fredag den 31. juli 2009

Endnu en falsk anmeldelse for voldtægt ?

Mange voldtægtsanmeldelser bliver opdigtet, når en kvinde vil hævne, dække sig ind eller blot fortryder. Det kan ødelægge en udskyldig mand for livet !


"Uskyldig tilbragte tre dage i arresten, fordi kvinde i Lystrup ved Århus angiveligt løj om, at han havde voldtaget hende. Nu sigtes hun for falsk anmeldelse".

Det skriver Ekstrabladet idag :
http://ekstrabladet.dk/112/article1200984.ece

Såfremt der er hold i sagen, så lad os gætte på, at dette afstumpede individ, der har udsat en uskyldig mand for en frygtelig skæbne, slipper med en lille latterlig bøde, eller måske endog et tiltalefraflad, og at manden ikke får nogen erstatning for uberettiget anholdelse.

For såden er det i Femi-Danmark, hvor man ser igennem fingrene med den slags forbrydelser, og hvor dumme politikere som Lone Dybkjær og andre på venstrefløjen ønsker sig omvendt bevisbyrde i den slags sager.

De ser hellere en masse uskyldige mænd blive dømt, end at nogle voldtægtsmænd går fri.

Stod det til os, burde straffen for falsk voldtætgsanklage være af samme størrelse som straffen for fuldbyrdet voldtægt.

Forrige år skrev vi om problemet :

-----------------------------------------------------------------------------
Fagbladet Dansk Politi skriver, at en undersøgelse af 58 anmeldte voldtægter har vist, at hver 5. anmeldelse var opdigtet. Løgn og latin fra ende til anden.

Det kan der være flere grunde til.

Kvinder, der har været deres mænd utro, og vil dække sig ind på denne modbydelige måde; hævngerrige kvinder der er blevet sure på en mand, og derfor vil skade vedkommende; eller kvinder der har være for løse på tråden, og har fortrudt bagefter.

Rent faktisk kan det jo også bare være kvinder der generelt hader mænd, eller kvinder der forsøger at gøre sig interessante ved at sætte sig selv i en offerrolle.

Uanset årsagen, er det på tide, at samfundet slår hårdt ned på den slags svineri.

Ved at opdigte voldtægter, og endog udpege uskyldige mænd som voldstægtsforbrydere, forvolder disse hjerneforblæste og ondskabsfulde kvindemennesker megen skade.

For det første, selvfølgelig, for de mænd det går ud over.

En falsk anklage kan i værste fald sende en uskyldig mand bag tremmer 5-6 år, hvad dertil hører af bank og chikane fra medindsatte.

Disse uskyldigt dømte kan se frem til et liv med et kainsmærke i panden, og al den foragt fra omgivelserne som man kan tænke sig.
For det er jo en ganske modbydelig ting at forgribe sig sexuelt på et andet menneske.

I anden række er det også beklageligt for de kvinder der reelt har været ude for et sexuelt overgreb, og ikke tør anmelde det af skræk for, at de ikke vil blive troet, og dermed kan de virkelige voldtægtsmænd gå frit omkring.
Det er synd for disse kvinder, og er bestemt ikke godt for retssamfundet og retsfølelsen.
.
Vi forlanger, at falske voldtægtsanmeldelser og anklager skal straffes langt hårdere end tilfældet er idag.
Foreløbig er det ikke blevet til andet end nogle latterlige bøder, og i få tilfælde en betinget dom på omkring 10-20 dages fængsel.
.
Det er typisk at kvinder slipper så let fra en alvorlig forbrydelse. Det er derfor heller ingen tilfældighed, at stort set alle landets indsatte er mænd, der altså også måske består af USKYLDIGE mænd, der har været ofre for disse modbydelige kvindemenneskers meneder.

Kvinder bliver ofte enten frikendt, eller får symbolske straffe.

Hvor er ligestillingen henne ?

Tingene bliver værre endnu, hvis man vælger at følge visse politikeres sindssvage feministiske ide om, at det for fremtiden skal være den anklagede der skal bevise sin uskyld, og ikke omvendt.
En retspraksis vi troede udelukkende hørte hjemme i de værste diktatur-stater.
.
Elller når Vagn Greve opfinder et nyt ord : "Uagtsom voldtæt" !
Prøv selv at høre, hvor dumt det lyder.

Straffene for falske anmeldelser burde være mindst ligeså hårde som den straf en såkaldt voldtægtsmand kan risikere.

En straf på 5-6 års fængsel og en ordentlig endefuld finder vi vil være passende.
Lovgivningen rummer faktisk muligheder for, at disse møgkællinger kan spærres inde i op til 6 år.
.
Vi kan kun opfordre dommerne til at bruge de strafferammer der er, til det yderste.

tirsdag den 28. juli 2009

Sæddonation er kønsforræderi !

Her burde retteligt stå :
Hjælp kvinderne med at afskaffe fædrene og overflødiggøre manden


(Sommerreprisen)


Efter at enlige og lesbiske har fået mulighed for kunstig befrugtning, er antallet af insiminationer mangedoblet.
Vi anser dette som værende dybt problematisk og forkasteligt af flere grunde.

For det første sætter man børn i verden, hvor faderen på forhånd er fravalgt.
Barnet er dermed prædestineret til at vokse op uden en mandelig rollemodel, og det er ganske enkelt umoralsk, at man fratager barnet denne ret.

For det andet er det helt hen i vejret, at disse kunstige befrugtninger, der har til formål at nogle tissemands-forskrækkede kvindfolk skal kunne realisere sig selv, skal foregå for skatteydermidler.

Det er komplet ulækkert, at vi andre skal være med til at betale for noget, som i bund og grund slet ikke burde være tilladt.

For det tredie er insiminationer af enlige og lesbiske endnu et forsøg på at overflødiggøre manden.

Som vi tidligere har skrevet, så er faderrollen hermed blevet reduceret til, at en anonym sæddonor for 500 kr. sætter sig på en lille steril briks og gokker den af til et pornoblad.

Dette er i sandhed en syg praksis, som man bestemt ikke burde understøtte med skattepenge, men som man derimod burde bekæmpe.

I det feministiske samfund er mandens eneste berettigelse at være trækdyr og opvarte og beundre kvinderne.

Om få år vil det sikkert være muligt helt at undvære en sæddonor for at blive gravid.
Indtil dette er muligt, og ulykkevis nok også tilladt, vil vi fraråde at nogen melder sig som sæddonorer.

Hvad der tidligere var noget der kunne hjælpe heteroseksuelle barnløse par, er i stigende grad blevet et redskab til faderrollens - og dermed kernefamiliens - exit, og det selvoptagede femi-samfunds indtog.

Derfor betragter vi i denne situation sæddonation som det rene og skære kønsforræderi.
At afgive sæd til kvinder, der i bund og grund ønsker at afskaffe manden, ihvertfald som fader, er både selvkastration og kønspolitisk selvmord.

Fy for satan !

Et knald i krematoriet !

Skal skatteyderne nu også betale for at afdøde kvinders cilikonebryster bortopereres inden ligbrænding ?

(Sommerreprisen)

Vi lever i en underlig tid.
Her i partiet kigger vi på kalenderen, og konstaterer, at det faktisk ikke er den 1. april.

Man må beundre vor del af verden for, at der åbenbart konstant kan fremmanes pseudo- problemer om dit og dat.

MetroXpress kan således kundgøre, at afdøde kvinders silikonebryster eksploderer i krematoriet, når de skal ud på den sidste varme rejse.

Vi indrømmer at det lyder pudsigt, men at det skal gøres til et samfundproblem, overgår vores forstand.

At gamle damers kunstige bryster eksploderer under en ligbrænding, kan da ikke være en opgave for hverken skatteydere eller klimaforskere.

Det må da alene være et anliggende mellem de pårørende, og stakkels "Brænder-Poul" der skal overvære svineriet.

Men der er der sandsynligvis allerede, via de røde, en regning på vej til skatteyderne. Kvindernes implantater skal bortopereres inden kremeringen, så man undgår at ovnene svines til.

Som om det ikke kunne være nok, så skriver MetroXpress videre :

"Det er et problem der bliver talt meget om på internationale konferencer"

Ærlig talt:
Har man ikke vigtigere ting at sludre om på statsbetalte konferencer, end at gamle kællingers kunstige patter ryger i luften under ligbrænding, så skulle man måske sættes til noget mere samfundsnyttigt arbejde.

Nej, der ER ikke den 1. april.
Det er tragisk.

mandag den 27. juli 2009

Flertallet af danske kvinder tror på spøgelser !

Et spøgelse går gennem Europa ! Men denne gang er det ikke kommunismens spøgelse, men derimod et resultat af kvindernes overtro !

(Sommerreprisen)

Ifølge en undersøgelse tror godt 1/3 af danskerne på spøgelser.

Udover, at det er deprimerende, og aldeles tåkrummende, at et så stort antal af befolkningen tror på den slags gas, så er det mest interessante dog kønsfordelingen af overtroiske personer.

Ifølge undersøgelsen tror nemlig over halvdelen af kvinderne på spøgelser.

Man kunne godt have tænkt sig et eksakt tal, men et forsigtigt skøn må altså være, at det drejer 55-60 % af kvinderne.

Således må det altså være "kun" ca. 10 % af mændene der mener, at afdøde personer i ny og næ viser sig for os andre.

Det vil sige, at der er 5-6 gange flere kvinder end mænd, der tror på spøglelser.

Ligeledes er kvinderne i overtal når det gælder noget så latterligt som : Auralæsning, krystalhealing, clairvoyance og astrologi.

I et samfund, der i stigende grad giver mere magt til kvinder, FORDI de er kvinder, og som ligger under for feminisme og kvindeligt føleri, er der ikke noget at sige til, at det hele er ved at gå ad helvede til.

Økonomisk krise, moralsk opbrud, mangel på sammenhængskraft, og et sært fravær at rationel tænkning, præger i høj grad hele den vestlige verden.

Vestens økonomiske røvtur, der mere og mere minder om krisen i 30erne, skal blandt andet ses i lyset heraf.

Milimeterdemokratisk ligestillingsgas, kombineret med politisk og økonomisk magt til den inkompetente del af kvinderne, er en yderst sprængfarlig cocktail, der både kan føre til økonomisk ruin, samt national og kulturel opløsning.

I disse år forsøger feminister og socialister, samt en håndfuld tøsedrenge der snakker kvinderne efter munden, at få placeret flere kvinder i ledende stillinger på uddannelsesinstitutioner og virksomheder, ligesåvel som man ønsker flere kvindelige ministre.

Ikke udfra ønsket om gode kvalifikationer, men alene fordi det er kvinder.
Alle de steder hvor det er fordelagtigt for kvinderne, ønske ligestillings-fundamentalisterne, at der skal være mindst lige så mange kvinder som mænd.
.
Blandt andet har en række polikere tilsidesat den private ejendomsret, og ønsket, at private virksomheder skal "opløses", dersom de ikke har en vis procentdel af kvinder i deres bestyrelser.

Med den kvindelige overtro i baghovedet, kan vi forestille os de værste skrækscenarier udspille sig i virksomhederne.

Hvis man fx. hos A.P. Møller-Maesk diskuterer, om man atter skal satse på tørlasthandel, vil de fleste mænd F.eks. foreslå at man ser på de seneste års tørlastrater.

Men så vil en af kvinderne sige :

Nej, det er ikke nødvendigt. Lad os istedet spørge ånden i glasset!


Og så kan alle sætte sig i en rundkreds, og forsøge at mane salig A.P. Møllers ånd frem, så han kan give råd og vejledning.
.
Ansættelsessamtaler vil der heller ikke længere være brug for.
Ansøgerne indsender blot nogle oplysninger om deres fødselsdag og fødselstidpunkt, samt hvor de er født.
Så vil virksomhedernes astrologer finde ud af, hvem der er de bedst egnede.

Man behøver ikke at kunne spå i kaffegrums eller have en krystalkugle for at kunne se, at de fleste virksomheder ville går nedenom og hjem i løbet af kort tid.

Ligeledes vil nationen lide et knæk, når politiske afgørelser ikke længere træffes ud fra rationelle overvejelser, men overlades til et pendul eller en clairvoyant.

Og landets sygehuse har slet ikke brug for læger. Man skal blot ansætte et par healere, og have et lager af magiske sten og krystaller.

Kvinder er som sagt langt mere overtroiske end mænd.
Fred være med det.

Men så er det også vigtigt at konkludere, at flertallet af kvinderne (de overtroiske) derfor må blive i den spirituelle verden, og overlade vigtige politiske og økonomiske beslutninger til de rationelle mænd.

søndag den 19. juli 2009

Er det rimeligt at vi over skatten skal tvinges til at bidrage til de fines finkultur ?

Her er så kulturpaladset, hvor man med 600 skattekroner i bagdelen kan opleve italiensk operaskrigeri og skabagtige bournounville-balletter.

(Sommerreprisen)

.
Med lidt god vilje KAN der måske være en lille smule ræson i, at kultur der ikke kan klare sig på de fri markedskræfters præmisser nyder er vis støtte, når der er tale om et lille land som Danmark, hvor "kundeunderlaget" er mere beskedent end i F.eks. England og USA.
.
Alligevel er det ikke noget vi som liberale er glade for.
For det bygger jo på tvangsudskrevne midler fra en ydende part, hvis penge via tvang overføres til en nydende part.
.
I dag sker det politisk, ganske vist gennem armslængdeprincippet, men er det rimeligt at det sker på den måde ?
.
I gamle dage var det kongen der var mæcen. Det er kongehuset langtfra idag, fordi man har mere travlt med at køre rundt i store biler med 200 km. i timen, dyrke vin, sejle kapsejlads eller gå til fester.
.
Derfor træder staten til. .
En farlig udvikling.
Den der støtter styrer.
.
Kulturstøtten er asocial, da den flytter fra nogen der intet modtager, til nogen der gør.
Hvorfor skal man betale hver en krone hvis man går til rock-koncert i Parken, når hr. og fru Hellerup kan tage ind til halv pris på det Kongelige Teater for at se nogle bøsser i lange underbukser svanse rundt til "Napoli" og "Sylfiden" ?
.
Det hænger ikke sammen.
Og for at gøre tingene værre, så er det i mange tilfælde umuligt at blive abonnent, fordi de nuværende abonnenter har førsteret til deres abonnement år efter år, medens andre, der jo har betalt det samme i skat, kan få en lang næse.
.
Forøvrigt vender vi os stærkt mod den aldersfascisme der hedder "Ung Opera", hvor mennesker der ikke er fyldt 35 år kommer ind til spotpriser.
.
Som om en 35 årig skulle have flere penge end en 34 årig.
Vi forlanger at kulturstøtten omlægges, eller helt fjernes.
.
Bevares.
Vi ved godt at der er kvalitetsforskel på Wagner og Fede Finn & Funny Boys.
.
Men har støtten fået flere såkaldt "almindelige mennesker" til at gå mere til F.eks. ballet ?
Vi tror det ikke, og det var i første omgang dem som støtten vel egentlig var beregnet på.
.
Nu er det i stedet middel- og overklassen, samt en lille kulturelite, der nasser på andres penge.
Socialt ?
NEJ, ASOCIALT !


Hvorfor skal folk som Hassan og Søren betale for, at Hr. og Fru Hellerup skal kunne rende i Det Kongelige Teater til halv pris for at se nogle skabagtige homoer hoppe rundt i lange underhyldere ?

lørdag den 18. juli 2009

Organmangel ? Det rene vås !

Dine organer tilhører dig.
Staten skal ikke kunne tvinge folk til at tage stilling til hvad der skal ske med dem, hvis man erklæres for hjernedød !

"Danskerne dør af organmangel".

Denne patetiske overskrift ses ofte på avisernes forsider.
Udsagnet er naturligvis det rene vås.

Ingen mennesker dør af organmangel.
Mennesker dør som følge af en sygdom i et eller flere af deres egne organer.

At skyde skylden for syge menneskers død overpå raske mennesker, der ikke har været så venlige at donere deres organer, for derefter at være flinke nok til at dø i trafikken, det overgår vores forstand.

Lad det være sagt med det samme :
Vi finder det yderst positivt, at mange mennesker donerer deres organer, og at dette kan være med til at redde menneskeliv.

Men det må een gang for alle blive slået fast, at det er organer der redder liv, og ikke mangel på organer der spreder død.
Dette må man have i baghovedet, når man konstant udsættes for den statslige propaganda om, at man bør donere sine organer.

"En kampagne i 2008, som skulle få folk til at melde sig som organdonorer, flyttetede under én halv procent af befolkningen.

Det fik sundhedsministeren til at udtale : "
Unge syge vil derfor fortsat dø pga. organmangel. Alle skylder at tage stilling".

Nej ! Man skylder ikke sundhedsministeren eller nogen andre noget som
helst angående sine organer.

De tilhører en selv, og ikke staten, og man har ingen pligt til at tage stilling.

Mennesket er altså ikke et reservedelslager, der skal agere tag-selv bord.
At modtage et andet
menneskes organer er en gave, ikke en menneskeret.

En fire mio. kroner dyr »Tag stilling«-kampagne blev sat i værk sidste år.
De gode intentioner til trods, så finder vi det oprørende, at staten skal bruge penge på noget der ligner hjernevask af befolkningen (ligesom tilfældet var det med statskampagnen FOR Tronfølgeloven den 7. juni i år).

Selvom kampagnen primært taler om at man skal tage stilling, er det tydeligt, at den på forhånd mellem linierne fortæller hvad der er det rigtigste, nemlig at blive organdonor.

Men det tilkommer ikke staten at gøre sig til moralsk dommer over hvad der er rigtigt og forkert.

De, der af religiøse eller andre grunde vælger ikke at være donorer, skal ikke føle sig som dårligere mennesker. Men det lægger kampagnen op til.

»Hvis yngre syge mennesker får et nyt organ, så vil de ofte have mange produktive familieår foran sig med de gode resultater, vi har i dag. Vi har 200 hjernedøde om året i Danmark, og vi får kun organer fra godt 60. Det er uetisk, at så mange organer »går til spilde«, når vi kunne redde liv med dem,« siger Gunna Christiansen, læge, professor og formand for arbejdsgruppen.

Går til spilde !?!
Hvilken rædselsfuld materialistisk tankegang ligger der ikke bag en sådan udtalelse ?
Alt skal bruges. Menneskets organer betragtes på linie med et reservehjul til en bil.

Hvis ingenting må gå til spilde, så kan vi jo gå videre endnu :
Hvorfor så ikke lave lim, benmel, sæbe og lampeskærme af de døde menneskekroppe, og forbyde kremering, med mindre at varmen fra krematoriet bruges som opvarmning af kapellerne ?

En del folketingsmedlemmer har slået til lyd for, at alle over 18 år fremover skal bedes oplyse deres personlige standpunkt til Donorregistret.

Nej !
Det er en totalitær tankegang.
Man kan ikke kræve af folk, og da slet ikke af helt unge menneker på 18 år, at de skal tvinges til at tage stilling til den slags.
Det skal ske ad frivillighedens vej.

En endnu værre holdning finder man hos den radikale Louise Carsten Nielsen (Unge-Helvegs afløser, hvis de radikale mod forventning skulle klare spærregrænsen ved næste valg).

Hun mener, at ALLE pr. automatik skal stå i et EU-donor register. Med mindre at man foretager en aktiv handling og melder sig ud, bliver man automatisk betragtet som donor.

(Måske er det en taktisk vi skal prøve her i partiet : Alle, der ikke melder sig ud, er automatisk medlemmer af De Højreorienterede Svin / Danmarks Reaktionære Parti).

Et af argumenterne for at man SKAL tage stilling til organdonation lyder, at man ellers vil overlade en svær beslutning til de pårørende.
MEN, sådan behøver det ikke at være.
Man kan bare vende Sofie Carsten Nielsens forslag på hovedet : Har man ikke klart og utvetydigt givet tilsagn, må ens organer ikke fjernes.
Så skal de efterladte slet ikke tage stilling.

I hele spørgsmålet om den såkaldte "organmangel" bør man også huske på, at organer til donation fordrer, at raske mennesker bliver slået ihjel i trafikken.

Faktisk er det jo endnu mere tragisk at raske mennesker dør, end at der mangler organer til syge mennesker, selvom det selvfølgelig også er trist.

Som sagt er det helt fint, hvis folk der er omkommet ved en ulykke kan redde et sygt menneskes liv, men at tale om organmangel som et problem afhænger af øjnene der ser.
Når man tænker på, at hver organdonation er resultatet er en tragisk ulykke, kunne man med lige så stor ret sige, at vi ikke har mangel på organer, men derimod har alt for mange af dem.

Hvor absurd det hele kan blive, har komikeren Thomas Hartmann givet et eksempel på :

"Jeg lever sundt. Jeg ryger ikke, drikker ikke, spiser sunde fødevarer og motionerer regelmæssigt.

En dag bliver jeg kørt ihjel at en spritbilist med skrumpelever.

Han får min lever.

På hospitalet siger lægen til ham : "Tillykke, Hr. Jensen ! Hvis de ikke var faldet i søvn bag rattet, havde de ikke været i live idag ".

Århundredets "Opfindelse" : En graviditetssimulator til mænd !


For at mænd kan sætte sig i gravide kvinders sted, er der nu opfundet en graviditets-simulator som mændene skal iføre sig.
Ligeledes afholdes der kurser i hvordan man bruger den.

(Sommerreprisen)

Nu har smarte forretningsfolk opfundet endnu en ting, der skal fremme tidens ide om, at vi skal gøres til intetkønsvæsener.

Nutidens ligestilling-pest har efterhånden fuldkommen afskaffet manden.
Kønskotering, lebbeinsiminationer, mænd i kvindejobs, kvinder i mandejobs, kvindelige værdier i film, TV og blade, mænd på barsel og til fødselsforberedelser etc.
Feminiseringen fejrer konstant nye triumfer i forsøget på mandens totale udslettelse.

Nu er det seneste skud på stammen kommet, der skal reducere manden til en pseudokvinde.

I de radikale kvinders hoforgan, Politiken, har man kunnet læse følgende :

__________________________________________________________-
Det amerikanske firma Birthways har med produktet Empathy Belly – en kunstig mave - gjort det muligt for mænd at sætte sig i gravide kvinders sted.
Graviditetssimulatoren minder mest om en tømrervest, der er blevet udstyret med bryster og stor mave. For at give det rigtige indtryk af en graviditet vejer den 13,6 kilo, hvorfor producentens hjemmeside da også lover, at man vil få lov at opleve træthed, åndenød, rygsmerter og forhøjet kropstemperatur. Derudover er simulatoren så avanceret, at man kan mærke det simulerede foster sparke og bevæge sig, ligesom man(d) vil opleve at trykket på blæren stiger, så man skal oftere af med vandet".
_____________________________________________________________

Ak ja !
Nu skal mændene også lære at føle, hvor hårdt det er for de "stakkels" kvinder, og skal i søstesolidaritetens navn bære dette "kors", så de kan lide sammen med kvinderne.

Det skulle ikke undre os, om det snart bliver lovpligtigt at bære denne graviditetssimulator.
Danmark har jo netop sat ny rekord i love og forordninger, så mon ikke de dumme kællinger og de mandlige bløddyr i Folketinget snart vil tvinge danske mænd til at iføre sig dette klovnekostume, eller i det mindste give skatteydermidler til udøvelsen af dette flagellanteri ?

Hvad bliver det næste ?

En abortsimulator ?

Vi ser frem til, at der bliver lavet nogle simulatorer til kvinder, der kan lære dem hvor hårdt mange mænd har det.

F.eks. en værnepligtssimulator, en fængselssimulator, en nej-til-forældremyndighed-simulator, en du-lever-6-år-kortere-simulator, en jord&betonarbejder-simulator, en skrumpelever-simulator,
eller i solidaritet med de enlige kiksede mænd : En fisseløs simulator.

Mulighederne er mange.

torsdag den 16. juli 2009

Stop den visuelle forurening af det offentlige rum !


Hører den slags hjemme i Københavns Metro ?

Metroselskabet, der i første omgang fornuftigvis havde nægtet at vise en bid af en bøssefilm, har nu ændret mening efter at være blevet beskyldt for censur, homofobi og bornerthed.

Metroselskabet fandt i første omgang Mette Carla T. Albrechsens film XY for stødende at vise på metrostationernes mange fladskærme.

Filmen varer et minut, hvor de sidste ti sekunder viser to mænd, der kysser i et brusebad.

Her i partiet er vi ikke homofobe. Vi er fuldkommen ligeglade med folks sexualitet. De må for vores skyld være til mænd, kvinder, disney-figurer eller hvad fanden de vil.

Men det hører ikke hjemme i det offentlige rum, og da slet ikke på metrostationerne.

Metroens opgave er at transportere folk fra A til B så hurtigt og billigt som muligt.
Ikke at bidrage til den visuelle forurening.

Og visuel forurening er hvad der foregår i øjeblikket.
Reklamer i massevis på pladser og torve, og i busser og tog.
Også lyd-forurening, især om sommeren, hvor biler - som oftest med en fup-dansker bag rattet - kører med vinduerne rullet ned, og anlægget skruet op med monoton støj.

Såvel reklamer, som porno/erotik må folk bruge så meget af de vil. I privaten, eller på steder hvor de har valgt at acceptere at det foregår.

Mht. reklamer, så vælger man jo selv, om man vil købe aviser, ugeblade, gå i biografen eller se TV. Det er der intet galt i.

Og mht. film med erotisk indhold vælger man jo også selv om man vil se det på TV, i biografen eller andre steder.

Men fri os fra al den slags i det offentlige rum.

For ligesåvel som det skal være enhvers soleklare ret at se både reklamer og erotik, så skal det også være enhers ligeså klare ret at blive fri for det.

Det er forøvrigt absurd, at den kollektive trafik finder det nødvendigt at plastre tog og busser til med alskens reklamer.
Trods statsstøtte - og så altså også reklameindtægterne - har man alligevel Europas dyreste takster.

I København koster i busbillet 21 kr.
I Berlin 10 kr.
I Rom 7 kr.
I Prag 4 kr.

Og i disse byer er der langt færre reklamer på busser, tog og sporvogne end i København.
Der er noget der slet ikke stemmer.

SKAL der absolut være film og reklamer i byens rum, så finder vi, at Metroselskabets oprindelige beslutning om at sortere bøssefilmen fra var rigtig.

Sex er noget privat, ikke noget offentligt, og det kan ikke være rigtigt, at folk der går ned for at tage metroen, skal tvangindlægges til at se på den slags, hvis de ikke bryder sig om det.

SF i almindelighed, og deres borgerrepræsentations-kandidat Iben Wiene Rathje i særdeleshed, har været forargede over, at Metroselskabet i starten stillede sig på bagbenene.

Når vi kommer i Københavns Borgerrepræsentationen til november, vil vi derfor afprøve SFs tolerance-grænse ved at spørge dem, og de vil være villige til at stille storskærme op på Rådhuspladsen hver fredag og lørdag nat, og vise pornofilm fra Kanal København.

Mon så ikke piben vil få en anden lyd i dette forbudsagtige og pornoforskrækkede parti ?

SF har altså ikke noget imod sex i det offentlige rum når det gælder om at hykle en positiv holdning til minoriteter.
Derimod er sex noget grissefy, hvis det udelukkende er lystbetonet for tilskueren.

tirsdag den 14. juli 2009

Mus med lim !

Denne lille Hasselmus er blevet begavet med en bro til 18 millioner 1

(Sommerreprisen)

Man skal høre meget, før ørerne falder af.
Men det var tæt på at være tilfældet med en sag, som vi omtalte i vinters.
.
På Fyn brugte man 18 millioner skattekroner på at bygge en bro.
.
TIL MUS.
.
Og man tildelte sågar en "naturpris" til en Helle Vilhlemsen" for hasselmusens bevarelse.
.
Hasselmusen er truet, så derfor er man bange for, at onde bilister kører den lille gnaver over.
.
En gangbro til musene har været løsningen, og så må man jo enten plyndre skatterborgerne yderligere, eller også spare på plejehjem og sygehuse.
.
I vinterkulden havde man dårligt nok råd til at salte vejene i vinterkulden, så
folk kunne istedet gå og brække arme og ben, eller køre i grøften.
.
Mus er åbenbart vigtigere end mennesker.
.
Og som om at det ikke kunne være nok, så har man limet en sender fast på de små mus, så man kan se hvor tit de benytter gangbroen.
.
Mus med lim.
.
Er der en klokke der ringer ?
Mus + Lim !
Den begavede læser kan nok koble de to ord sammen til et.

Gå hjem og læg dig, Dan Brown, for DET HER, det holder vand !
.
Det fortæller med al ønskelig tydelighed, hvad der rumsterer i magthavernes underbevidsthed, når de smider kommunens penge i grams.
.
Dyretosserierne har taget fuldkommen overhånd.
Samfundet prioriterer skatteydernes penge himmeråbende forkert, og vi nægter at give fem flade øre mere til dette frådseri.
.
Forøvrigt har man sidenhen ikke fået nogen oplysninger om, hvor mange mus der rent faktisk har anvendt broen.

mandag den 13. juli 2009

Indfør dobbelt personfradrag til landets singler !


Det er dyrt at være single i Danmark !

(Sommerreprisen)

Flere og flere mennesker i Danmark lever alene.
Alligevel er det konstant børnefamilierne der forgyldes. Dette på trods af, at det er langt dyrere at leve som single.

Mht. husleje, mad, licens og andre af livets goder, kommer singlerne af med en betydelig større procentdel af deres indkomst.
Istedet for at give børnefamilierne, der i forvejen er en udgift for samfundet, i pose og sæk, burde en del af disse midler overføres til at give singlerne en bedre økonomi.
Dette kunne ske ved at indføre et dobbelt personfradrag for ugifte der bor alene.

Forøvrigt er det i høj grad singlerne der holder hjulene igang. Mange kan arbejde længere, og skal ikke i tide og utide rende på barselsorlov, eller blive hjemme og passe syge børn.
Og det er også i høj grad singlerne der lægger pengene på landets cafeer og værtshuse, og dermed skaber vækst og arbejdspladser.

Så her i partiet vil vi arbejde for, at der snarest muligt indføres et singlefradrag der vil være mindst det dobbelte af det normale personfradrag.

Udvid demokratiet : Giv undulater stemmeret !


Hvorfor må Pip-Hans ikke afgive sin stemme, når så mange andre må ?


(Sommerreprisen)

Siden den første Grundlov kom i 1849, er stemmeret blevet udvidet ganske betragteligt.
Hvor det tidligere kun var besiddende mænd i en moden alder der kunne stemme, kom der bid for bid andre grupper med.

Først de mindre besiddende, så kvinderne, så straffefangerne og de åndssvage, og til sidst de unge på 18 år.
Her stopper det næppe, for flere politikere på venstrefløjen ønsker, at også børn skal have stemmeret.
.

I partiet er vi ganske betænkelige ved denne udvikling, men da man næppe kan ændre på denne dårskab, kan vi ligsågodt lave et modtræk, og udvide stemmeretten til udvalgte grupper af dyreriget.
Dyrenes verden rummer masser af muligheder, og dermed for politikerne også helt nye og meget store vælgergrupper at lefle for.

.
Udover at gå på strandhugst hos stemmekvæget, kunne man fx. forestille sig, at de konservative ville have en Bjørnecheck på sit valgprogram, at de radikale ville sænke momsen på økologisk hundemad og fuglefrø, at SF ville forbyde al handel med dyr, at Dansk Folkeparti ville lefle for den indre svinehund og smide alle aber ud af landet med mindre de ville integrere sig og drikke nogle bajere med os andre, at Enhedslisten ville kræve et Ungdoms-hundehus for utilpassede køtere, at Socialdemokraterne ville gennemføre et forbud mod dyresex og at Venstre ville oprette et reservat for afdankede venstre-løver.

Mulighederne er uanede, og vil være et godt supplement til den særinteresse politik der længe har hersket, eksempelvis:
.
Ældrepolitik, familiepolitik, ungdomspolitik, børnepolitik,handicappolitik osv. osv.

.
De der mener at det er et skråplan at give dyr stemmeret må se på, om det ikke er ligeså fornuftigt som at have givet stemmeret til : Fruentimmere, unge, evnesvage, straffefanger og folk på overførselsindkomst.
.
Og mht. de politikere der bliver valgt, så kan det jo næppe blive værre alligevel.

.
Måske kan dyrene ligefrem levere en overraskende og tiltrængt fornyelse i dansk politik.
For nogle år siden vandt en abe i et aktiespil over nogle skrappe drenge fra finansverdenen.
Aben kastede nogle tilfældige dartpile på en tavle, hvor der var ophængt nogle aktier, som den så skulle investere i.
.
Abens sejr viste, at det måske ikke er så tosset at overlade vigtige beslutninger til dyr, thi visse sager er alt for alvorlige til at lade mennesker afgøre alene.

.
Her i partikontoret har vi en sød undulat der hedder Adolf. Den er medlem af Liberal Alliance, men absurd nok kan den med de nuværende regler ikke stemme.
.
Som en start ønsker vi, at undulaterne får stemmeret.
Som en slags forsøg.
.
Når vi foretrækker at starte med denne lille papegøjeart, er det fordi Folketinget i forvejen mestendels består af papegøjer.
.

Hvis forsøget bliver en succes, bør det udvides til at omfatte flere dyrearter.

Pengekassen til fertilitetsklinikker bør smækkes i !

Tissemandsforskrækkede kvinder insimineres på skatteborgernes regning, medens hjerte- og kræftpatienter kan få lov at stå på alenlange ventelister.

(Sommerreprisen)

Efter at lesbiske og enlige kvinder har fået ret til kunstig befrugtning for DINE skattekroner, er antallet af fertilitetsbehandlinger 3-doblet.
Det ønsker vi at få sat en effektiv stopper for.


Der er både et økonomisk og et moralsk aspekt i det.
Vi ser gerne, at fertilitetsbehandlinger helt forbydes for lesbiske og enlige.
Fertilitetsbehandling bør ene og alene komme heteroseksuelle par til gode.


Det kan umuligt være en statsopgave at hjælpe folk til at få børn. Børn er ikke noget man har RET til. Det er en gave, der kommer som en naturlig følge af et heteroseksuelt forhold.
.

De heteroseksuelle par, der ikke kan få børn, skal ikke tilbydes fertilitetsbehandling på det offentliges regning, men i stedet gives bedre muligheder for at adoptere.
Idag er det både dyrt og besværligt, hvilket vi gerne ser ændret.
Mange børn i verden har brug for kærlig omsorg.
.

Da vi samtidig ønsker et forbud mod abort, vil der også fødes flere danske børn til adoption


Helt galt er det, at man nu også tilbyder enlige og lesbiske fertilitetsbehandling.
At være lesbisk eller enlig er altså ikke nogen sygdom, og dermed heller ikke et spørgsmål for det danske sundhedsvæsen.
Når man lever som enlig eller i et lesbisk forhold, må man erkende at man altså dermed heller ikke kan få børn.


Det er ganske enkelt umoralsk, at det offentlige bruger penge på at tilfredsstille nogle egoistiske menneskers behov, fremfor at prioritere til fordel for alvorligt sygdomsramte.
.

Kræftpatienter står på venteliste, hjertepatienter dør som fluer, skadestuer og sygehuse lukker. Alt sammen fordi sygehusvæsenet skal spare.
Men man kan godt smide penge ud til at opfylde nogle tissemandsforskrækkede kvindfolks ønsker.
Denne sindssvage prioritering, at nogle reelt må dø for at andres behovstilfredsstillese kan blive realiseret, vender vi os på det kraftigste imod.


Heteroseksuelle skal have ret til at opsøge en fertilitetsklinik, såfremt de selv betaler.
Derimod skal fertilitetsklinikkerne være lukkede for enlige og lesbiske.
Her er vi ved det moralske apekt :

Forældre er til for børnenes skyld, ikke omvendt.
Et barn er altså ikke noget man trækker i en automat som var det en pakke cigaretter.
Et barn har krav på forældre. Som udgangspunkt begge forældre, vel at mærke en FAR og en MOR.
.

Dermed ikke sagt, at et barn ikke kan have en god opvækst med en enlig forælder, men at barnets far på FORHÅND er fravalgt, finder vi forkasteligt.
Et barn har bedst af både at have en far og en mor.
.

Bøsser og lesbiske kan uden tvivl være gode og kærlige forældre, det er bare ikke det sagen udelukkende drejer sig om.

Et barn af en enlig vil mangle en far, og moderen vil sandsynligvis skulle arbejde, så barnet er overladt til institution dagen lang.
Et barn af et lesbisk par, vil ligesom barnet af den enlige, savne en faderfigur.
Den biologiske faders rolle er alene reduceret til, at en anonym mand sidder i et klinisk rum på en lille steril briks og gokker den af til et pornoblad.
.

Dette er i sandhed udtryk for et sygt samfund.

Forøvrigt kunne det være interessant at vide, om de feministiske ligestillings-fundier også vil mene, at bøsser og enlige heterosexuelle mænd skal have en offentligt betalt rugemor stillet til rådighed. Eller så langt rækker ligestillingen måske ikke ?

Det har i debatten ofte været fremført, at lesbiske skal have KRAV på befrugtning.
Nej ! De skal ikke have krav på noget som helst.
Hvis man har KRAV på kunstig befrugtning, vil den logsike følge jo være, at der dermed også er nogen der har PLIGT til at være sæddonorer.
.

Da femi-nazisterne endnu ikke har stillet forslag om en slags sæddonorpligt (men det kommer nok), så er det faktisk muligt at stoppe denne syge udvikling.
.

Derfor vil vi opfordre alle danske mænd til IKKE at melde sig som sæddonorer.

At være sæddonor den nuværende baggrund er det rene kønsforræderi, og forræderi overfor de kommende børn.

Uden sæddonorer, så kan vi jo se, hvor stærkt de enlige og lesbiske ønsker sig et barn. Vil de tage en mand med hjem i soveværelset, lukke øjnene og tænke på gamle England, eller vil de fravælge barnet ?
.

Hvis de ikke er istand til at bringe et offer, så kan ønsket jo heller ikke være særlig stort.

Men hvis behovet for et barn er meget tiltrængt, så må de jo komme til den erkendelse, at mænd altså ikke helt kan undværes.

Desværre er der mange politikere der prøver at skubbe udviklingen i den retning.

LORTELAND !

søndag den 12. juli 2009

Vi kræver en liberalisering af våbenloven. NU !


Det må være en menneskeret at have lov til at forsvare sig.
Våbenloven bør liberaliseres kraftigt !


(Sommerreprisen)

Vi kræver at Danmark får en liberal våbenlov på linie med USA.

Det må være en basal rettighed at kunne forsvare sig.
I disse år griber en mere og mere afstumpet voldsbølge om sig. Knivstikkerier og andre typer af voldelige overfald hører efterhånden til dagens orden.

Ofrene har - som lovgivningen er idag - ikke de store muligheder for at forsvare sig.
End ikke en harmløs peberspray må man bruge mod voldspsykopaterne.
Ikke engang, hvis man bliver overfaldet i sit eget hjem.

Dette ser vi gerne ændret.

Vi vil ikke finde os i en lovgivning, der er dikteret af pladderhumanister og hysteriske kællinger, der reelt har spillet magten i hænde på forbryderne.
.
Politietes netop overståede "Frit lejde-aktion" har efter sigende været en succes.
Ja, på den måde, at ærlige og fredelige mennesker har afleveret deres våben for at undgå en fængselsstraf.
.
Banditter med ondt i sinde har med garanti ikke afleveret noget som helst, og de skal nok finde ud af at skaffe sig de nødvendige våben, og dermed er de lovlydige borgere reelt i de kriminelles vold.
.
Derfor må loven laves om.

I første omgang skal peberspray og tåregas legaliseres, og bør kunne købes på linie med slik og sodavand i det nærmeste supermaked.
.
Dernæst bør der udarbejdes retningslinier for køb af pistoler, rifler o. lign.

Det bør være langt lettere end i dag at erhverve en våbentilladelse. En sådan skal generelt kunne udstedes til alle med en ren straffeattest.

På længere sigt bør det overvejes om det bør være lovpligtigt at have et skydevåben.
Erfaringerne fra USA er gode. Således er kriminaliteten faldet med 20 % i en amerikansk by hvor alle skal eje et våben.
Det er vigtigt at der med våben også følger er ANSVAR.Mærkværdigvis er der et farligt våben der er tilladt i Danmark, og som nærmest kan anvendes ANSVARS- og STRAFFRIT.
.
Det drejer sig om de såkaldte MUSKELHUNDE.
Disse farlige dyr kan oplæres til at dræbe et andet menneske. Ejeren kan derefter slippe med en bøde under henvisning til at hunden pludselig gik amok.
.
Dette vanvid skal stoppes
Muskelhunde skal forbydes.
Dels fordi de er farlige, og dels fordi at de der anvender disse dræbervåben kun i meget begrænset omfang stilles til ansvar.

Juli måned - kollektiv nedsmeltning !


Juli - måneden hvor ingen tanker tænkes !

Er man politisk interesseret, er juli traditionelt set den mest dødssyge måned, hvor intet sker.

Morgenaviserne er efterhånden så tynde, at man bare tror at det er en omdelt tryksag fra et lokalt pizzaria.

Derimod kan man ikke være i fred for bier, natsværmere, overfyldte cafeer, strande og parker, og dummer unger der har al for lang sommerferie.

Der er tale om en slags kollektiv nedsmeltning, hvor alle slapper af.
Det er nok også meget sundt.
Der er andet i livet end samfundsdebat.

Det har også til en vis grad ramt bloggen her.
Dels pga. webmasters trang til at tage en slapper fra samfundsdebatten, og dels af mangel på stof.

Desuden er webmasters 2 medskribenter travlt optaget af andre ting p.t.

Derfor vil der blive lidt længere mellem indæggene i juli måned, men læserne skal ikke snydes.

Da partiet (og dermed bloggen) blev dannet for godt 2 år siden var der vel kun 5-10 læsere om dagen, og derfor er mange af vore guldkorn ikke kommet til den voksende læserskares kundskab.

Derfor vil vi her i løbet af sommeren relancere nogle af de indlæg der er mere "eviggyldige", dog i visse tilfælde i lettere redegeret form.

De vil få prædikatet "Sommerreprisen", og handler - modsat dagsaktuelle sager - om partiets holdningsmæssige grundlag.

Vi ønsker god fornøjelse !

torsdag den 9. juli 2009

Manden med leen er aktiv i disse uger !


Så døde endnu en stor skuespiller !
Tak for sangen Karl !

(DHS kulturredaktion)

Midt i al hysteriet omkring Michael Jacksons død, har også 2 andre kendte forladt denne verden inden for den seneste uge, men det er gået mere stille af.

Bevares, Jackson var en dygtig popkonge og en fantastisk performer.
Men Gud var han jo ikke, selvom verden har taget afsked med ham som om han var det.

Vi har her på siden skrevet en nekrolog over Jackson, og dernæst over den nyligt afdøde Robert McNamara.

Men en 3. kendis er også gået bort, og det må ikke ske i glemsel.
Han var måske ikke SÅ kendt som de 2 andre, men hans talent var uomtvisteligt.
Og det måtte jo ske at han skulle herfra en dag.

Skuespilleren Karl Malden døde den 1. juli i al ubemærkethed pga. al den Jackson-virak.

Malden, (egl.Mladen George Sekulovich, der var er tjekkisk/serbisk afstamning) blev 97 år, men forblev aktiv til næsten det sidste.

Han huskes bedst for sin mesterlige præstation i Elia Kazans fremragende "On the Waterfront" (1954) hvor han spillede den sympatiske præst.

Han havde 3 år forinden vundet en oscar for filmen "A Streetcar named Desire" (Ligeledes af Elia Kazan, der forøvrigt var en instruktør der faldt i unåde hos det venstreorienterede Hollywood-establishment).

Senere huskes han i film som John Fords "How the West was won" eller i Schaffners film om general Patton.

Den sidste gang Malden kunne ses, var i dokumentarfilmen fra 2007 "Who is Norman Lloyd" hvor han bare spillede sig selv.

Vi siger Karl Malden tak for de mange gode oplevelser på lærredet.
Han må have et godt C.V. i baglommen, når han banker på hos Sankt Peter.

mandag den 6. juli 2009

Farvel til Robert McNamara !


Selv om du var Demokrat, siger vi alligevel ;
Godt kæmpet, gamle dreng.


Så skulle verden endnu engang tage afsked med en stor personlighed ; Robert McNamara.

Med sine heltemodige - men ikke altid heldige - forsøg på at stoppe kommunismens fremmarch, blev har naturligvis den venstreintellektuelle fløjs hadefigur.

Ikke mindst kvinderne hadede ham.

Hvem husker ikke den samling lille triste og sølle psykopater der stod og demonstrerede foran den amerikanske ambassade, da han i 1971 var i Københan som repræsentant for Verdensbanken ?

"En af vor tids største massemordere" råbte en kludebefængt hystade ud til forsamlingen.

Hun har åbenbart glemt at læse om Mao, Che Guevara, Arafat, Lenin og Stalin.

McNamara havde den rigtige strategi, men lavede et par brølere undervejs.
Men hvem gør ikke det.

http://da.wikipedia.org/wiki/Robert_McNamara

Vi mindes McNamara med 2 minutters stilhed.

......................
.....................
.....................

Det var det.
Du formåede da at gøre kommunisterne rangen stridig i 93 år.

Fravel, gamle dreng.