mandag den 31. marts 2008

Islam Demokraterne - en for tidlig aprilsnar !

APRILSNAR !
Denne gang var det sjov ! Hvornår bliver det alvor ?Hvad flere aviser idag troede var en realitet, viste sig tilsyneladende at være en forberedt aprilsnar, der var sluppet for tidligt ud.


Partiet "Islam Demokraterne" blev lanceret, bla. i Ekstrabladet og Politiken, der ovenikøbet linkede til partiets hjemmeside.


Man kan lige se det for sig : Tøger og co. på redaktionen være ellevilde af begejstring over nyheden om et islamisk parti med demokratisk anstrøg.


Så glade blev de, at historien blev bragt til torvs, og et link til hjemmesiden blev givet hurtigere end man kunne nå at sige Geert Wilders.


Heldigvis - eller desværre - alt efter hvordan man ser på det, viste det sig med al sandsynlighed at være fup og fidus.


Det skal måske ikke så slemt bebrejdes aviserne, at de hoppede på historien, og pga. nyhedens interesse ikke fik researchet den ordentligt, som man eller anstændigvis burde gøre.
Man er jo ofte hurtig på aftrækkeren for at komme først med en god historie.


Det egentligt kritisable er, at aviserne nu blot har fjernet historien, og IKKE tydeligt har forklaret læserne at man sandsynligvis har dummet sig.
Det er for ynkeligt !

Så nu står det måske for nogle hen i det uvisse, om der vitterligt er kommet et parti, der ønsker sharialov, obligatorisk islam-undervisning i folkeskolen og afskaffelse af folkekirkens særstatus.


De der stod bag joken har forklaret, at man sådan set blot havde omskrevet Krisendemokraternes program en smule, og så ville se reaktionen.

Man havde naturligvis forventet, at de såkaldt xenofobe islamhadere ville bide på krogen, og lufte deres indre svinehunde.


Men sjovt nok gik det modsat.
F.eks. har kun et fåtal af de mange højreblogs taget notits af historien.

Derimod havde en så fremmedvenlig avis som Politiken historien på med det samme.
Kort sagt : Både et selvmål af Politiken og Ekstrabladet, og af de der stod bag den for tidlige aprilsnar.


Man kan forøvrigt have sine tvil om, hvorvidt aprilsnaren slap ud ved en fejl.
Var den kommet den 1. april, havde alle gennemskuet den.

Nu kom den meget belejligt en dag før, så arrangørerne kunne glæde sig til at se de ægte danske svinehundes "racistiske" reaktioner.

De kom næsten ikke.

At mange trods alt er hoppet på den tidlige aprilsnar siger desværre noget om, at historien slet ikke virker så urealistisk og fjern.

Det er vel kun et spørgsmål om tid, inden et islamisk parti figurerer på stemmesedlerne.

søndag den 30. marts 2008

Mette Frederiksens 9 teser !

Ligesom Martin Luther har Mette Frederiksen udarbejdet nogle teser.
Heldigvis ikke ligeså mange, men det er rigeligt.
Mette Frederiksen har dog i det mindste nogle visioner. Det kan man ikke påstå at mange af hendes partifæller har !

.
Socialdemokraten Mette Frederiksen har fostret 9 teser for et bedre Danmark.
Om hun på luthersk vis har tænkt sig at sømme dem fast på indgangsdøren til Christiansborg ved vi dog ikke.

SF og Det radikale Venstre er nærmest ude af sig selv af begejstring over dem, og dette fik straks vores advarselslamper til at lyse.

Når en socialdemokrat fremkommer med noget, som bifaldes af SF og de radikale, så skal der råbes vagt i gevær.

Vi har derfor kigget på Mettes 9 teser for at se, om de måske er ligeså revolutionerende og banebrydende som nogle af Luthers meget kendte teser blev det.

Hovedteserne lyder således :

1: Det enkelte menneskes frihed står over alt andet.

Det er vi enige i.
Det ville være befriende, om Socialdemokraterne endelig er kommet til den erkendelse, at politikerne skal blande sig uden om menneskers liv, ved ikke konstant at udsætte dem for skatteplyndring, forbud og barnepigeformynderi.


2: Pligter er vigtigere end rettigheder.

Det kommer så sandelig an på hvordan man ser det.
Hvis der er tale om pligt til så vidt muligt at være selvforsørgende, og opføre sig ordentligt, så er vi enige.
Er der derimod tale om pligt til at være statsslaver og aflevere sine surt tjente penge til alskens højtråbende grupper er vi mildest talt ikke enige.

Mht. til rettigheder forholder det sig ligesådan.
Er der tale om retten til at gøre hvad man vil, så længe det ikke indskrænker andres frihed, samt bestemme over sin ejendom, så er vi enige.
Er der derimod tale om "retten" til at kræve ind på skatteydernes regning, så er vi komplet uenige.


3: Hvis vi afskaffer fattigdom, bliver hele samfundet rigere.

Det lyder sympatisk, men det er vist at spænde vognen foran hesten.
Sætningen bør vendes om : Hvis vi gør samfundet rigere, har vi større chance for at afskaffe fattigdom.


4: Velfærden skal hellere være fælles end privat.

Det lyder fælt.
Jo mere der er fælles, des mindre kan den enkelte selv bestemme over egne midler.
Desuden er velfærd meget andet end penge, og det tilkommer ikke staten at definere hvad der er velfærd for den enkelte.


5: Der skal tjenes flere penge i Danmark- Mere velfærd koster penge

Vi kan ikke være uenige i, at der skal tjenes flere penge.
At velfærd i statsligt regi selvfølgelig koster penge, er ikke noget nyt.
Men det ville klæde Socialdemokraterne at skelne mellem det der er vigtig velfærd, som sygehuse, ældrepleje, gode skoler osv., og så hvad der er ren pjat eller luksus, som fx. livsvarrige kunstnerydelser, fertilitetsbehandlinger og børnechecks.

6: Velfærdsstaten er ikke et mål i sig selv.

Nej, det er den ikke.
Men det er da stort set det som Socialdemokraterne har hængt deres hat på i de sidste mange år.
Hvis ikke velfærdsstaten er et mål i sig selv, hvorfor finder man så konstant nye og ligegyldige områder, hvor der skal kastes penge i grams ?

Selvfølgelig er velfærdsstaten et mål i sig selv for Socialdemokraterne. Det er jo den de lever af. De giver deres vælgere en masse ydelser for de penge der er stjålet fra den ydende del af befolkningen. Som belønning får de nasserøvenes stemmer.
Godt teamwork !!


7: Et rent miljø er vigtigere end mere forbrug- Fuldstændig økologisk landbrug

Ja, et rent miljø er vigtigt.
Men alting handler om prioritering, og i visse tilfælde kan det være nødvendigt, at miljøhensyn desværre må vige.
Fx. ville det være bedre for miljøet totalt at afskaffe biltrafik, men det kan jo ikke lade sig gøre i et moderne samfund.
Derfor er man i et sådant tilfælde nødt til at tage det sure med det søde.

Økologisk landbrug ? Tja, det lyder måske godt, men det er faktisk ret ressourcekrævende.
Bedre ville det være at satse på genmodificerede fødevarer.
Det er det mest renlige og effektive. Men mon ikke at alle de forskrækkede øko-flippere nok skal få bremset udviklingen af gensplejsning af fødevarer.


8: Danskerne skal først og fremmest være borgere – ikke kun forbrugere- Et demokratisk samfund er også besværligt at bo i.

Det lyder lidt kryptisk. Selvfølgelig er man borger, men man er jo også forbruger.
At være forbruger er det mest demokratiske man kan forestille sig.
Stemmeretten sidder i pengesedlerne.
Gennem sit forbrugsvalg får borgeren de varer og ydelser, som vedkommende helst vil have.

Da politikerne helst vil bestemme over borgernes liv, er det vigtigt for dem at tilrane sig så mange af folks penge som muligt, så det frie valg begrænses, og lægges over til politikerne, der bestemmer, hvad pengene skal bruges til.

Derfor er ordet "Forbruger" blevet et skældsord for socialisterne.
Det burde være et hurra-ord, fordi det symboliserer det frie valg, og den enkeltes selvbestemmelsesret.


9: Verden har behov for mere politik – ikke mindre- Mere demokrati og et styrket af FN

Så længe FN mestendels består af et marxistisk og islamistisk sammenrend af diktaturstater, så er det ikke nogen god ide at give FN mere magt.

Verden har heller ikke behov for mere politik, men for mindre.
Som salig Ronald Reagan engang sagde :

"Government is not the solution to our problem. Government IS the problem !"

Femi-nazisterne vil indføre gabestokken overfor private virksomheder !

Den gode gamle gabestok er kommet på ligstillingsministerens røde læber.


Gabestokken !
Denne herlige opfindelse, der tidligere brugtes mod forbrydere der overfor offentligheden kunne udstilles til spot og spe, ser måske ud til at få en renæssance.
Desværre ikke i fysisk forstand, men i overført betydning.

Det ville ellers være velkomment, om denne gode gamle afstraffelsesmetode kunne blive genindført overfor voldsmænd, mordere, narkohandlere og andre psykopater.

Men nej !
Det er desværre slet ikke disse grupper der tænkes på, når landets røde feminister, med ligestillingsminister Karen Jespersen i spidsen, taler om gabestokken.

Den skal såmænd anvendes mod gode danske virksomheder, der ikke lever op til femi-nazisternes krav om flere kvinder på virksomhedernes ledende poster.

Karen Jespersen foreslår, at virksomhederne skal skrive under på et charter, der er udformet af den såkaldt borgerlige regering, og som forpligter virksomhederne til at arbejde for at få flere kvinder i ledelserne.

Lever de ikke op til det, vil de blive hængt ud på en offentlig hjemmeside.
"En slags gabestok" siger ligestillingsministeren.

De gode sunde virksomheder, der primært er skabt af mænd, og som soleklart bør betragtes som privat ejendom, skal nu finde sig i denne kommunistiske indblanding fra statens side.

Virksomheder, der tjener penge hjem til landet, skaber arbejdspladser og vækst, og som dermed er en af hovedforudsætningerne for den velfærdsstat, som især kvinder elsker og nyder godt af, skal nu ødelægges af statslig tvang og kønsfascisme.

Virksomhederne har 2 muligheder :

1.
De kan enten vælge at leve om til ministerens krav om at ansætte folk udfra køn, og ikke ud fra kvalifikationer, og dermed stå med et ringere team.
Det ville fx. svare til at der kom et krav om, at det danske fodboldlandshold skulle have mindst 50 % jyder på holdet, også selvom 8 af de 11 bedste spillere ikke var jyder.
Hvilken landstræner ville finde sig i at skulle erstatte 3 af sine bedste spillere, med 3 der var dårligere, for at leve op til et idiotisk direktiv ?

2. De kan vælge at blive hængt ud i Karen Jespersens gabestok, eller endnu værre : Blive opløst, som det så poetisk udtrykkes i Helle Thornings Schmits endnu mere rabiate forslag.

Begge dele vil være skadeligt for landets virksomheder, og dermed også for Danmark.

Det er ufatteligt pinligt, at der kan udgå den slags dekreter fra en regering der kalder sig borgerlig og liberal.
Den burde ganske enkelt anmeldes for falsk varebetegnelse, for magen til kommunistisk og totalitær stats- og kønsfascisme skal man lede meget længe efter.

Det vil dog have den positive bieffekt, at der kommer færre penge i statskassen, og dermed vil det være nødvendigt, at alle disse velmenende hattedamer med deres humanistiske snakkefag i guccitaskerne, bliver nødt til at udføre noget mere produktivt arbejde, hvis der skal være råd til at financiere deres elskede velfærdsstat.

Hvis Danmark var et sundt samfund, ville ligestillingsministerens foreslag ganske enkelt drukne i grin.
Men Danmark er ikke sundt længere.
Det mest uhyggelige er sådan set ikke, at en sådan ide kan opstå i nolge feministers røde hjerner, men derimod at de kan få held med deres forehavende.

Hvad i alverden er der sket med den danske mand, og det danske erhvervsliv.
Hvorfor finder man sig i den slags ?
Det er intet mindre end utroligt, og ligner en total overgivelse til feminismen og socialismen.
En slags selvkastration.

Nu må den danske mand, og de danske virksomheder gå på barrikaderne og sige : Nok er nok !
Vi finder os ikke i det tyrani mere.

Tiden må ganske enkelt være inde til et nødvendigt oprør mod, og opgør med sygelige lovforslag som dette.
Vi vil opfordre samtlige danske virksomheder til at nægte at skrive under på regeringens rød-feministiske charter.

De virksomheder, der bliver hængt ud på regerings hjemmeside, vil nyde vores fulde støtte og opbakning, hvorimod de virksomheder der bøjer sig for denne totalitarisme, vil have vores foragt.

Modsat regeringen behøver vi dog ikke at sætte nogen virksomheder i gabestok, for de vil automatisk lide døden, hvis de giver efter for feministerne.Virksomhederne skal tvinges til at ansætte flere kvinder.
Vil de ikke efterleve regeringens direktiv, skal de sættes i gabestok !
Sådan siger en såkaldt liberal minister anno 2008 !

lørdag den 29. marts 2008

Europa dukker nakken for islamisterne !

Nu må appeasement-politikken overfor de rabiate islamister stoppe !


Så oplever vi atter engang det officielle Europas fejhed og mangel på mod til at værne om de vestlige frihedsidealer, ikke mindst ytringsfriheden.

Den hollandske politiker Geert Wilders film, Fitna, har vakt furore.
Næsten alle har en mening om den, skønt kun et fåtal har set den.

Det er tragisk at se de politiske reaktioner.
Da filmen ikke er udtryk for nogen regerings eller noget lands holdning, men en enkeltpersons værk, bør man slet ikke give den så stor opmærksomhed fra officielt hold.
Et skuldertræk ville være nok, hvis man mener at Wilders budskab er så forfærdeligt.

Anders Fogh Rasmussen vil ikke spilde tid på at se filmen.
Fint nok. Men så lad være med at tale om den.

Den hollandske regeringsleder var på ynkelig vis ude og undskylde på hele sit lands vegne, hvilket fik Naser Khader til at kalde ham en tøsedreng, hvilket vi er helt enige i.
Man kan selvfølgelig ikke gå ud og undskylde for noget, man ikke selv har ansvar for.

Når hollands regeringschef således går ud og undskylder, undskylder han faktisk for, at Holland - endnu - har ytringsfrihed.
Det er komplet ynkeligt, og udtryk for den defaitisme der truer vestens overlevelse.

Ligeså ynkeligt et knæfald ses ved EUs reaktion.
Det slovenske formandsskab har været ude og fordømme filmen i kraftige vendinger.

Hvorfor i alverden skal EU udtale sig om en film lavet af en enkeltperson ?
Det er da ikke EUs opgave. Eller burde ikke være det.
Det er på tide, at Danmark hurtigst muligt forlader dette udemokratiske og frihedsfjendske projekt, der bruger tid på et latterligt knæfald for fundamentalistiske mørkemænd.

Som rosinen i pølseenden er Wilders film nu også blevet fjernet fra internetsiden liveleak.com.

Det var Liveleak, som valgte at lægge serverplads til offentliggørelsen af filmen, men nu har valgt at fjerne den igen pga. trusler.
Det er således en flok religiøse tåber, der nu gennem vold, trusler og terror skal bestemme hvad der må udgives og siges.
Disse trusler kommer dermed til at bekræfte de advarsler mod islamisme, som Wilders film rummer.

Det er ganske rædselsfuldt, at nogle tosser forsøger at true andre til tavshed.
Det må aldrig lykkes for dem.
Klapper vi i af skræk overfor fundamentalisterne, har de vundet kampen.
Men mange vil hellere have fred end frihed.

Det er DET der er det virkelige problem.
Problemet er IKKE en halvdårlig og primitiv propagandafilm fra en hollandsk politiker, men det er pludselig blevet det som sagen drejer sig om.

Samfundets stigende feminisering og velfærdsnarkomani har ført til et vestligt selvhad, og et manglende mod til at stå fast på idealerne.
Det er dybt skræmmende og deprimerende.

Modsat det store flertal af det politisk korrekte establishment, har vi her på redaktionen faktisk set Geert Wilders film.

Lad det være sagt med det samme : Det er ikke stor filmkunst, og det er heller ikke noget fair billede at islam og muslimer som helhed.
Der findes selvfølgelig masser af fredelige og hjertensgode muslimske mennesker (hvilket vi faktisk heller ikke tror at Wilders vil benægte).

Filmen er vha. sin sammenklipning af alle mulige skrækkelige handlinger begået af muslimer en ensidig affære.

Filmen kan ses her :

http://video.google.com/videoplay?docid=-1211041245722556008&hl=en

Det er en smule tragikomisk at se Tøger Seidenfaden og andre meningsdannere lægge afstand til filmen med den begrundelse at den er primitiv, propagandistisk og stigmatiserende.

JA, det er den.
Men det er der så meget andet der også er.

Vi kan blot nævne Michael Moores film : "Bowling for Colombine" og "911".
De er langt mere propagandistiske end Wilders film.

Men Moore angreb jo det ameikanske samfund, og så rørte det ikke de mange USA-hadere, at instruktøren havde gjort brug af svinsk manipulation. Tværtimod var det helt iorden, og roserne og priserne dumpede ned som mana fra den politisk korrekte himmel.

Men når det er Islam, og ikke USA, der kritiseres, så er FORMEN pludselig meget vigtig for de bekymrede.

Når Socialdemokraternes kulturordfører, Mogens Jensen, sammenligner Wilders film med nazisternes "Der Ewige Jude", må man ryste på hovedet over mandens uvidenhed og historieløshed.

For det første var den nazistike film er STATSLIGT angreb på jøderne.
Wilders film er alene Wilders film, og må stå for hans egen regning.

For det andet var Der Ewige Jude et angreb på ALLE jøder.
Wilders film er et angreb på de onde handlinger der er begået af islamister i islams navn.

For det tredie optrådte der ingen, eller kun få jøder i den nazistiske propagandafilm.
"Jøderne" var ikke-jødiske skuespillere, der tilhørte det såkaldte herrefolk.
I Wilders film er det ikke skuespillere, men den ægte vare.
De ting der siges er sagt, og de handlinger man ser, er virkelige.

For det fjerde er der i Der Ewige Jude konstant en fortællerstemme, der remser alle jødernes påståede dårligdomme op.
I Wilders film er der tale om sammenklipning af dokumentariske billeder, hvilket dog ikke frikender filmen for at have en yderst propagandistisk slagside.

For det femte kan man overhovedet ikke tillade sig at sammenligne jødernes situation i Nazi-tyskland, med islamisternes situation i verden.
Jøderne i Tyskland havde - modsat muslimske fundamentalister verden over - ikke myrdet løs på civile, og ej heller krævet, at deres religion skulle være gældende lov i det verdslige samfund.

At bruge nazistenes jødehad som argument mod Wilders islam-kritik er ganske enkelt ulækkert, og en hån mod de mange jødiske ofre for Nazitysklands forbrydelser.

Hvis de europæiske politikere havde blot en smule forstand, og en smule rygrad, burde de indse, at det ikke er en middelmådig hollandsk politikers propagandistiske film, men derimod den islamiske fundamentalisme, man skal forsøge at bekæmpe.

Nyt fra miljø-tosserne : Forbyd telefonbøger !

Nu er også telefonbogen kommet på miljø-
fundamentalisternes dødsliste !


Så er miljø-idioterne atter på banen, med endnu et trut i trompeten af ligegyldige forslag.
Rulletrapper, elektrisk lys, rygning og stand-by funktioner. Intet er for småt til at Danmarks grønne kridter støvlerne.

Nu er turen så kommet til den gode gamle telefonbog.
Det er spild af ressourcer, siger det hellige kor af grønne organisationer.

Hertil kan siges, at det er der jo så meget der er. Irriterende reklamer i tonsvis, både i vores postkasser og i det offentlige rum, og milliarder af hjernedøde gratisaviser der flyder overalt, er blot to eksempler på et papirspild der langt overgår den årlige telefonbog.

Selvom ideen om at afskaffe telefonbogen i sig selv kun er en lille og forholdsvis ubetydelig ting, er den ganske afslørende for den tankegang der ligger bag.

Argumentet for at afskaffe telefonbogen er nemlig, at oplysningerne ligesåvel kan findes på internettet.

Dermed er det ganske tydeligt, at det atter engang er de unge radicoole trendsættere der skal sætte dagsordenen.

De går som en selvfølge ud fra, at alle borgere i dette land har en pc og er på nettet.
Men således forholder det sig langt fra.
Især i den ældre generation er der mange der ikke ejer en computer.
Men dem er man åbentbart ligeglad med.

Sigende er det ihverfald om de der har fremsat ideen, at de overhovdet ikke tænker ud over deres egen næsetip, og slet ikke kan forestille sig, at der er nogen der lever anderledes end dem selv, fri for IT-verdenens forbandelser og overfladisk globaliserings-pis.

Og hvorfor dog nøjes med at afskaffe telefonbøgerne ?
Hvorfor ikke afskaffe ALLE slags bøger ?
De kan jo bare læses på internettet !

Ja, hvorfor UDGIVE bøger overhovedet ?

Hvis man lod være med det, var der måske en chance for, at befolkningen ville blive ligeså dum og indskrænket som miljø-idioterne og de hjerneforblæste røde politikere, der belemrer befolkningen med skatteplyndring og forbud.

onsdag den 26. marts 2008

Farven grøn minder om islam !

Måske bør denne kendte øl skifte farve, ligesåvel som ærter, grønkål og skoven i maj, for det kunne jo gå hen og give associationer til islam !


Livgarden fejrer snart 350 års jublilæum.
I den anledning skal anvendes 10 grønne faner til facadeudsmykning af kasernen ved Rosenborg Slot.


Dette er faldet Dansk Folkepartis Søren Krarup for brystet.


Søren Krarup vil have de grønne faner udskiftet. De symboliserer islamisme, mener han. Farven grøn vækker hans afsky, når den bliver præsenteret på flag.

"Den er grim, og den kan ikke undgå at fremstå som et islamisk symbol med de der grønne farver på fanerne", siger Søren Krarup til Ritzau.

Vil det mon sige, at det løber Krarup koldt ned af ryggen, når han fx. ser folk vifte med det italienske eller brasilianske flag, der jo begge indeholder den grønne farve ?
.
Rart at vide, at Danmark aldrig vil løbe tør for problemer.
Rygning på værtshuse, en socialdemokratisk politikers seksuelle omgang med en ung pige, pornoficering af det offentlige rum, peberspray, og NU altså også grønne faner.

Politikerne ser problemer overalt.

At ville udelukke en bestemt farve, fordi muslimerne også anvender den, går over vores forstand.

Vi er derfor spændte på, hvornår Søren Krarup vil have den røde farve fjernet fra Dannebrog.
Rød er jo socialismens farve.

Og hvad med det svenske flag ?
Det giver jo kvalmende associationer til Brøndbys fodboldhold der spiller i gult og blåt !

Skal vi udelukke alle farver, der minder om noget irriterende eller ubehageligt ?

Blå mærker, biler på gule plader, folk med grønne fingre, DRs røde lejesvende, DSBs orange billetter, sort uheld, og grå hår i hovedet.

Der findes således mange farver, der giver irriterende mindelser.
Men ligefrem bruge den slags til at udelukke visse farver i bestemte sammenhænge er da vist at gå for vidt.

Verden er jo i farver. Men det er måske det, der virkelig irriterer Krarup.
Det ville jo være meget lettere, hvis alting var sort eller hvidt.

mandag den 24. marts 2008

Bør Danmark boykotte De Olympiske Lege ?

Ifølge Dansk Folkeparti bør Kinas brutale overgreb på tibetanere føre til dansk OL-boykot !Efter Kinas uhyggelige overgreb på tibetanere de seneste dage, foreslår Dansk Folkeparti nu, at Danmark boykotter OL.
.
Nu fremgår det ikke tydeligt, om DF kun ønsker at ministrene med statsministeren i spidsen ikke skal møde op, eller om man også ønsker en egentlig sportslig boykot af legene.
.
"Det er uhørt, at det officielle Danmark skal blåstemple det kinesiske styres overgreb på minoriteter ved at deltage i det olympiske teaterspil, og Fogh skal ikke længere dukke sig", siger DFs gruppeformand, Kristian Thulesen Dahl.

Vel talt.

Vi bakker op om DFs forslag.
Det ville være en fin manifestation, om Danmark viste sin afsky overfor Kinas handlinger ved helt at blive væk fra OL.
Såvel sportsligt, som i statsministerens skikkelse.

Danmark er dog et lille land, og vores fravær alene vil næppe blive bemærket.
Derfor ville det være fint, om Danmark tog sagen op i EU, så man måske kunne arrangere en fælles boykot.
.
Så kunne EU for en gangs skyld få lejlighed til at demonstrere, at det også kan bruges til noget fornuftigt.
Nu har EU endelig en mulighed for at vise, at der er alvor bag de fine skåltaler om demokrati, frihed og menneskerettigheder.
.
Et sådant dansk initiativ ville være en win-win situation.
Enten ville Danmark kunne få gennemtrumfet en fælles europæisk boykot, eller også kunne man i modsat fald afsløre hulheden i EUs pæne hensigsterklæringer.

Vil EU ikke sætte handling bag deres mange fine ord, så må Danmark jo gå enegang.

Alligevel er der noget ved DFs forslag, der klinger en smule hult.
For Danmark har jo diplomatiske og handelsmæssige forbindelser med Kina.
Man kan fx. stort set ikke længere købe noget elektronisk udstyr, hvor en stor del af komponenterne ikke er "Made in China".

Vi både eksporterer varer til Kina, importerer varer, og mange virksomheder får sandsynligvis også fremstillet visse komponenter i landet.

Derfor er det en smule dobbeltmoralsk, at man accepterer dette, samtidig med at man godt kan spille med musklerne, når der er tale en sportsbegivenhed.

Når det gælder handelssamkvem går det jo ud over økonomien, men når det gælder de olympiske lege, går det - såfremt man helt boykotter OL - primært ud over de sportsfolk, der har trænet som vanvittige, og nu glæder sig som små børn til at komme til OL, der måske er deres livs chance.

Sportsfolkene bliver således taget som gidsler i et politisk spil.

Som sagt er vi tilhængere af en OL-boykot, men den skal følges op af handelsmæssige og politiske sanktioner. Ellers er den ikke meget værd.

Det er ikke rimeligt, hvis det kun er idrætsudøverne der skal betale prisen for vores påståede høje moral.

søndag den 23. marts 2008

Endnu en ny stramning af våbenloven er på vej !

Hvorfor skal det være forbudt at kunne forsvare sig mod voldsmænd og mordere ?


Nu vil justitsminister Lene Espersen atter stramme våbenloven, og det skal hun nok få held til sådan som folketinget er sammensat.

Om det er påskens tragiske begivenhed med mordet på en sagesløs 16-årig dreng der nu udløser endnu en stramning af den i forvejen stramme våbenlov, skal være usagt.
Men under alle omstændigheder er det en beslutning med hovedet under armen.

Ligesåvel som det ikke er våben, men mennesker, der starter krige, ligesålidt er det våben, men derimod mordere, der begår mord.

I et samfund, der i højere og højere grad hærges af afstumpede og voldelige bander, burde det være en soleklar menneskeret at kunne forsvare sig.
Således bude det selvfølgelig være lovligt at bære våben, som det er i USA.

At forbyde lovlige borgere at bevæbne sig, at et ganske utåleligt indgreb i den personlige frihed.
Psykopater med ondt i sinde skal nok skaffe sig de nødvendige våben til at gøre andre fortræd.
Står en sagesløs borger overfor disse brutale møgsvin, vil han være magtesløs uden et våben.

At stå afvæbnet i en situation, hvor man trues eller overfaldes af en bande, må nærmest betegnes som selvmorderisk.

Og hvad er et våben ?
Som reglerne er idag, er det forbudt at besidde en harmløs peberspray. Det er derimod ikke ulovligt at være i besiddelse af et baseball-bat.

Sidstnævnte var imidlertid hvad den 16 årige dreng blev tævet ihjel med.

Hvornår fatter politikerne, at det ikke er våben der er problemet, men viljen til at bruge dem i det ondes tjeneste.

Det er selvfølgelig en yderst trist udvikling, at det kan føles nødvendigt at bevæbne sig. Ingen tvivl om det. Et fredeligt samfund ville være at foretrække.
.
Men med den stramme våbenlov er der dømt frit slag for voldsmænd og mordere.
Alle andre kan enten vælge, om de vil lade sig slagte, eller kriminaliseres.

Dermed overlades magten til bøllerne.
I sandhed et sygt samfund !

Tænd alt lys og alle apparater den 29. marts !

Sæt bare fuldt blus på det elektriske lys den 29. marts !
Miljøtosserne skal ikke bestemme, om vi skal tilbringe en del af lørdag aften i mørke !

Der er snart ingen grænser for hvad bedrevidende verdensfrelsere finder på i kampen for en sundere og mere miljørigtig verden.

Problemet er, at der som oftest er tale om tomme manifestationer, der i bedste fald er virkningsløse, og i værste fald er direkte skadelige.

Røgfri dag, Alkoholfri uge og Bilfri weekend i indre København, er blot nogle af de mange initiativer vi har set i de seneste år.
Der er imidlertid intet der tyder på, at disse tiltag har fået folk til at ryge eller drikke mindre.
Og hvad i alverden rager det dog også disse sundhedbureaukrater, hvordan vil lever ?

Der er heller ikke blevet færre biler i byen af, at man i en weekend lukker indre by af.

Nu har miljøflipperne så fundet på en ny latterlig aktion.
Den hedder : "Sluk lyset", og skal løbe af stablen den 29. marts kl. 20-21.
Denne kampagne, der går under navnet Burning Panda, er arrangeret af TrygFonden og Verdensnaturfonden.

Det handler efter sigende om bekæmpelse af global opvarmning.
Hvordan en sådan skal kunne forhindres ved at man slukker lyset i en time, overgår vores forstand.
Det er en fuldkommen intetsigende aktion.

Hvis man tror, at global opvarmning skyldes brugen af elektrisk lys, så skal der da helt andre boller på suppen.
Men det er typisk for tidens behagesyge, at det endelig ikke må være noget der er for besværligt.
Så hellere vælge en lørdag aften med levende lys og unplugged musik på byernes politisk korrekte cafeer.

Hurra ! Så har vi gjort noget for miljøet, og kan derefter sætte os op i et fly til New Zealand, og brænde umanerligt meget energi af.

Hvis miljøtosserne mente det alvorligt, hvorfor så ikke forsøge at gennemtrumfe et forbud mod al indenrigsflyvning, for magen til miljøsvineri og energifråds skal man da lede længe efter.
Nej, det er for besværligt.
Så hellere bare en lille virkningsløs hyggeaktion.

Ser man nærmere på hjemmesiden for arrangementet, kan man også komme i tvivl, om det virkelig er frygten for global opvarmning, der er den egentlige baggrund for aktionen.
Bla. hedder det :

"Arranger en fest med naboerne i din opgang eller på din vej, hvor I slukker unødvendigt lys".

"Sluk lyset i dit hjem og lav et bål i din have eller på en bålplads i skoven, hvor du og din familie og venner kan bage snobrød og riste skumfiduser."

Inviter naboen ind ! Lav et bål ! Bag snobrød !
Det lyder ærlig talt som hippebevægelsens genkomst.

Tak ! Vi skal nok selv bestemme hvem vi inviterer ind, og snobrød smager forøvrigt vederstyggeligt.

Man kan forøvrigt frygte, at en time med mørkelægning vil medføre en række ulykker, såvel i hjemmene som på gader og stræder.

Bål og et utal af levende lys øger brandfaren, og folk kan rende rundt i mørket og brække arme og ben.

Vil man gøre miljøet en virkelig tjeneste, bør man hurtigst muligt indføre kernekraft.
Denne miljørigtige energiform har socialister og højtråbende hystader gennem 70erne og 80erne haft held til at forpurre.
For det første har man dermed gjort miljøet et bjørnetjeneste, for det andet har man sat os i et afhængighedsforhold til modbydelige mellemøstlige diktaturstater, der sidder på en stor del af olien.
.
Nu har de selvsame miljø-idioter den frækhed at plædere for, at vi skal lege mørkeleg for at gøre noget for miljøet.
Kigger man på nogle af Burning Pandas råd til miljørigtig adfærd, kan man kun ryste på hovedet.
Det hedder bla. :
.
- Spring en flyrejse over
Det vil sikkert interessere Hr. og Fru. Jensen, der måske kun rejser en gang hvert andet år.
Det ville gavne miljøet mere at forhindre EU-pampere i at fly-pendle mellem København og Bruxelles flere gange om ugen på skatteydernes regning.
Derfor burde rådet hedde : Tag max. en flyrejse om året !
.
- Drop Stand by
Hvis man er væk fra sit hjem i flere dage er det da en god ide, men vi vil fraråde at man slukker for hovedafbryderne flere gange dagligt.
Mange apparater har ikke godt af det, så de håndører man sparer i strøm, kan vise sig at være surt tjente penge, når apparaterne går i stykker.
Så lad for himlens skyld TV, computerer, stereoanlæg og DVD blive stående på Stand by.
.
-Fyld opvaske- og vaskemaskinen, og sænk temperaturen når du vasker
Der er ikke noget så lækkert som snavset undertøj og tallerkener med madrester.
Hvorfor overhovedet vaske det ? Det er meget bedre for miljøet at lade være !
.
-Brug indkøbsnet
Hvorfor skulle en indkøbspose af plastic ikke kunne kunne genbruges ?
.
- Sluk lyset
Lad os komme tilbage til middelalderens mørke.
Har man lyst til at læse en bog når dagen er forbi, må man sidde med et levende lys, og få sine øjne ødelagt.
Og som vi ved holder mørke hjem også indbrudstyve væk !!!
.
- Kør kollektivt
Det er så dejligt at køre i overfyldte. ukomfortable og langsomme busser og tog.
.
- Isoler dit hus, og udskift dit oliefyr
Et råd der viser, at kampagnen primært er rettet imod det velhavende radicoole segment, der bor i eget hus, og som har lidt dårlig samvittighed over det.
.
.
Vi håber ikke, at der er gået skatteydermidler til denne hjerneforblæste kom-hinanden-ved aktion, og disse intetsigende råd.
Pengene kunne, udover at ligge i borgernes lommer, hvor de som bekendt ligger bedst, have været brugt mere hensigsmæssigt, såfremt det var miljøeet, som arrangørerne ønskede at gavne.

Kirkefolk vil modernisere helvede !

Ligesom så meget andet, skal nu også forestillingen om helvede moderniseres !


En række kirkefolk pønser i ramme alvor på at ændre forestillingerne om helvede.

Den i teologiske sammenhænge ellers mere end almindeligt begavede Jan Lindhardt, taler således om helvede som noget der rammer os i livet, fx. ensomhed og meningsløshed, og ikke som noget der kommer efter døden.

Det moderne menneske vil så gerne lave alting om.
Pille ved menneskets natur, og skabe det i sit eget billede.

Lighedsmageri, kønskvotering, og foragt for aggressivitet og konkurrence, hører til nogle af de mange elementer, hvor mennesket har søgt at lave om på de faktiske forhold.

Vi nærmer os efterhånden en tilstand af storhedsvanvid, hvor politikerne vel også snart vil prøve at ophæve tyngdeloven, fordi den er ond og udemokratisk.

Nu er turen så kommet til noget så ikke-verdligt som helvede.
Det skal verdliggøres, ifølge Lindhardt og Co.

Nu kunne man jo fristes til at sige, at et verdligt helvede allerede eksisterer.
Ikke blot i fjerne lande, der plages af krig, fattigdom, sygdomme og hungersnød, men også i vores egen lille andedam, der hærges af feminisme, forbud, materialisme, kulturradikalisme og skatteplyndring.

"Helvede, det er de andre", skrev Jean Paul Sartre.
Når det drejer sig om det verdslige helvede har vi svært ved at se de triste tendenser der ofte udspiller sig lige for næsen af os. Helvede betragtes ofte som noget der ligger langt væk.
Og dermed glemmes ofte kristendommens bud om kærlighed til næsten.
Udstødte, hjemløse, narkomaner, rodløse og ulykkelige mennesker ænses knapt nok. Det er blot nogen, som staten og behandlersamfundet bør tage sig af, mener mange.


At ville gøre sig til herre over, hvad helvede indebærer i religiøs forstand, er et godt eksempel på menneskets storhedsvanvid, og trang til at have styr på alt, og ville bestemme alt.

Men i kristen sammenhæng forholder det sig jo netop IKKE således.
Mennesket magter - med Brorsons ord - ikke det mindste blad at sætte på en nælde.
Man er ganske enkelt overgivet til Guds nåde og barmhjertighed. Til syndernes forladelse.
Og dette er naturligvis ikke noget der passer det moderne menneske, der gerne vil være i kontrol med alt.

Skulle Vor Herre have planlagt et helvede, hvor syndere skal pines til evig tid i en brændende ild, så er det ikke noget de danske præster eller andre behagesyge velfærdsnarkomaner kan lave om på.
Gud er altså ikke en venlig socialdemokrat man sidder og laver forlig med, som var det en kommunal udligningsordning.

Og medens præsterne således prøver at gøre helvedet mere spiseligt, så står kirkerne - selv her i påsken, der er kristendommens vigtigste højtid - gabende tomme.
Og kan man ikke få held med sit forehavende om at nedlægge helvede, så kan man istedet rive kirkerne ned, eller indrette dem til bingohaller eller rock-paladser.
Ihvertfald er der planer om at nedlægge foreløbig 10 % af de danske kirker efter påske, og dermed fjerne en stor bid af et næsten 1000 år gammelt kulturbærende element.

Det verdslige liv synes forlængst at have sejret over det åndelige, og når det sækulariserede menneske endelig beskæftiger sig med ikke-verdlige emner, så har spøgelser og auralæsning ulykkeligvis overtaget en stor del af kristendommens rolle i danskernes åndsliv.

At hidkalde en ånd i et ølglas, eller få en clairvoyant til at fortælle, at ens mange drømme om lykke og rigdom går i opfyldelse, er jo meget lettere for tidens overfladiske og behagesyge menneske, end at leve i skyld og ansvar på kristendommens lære om troen og syndernes forladelse.

Hvor Kierkegaard tog springet ud på de 70 000 favne vand, skal det moderne menneske konstant have sikkerhedssele på. Også når det gælder det hinsides.

Derfor er præsternes ide med at skabe et verdsligt og mere lempeligt helvede helt i tråd med tidsånden.

lørdag den 22. marts 2008

Venstre vil lade folk med flere børn springe over i køen til daginstitutionerne !

Venstres nye børnepasningspolitik :Har du 2-3 børn så kan du få - Har du kun 1 barn så må du gå !Danmarks såkaldt "Liberale parti", Venstre, fremkommer nu med det forslag, at der skal indføres en søskendegaranti i daginstitutioner, så forældre der allerede har et barn i en børnehave, skal kunne få en mindre søskende ind sammested.

Partiets politiske ordfører, Inger Støjberg, siger at det offentlige skal tilbyde en pasning, der honorerer familiens krav om en fornuftig hverdag.

Nå !
Hvorfor i alverden er det en offentlig opgave at honorere børnefamiliernes krav om noget som helst ?

At sætte børn i verden er en privatsag, og det bør ikke være det offentliges opgave konstant at komme og lege julemand, og da slet ikke overfor det store flertal af børnefamilier, der sagtens selv kan betale for udgifterne til børnepasning.

Generelt bør der indføres fuld egenbetaling i børnehaver, vuggestuer og fritidshjem.
Så kan det offentlige eventuelt give et kontant tilskud til de dårligst stillede forældre.

De velstillede må selv til lommerne. Det er ikke rimeligt at lade naboen betale.

HVIS man endelig skal opretholde et system med offentlig støtte til daginstitutioner, så er Venstres forslag hamrende asocialt.
Det sætter familier med kun 1 barn sidst i køen.

Ikke nok med at folk med 2 små børn skal have dobbelt børnecheck, og dobbelt indirekte tilskud til daginstitutionsplads, de skal med Venstres forslag også have førsteret til pladserne på bekostning af et-barns familier.

Familier med kun 1 barn, betaler i princippet ligeså meget i skat som folk med to eller flere børn (og modtager samtidig færre tilskud), og bør selvfølgelig ikke stilles ringere.
Men Venstre hylder åbenbart princippet om, at den der har skal mere gives.

Som sagt ser vi gerne, at den offentlige støtte til daginstitutione helt og aldeles afvikles.
Men skal man lave en blød landing, så kunne man i første omgang sige, at der kun gives tilskud til det første barn, medens der indføres fuld egenbetaling for barn nummer 2-15.

Ikke overraskende bakker Det konservative Folkeparti op om Venstres ide.
De konservative har gennemgået en tragisk udvikling fra at være et maskulint, frihedsorienteret, erhvervsvenligt og nationaltsindet parti, der betonede den enskeltes ansvar, til at være et vattet kællingeparti for børnefamilier og feminister, der ikke kan få forbud og velfærdsstat nok.

En trist udvikling.
Folketinget savner i sandhed borgerlige liberale partier, der ikke blot er det af navn, men også af gavn.

One Strike and you`re out !

Endnu et brutalt overfald har ført til en sagesløs 16-årig drengs død.
Nu må det være nok. Det slappe og konsekvensløse samfund skal erstattes af nul-tolerance.
Gerningsmændene skal spærres inde, til de rådner op !

.
Så skete det endnu engang. Det der ikke MÅ ske !
Endnu et brutalt og yderst afstumpet overfald, der kostede en sagesløs 16-årig dreng livet.
.
Alle normalt tænkende mennesker føler selvfølgelig dyb afsky ved en så rædselsfuld ugerning.
Spørgsmålet er, hvad man kan gøre ved det.

De brutale overfald er efterhånden hverdagskost.
Heldigvis ender de færreste af dem med dødelig udgang, men ofte bliver ofrene mærket for livet, både psykisk og fysisk.

Det er især helt unge der begår de modbydelige voldshandlinger, og intet ville være lettere, end at give det eftergivende lallepædagog-samfund skylden.

Vi skal ikke lægge skjul på, at vi ikke er de store tilhængere af rundbords-pædagogikken, men ønsker noget mere konsekvens og autoritet.

Samfundet og dets institutioner er alt for eftergivende. Man kunne godt ønske sig lidt mere disciplin, fx. i skolerne, og man må savne en mand som Mogens Frohn og hans gode skib Fulton, der har bragt mange bøller på ret køl.

Det er muligt at teoretiserende kriminologer kan henvise til nogle statistikker, der peger på at volden er faldende.

Det skal tages med adskillige gran salt.
Mange tør ikke anmelde voldelige overfald, og den type vold vi ser idag, er langt mere afstumpet end for 20-30 år siden.

Vi har at gøre med et eskalerende problem, og nu har vi ganske enkelt fået nok.

Man kan også spørge sig selv, hvor forældrene har været henne. Det er først og fremmest en forældreopgave at opdrage børnene. Ikke samfundets.

Men vi vil ikke blot bevidstløst give forældrene eller "samfundet" skylden.
For gør man det, fjerner man det individuelle ansvar.
Og ansvar har man, også selvom man kun er 16-18 år.

Vi vil ikke finde os i et ansvarsløst og konsekvensløst samfund, der ikke slår benhårdt ned på disse gemene og modbydelige voldsmænd.

Det er absurd, at de 3 formodede gerningsmænd for blot 14 dage siden begik et andet brutalt overfald, hvor de slog et offer med en ratlås.

Det er hovedrystende, at de så kort tid efter kan gå frit omkring, hvilket altså resulterede i en ung mands tragiske død.

Var de blevet smidt i spjældet efter det første overfald, havde den 16 årige dreng været i live idag.

På sin blog har Venstremanden Søren Pind et indlæg om denne tragiske sag.
Vi kan sådan set kun erklære os enige i indholdet af det Pind skriver, bla. at der bør indføres en regel som i USA med 3 Strikes and you`re out !

For en så forfærdelig forbrydelse som den ovenstående, kunne vi nu godt tænke os en One strike and you´re out-politik.

UD af samfundet med den slags uhyggelige personer.
Af hensyn til både retsfølelsen og borgernes sikkerhed bør de afsondres fra samfundet.
Lås dem inde, og smid nøglen væk.
Eller behold dem i det mindste indtil de skønnes at være ufarlige for deres omgivelser, hvilket måske kan være tilfældet når de er i 70-80 års alderen.

Søren Pind har gode intentioner, men problemet er, hvis det atter engang bliver ved snakken.
Et er at det er let at puste sig op og ville det rigtige, når der foreligger en tragisk sag.
Noget andet er konkret handling.

Søren Pind sidder i folketinget for Venstre, der er regeringsbærende parti.
Han burde jo om nogen kunne sætte handling bag ordene.
Det håber vi, at han vil gøre.
.
Det ville ligeledes være kærkomment, og han i samme åndedræt ville tage initiativ til en lov om, at borgerne skal have ret til at bevæbne sig.
.
Banditterne skal jo nok skaffe sig våben på den ene eller den anden måde.
Men når man som lovlydig borger kriminaliseres hvis man bærer våben, så er man jo prisgivet hvis man står overfor en flok voldelige psykopater.
.
Måsle burde det overvejes at være lovpligtigt at bære skydevåben.
Det er bla. praksis i en mindre amerikansk by.
.
Det sædvanlige socialistiske argument med, at det blot vil øge volden i samfundet, holder ikke stik.
I den omtalte by er kriminaliteten faldet drastisk, efter at det blev lovpligtigt at have et våben på sig.

Nok er nok !
Nu skal der gøres op med ansvarløsheden og konsekvensløsheden.
Voldspykopaterne skal mødes af en jernnæve i en stålhandske.

fredag den 21. marts 2008

Rummer X Factor i virkeligheden et skjult kristent budskab ?

Einstein demonstrerer her forbindelsen mellem langfredag
og X-Factor !
.
.
Vi havde naturligvis ikke forventet, at det ugudelige Danmarks Radio kunne finde på at markere langfredagen, der jo som bekendt er dagen, hvor Jesus døde på korset.
.
Det ville ellers klæde en public service station, om man i dette efterhånden afkristnede land ville markere langfredagen.
.
Istedet vil man for Gud ved hvilken gang sende det hjernedøde program, X Factor.
.
Den ulækre selvdyrkelse, som programmet er eksponent for, står i skærende kontrast til jesu lidelseshistorie.
SE MIG ! HØR MIG ! JEG ER VERDENS CENTRUM !
.
Men så har det pludselig slået os, at der måske alligevel er et skjult kristent budskab i programmet.
Måske er det ligefrem inspireret af Kristi korsfælstelse.
.
Ikke fordi at vi mener, at de talentløse deltagere bliver "korsfæstet" i overført betydning, for de har jo frivilligt stillet op, men fordi selve X-symbolet jo ligner et kors, der blot er roteret 45 grader.
.
Smart af DR.
Man behøver således ikke helt at lade hånt om kristendommen. Man kan bare skubbe lidt til korset.
.
45 grader. Vupti ! Så har man et seerhit.

Danmarks Radio roterer korset 45 grader.
Så er langfredagen forvandlet til X Factor, og seertallet er i hus !
Intet er længere helligt for denne overfladiske og ugudelige svinesti !

Flertallet af danske kvinder tror på spøgelser !

Et spøgelse går gennem Europa ! Men denne gang er det ikke kommunismens spøgelse, men derimod et resultat af kvindernes overtro !


Ifølge en artikel i Berlingske Tidende, tror godt 1/3 af danskerne på spøgelser.

Udover, at det er deprimerende, og aldeles tåkrummende, at et så stort antal af befolkningen tror på den slags gas, så er det mest interessante dog kønsfordelingen af overtroiske personer.

Ifølge undersøgelsen tror nemlig over halvdelen af kvinderne på spøgelser.

Man kunne godt have tænkt sig et eksakt tal, men et forsigtigt skøn må altså være, at det drejer 55-60 % af kvinderne.

Således må det altså være "kun" 10-15 % af mændene der mener, at afdøde personer i ny og næ viser sig for os andre.

Det vil sige, at der er ca. 5 gange flere kvinder end mænd, der tror på spøglelser.

Ligeledes er kvinderne i overtal når det gælder noget så latterligt som : Auralæsning, krystalhealing, clairvoyance og astrologi.

I et samfund, der i stigende grad giver mere magt til kvinder, FORDI de er kvinder, og som ligger under for feminisme og kvindeligt føleri, er der ikke noget at sige til, at det hele er ved at gå ad helvede til.

Økonomisk krise, moralsk opbrud, mangel på sammenhængskraft, og et sært fravær at rationel tænkning, præger i høj grad hele den vestlige verden.

USAs økonomiske røvtur, der mere og mere minder om krisen i 30erne, skal blandt andet ses i lyset heraf.

Kvindeligt føleri, kombineret med politisk og økonomisk magt, er en yderst sprængfarlig cocktail, der både kan føre til økonomisk ruin, samt national og kulturel opløsning.

I disse år forsøger feminister og socialister, samt en håndfuld tøsedrenge der snakker kvinderne efter munden, at få placeret flere kvinder i ledende stillinger på uddannelsesinstitutioner og virksomheder, ligesåvel som man ønsker flere kvindelige ministre.

Blandt andet er der et forslag på vej om, at private virksomheder vil blive "opløst", dersom de ikke har mindst 40 % kvinder i deres bestyrelser.

Med den kvindelige overtro i baghovedet, kan vi forestille os de værste skrækscenarier udspille sig i virksomhederne.

Hvis man fx. hos A.P. Møller Maesk diskuterer, om man atter skal satse på tørlasthandel, vil de fleste mænd fx. foreslå at man ser på de seneste års tørlastrater.

Men så vil en af kvinderne sige :
Nej, det er ikke nødvendigt. Lad os istedet spørge ånden i glasset!

Og så kan alle sætte sig i en rundkreds, og forsøge at mane salig A.P. Møllers ånd frem, så han kan give råd og vejledning.
Ansættelsessamtaler vil der heller ikke længere være brug for.
Ansøgerne indsender bare nogle oplysninger om deres fødselsdag og fødselstidpunkt, samt hvor de er født, så vil virksomhedernes astrologer finde ud af, hvem der er de bedst egnede.

Man behøver ikke at kunne spå i kaffegrums eller have en krystalkugle for at kunne se, at de fleste virksomheder ville går nedenom og hjem i løbet af kort tid.

Ligeledes vil nationen lide et knæk, når politiske afgørelser ikke længere træffes ud fra rationelle overvejelser, men overlades til et pendul eller en clairvoyant.

Og landets sygehuse har slet ikke brug for læger. Man skal blot ansætte et par healere, og have et lager med magiske sten og krystaller.

Kvinder er som sagt langt mere overtroiske end mænd.
Fred være med det.

Men så er det også vigtigt at konkludere, at kvinderne derfor må blive i den spirituelle verden, og overlade vigtige politiske og økonomiske beslutninger til de rationelle mænd.

søndag den 16. marts 2008

De stinkende rige superligaklubber bør selv betale for at få deres uromagere stækket !

Er det rimeligt, at skatteyderne skal betale for, at de rige fodboldklubber uge efter uge skal lægge beslag på politiets ressourcer for at holde øje med de hjernedøde tilskuere ?
(Foto : Politiken)

Det er efterhånden ved at være reglen fremfor undtagelsen.

Hvergang F.C. Københan eller Brøndby spiller er der ballade, eller ihvertfald optræk hertil.
Søndag efter søndag skal der indkaldes store politistyrker til at oprethode ro og orden.

Dermed lægger klubberne beslag på det politi, der pga. fodboldbøllerne ikke har tid eller ressourcer til at løse andre vigtige politiopgaver.
Folk der har indbrud i deres huse, må ofte vente længe, eller endog forgæves, på at få et par betjente ud.

Dette er helt urimeligt.
De stinkende rige fodboldklubber nasser på samfundets ressourcer ved nærmest at støvsuge hele politistyrken for at holde de hjernedøde fans i tømme.
Klubberne skovler penge ind i billet- og reklameindtægter, men forventer samtidig, at samfundet skal stille hele politistyrken gratis til rådighed.
.
Dette ser vi gerne ændret.
.
Idag er der udkommanderet store styrker til kampen mellem Lyngby og F.C. København.
Politiet betragter kampen mellem de to lokalrivaler som en højrisikokamp og har ekstrapersonale på arbejde, skriver Politiken Søndag.
Tja, forholder det sig ikke snarere sådan, at alle FCKs kampe er højrisikokampe ?
.
I sidste uge måtte politiet i Næstved have forstærkning fra København, efter FCK-tilhængere gik amok i pokalkampen mod Næstved. Kampen blev afbrudt i fem minutter, og fire bøller blev anholdt. Efterfølgende blev 12 personer udelukket fra FCK's hjemme- og udekampe på ubestemt tid. Det betyder karantæne på minimum to år.

Karantæne fra kampene i 2 år !
Dette er slet ikke godt nok.
Bøllerne burde have hårde fængselsstraffe. Minimum 2 år på vand og brød.

Og gentager de deres bedrifter 2 gange, så må det være livstid, ligesom i USA, hvor man har den fornuftige politik der hedder : 3 Strikes and you`re out !

Og så bør klubberne have tilsendt en regning for ekstraordinært politiarbejde.
Fodbold er idag en benhård forretning inden for underholdningsindustrien.
De der skummer fløden i form at kæmpe indtægter, bør anstændigvis også betale for de udgifter der er forbundet hermed.

Som det er idag, er det landets skattydere der betaler, samtidig med, at menigmand ikke kan få den nødvendige hjælp fra politiet, fordi de er udkommanderet til landets fodboldstadions.
Dette vanvid bør ophøre omgående.

Latterligt forslag fra Dansk Folkeparti !

Står det til Dansk Folkeparti, skal alle i Københavns Kommune der arbejder i det offentlige nu underskrive en erklæring på, at de har det rette demokratiske sindelag !


Dansk Folkeparti vil indføre Berufsverbot.

Hvis det står til partiet, så skal alle ansatte i Københavns Kommune samt foreninger og institutioner med støttekroner fra kommunen for fremtiden skrive under på, at de støtter demokrati og frihedsrettigheder.

»Antidemokrater vinder indpas i København, og så er der kun ét at gøre. At rejse sig og kæmpe for de demokratiske rettigheder«, siger Carl Christian Ebbesen, medlem af

Han understreger, at han kender til ansatte, der demonstrerer til fordel for Hizb ut-Tahrir, ligesom den islamiske bevægelse sidste år forsøgte at indføre ekstreme islamistiske værdier i en børnehave på Nørrebro.

Demokratierklæringen i form af et formelt stykke papir skal - hvis forslaget bliver vedtaget - sendes til alle nuværende ansatte i Københavns Kommune og være et bilag til fremtidige ansættelseskontrakter. Også foreninger og organisationer under kommunen skal underskrive erklæringen.

Her i partiet finder vi Dansk Folkepartis forslag latterligt og patetisk, og ligeledes naivt og virkningsløst.

Selvom vi sagtens kan se det velmenende og fornuftige i at ville stække islamiske fundamentalister som fx. tilhængere af Hizb ut - Tahrir, så er det bestemt ikke den vej man skal gå. Tankekontrol er ikke vejen frem.

Istedet for at slå hårdt ned på de grupper af islamister, der vil omstyrte samfundet og indføre kalifatet, så vil man nu have, at alle borgere skal sværge loyalitet overfor en bestemt styreform, ihverfald hvis de vil ansættes i det offentlige.

Dette er dybt kritisabelt, og vi vil opfordre enhver der får tilsendt et sådant stykke papir til ikke at underskrive det, hvor demokratisk man så end er.
Istedet bør man på papiret skrive :
DETTE ER DANMARK ANNO 2008, IKKE ORWELLS 1984. TANKER ER TOLDFRI, OG RAGER HVERKEN STATEN ELLER DANSK FOLKEPARTI !!

Demokratiet er altså ikke Moseloven. Ved at ophøje det til en eller anden guddommelig sandhed, dyrker Dansk Folkeparti det, som bla. Søren Krarup tildligere har rynket på næsen af, nemlig, "Demokratismen", hvor man anser demokratiet for en filosofisk sandhed, der er til for sin egen skyld og som ikke kan gradbøjes.

Men demokratiet er ikke nogen religion, selvom mange forsøger at gøre det til det. Det er en praktisk styreform, der spreder magten, og holder magthaverne i tømme.

Som Churchill sagde, er det en dårlig styreform, men den mindst ringe vi p.t. kender til.

I et frit samfund skal man naturligvis have lov til at nære antidemokratiske tanker.

Man skal overholde loven. Naturligvis. Men man skal selvfølgelig have lov til inde i sit hoved at nære udemokratiske tanker.

Det er ganske enket rent orwellsk, at man skal underskrive en sindelagserklæring.

Ligeledes vil det være komplet virkningsløst. For de farlige krafter, der vil omstyrte samfundet, er villige til at lyve lige så stærkt som en Grand National vinder kan rende.

Når nyvalgte folketingsmedlemmer møder på deres første arbejdsdag, skal de skrive under på Grundloven.

Men det de skriver under på er, at de vil OVERHOLDE den, ikke at de nødvendigvis er ENIGE i den.

Her er der således IKKE tale om en underskrift, der omhandler folketingsmedlemmernes sindelag, men om at de vil overholde grundloven. Dette er helt fint.

Ligeledes skal folk der ansættes i det offentlige selvfølgelig overholde landets love, ligesom et hvilket som helst andet dumt svin i dette land.

Men de må have lov til i deres lønkammer at mene hvad de vil om demokratiet.

Demokratiet har jo også en række svagheder, som man skal være blind og døv for ikke at kunne skue.

Det der tidligere var en praktisk styreform til vedtagelse af nogle fælles beslutninger, har efterhånden tiltaget sig retten til at bestemme over folks liv i de mindste detaljer.

Med demokratiet som alibi, kan folketinget vedtage en række indgreb i folks liv, bla. i form at forbud, påbud og ikke mindst tyveri af folks penge.

Hvis der blot er et spinkelt flertal herfor, kan staten i demokratiets navn tyvstjæle folks penge og ejendom.

Hvis 3 mennesker er forsamlet, og den ene har en million kroner, og de 2 andre intet har, er det så rimeligt, at de to fattiglus kan lave en afstemning om, at de vil have en trediedel af pengene ?

Ja, hvis man skal tage demokratiet for pålydende, så er det. For det er reelt det der sker i den danske velfærdsstat, med alle dens omfordelinger og gaveboder for andres penge.

Hermed står demokratiet over den private ejendomsret.

Er det rimeligt ?

Og er det ikke problematisk, at en stor andel af vælgerne i virkeligheden ikke aner en pind om det de stemmer om ?

Kan det være farligt, at uvidende og uengagerede mennesker skal have andel i politiske beslutninger ?

Vi mener, at det må være helt legalt at gøre sig den slags negative tanker om demokratiet, uden at man derfor skal udelukkes fra visse typer af jobs.

Selvom vi kan have sympati for de intentioner der ligger bag Dansk Folkepartis forslag, så er det en fuldkommen tom manifestation, og ren og skær symptombehandling.

Vi vil derfor slutte af med at citere tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen :

"Kan vi ikke gøre det LIDT bedre ?"

Aldersfascismen har nu også ramt de radikale !

Nyt radikalt folketingsmedlem ?
.
.
Lad nu de unge komme til !

Den sang hører man efterhånden konstant, når det drejer sig om det politisk liv.

Og hvis de unge samtidig er kvinder, så er den bare helt pingeling.
Eller er den ?

Aldrig har folketinget været belemret med så mange umodne pattebørn som nu.
1983 og 1984 er blandt de årstal, som flest af de nuværende folketingsmedlemmer er født i.
.
Store børn, der intet ved om livet udenfor de ungdomspolitiske frasers pseudoverden.
Mennesker der ganske enkelt er for uvidende og for uerfarne til at spille en afgørende rolle i at lede nationen, og som slet ikke burde have stemmeret endnu.

Man kunne fristes til at længes efter de gode gamle dage, hvor man skulle være 35 år for at stemme til Landstinget, og hvor kvinder, evnesvage og løsgængere ikke havde stemmeret.
Hele samfundet er snart blevet oversvømmet af unge, smarte og komplet indholdstomme personer under 35 år.

68ernes børn er den nye forkælede generation, der vil rage alting til sig.
Magt, penge, gode og indflydelsesrige jobs, villaer på Standvejen og Fanden og hans pumpestok.
Det er sjældent, at disse 20 og 30-somethings har noget at byde på, andet end egen ulækre selvdyrkelse.


Derfor er det befriende, at der trods alt stadig er modne mennesker på tinge med erfaring og viden.


Men det skal være slut nu, hvis det står til den radikale Simon Emil Ammitzbøll.
Han kan ikke få ungdom nok, så nu vil han have alle de gamle nisser i sit parti til at trække sig til fordel for deres suppleanter.

Han mener altså, at folketingsmedlemmer, der for bare 4 måneder siden er blevet valgt ind, skal gøre deres vælgere til grin ved at trække sig, blot for at tækkes radikal ungdom.
Det er ganske usympatisk. Både overfor de gamle partifæller, men så sandelig også overfor vælgerne.


Det er et problem, at folketingsgruppen er for gammel, mener han. »Jeg synes, der er nogen, der skal overveje med sig selv, om tiden ikke er kommet, hvor de kunne trække sig og gøre plads til deres førstesuppleanter, så De Radikale kan få en stærkere folketingsgruppe frem til næste valg«, siger Simon Emil Ammitzbøll.


Hvorfor er det lige et problem, at folketingsgruppen tæller medlemmer der er fyldt 60?
Det er i vores øjne et større problem, at alt for mange er under 40.


Det største problem er naturligvis at de er radikale, så hvis de alle sammen trak sig, gamle som unge, ville de gøre landet en uvurderlig tjeneste.


Ritt Bjerregaard fik også af yngre partifæller at vide, at hun var for gammel til at blive borgmester.
Nej, det er helt forkert. At Ritt Bjerregaard er uegnet som borgmester, skyldes ikke hendes alder, men mange andre ting.


En af USAs bedste præsidenter, Ronald Reagan, var 70 år da han blev præsident.
En af USAs ringeste præsidenter, Bill Clinton, var bare 46 (hvilket dog sikkert er en alt for høj alder i Simon Emil Ammitzbølls optik).


Må vi andre snart være her ?

Hvad er det som folk på 25 år kan bidrage med, som folk på 50-60 år ikke kan, måske andet end at ligne fotomodeller ?


De fleste unge er overfladiske, uvidende, holdningsløse, slappe og umodne. Og så tænker de kun på karriere og sex.


Det er på tide at hæve valgretsalderen til 30 år og, og valgbarhedsalderen til 45 år.

Det kan kun gå for langsomt.

onsdag den 12. marts 2008

Et verdensmesterskab til Danmark !

Danmark er nu verdensmester i skattetryk !
We`re red, we`re white, we are Danish Dynamite !Danmark har nu fået et verdensmesterskab.
.
Det er bestemt ikke et verdensmesterskab vi er stolte af. For en gangs skyld er det et titel, som vi godt kunne unde svenskerne.
.
VERDENSMESTERSKABET I SKATTETRYK !!
.
Det er pinligt for en regering, der kalder sig borgerlig/liberal, at man nu kan føje dette til sit cv.
Men det er en helt naturlig følge af, at staten smider penge i grams til alverdens ting.

Hvor man burde koncentrere sig om de naturlige fællesopgaver såsom : Politi, forsvar, sygehusvæsen, skolevæsen og anlæggelse af veje, så ser vi i stigende grad, at staten bruger penge på alskens pjat. Livsvarige kunstnerydelser, børnechecks, fertilitetsbehandlinger, gratis mad i børnehaver og skoler, og tilskud i lange baner til dit og dat er med til at øge skattetrykket.

Der er brug for at der luges kraftigt ud i denne gavebod.

Men der er også brug for en omlægning af skattesystemet. Det er nemlig uretfærdigt på flere måder.

For det første straffer det den flittige, og belønner den dovne.

De der gennem arbejde eller andet forsørger sig selv, står i et ydende forhold til samfundet, fordi de gennem skattesystemet betaler til alle de, der modtager ydelserne, og som dermed står i et nydende forhold til det.

Men der er også noget andet galt, og det er fordelingen af skattebyrderne.

Der har været fokuseret meget på den progressive beskatning, som vi selvfølgelig er modstandere af, da det staffer dem der gør en ekstra indsats.

Men man har glemt at fokusere på en anden vigtig ting, og det er hele fradragsjunglen.

Vi ønsker en anden type skattesystem. hvor alle betaler en kopskat. Da alle har samme rettigheder i samfundet, fx. lige adgang til uddannelse, sygehusvæsen m.m., er det også rimeligt, at alle yder det samme.

Indkomstskatten straffer derimod folk der tjener penge, og belønner dem der denderer den.

Men så længe at indkomstskattesystemet opretholdes, er det vigtigt, at ingen blot kan læsse sin skat over på naboen.

Men det er lige præcis det der sker, når vi har et skattesystem der indeholder så mange fradrag.

Et af de mange fradrag er rentefradraget.

Selvom vi ikke bryder os om at betale skat, så er rentefradraget og andre fradrag ikke rimelige.

Idag kan man trække 1/3 af sine renteudgifter fra på selvangivelsen. Det betyder altså, at den der stifter gæld, fx. til overforbrug, ny bil eller stort hus, kan sende noget af regningen for renterne videre til andre skatteydere.

Dermed belønner systemet de der stifter gæld, og straffer de der sparer op, eller som blot nøjes med at købe det de har råd til.

Hvori ligger den dybere visdom i, at alle skal være med til at betale folks gæld ?

Systemet straffer således ikke blot de arbejdsomme, men også de der ikke har gæld, ligesom det belønner de dovne, og de der har et overforbrug.

Som sagt ser vi helst indkomstskatten afskaffet, men indtil da, så skal systemet i det mindste ikke bygges op, så en gruppe kan vælte sine byrder over på andre.

Derfor må hele fradragssystemet saneres.

Der er heller ingen ret og rimelighed i, at religiøse grupperinger har skattefradrag. Tro er en privatsag, og det er helt urimeligt, at andre indirekte betaler for folks gudsdyrkelse.

For hver krone man kan trække fra, opkræves der en ekstra krone hos de der ikke kan trække noget fra.

Et asocialt system.

Heldigvis er flere partier i folketinget, bla. regeringspartierne, begyndt at se på fradragene, ikke mindst rentefradraget.

Det må hilses velkomment, men det er vigtigt, at de penge som staten får ind ved at afskaffe fradragene, går til skattelettelser for alle, og ikke bare ryger ned i statkassens umættelige sorte hul, der vel nærmest kan betegnes som et omvendt danaidernes kar.

Problemet er blot, at man anstændigvis ikke kan afskaffe et sådant fradrag fra den ene dag til den anden.

Mange mennesker har jo planlagt og prioriteret ud fra de nuværende regler.

Derfor er det nødvendigt med en gradvis aftrapning, og ikke den skandaløse praksis som Nyrup-regeringen anvendte, da den beskar rentefradraget i en håndevending, og dermed efterlod mange mennesker, der havde handlet langsigtet ud fra gældende lov, med en lang næse.

Man kan starte med at sige, at lån der optages fra nu af, ikke længere er rentefradragsberettigede.

Ligesåvel som man ikke skal kunne trække renteudgifter fra, ligesåvel burde afkast i form af renteindtægter, aktieudbytte og kursgevinster gøres skattefri.

Det nuværende skattesystem er altså forkert på 2 punkter :

For det første betaler man alt for meget i skat, fordi staten bruger pengene på alskens uvedkommende ting.

For det andet er skattebyrderne helt ulige fordelt, bla. ved at det straffer de, der arbejder og sparer op, og belønner de der stifter gæld.

Der er brug for en skatterreform. Ikke småjusteringer med radicoole grønne afgifter, men en virkelig reform, så Danmark hurtigst muligt atter kan overlade det kedelige nyvundne verdensmesterskab til svenskerne.

søndag den 9. marts 2008

Socialdemokraterne kaster med sten, men bor selv i et glashus !

Er socialdemokraterne bange for deres egne idealer, når det gælder om selv at leve op til dem ?


På Kvindernes Internationale Kampdag fremkom Helle Thorning Schmidt med det afskyelige forslag, at børsnoterede virksomheder, der ikke havde minimum 40 % kvinder i deres bestyrelser, skulle opløses.

Vi har i forrige indlæg taget dette forslag under kærlig behandling, og vil derfor rette blikket imod hvordan det egentlig ser ud hos Socialdemokraterne selv.

Vi har set på kønssammensætningen for Socialdemokraternes folketingsmedlemmer, ordførere og borgmestre, og vi er blevet slået af forbløffelse.

De socialdemokratiske kønsidealer, som man frækt forsøger at trække ned over hovedet på private virksomheder, kan man slet ikke selv leve op til.

Man burde anstændigvis have orden i eget hus, inden man forsøger at gøre rent i andres.

Lad os se på tallene :

Den socialdemokratiske folketingsgruppe har 45 medlemmer. Heraf er 30 mænd, og 15 kvinder.

Altså kun 33% kvinder.

Af ordførerne er 21 mænd og 9 kvinder. Altså 30 % kvinder.

Dvs. at kvinderne ikke blot er underrepræsenteret i folketingsgruppen, de er sågar underrepræsenteret blandt ordførere i forhold til folketingsgruppen !!!

Helt galt bliver det, når man ser på antallet af socialdemokratiske borgmestre.

Blandt landets 45 socialdemokratiske borgmestre, er de 40 mænd, 5 er kvinder.

Dvs. at kun godt 11% af de socialdemokratiske borgmestre er kvinder.

Tallene ryster os.

Ikke sådan at forstå, at vi er kede af, at der er en solid repræsentation af mænd.

Vi så helst, at samtlige folketingsmedlemmer, ordførere og borgmestre i samtlige partier var mænd.

Men det der gør os oprørte er, at Socialdemokraterne har så travlt med at tvinge private virksomheder til at leve op til partiets feministiske vrangforestillinger, samtidig med at man slet ikke selv kan leve op til et ideal, som man nu vil påtvinge andre.

Socialdemokraterne vil som sagt opløse de virksomheder, der ikke har 40 % kvinder i bestyrelserne.

Lad dette forslag ramme dem selv. Da socialdemokraterne ikke lever op til idealerne om 40 % kvinder, så vil vi mene, at socialdemokraterne bør opløses.

Vi kan kun råde partiet til at opløse sig selv, før vælgerne gør det ved næste valg.

lørdag den 8. marts 2008

Folkebevægelsen Mod F.I.S.S.E.

98 år, men stadig appetit på mere magt.
Kvindernes Internationale Kampdag fortsætter ufortrødent, indtil samfundet er gået i opløsning.
En gammel kælling fylder 98 år idag.
Hendes navn er : Kvindernes Internationale Kampdag.

Efter i en årrække at have ligget i mølposen, er hun de seneste år blevet hevet frem og dyrket af alverdens forkælede overklasse-hystader i deres forsøg på at gøre samfundet endnu mere feminiseret end det allerede er blevet.

De vesteuropæiske samfund, heriblandt Danmark, er med kvindernes øgede tilranelse af magten, igang med en deroute såvel fagligt, økonomisk og moralsk.
Ingen sammenhængskraft, ingen idealer, ingen faglighed, kun et selvdyrkende og overfladisk samfund, hvor alle kvinder - uanset hvor dumme de er - skal skubbes i forreste række, og dyrkes og tilbedes af det mandekøn, der snart må se sig selv udslettet.

Vi har her i partiet overvejet at tage initiativ til en paraplyorganisation med navnet :

Folkebevægelsen Mod F.I.S.S.E.

Forkortelsen står for : Feminisme, Islamisme, Socialisme, Skatteplyndring og EU.

Blandt disse 5 vederstyggeligheder er det, især socialismen der er feminismens tro følgesvend.
Det ses bla. ved et rystende forslag, som idag er fremkommet fra Socialdemokraterne.

Dette samfundsskadelige parti slår på tromme for, at børsnoterede selskaber der ikke har mindst 40 % kvinder i deres bestyrelse, skal opløses.

Opløses !!!???!!!
Selvom denne vanvittige ide er blevet lovhjemmel i Norge, gør det ikke forslaget mindre grotesk.

Det er slemt nok, at man vil indføre kønskvoter. Vi troede at kvoter havde noget med torsk at gøre.
Endnu værre er det dog, at forslaget er et kommunistisk forsøg på at blande sig i private virksomheders dispositioner.

Var der tale om, at man ønskede 40 % kvindelige bestyrrelsesmedlemmer indenfor det offentlige, så kunne man nøjes med at sige, at det var en dybt diskriminerende lov mod mændene.
Man går jo ikke den anden vej, og kræver at minimum 40 % af alle præster, pædagoger og sygeplejersker skal være mænd.

Når man laver kønskvoter, vil man altid udhule fagligheden. For ved at lade kønnet være afgørende, får man ikke besat posterne med de mest kvalificerede.
Det er jo klart, at en virksomhedejer vil være ligeglad med et bestyrelsesmedlems køn. Han/hun vil helst have den bedst kvalificerede.

Det mest oprørende ved det socialdemokratiske forslag er dog, at man vil blande sig i private virksomheder bestyrelsessammensætning.

DDR og Sovjet 1978 ?
Nej, såmænd Danmark år 2008 !!!

Socialdemokraternes ide er så samfundsskadelig, så den næsten burde meldes til politiet.
Der er tale om et overgreb på den private ejendomsret.

Hvad giver staten ret til at blande sig i private virksomheders dispositioner ?

Sunde danske virksomheder som : ØK, Novo Nordisk, A.P.Møller-Maersk, NKT og F.L.Smidth, der er skabt af mænd, og som skaber arbejdspladser og tjener penge hjem til landet, kan nu vælge, om de vil lade sig opløse af socialdemokraterne og andre hjernedøde socialister, eller om de vil lide en langsom død ved at være tvunget til at ansætte nogle mindre kvalificerede bestyrrelsesmedlemmer, der har det rette statsanerkendte køn.

Det værste er, at både i Sverige, Norge, og nu også i Danmark, er mange mænd hoppet med på feministernes vogn.
Magen til flagellanteri og kønsforræderi skal man lede længe efter.
Selvudslettende mænd, der giver feministerne ret, og som viger pladsen.
Senest i den lattelige kampagne mod "Købesex" hvor en række kendte gulvmåtter stiller deres kendthed til disposition i de nypuritanske feministers tjeneste, ved at ville kriminalisere mænd der går til prostituerede.

Disse kendte mænd får sikkert hvad de skal have på hjemmefronten, og er sikkert af deres bedre halvdel blevet truet med, at de for fremtiden må sove på sofaen i stuen, hvis de ikke bakker op om dette groteske forslag, der er et groft attentat mod den personlige frihed.

Feminismen og socialismen går hånd i hånd, og det er de rene kræftceller for fremtidens samfund.
Når de i fællesskab har kørt landet i sænk, bla. ved at ødelægge gode danske virksomheder, så kan de spekulere over, hvem der for fremtiden skal financiere den velfærdsstat, som især kvinderne er så glade for, og hvem der skal brødføde alle de fremmede, som især kvinderne er så glade for, og hvem der skal financiere de humanistiske snakkefag på universiteterne, som især er besat af kvinder, og hvem der skal betale for insiminationer af det stigende antal lesbiske og enlige kvinder, der ønsker at "realisere" sig selv.

Når selv mænd begynder at blive feminister, så ser det for alvor sort ud.
Så synes kampen tabt, og kvinderne har sejret ad helvede til.
Men Kvindernes Internationale Kampdag, der efterhånden er en kamp der udkæmpes hver dag, tromler videre, til manden er udslettet, og feministerne i fællesskab med de 4 andre segmenter i F.I.S.S.E. har kør landet i sænk.

Vi ønsker tillykke !

fredag den 7. marts 2008

Ny gang feministpladder : Mangel på kvindelige rektorer !!

Så hyler de op igen, disse totalitære feminister og kønsforskere, der ikke kan få nok af kvinder på alle ledende poster.

Nu er det universiteterne der står for tur.

Selvom der - takket være de mange humanistiske snakkefag - er flere kvinder end mænd på landets universiteter, så kan feministerne stadig finde noget at brokke sig over.

Godt 11 pct. af professorerne er kvinder, og samtlige otte universitetsrektorer er mænd. Og skal der være en sammenhæng mellem, hvor mange kvinder der bliver uddannet, og hvor mange kvinder, der får professoraterne, så vil der gå 248 år. Det fortæller Rikke Andreassen, der er medie- og kønsforsker ved Malmø Universitet.

Kønsforsker i Sverige ! Kan det blive meget værre. Så ved man jo godt gennem hvilke biller verden bliver anskuet.
Katastrofalt at svenskernes skattekroner går til sådan noget gas.

248 år ! Hvor har hun det nonsens fra ?
Jo, en lektor ved navn Inge Henningsen fra Københavns Universitet, er nået frem til dette tal ved at se på tal fra universitetet fra 1970 til 2001. (Hvorfor stoppe ved 2001, hvor der virkelig herefter kom gang i kvindeboomet på universiteterne, må man spørge).

Hvis denne regnemetode er repræsentativ for kvindelige lektorer, så forstår
vi sandelig godt, at kun 11% af professorerne er kvinder, for sådan kan man selvfølgelig ikke regne tingene ud.

Så kunne man med samme ret sige, at hvis antallet af kvindelige studerende i forhold til mandlige studerende vokser i samme takt som de seneste 10 år, så vil samtilige universitetsstuderende i år 2019 være kvinder.
Vi vil foreslå, at Inge Henningsen får et lynkursus i regning og statistik.

Og hvorfor skal der absolut være en sammenhæng mellem det procentuelle antal kvindelige professorer, og antallet af kvindelige rektorer ?
At der findes kvindelige professorer i fx. retorik, minoritetsstudier, etnografi og andre hattedamefag, siger da ikke en pind om, hvorvidt de er egnede til at være rektorer.
Magen til vås.

Men SKULLE en sådan sammenhæng være naturlig, så er der da ikke noget unaturligt i, at der ikke p.t. er nogen kvindelige rektorer.

Se blot her : 11% professorer, burde ifølge kønsforskeren resultere i 11% rektorer.

11% af 8 = 0,88.

Altså 0,88 af rektorerne bør altså være kvinder.
Skal der være total ligestilling, må man altså finde en kvinde, der enten har fået amputeret det ene ben, eller har en mindre hjerne end gennemsnittet.

Hvis således blot een kvinde bliver rektor, kan man altså modsat hævde, at kvinderne er overrepræsenteret i forhold til antallet af professorer.

Men så vil argumentationen fra feministerne blot blive vendt om, at det vil lyde, at nu er antallet af professorer i mindretal i forhold til antalle af rektorer.
Den argumentation vil vedblive, indtil der er 100 % på begge sider, og alle mænd er sendt ud som avisbude, røvtørere og kvindeopvartere.

Kønsforskeren mener ikke at man blot skal vente på udviklingen. Derfor mener hun, der skal tænkes mere kreativt og konstruktivt.

Kreativt og konstruktivt ! LÆS : Totalitært og diskriminerende.

Således mener hun, at man bør
indføre kvoter, for at sikre flere kvindelige professorer og ledere.

Det danske medlem af Europaparlamentet, Britta Thomsen (S), er enig: »I Danmark har vi den holdning, at hvis bare vi venter lidt, så udligner tingene sig helt naturligt. Men det er hele systemet og kulturen, den er gal med«, siger hun. Hun henviser blandt andet til en undersøgelse, der viser, at kvinder skal have publiceret dobbelt så meget som mænd for at få en tilsvarende positiv bedømmelse.

Den undersøgelse ville vi gerne se. Kvinder bliver ansat i rigt mål som lektorer og Phdere, og vi har en censors ord for, at kvinderne får gode karakterer og kommer frem i systemet, hvis de ser godt ud.

Mon ikke den undersøgelse er lavet af kvindelige kønsforskere, der ser det de gerne VIL se ?

Britta Thomsen mener, vi kan lære af Sverige. der har lavet handlingsplaner og måltal for at ændre på situationen.

Nej, Danmark kan INTET lære af Sverige.
Et land der stort set har afskaffet manden, og overgivet sig til statsfeminismen.
Et land der har store problemer med kriminalitet og integration.
Hvor man har lukket grænserne op på vid gab for en hæmningsløs indvandring, således at næsten halvdelen af Malmøs indbyggere under 30 år er af mellemøstlig herkomst.

Et land, hvor alt næsten er forbudt, og hvor Danmark bla. må se en invasion af svenske mænd, der bliver kriminaliseret, hvis de går på bordel hjemme i Sverige.

Et land der har et anstrengt forhold til ytringsfriheden, og som til gengæld har mere end 100 gange flere aktive nazister end Danmark.

Du gamla, du fria, du fjeldhöga Nord !!

Nej, Sverige er ikke noget godt eksempel til efterfølgelse.

KU indfører gulerødder.
På Københavns Universitet vil rektoratet indføre kontante belønninger til fakulteter, der ansætter flere kvindelige professorer.

Det lyder som en aprilsnar.
Under alle omstændigheder vil det være en katastrofe.
Hvis man ansætter professorer ved at skele til deres køn, fremfor deres kvalifikationer, så vil det automatisk betyde, at man sænker niveauet.

Niveauet er forøvrigt allerede sænket drastisk. Det har sikkert været nødvendigt, hvis overrepræsentationen af kvindelige studerende skulle kunne trækkes igennem systemet.

Udover det, er det diskrimination af værste skuffe.
Den dygtigste ansøger skal vige pladsen for en anden, hvis ansøgeren er så uheldig at være en mand.

Vi brækker os !

Kønsforskerne er først tilfredse den dag der ikke er flere mænd på universiteterne, og studiepladserne er øremærket de humanistiske snakkefag.

Så kan kvinderne snakke med hinanden, om alt muligt ligegyldigt, medens Danmark sejles agterud i den internationale konkurrence.

Kampen synes at være tabt på forhånd.