lørdag den 27. marts 2010

Langballe-klon vil i Folketinget !

Folketinget vil med al sandsynlighed også efter næste valg have en Langballe og en Krarup.
Deres børn vil i Folketinget, og fortsætte der hvor deres fædre slap.
Arvefølgen synes sikret.

Jesper Langballe udtalte engang noget i retning af, at var der noget der var ham en vederstyggelighed, så var det de mange familie-dynastier man så i dansk politik.

Helvegerne, Hækkeruperne, Aukenerne og flere andre, hvor politik er et familieforetagende der går i arv.

Nu kan det være at piben får en anden lyd, for meget tyder på at kimen til både et krarupsk og et langballesk dynasti er lagt.

Tidligere på ugen forlød det, at Søren Krarups datter, Marie Krarup, stiller op for Dansk Folkeparti ved næste valg.

Idag kan man så i Jyllandsposten læse, at Jesper Lanballes søn, Christian, der sjovt nok også er præst, ved næste valg stiller op for - ja, gæt selv - Dansk Folkeparti.

Lige som sin far vil han bekæmpe islamiseringen af det danske samfund, og kæmpe imod kønsopdelte forældremøder i skolerne.

Christian Langballe udtaler :

"Fordi mit navn er Langballe så er der mange folk, som allerede har en mening om mig."

Dette er jo nok meget naturligt.
Når man har samme erhverv som ens far tidligere havde (præst), og ønsker at få den plads i Folketinget som ens far p.t. besidder, og stiller op for det samme parti med de samme holdninger som ens far, så er det ikke så underligt, hvis nogen danner sig en forhånds-mening om den nye folketingskandidat.

Man må konkludere, at der - sikkert til faderens store glæde - næppe er meget oprørstrang i ham, når han på alle ovennævnte områder går i faderens fodspor.

Man må formode, at det rent politisk bliver Jesper Langballe i en yngre udgave.
Om han også har sin fars humor og veltalenhed er uvist, men det må vi da håbe, for det er det der er Jesper Langballes styrke.


fredag den 26. marts 2010

VKO får smæk i ny Megafon-måling !

Lars Løkke Rasmussen i den røde førertrøje !
Eller er det den røde spændetrøje ?
Den GULE førertrøje har han forlængst mistet !

Selvom vi bestemt ikke ønsker en rød regering, og selvom man skal tage meningsmålinger med et gran salt, så er det ikke uden skadefryd at vi kan konstatere, at VKO ifølge en dugfrisk meningsmåling fra Megafon har den ringeste opbakning fra vælgerne i 6 år.

http://politiken.dk/politik/article933210.ece

Regeringen er så forhippet på at blive genvalgt, at den overhovedet ikke tør føre borgerlig-liberal politik.
Den er økonomisk uansvarlig, og den overdænger borgerne med forbud og påbud i lange baner.
Formynderi, miljøflipperi og skatteplyndring er nogle af de usmagelige ingredienser.

Vi må konstatere, at vi allerede HAR en socialistisk regering.
Det kan selvfølgelig sagtens blive værre, og det bliver det, hvis den røde blok vinder næste valg.

Men intet er så skidt så det ikke er godt for noget.
Regeringen fortjener at blive straffet for sin forfejlede politik, så vi kan ligesågodt få det røde chock nu.

Det paradoksale er dog, at det tilsyneladende ikke er de utilfredse BORGERLIGE vælgere der vender ryggen til VKO, for det parti der især profiterer af vælgerflugten er SF, medens det reelle liberale alternativ, Liberal Alliance, endnu ikke har været over de magiske
2 %.

Det er logisk nok at S og SF står til et godt valg, eftersom flertallet af danskerne lever mere eller mindre af offentlige midler, og at man derfor stemmer på partier der vil plyndre de arbejdsomme endnu mere for at smide flere penge i grams.

Men det er ulogisk, at ikke flere ÆGTE borgerlige vælgere begynder at se sig om efter alternativer.
Måske er det frygten for "stemmespild" der gør, at mindre partier synes uden de store chancer, selvom det jo aldrig er "spild" at give udtryk for et standpunkt.

Liberal Alliance burde være et oplagt alternativ for skuffede V og K vælgere, samt radikale, der har fået nok af partiets tantede forbudspolitik og moralske pegefingre.
Liberal Alliances achilleshæl er indvandrerpolitikken, som mange borgerlige nok finder for liberal.

Der findes et par andre borgerlige og/eller liberale partier, der endnu ikke er opstillingsberettigede, F.eks. Retsforbundet, Fremskridtspartiet og Fokus.

Retsforbundet er en blanding af Liberal Alliance og SF.
Fremskridtpartiet er en blanding af libertarianisme og Dansk Folkeparti.
Fokus er en blanding af de hedengangne Centrum-Demokrater og "Dus med dyrene".

Så der er altså lidt for enhver smag, hvis ellers man tør give de små chancen.

Det er selvfølgelig logisk nok, at de "borgerlige" ikke tør føre borgerlig politik, for angsten for ikke at blive genvalgt er stor.
Det er lettere for de små partier at markere sig skarpt, for de har ikke noget at miste.

Men det er ufatteligt trist, at politik handler og karriere og genvalg, og ikke om landets ve og vel.
Det repræsentative demokrati skulle have den fordel, at nogle folkevalgte kunne skære igennem, og træffe upoppulære beslutninger.

Med den populistiske og vælgerangste politik der p.t. føres, kunne man ligesågodt afskaffe Folketinget, og erstatte det med et trykknap-demokrati, hvor hver eneste lov blev smidt ud til en internet-afstemning.

For godt 100 år siden var politikerne af en ganske anden støbning.
Det var modne, kloge og erfarne mænd der var på tinge, ikke - som nu - en flok forkælede skolebørn, der ikke har megen erfaring fra det private erhvervsliv, og som ser politik som et livslangt erhvev.

Estrup, der i eftertiden har fået skyld for at være magtsyg, fordi han sad i 19 år, og regerede vha. provisoriske love, var i virkeligheden ikke nogen karriere-politiker.
Han bad flere gange kongen om at blive løst fra sin tunge opgave, men da kongen insisterede på at han fortsatte, gjorde han det.
For kongen og fædrelandet. Ikke for egen vinding.

Dette kan en nutidig politiker slet ikke forstå. Det er simpelthen sort snak.
Det drejer sig om at love noget til sine vælgere, og dermed købe sig stemmer for skatteydernes penge.

VKO har kastet al anstændighed og ansvarlighed over bord, og har reduceret begreber som "Frisind", "Borgerlig" og "Liberal" til tomme ord.

Derfor fortjener de ikke at blive genvalgt.

torsdag den 25. marts 2010

Brugerbetaling på lægebesøg ?

Hvis du vil have fjernet et barn du ikke ønsker, eller du vil have et barn som du ikke kan få, så betaler det offentlige.
Har du derimod mistanke om at du har en alvorlig sygdom, så skal du betale for at opsøge lægen, hvis det står til de konservative og de radikale.


Danmark er landet med verdens højeste skattetryk.
Op til 68 % i skat af den sidst tjente krone, 25 % moms og en masse afgifter på dit og dat.

Hvad får de arbejdsomme så for pengene ?

Et samfund hvor en meget stor del af de arbejdsduelige lever på offentlig forsørgelse, et samfund der har råd til børnecheck, boligsikring, kulturstøtte, billig børnepasning, lang barselsorlov, støtte til husejeres boligforbedringer, høj SU, ungdomshuse til autonome og meget mere.

Når det derimod kommer til noget så vitalt som sundhedsområdet, så fattes riget penge.
Det har nu fået både de konservative og de radikale til at overveje brugerbetaling for lægebesøg.
Det koster jo også penge at gå til tandlæge, lyder argumentet.

JA, og man betaler ovenikøbet MOMS (!) for tandbehandling, dvs. skat på sygdom.
Vi må derfor gå ud fra, at man også skal betale moms for at gå til læge, hvis brugerbetaling bliver en realitet.

Principielt har vi intet imod brugerbetaling, tværtimod, men lægebesøg bør ikke være det første sted, når der nu er så mange andre steder, hvor det med fordel kunne indføres.
Samtidig er der masser af oplagte steder hvor der kan spares, bla. de ovenfor anførte områder.

Men besparelserne og brugerbetalingen skal ledsagdes af store skattelettelser og nedsættelse af afgifter.

Også inden for sygehussektoren kan der spares mange penge, inden man tager betaling for lægebesøg.

Lad os blot nævne nogle få områder :

1) Aborter.
Denne modbydelige forbrydelse koster ikke blot 20 000 ufødte børn livet hvert år, men koster også skatteyderne enorme summer.
Fosterfordrivelse skal være forbudt.

2). I forbindelse med graviditeter foretages også en række fostervandsprøver og screeninger, der bla. har til formål at spotte om fosteret har "defekter" så man kan tage stilling til om der skal foretages abort.
Disse undersøgelser bør spares væk.


3). Al fertilitetsbehandling skal for fremtiden være for egen regning.
Det er ikke en statslig opgave at give folk børn.

Helt hen i vejret er det, når også enlige og lesbiske kan blive inseminetet. Det er ikke sundhedsvæsnets opgave at behandle folk der ikke er syge.

Hvor heteroseksuelle selv bør betale for kunstig befrugning, bør det være helt forbudt at inseminere lesbiske, da et barn som udgangspunkt har krav på både en far og en mor.


4). Tilbudet om at give alle 50-69 årige kvinder en mamografi-undersøgelse bør bortfalde.
Nyere forskning har vist, at disse undersøgelser gør mere skade end gavn.
Man opdager ganske vist nogle tilfælde i tidlige stadier, men man kommer samtidig til at behandle mange, hvor sygdommen aldrig ville komme i udbrud.
Dermed risikerer man, at forholdsvis raske kommer til at dø af en behandling, som de slet ikke har brug for.


5). Staten kunne med fordel lade være med at bruge en masse penge på skræmmekampagner og moralske anbefalinger for hvordan vi skal leve.
De hjælper næppe på sundhedstilstanden, for folk ved udmærket, at det er farligt at ryge, drikke og spise for fedt. At de så vælger at gøre det alligevel, kan kampagner næppe hjælpe på, og det tilkommer heller ikke staten af afgøre, hvordan vi skal leve og dø.


Ovenstående var blot 5 ud af mange områder, hvor der bør spares, inden man opkræver betaling for lægebesøg.

Med de høje skatter og afgifter vi betaler, har vi også krav på at midlerne prioriteres ordentligt.

tirsdag den 16. marts 2010

Socialdemokraterne vil kalde minister i samråd på grund af afstemninger i X-Factor !


Nu vil Socialdemokraterne kalde videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen i samråd, fordi der i den kulørte formiddagspresse er mistanke om, at der snydes med SMS-stemmerne i det tåkrummende program X Factor.

Hvor er det dog dejligt, at man åbenbart aldrig løber tør for pseudo-problemer herhjemme.
Nu vil man spilde videnskabsministerens - og måske også kulturministerens - tid på sådan noget uvedkommende pjat.

Har Socialdemokraterne ikke noget mere fornuftigt at tage sig til end at løbe efter nogle populistiske seerafstemninger i den hjernedøde formiddagpresse ?

Politikere der interesserer sig for medieområdet burde hellere kæmpe for at få afskaffet den tåbelige og uretfærdige medielicens, eller i det mindste sørge for at DR i højere grad lever op til de public-service forpligtelser der følger med de mange penge som man rager til sig.

Hvis der er mistanke om at firmaet Unwire, der sørger for sms-afstemningerne, har snydt, så må det være en sag mellem DR og firmaet, og en efterfølgende politianmeldelse.

Det kan ikke være noget som minstrenes tid skal spildes med.

Man gruer for den dag hvor der atter skal sætte sig en socialdemokrat i kulturministeriet.

Benny Engelbrecht der har vist stor interesse for X Factor-sagen, og den poppede Mogens Jensen, er de oplagte skrækscenarier.

Eller man vil måske hente en stor kulturel ånd udefra ? Måske BTs Peter Brüchmann, der også er forarget over seerafstemningerne ?

Det er grufuldt at skue, at landets største oppositionsparti ikke har vigtigere ting at tage sig til, end at belemre ministrene med sådan noget pjat som seerafstemninger i et fuldkommen idiotisk hulkeprogram for teenagere, tonedøve og mentalt retarderede.

onsdag den 10. marts 2010

Hokus FOKUS Kosteskaft !

..........FOKUS - Gør det lettere at være lam i roen !


Den tidligere DFer, Christian Hansen, der forlod sit gamle parti fordi han var træt af dyrplageri og burka-snak, har idag startet partiet FOKUS.

Det ligner umiddelbart en dødfødt ide.

Endnu et parti på den politisk midte, hvor der i forvejen er mere end trangt.

Midten er også det som man vil trække Lars Løkke Rasmussen ind imod.
Det er svært at se, at det er fysisk muligt at trække ham længere. Han er der allerede.

"Jeg har et hjerte der er både rødt og blåt" sagde Christian Hansen på pressemødet hvor han præsenterede sit nye parti.
I så fald skulle han måske hellere spørge en hjertikirurg til råds end at spørge landets vælgere.

Det er meget svært for nye partier at få vælgeropbakning.

Liberal Alliance, der må siges at udfylde et politisk tomrum, og som har et stort potentielt vælgergrundlag blandt den ydende ikke-socialistiske del af befolkningen, kan ikke opnå flere promiller i meningsmålingerne, end størstedelen af danskerne har i blodet lørdag aften.

Man skal altså virkelig ramme en guldåre, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at gøre de gamle dødssyge partier helvede hedt.

En af Christian Hansens mærkesager har været "Dyrevelfærden".

Det er ikke umuligt, at han kan score en del stemmer på den konto.
I en tid, hvor menneskelivet ikke længere tilskrives sin unikke værdi, så foregår der samtidig en latterlig disneyficering af dyreriget.

Mange mennesker nærer efterhånden større følelser for en hund eller en skildpadde, end for deres medmennesker.
Det skyldes måske at dyr stiller mindre krav, ikke siger en imod, og er søde at se på.

Især DF har talt meget om dyrerettigheder og dyrepoliti.

Det har været et vigtig punkt for at kunne holde på hattedame-segmentet med fuglekasserne i haven, og på unge piger med hund, kat eller ridehest.

Fokus vil gøre dyremishandling strafbart (hvilket det allerede er), men accepterer at vi slår dyr ihjel, bare det skere humant.
(Hvad ville man ikke kunne få ud af venstrefløjens elskede "Jødetest" her ?).

Komikeren Thomas Hartmann har sagt, at han kun spiser kød fra dyr, der har haft det forfærdeligt, for så har han befriet dem for deres nød og elendighed.
Et medlidenhedsdrab.
Det er er meget værre at berøve et fritgående dyr et liv som er godt.

Det skal hilses velkomment, at Fokus vil sætte fokus på den økonomiske situation, og at man vil lette forholdene for de erhvervsdrivende.
Men det er han jo ikke ene om at mene.

Ellers lyder resten som et opkog af SF og Det Radikale Venstre.

Det er nok dyrevelfærden Fokus bør satse på, hvis man vil gøre sig håb om nogle stemmer.
Vi har tidligere foreslået at man giver undulater stemmeret, når nu der i forvejen er så mange andre inkompetente individer der har adgang til stemmeurnen.

Vi har et par forslag til et dyrevelfærdsprogram, som Fokus kan benytte :

Gå på strandhugst hos stemmekvæget

Luk flere aber ind i landet

Indfør en bjørnecheck

Sænk momsen på økologisk hunde- og kattemad

Forbyd dyresex. Babysæler kan ikke tåle at få kølle.

Giv et ungdomshundehus til utilpassede køtere

Opret er reservat for afdankede Venste-løver

Giv den indre svinehund mere mad

FORSLAG TIL SLOGAN :

FOKUS - GØR DET LETTERE AT VÆRE LAM I ROEN

Fokus er ikke bare den lille mands parti, men også den lille hunds, fugls, malkekos og kanins parti.

Den sympatiske Christian Hansen ønskes held og lykke.

Det kan han vist have brug for.

mandag den 8. marts 2010

100 år - og hverken ung eller yndig !Så blev det atter engang den 8. marts.

Kvindernes Internationale Kampdag, og det er nu 100 år siden, at en vis Clara Zetjub (Cletkin) og Den Socialistiske Internationale fremsatte nogle ideer om kviders frihed og lighed.

Idag fejres dagen mange steder i verden, bla. i Kina, hvor kvinderne har fået en halv fridag.

Ja, hvilket magesløst fremskridt i kvindefrigørelsens navn.

Her i det "mandschauvinistiske Danmark" har kvinderne 6 ugers ferie, slipper for værnepligt og har op til 12 måneders barselorlov.

Så hvad kom man længst med ?

Mange af Zetjubs krav for 100 år siden var fuldt berettigede.

Men NETOP for 100 år siden.Eller skal vi også lave foreninger mod negerslaveriet i Amerika, eller en forening mod Robespierres misregimente i 1700-tallets Frankrig ?

Lad os i stedet se fremad, og finde nogle ideer til, hvordan vi kan forbedre livsvilkårene for alle mennesker, sort som hvid, mand som kvinde, gammel som ung.Og det sker ikke ved at hænge sig i gamle socialistiske dogmer, der mestendels førte nød, elendighed og ufrihed med sig.

Hele denne modernistiske pest med at gøre alle til numre og intetkønsvæsener, hvor den naturlige forskel på mænd og kvinder er ved at drukne i krav om socialistisk resultatlighed, kønskvotering og opløsning af kernefamilien og de naturlige kønsforskelle, er blandt feminismens store forbrydelser.

Kuren hedder frihed.
Det væreste ved den feministiske kamp var sådan set ikke, at man kæmpede for nogle synspukter, der på visse områder endog kunne forekomme berettigede.

Det værste var, at den fik et monster med 3 afskyelige ansigter :

1). Dets umiskendelsige socialistiske og endog kommunistiske ansigt.

Det trak ganske vist nogle kvinder til, men stødte andre væk.
"Blåstrømperne har de fleste vel hørt om".

2). Dets nærmest sygelige had til mænd, og alle deres gerninger, og alt deres væsen.

Mange kvinder, der rent faktisk holdt af deres mænd, havde måske ikke lyst til at få ufred i hjemmet, hvis de da i det hele taget var så kede af at være husmødre med 5-6 elskede børn omkring sig.

3). Især i 70erne blev kvindebevægelselsen styret, ikke blot af dogmatiske socialister, men også af lesbiske. Ja ligefrem OVERTAGET af de lesbiske (mon ikke at det har jaget mange væk ?).

Her skulle man på diverse Ø-lejre med adgang forbudt for mænd vise sin frigjorthed. Rende topløs og synge smædesange mod mænd, som i Peter Bays film "Fede tider"
hvor der til de lukkede kvindefester blev sunget:


Hvem er det der aldrig rydderOp på vores bollerums-seng ?

Det er mænd !
Ja, det er mænd !
Typisk mænd, typisk mænd
De slår aldrig lokumsbrættet ned igen

(Som en lille ond pointe i filmen var det faktisk en mand der havde skrevet sangen).

Nu er der så blevet limet et 4. og lidet kønt hoved på kvindekampen :

Det kommer fra de unge 25-40 årige med rundsave på albuerne, der mener at der skal lovgives om at de skal tiltvinge sig adgang til virksomhedes bestyrelser (virksomheder der forøvrigt mestendels er skabt af mænd), flere ministerposter, flere sæder i folketinget, højrere lønninger, flere lederstillinger, ja - de vil helst så så langt, at de vil have børn uden mænd.

Det er DEM der fører deres egoistiske kamp for mere magt, og mere i lønningsposen.

Den typiske kvindesagsforkæmper er i dag sidst i 30erne (plus/minus et par år) politisk aktiv i Det radikale Venstre, Socialdemokarterne eller SF, er uddannet cand.scient.pol eller har en Phd. i et ligegyldigt humanistisk snakke fag.

Og så er hun sandsynligvis gift med en karrieremand, der måske er selvstændig IT-konsulent, og muligvis er så uheldig at tjene en brøkdel mere end kvinden, og skal derfor være en undskyldning for sig selv.

Kampen for de kvinder, der render rundt om natten og gør rent, er sygehjælpere eller lever et fængselsagtigt liv i muslumske ægteskaber hører vi ikke meget om i overklasse-feministernes kamp, så mon ikke den gamle kvindesagsforkæmper, Clara Zetjub, ville vende sig i sin grav, hvis hun så og hørte hvad der foregik anno 2010 ?

Hvor kvinderne på statens regning kan blive mødre uden en mand, og hvor de kan fritages for moderskabet gennem fosterdrab (med et pænt ord kaldet "Abort), ligeledes på statens regning.

Og hvor det vigtigste spørgsmål tilsyneladende er, om kvinderne kan opnå lige løn for ulige arbejde, og få flere bestyrelsesposter i virksomheder, som de ikke selv har skabt.

Der er da ikke i tvivl om, at en stor del at verdens kvinder har det ad pommern til - ligesom en stor del af verdens mænd og børn).

Det er bare ikke dem der interesserer de unge veluddannede feminister.

Det der interesserer dem er deres eget umættelige ego.

Hvor gerne vi end ville lette på hatten, så er det altså ikke Kvindernes Internationale Kampdag og de mange kvindebevægelser der har skabt den materielle og ligestillingsmæssige fremgang vi har set i 100 år, især i vesten.

Den naturlige teknonogiske udvikling kombineret med en vis form for frihed og liberalisme, uden for mange erhvervshæmmende foranstaltninger, har været afgørende.

Og så det faktum, at vi jo konstant følger med tiden.

Vi har jo også afskaffet dødsstraf, skoleuniformer, spanskrør, de små tiger- og elefantbure i Zoologisk have etc.

Dette er sket i mindelighed uden alle mulige internationale kampdage.

I dagens anledning vil vi give 3 kvinder ordet.

De har en forskellig holdning til kampdagen og feminismen.


I sidste uge kunne man i Information læse følgende indlæg af Johanne Mygind :Johanne Myginds indlæg er gennemsyret af de unge kvinders evindelige selvcentrering.

Mig-mig-mig, og atter MIG.


Vi skal synes at det er SÅ synd for både hende og hendes veninder, at de "KUN" er blevet tekstforfattere, og Phd.ere.

At de ikke har flere chefstillinger og bestyrelsesposter, efter at have fået en lang humanistisk snakkeuddannelse på skatteborgernes regning.

Klummeskribentens CV. er meget afslørende :

33 år
Uddannet i Statskundskab og antropologi
Har været ansat på Danmark Radios P1 og Weekendavisen

Altså hele 2 videregående statsbetalte uddannelser og job både ved statsradiofonien og ved en af landets førende special-aviser.


Det er da ikke så lidt når man kun er 33 år.

Selvom det er de færreste kvinder (og mænd) forundt at være nået så vidt, er det er ikke godt nok.
Så længe der er bare en der er nået længere eller tjener mere, så er det uretfærdigt og kønsdiskriminerende.


I dagens udgave af Berlingske findes et noget mere begavet indlæg af Anne Sophia Hermansen under overskriften :

Kvindernes kampdag - hvil i fred.

Her giver Hermansen sine kæmpende medsøstre en opsang, og solidariserer sig i høj grad med manden, der måske i langt højere grad end kvinderne trænger til en international kampdag.

http://www.180grader.dk/vis/kvindernes-kampdag-–-hvil-i-fred

Problemet er dog, at kronikøren i høj grad anskuer tingene fra sit eget ståsted : Ung og veluddannet.

Det er ikke alle der har samme gode muligheder for at gribe ud efter frugterne.

Men alligevel et godt indspark.


Det bedste indlæg angående kvindekampen er en klumme af Camilla Paaske Hjort under overskriften :

"Feministerne og fars dygtige piger".
Ikke blot de selvcentrerede og meget materialistiske feminister med Johanne Mygind i spidsen får en opsang, men også mænd som Niels Krause Kjær, der jamrer sig over at hans datter, der efter faderens egen mening er udstyret med nogle helt fantastiske evner, ikke har muligheden for at udleve dem i vores mandsdominerede samfund.

Camilla Paaske Hjorts begavede og yderst velskrevne indlæg er en lise midt i alle de hjerneforblæste betragtninger, som feministerne smider i hovedet på alskens sagesløse.

Læs det, og bliv glad.

Glad for, at kloge kvinder ikke er en fuldkommen uddød race.
.
Og hermed har vi så på bloggen givet 100-års fødselaren lidt mere end hun rent faktisk har fortjent.
lørdag den 6. marts 2010

Konservastiv Ungdom

Konservativ Ungdom !
Falsk varebetegnelse ?


Konservativ Ungdom har bebudet, at medlemmerne på weekendens generalforsamling vil udmelde sig kollektivt af den danske folkekirke, i protest mod at stat og kirke ikke er adskilt i Danmark.

Aktionen er ligedele tåbelig og uigennemtænkt, og ihvertfald ikke konservativ.

Det er fair nok, at man ikke finder det i orden, at staten favoriserer folkekirken gennem statsstøtte.
Hvorfor skal ikke-troende betale for præstelønninger og præsteuddannelser ?

Adskillelse af stat og kirke kræver en grundlovsændring.
Mht. det økonomiske står der ganske vist i Grundloven, at Folkekirken støttes af staten.
Men der står ikke med hvor meget.
Reelt kunne det være 50 øre.
Men dette kræver en holdningsændring hos bla. det parti, som de unge selv tilhører.

De unge såkaldte konservatives aktion er idiotisk af flere grunde :


1). At udmelde sig af folkekirken fordi man er sur over at denne modtager støtte fra staten, er at rette bager for smed.

Det er jo ikke folkekirken man bør protestere imod, men derimod den stat, og de partier, der er tilhængere af at skatteyderne skal betale for folks religionsudøvelse.

Det nytter jo heller ikke noget at slå sit TV i stykker, hvis man er utilfreds med programmerne.

Folkirken skal man melde sig ud af hvis man ikke er enig i dens forkyndelsesbudskab.
Ikke fordi man er sur over en paragraf i Grundloven.

De unge burde snarere erkende, at de ikke er konservative, og derfor melde sig ud af moderpartiet.

2. At kalde sig konservativ, og samtidig sende et signal, der reelt går socialisternes, islamisternes og de kulturradikales ærinde, er forræderi mod den konservatisme, som de påstår at være fortalere for.

Man kunne have ideen om total adskillelse at stat og kirke i baghovedet næste gang Grundloven skal revideres, eller også må man tage konsekvensen og melde sig ind i et andet parti.

3. Man vil udmelde sig kollektivt.

KOLLEKTIVT !!

Hvad er det dog for et socialistisk begreb der har sneget sig ind i KUs rækker ?

Den slags røde fagforeningsudtryk er nu blevet hverdag i en borgerlig ungdomsorganisation.

Kun kvæg marcherer i flok, og en kollektiv udmeldelse af folkekirken er udtryk for en tilsidesættelse af individets selvstændige tankevirksomhed.

Vi troede, at det kun var i totalitære regimer, at masse-sjælen tænkte for alle.

Det kunne forøvrigt være interessant at vide, hvor langt KU vil gå.

At ville afskaffe statens subsidier til præstelønninger og nedlægge kirkeministeriet er en god ide ved næste grundlovsændring.

Men vil man også, i religionslighedens navn, fjerne kristendomskundskab fra folkeskolen, fjerne korset i flaget, fjerne Jesus i passet og lade de smukke gamle kirkebygninger rådne op ?

Konservativ Ungdom idag består af en flok barnlige og forkælede åndsamøber, der ikke er deres historie og kultur bevidst.

Som børn af lallepædagog-samfundet agerer de som historieløse zombier i et lufttomt rum.

Der var anderledes konservatisme at finde i KU for 75 år siden siden under Jack Westergaards ledelse, hvor Carsten Rafts herlige stormtropper gik ud på gaden og sloges for Gud, Konge og Fædreland, og slog igen overfor de voldelige socialister.

Idag går man derimod til kamp IMOD Gud, og lader gadens røde parlament være i fred.
Ja, man forsøger ovenikøbet at være en del af det ungdomshus, som de røde nassere har fået af kommunen.

At være konservativ er at ville bevare.
Hvad er det KU ønsker at bevare ?