, skal have en straf der kan mærkes.


Vi tror ikke at forbryderne bliver bedre mennesker gennem straf, og det er heller ikke hævnfølelse der driver os til at forlange en betydelig skærpelse af straffene.

Hensigten er derimod :

1. At uskadeliggøre forbryderne (så længe de er afsondret fra samfundet, kan de ikke begå ny kriminalitet).

2. At yde ofrene retfærdighed.
Selvom man ikke får sin førlighed igen efter at være blevet slået til lirekassemand af en voldspsykopat, kan der være en vis lindring ved at se, at forbryderen også får lov til at lide.

3. Straffene skal være af så afskrækkende art, at de kan afholde folk fra at begå forbrtydelser.


I første omgang skal fængselsstraffene skærpes, og fængslerne skal være steder hvor der skal arbejdes hårdt fra 8 til 18 mandag til lørdag, medens søndag skal være helliget tvungen undervisning og gudstjeneste.

Det bør kraftigt overvejes at genindføre korporlige straffe for særlige modbydelige forbrydelser, såsom mord, grov vold, overgreb på børn og narkohandel.
Gabestok, pisk eller det der er værre, bør tildeles forbryderne inden de køres bort til afsoning.

Vi ser gerne, at der ligesom i USA indføres et princip om "3 strikes and you`re out" !
3. gang man dømmes mere end 1 års fængsel for en forbrydelse, skal man tilbringe resten af sit liv bag tremmer.
Man har ved denne gentagelseskriminalitet vist, at man ikke kan leve et lovlydigt liv, og derfor må man afsondres og uskadeliggøres.

Generelt bør der ikke indføres dødsstraf i landet. Ikke for forbrydernes skyld, for de kunne godt trænge til det, men fordi faren for justitsmord er for stor.
Dog bør der indføres dødsstraf for terrorisme. Dette er en ganske særlig forbrydelse, der skal gå uden om det almindelige retssystem. Det skal betragtes som en krigshandling, og enhver der enten planlægger, udfører eller medvirker til terror, skal klynges op eller pløkkes ned øjeblikkeligt, og uden rettergang.
Der kan nemlig ikke laves befrielsesaktioner for døde terrorister.
Danmark skal ikke være disse massemorderes paradis.

Udover de hårdere straffe, ønsker vi ligeledes en bedre retssikkerhed for den tiltalte.
For det første skal nævningesystemet afskaffes, da det bygger på en misforstået opfattelse af demokrati.
Det er en skændsel for retssikkerheden, at man lægger en anklagets skæbne i hænderne på en håndfuld tilfældige mennesker, der alt for ofte i højere grad lader sig lede af en primitiv retsopfattelse og ren populisme, end af den læresætning der hedder, at en anklaget er uskyldig til det modsatte er bevist, og at man ikke kan dømme en person blot fordi man HÆLDER til at han er skyldig, eller fordi at han allerede er dømt af den underlødige formiddagspresse.

Nævningeting bør kun kunne komme på tale, såfremt der OGSÅ er et juridisk dommerpanel, og nævningetinget kan kun omstøde dommernes afgørelse gennem FRIKENDELSE af den anklagede. Et nævningeting vil således være en sikkerhedsventil for den anklagede, og ikke - som det er idag - en frådende forsamling af smådumme og hænvgerrige mennesker.

Der har været tanker fremme om, at den holdning der ligger bag en forbrydelse skal være en medvirkende faktor ved straffens udmåling.
Denne totalitære tankegang vender vi os skapt imod. Man skal straffes på handlinger og intet andet.
Slår man en person ihjel, er det ligegyldigt om man gjorde det, fordi vedkommende var pædofil, pakistaner, rødhåret, eller fordi man ville røve vedkommendes penge.
Man skal dømmes for mord, og ikke udfra om mordet var mere eller mindre politisk korrekt.

På et andet område bør den anklagedes retssikkerhed også hævdes. Der bør ALDRIG rejses krav om omvendt bevisbyrde, som det ellers er foreslået af nogle mokker i folketinget.
At skulle bevise at man IKKE har begået fx. voldtægt er udtryk for en ren kafkask tankegang, ligesåvel som begrebet "Uagtsom voldtægt" lugter fælt af, at man vil forsøge at undergrave retssamfundet.

Ligeledes finder vi det uacceptabelt, at folk uden dansk statsborgerskab OVENI den afmålte straf næsten pr. automatik modtager en udvisningsdom.
Dette er ikke et retssamfund værdigt, og er i bund og grund en diskriminerende og småracistisk praksis.
Dobbeltstraf er krænkende for retsbevidstheden. Begår man en forbrydelse, skal man have den straf som loven tilskriver, hvad enten man er dansker eller pakistaner.
Om sidstnænte skal være i landet er ikke en sag for domstolene, men for integrationsmyndighederne.

Endelig skal det påpeges, at der bør ses meget alvorligt på falske anklager.
Især indenfor områder som voldtægt og pædofile overgreb har der været flere eksempler på falske anklager.
Ofte har denne modbydelige forbrydelse, der udsætter uskyldige mennesker for at få deres liv ødelagt, kun ført til noget så latterligt som dagbøder.
Vi kræver, at en falsk anmeldelse skal udløse en mindst ligeså høj straf som det selve forbrydelsen er takseret til.
Dvs. at hvis et pædofilt overgreb er takseret til 500 piskeslag og 30 års fængsel, så skal den falske anmelder idømmes samme straf.

Nu må det være slut med denne slaphed og eftergivenhed over for folk, der konstant prøver at ødelægge livet for deres medborgere.

Terrorister skal op og dingle !

tirsdag den 19. juni 2007

Rygeloven er endnu et utåleligt attentat på den personlige frihed


I løbet af kort tid træder den nye rygelov i kraft. En lov, der i det hellige helse-flips navn vil gøre rygeren til paria, hvor han end befinder sig.
Diverse sundhedsapostle og bekymrede "eksperter" har fået politikerne til at lave en lov, der kun kan anses som værende et groft anslag mod den personlige frihed.

Selvfølgelig skal folk ikke udsættes for passiv rygning når de ikke ønsker det, og derfor er det iorden, at der er en rygepolitik på halv- og heloffentlige steder som fx. skoler, offentlige kontorer o.lign. (På disse steder kunne man have særlige rygerum som der tidligere har været).

Men at diktere bla. restauranter, cafeer og værtshuse at der ikke må ryges der, er et overgreb på den private ejendomsret.

Ligesåvel som ejerne af etablishementerne suverænt burde kunne bestemme hvem de vil have som kunder (det må det HELLER IKKE !!), ligesåvel bør de selvfølgelig selv bestemme, om der skal kunne ryges på stederne. De er nemlig DERES, og ikke statens.

De der ikke kan lide lugten i bageriet, kan finde et andet, hvor der ikke må ryges.
Med alle de fanatiske ikke-rygere der er, skulle det jo ikke være svært at finde et marked for ikke-ryger cafeer, og således skulle alle kunne blive glade og tilfredse.

Man hører ofte ikke-rygere sige, at de bliver "forhindret" i at gå i byen, når der ryges på stederne. Snik-snak. De kan blot søge til ikke-ryger stederne, eller selv åbne en cafe.
Sidstnævnte mulighed har rygerne jo ikke med den tåbelig rygelov.

Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt er loven ligeledes tåbelig. Der må nemlig gerne ryges på steder der er mindre end 40 kvm.
Enhver der har været udsat for passiv rygning ved, at det er betydeligt værre at befinde sig i et lille rygerum end i et stort.
Det er ganske enkelt en egoistisk lov, da den reelt søger at udelukke rygerne fra cafe- og værtshuslivet.
Ikke blot rygener bliver tabere i denne sundheds-klapjagt, men ligeledes det mange ejere af cafeer, restauranter og værtshuse.

Ingen tvinger ikke-rygerne til at søge ind hvor der er røg, men de vil til gengæld tvinge rygerne ud.
Det skal der laves om på.

We`re gonna smoke them out !mandag den 18. juni 2007

Abort er MORD ! Adgangen til fri abort skal afskaffes !Retten til fri abort er bla. indført under henvisning til, at kvinden har ret til at bestemme over sin egen krop.
Dette er et absurd argument, da man med forsterfordrivelse tiltager sig retten til at bestemme over et lille ufødt væsen.

Mærkværdigvis er mange af fortalerne for den fri abort ikke tilhængere er retten til at bestemme over egen krop når det gælder fx. hashrygning, prostitution eller at køre i bil uden sele.
Men andres krop må man åbenbart godt bestemme over !

Årligt smides næsten 20.000 små raske fostre i skraldespanden, samtidig med at der gives millioner af kroner til fertilitetsbehandlig samt insimination af lesbiske.
Dette er udtryk for en grænseløs egoisme i et sygt samfund, der har vendt alting på hovedet.

Vi kræver at retten til fri abort bliver afskaffet, og samtidig ønsker vi at reglerne for adoption lempes, hvorimod fertilitetsbehandlinger på skatteydernes regning ophører.

Se så at få jævnet lortet med jorden !


"Ryd Christiania, riv hele lortet ned
De skal aldrig,aldrig mere fyre en fed"
.
.
Det er ufatteligt, at en regering der kalder sig borgerlig, ikke forlængst har jævnet Christiania med jorden.
Det er i den grad krænkende for retsopfattelsen, at at gruppe mennesker ligefrem bliver belønnet, når de opfatte omgivelserne som et tag-selv-bord.
Det "Sociale eksperiment" er ikke spor socialt, eftersom ikke alle har lige adgang til Christiania.
Vil man bo der, skal man kende nogen i toppen af christiania-hierakiet. Alle andre har bare at holde sig væk, for ellers kommer Chrisanias tæskehold og deler såkaldte "Dummeflade" ud, som en at Christianias talsmænd sagde i en TV-udsendelse.
Det eksperimenterende i det såkaldte "Sociale eksperiment" er, at christianitterne tillades videre rammer end folk i det øvrige samfund.
Det samfund der er skabt på christiania er faktisk ikke så tosset, men hvorfor ikke udstrække denne frihed til HELE befolkningen ?
Det af da mærkværdigt at friheden kun skal tilhøre en flok indtrængere, der forøvrigt slet ikke betaler noget der blot nærmer sig markedsprisen for at bo i området.
Det område hvor Christiania ligger, tilhører alle. Så længe det blot er for en lille flok udvalgte, er eksperimentet ikke socialt, men asocialt.
RYD LORTET !

søndag den 17. juni 2007

Væk med de satans vindmøller !


Det er en stor fejl at Danmark ikke forlængst har indført kernekraft.


Desværre lykkedes det i 70erne for venstrefløjen at piske en fuldkommen hysterisk stemning op mod kernekraft, eller "Atomkraft" som det blev kaldt.

Brugen af ordet "Atom" satte jo straks følelserne igang hos de mindre begavede, der straks associerede denne miljørigtige og billige energiform med "Atombomber", og derfor måtte det jo være farligt.

Et vrangbillede om den "Farlige atomkraft" befæstede sig hermed, og idag er det vanskeligt at finde folketingsmedlemmer der er tilhængere af kernekraft.


Dette hysteri og fanatiske miljøflipperi har ulykkeligvis ført til opførelsen af utallige vindmøller.

Disse rædsler præger det danske landskab i uhørt grad, men accepteres alligevel, da det jo er "miljørigtig energi".


Opførelsen af vindmøllerne er en katrastrofe.
De kan maksimalt dække 20 % af energibehovet, og kun når det blæser.
Den overskydende energi kan ikke gemmes, og når det ikke blæser producerer møllerne ingenting.

Derimod har de produceret store afkast til hele vindmøllelobbyen, der helt uden sværdslag har kunnet få lov at placere disse øjebæer efter forgodtbefindende i det danske landskab.

Taberne har været forbrugerne, der betaler ublu høje priser for denne ineffektive energiform.

Dette vandvid skal der nu sættes en stopper for.
Møllerne skal væk omgående, og der skal istedet opføres kernekraftværker.

Velegnede områder for der nye kraftværker kunne være: Djusland, Brøndby Strand, Lolland og Amager.

Vi forlanger en liberal våbenlov. NU !


Vi kræver at Danmark får en liberal våbenlov på linie med USA.

Det må være en basal rettighed at kunne forsvare sig.
I disse år griber en mere og mere afstumpet voldsbølge om sig. Knivstikkerier og andre typer af voldelige overfald hører efterhånden til dagens orden.

Ofrene har - som lovgivningen er idag - ikke de store muligheder for at forsvare sig.
End ikke en harmløs peberspray må man bruge mod voldspsykopaterne.
Dette ser vi gerne ændret.

Vi vil ikke finde os i en lovgivning, der er dikteret af pladderhumanister og hysteriske kællinger, der reelt har spillet magten i hænde på forbryderne.
Banditter med ondt i sinde skal nemlig nok finde ud af at skaffe sig de nødvendige våben, og dermed er de lovlydige borgere reelt i de kriminelles vold.
Derfor må loven laves om.

I første omgang skal peberspray og tåregas legaliseres, og bør kunne købes på linie med slik og sodavand i det nærmeste supermaked.
Dernæst bør der udarbejdes retningslinier for køb af pistoler, rifler o. lign.
Disse bør kunne købes af enhver der har våbentilladelse. En sådan skal generelt kunne udstedes til alle med en ren straffeattest.

På længere sigt bør det overvejes om det bør være lovpligtigt at have et skydevåben.
Erfaringerne fra USA er gode. Således er kriminaliteten faldet med 20 % i en amerikansk by hvor alle skal eje et våben.
Det er vigtigt at der med våben også følger er ANSVAR.

Mærkværdigvis er der et farligt våben der er tilladt i Danmark, og som nærmest kan anvendes ANSVARSFRIT.
Det drejer sig om de såkaldte MUSKELHUNDE.
Disse farlige dyr kan oplæres til at dræbe et andet menneske. Ejeren kan derefter slippe med en bøde under henvisning til at hunden pludselig gik amok.
Dette vanvid skal stoppes
Muskelhunde skal forbydes.
Dels fordi de er farlige, og dels fordi at de der anvender disse dræbervåben ikke kan stilles til ansvar.