søndag den 30. december 2007

Fertilitetsbehandling - samfundsskadelig virksomhed !

Ikke flere skatteyderbetalte fertilitetsbehandlinger, tak !

Så hører vi det atter engang :

Barnløse skal tilbydes flere gratis fertilitetsbehandlinger.
Argumentet er blandt andet, at der fødes for få børn.

For få børn ? Hvad betyder dog det ?
Slår man op i nogle demografiske tabeller kan man forvisse sig om, at der aldrig har boet så mange mennesker i Danmark som nu.

Ved den første folketælling i 1769, var befolkningstallet på ca. 800.000.
For blot 2-3 generationer siden lå tallet på ca. 4.000.000.
Idag bor der 5.447.000 mennesker i Danmark, altså 35 % flere end i 1930erne.

Der er ganske vist blevet flere ældre, men samtidig er produktionen jo blevet effektiviseret og automatiseret, så der skal langt færre hænder til at producere den samme mængde som for blot få år siden.

Vi har næppe nogensinde været rigere, og det er svært at se, hvorfor det er så vigtigt med flere hænder for at øge produktionen yderligere.

Flere hænder kan kun fremskaffes på 2 måder : Enten gennem indvandring eller flere fødsler.
Begge dele vil vi gerne betakke os for.

Indvandring kan enten være indvandring af uduelige og religiøse fanatiske ballademagere, som næppe vil bidrage med ret meget positivt.
Eller det kan være indvandring af højtuddannede.

Førstnævnte vil være direkte dumt, og nærmest nationalt selvmord.
Sidstnævnte er udtryk for, at Danmark ikke selv kan løse sine problemer, hvilket er pinligt.
Desuden er det ikke udtryk for global solidaritet, at tømme den fattige verden for den højtuddannede arbejdskraft, som de selv har så hårdt brug for.

Flere børnefødsler er heller ikke løsningen.
Vi er rigeligt med mennesker i Danmark. Faktisk alt for mange. I forhold til landets størrelse, ville et indbyggertal på 2 millioner være mere passende. Så kunne man trække vejret, få lidt ro, og ikke se det danske landskab plastret til med højhuse og motorveje.

En tur i landets forretninger og supermarkeder, cafeer og andre steder, vidner forøvrigt om, at der ikke synes at være mangel på børn. Disse irriterende væsener, og deres ubehøvlede forældre breder sig mere og mere i det offentlige rum, til stor gene for andre.

Fertilitetsbehandling er derfor at betragte som samfundsskadelig virksomhed.
Ikke blot kloden, men også Danmark er alt for tæt befolket.
Det er velkomment med et pusterum, så befolkningstallet daler en lille smule.

Selvfølgelig vil der komme et mindre generationshul, hvor alderspyramiden forskubber sig lidt.
Men det burde ikke have nogen større betydning i et velfungerende og produktivt samfund som det danske.

Det er iøvrigt også naivt at forestille sig en alderspyramide, der ser ens ud generation efter generation. I takt med at folk lever længere, vil det selvfølgelig forskubbe forholdet mellem børn og gamle. Skal dette fohold være konstant, skal der fødes flere, hvilket vil øge befolkningstallet. Måske til 6 milloner inden for 10 år, og til 10 millioner inden for 60-70 år.

Dette er bestemt ikke ønskeligt. En anden mulighed for at sikre et kostant forhold mellem unge og gamle er at bruge den nu afdøde professor Johannes Sløks ide om, at man burde holde bestanden nede, ved at nedskyde en vis procentdel af de gamle hvert år. Men så får vi nok FN på nakken.

Istedet for at snakke om flere hænder, skulle man realisere dem der er, ved at omstrukturere samfundet, så mennesker flyttes fra uproduktive jobs som posekiggere, administratorer, skatteopkrævere, kontrollanter og papirnussere, til mere produktivt arbejde.
Desuden går der p.t. masser af veluddannede arbejdsløse rundt, der bliver afvist af et snobbet arbejdsmarked, fordi de tilfældigvis ikke er kvinder, unge og smukke, eller ikke har de rette venstreforvirrede meninger.

Ligeledes kan der spares en masse penge på skoler, vuggestuer og børnehaver, og med færre børn er det ikke nødvendigt at opretholde så stor en produktion som idag, da børn jo hører til de mest ressourcekrævende forbrugere overhovedet.

Går produktionen således en smule ned, så er det en pris der er værd at betale.
Det bliver rart at kunne trække vejret lidt mere frit, uden at skulle drukne i indvandrere, betonklodser, motoriserede køretøjer og skrigendende møgunger.

Ih ja, hvor er vi få mennekser i Danmark !
Her ses befolkningsudviklingen for de seneste 45 år.

2 kommentarer:

falkeøje sagde ...

Da jeg begyndte i skolen i 1941, lærte vi, at vi var lige godt 4 mill. danskere.
Dengang var alting manuelt, og under krigen havde vi endda arbejdsløshed.

Derfor er det uforståeligt, at nogen mener, at vi er for få danskere i dag.
Det kan ikke være andet end politisk tankegang, der ligger bag.

De store krigsårgange har skabt et stort skattegrundlag.
At det svinder, det har politikerne svært ved at affinde sig med.
Det er vist "humlen" bag deres megen tale om, at vi er for få.

falkeøje

Kimpo sagde ...

Glimrende indlæg. Vi skal have disse larmende tingester væk fra det offentlige rum!

For ikke at tale om barnevognsfascismen, når 2 barnevogne side ved side ruller mod een på fortovet og deres feministiske førere forventer at man ydmygt træder ned i rendestenen, fremfor at de kunne rette lidt ind og give plads.