søndag den 27. juli 2008

Europa holder altid med Demokraterne !

Der er stor forskel på hvor megen medieopmærksomhed de to præsidentkandidater får i Europa.
De "godes" repræsentant, demokraten Obama, får en ekstrem mediedækning, medens de "ondes" repræsentant, McCain, nærmest er en Persona non grata.
Godt, at præsidenten skal vælges af amerikanerne, og IKKE af de slappe, holdningsløse og feminiserede europæere, for så var resultatet givet på forhånd.

Her på bloggen har webmasteren tilladt sig at holde et par fridage.Det skyldes ikke så meget varmen, som agurketinden.
.
Juli måned er og bliver den måned, hvor der er mindst politisk stof at skrive om.
At vi p.t. har nået en tilstand af kollektiv nedsmeltning, viser sig bla. i de hjernedøde emner der pryder avisernes forsider.
.
For tiden er det så uvæsentlige emner som : Hvilket dope-hoved` der vinder årets Tour de France;
eller om Ekstrabladets side 9-pige skal tilbage på side 9.
.
I dette ligegyldighedens hav kan vi slet ikke være med.
.
Ugens politiske begivenhed må siges at være Barack Obamas rundtur i bla. Europa.
Især hans tale i Berlin har vakt interesse.
.
Det er betænkeligt, at Obama render rundt og leger statsmand, allerede inden han er blevet valgt til præsident.
Og det virker ligefrem plat, at manden ønskede at tale ved Brandenburger Thor i Berlin.
Her skulle scores nogle billige points, fordi Kennedy og Reagan jo tidligere har udtalt så berømte ord på dette sted.
.
Obama skal dog ikke bebrejdes at han spiller sine kort, men det er pinligt, at Europa i den grad agerer som medspiller i mandens valgkamp.
.
Ville man have givet en sådan rundtur samme mediemæssige dækning, såfremt det havde været McCain der havde rejst rundt ?
.
Selvfølgelig ikke.
Han ville være blevet kaldt en ynkelig plattenslager.
.
Her i Europa har republikanerne altid været betragtet som "De onde", og demokraterne som "De gode".
Og det er helt naturligt, for i USA har demokraterne støtte hos den selvsmagende og intellektuelle øst-kyst elite, medens republikanerne i højere grad har støtte fra "The common Man" på landet.
.
Og ser man på hvem der leder Vesteuropa, og hvilke værdier (eller mangel på samme) som de repræsenterer, er det klart, at den europæiske elite bedst kan lide demokraterne.
Det er meget nemt at se : Nixon var "ond", Reagan "en skydegal cowboy", Bush er "dum" osv.
.
Omvendt var Carter en "rar mand", Clinton en "charmetrold", Al Gore en "miljøprofet", Kennedy var "fantastisk", og Obama er den nye Kennedy og Martin Luther King i een person.
.
Obama får så megen medieomtale i Europa, så brækgrænsen er ved at være nået.
McCain hører man derimod kun noget om, når manden dummer sig. Fx. da han havde sagt, at Putin var præsident i Tyskland.
.
Derimod får man ikke meget at vide om, hvad der rent politisk skiller de to præsidentkandidater.
Forklaringen er nok, at der ikke er ret stor forskel på dem.Men i nutidens politik er det jo formen der tæller frem for indholdet, og i en sådan overfladisk politisk kultur, er der ingen tvivl om, at Obama har et fortrin.
.
Ung, veltalende og overuddannet.
Her kan en ældre mand ikke stille meget op.
.
McCains eneste chance synes at ligge i, at amerikanerne bliver skeptiske overfor, at Obama får en så ensidig opbakning af det slappe, handlingslammede og overfeminiserede Europa.

lørdag den 12. juli 2008

Er Gud en mand eller en kvinde ?

Gud har som bekendt skabt mennesket i sit billede.
Så måske ser hun sådan ud !

Nu er feministernes kamp mod manden også rykket ind i teologiens verden.

I en artikel i dagens udgave af Kristeligt Dagblad står der bla. :

"Kvinderne i den danske folkekirke er ikke så langt fremme i præstekjolen som deres nordiske kolleger, når det handler om kampen om Guds køn.
I Island er der en etableret kvindekirke, hvor Gud omtales som hunkøn, og både i Norge og Sverige er der professorater i feministisk teologi".

Ja, at det lige præcis er i vore nordiske broderlande (undskyld; søsterlande) at man nu skal gøre Vor Herre til en kvinde, undrer os ikke spor.

I disse lande er feminiseringen af samfundet efterhånden total, og Damark følger godt med.
.
Hvad menes der forøvrigt med, at "Kvinderne i den danske folkekirke er ikke så langt fremme i præstekjolen som deres nordiske kolleger" ?
.
Har de kvindelige teologer i Sverige, Norge og Island ikke fattet, at præstegerningen handler om at forkynde og udbrede evangeliet, og ikke om at føre hverken kvindekamp eller klassekamp fra prædikestolen ?
.
Nu har man i de nordiske lande foreløbig haft held til - i overført betydning - at kastrere manden, især i Norge og Sverige. Nu vil man så gå videre, og forsøge at kastrere Gud.
.
Foreløbig er vi dog ikke så tåbelige herhjemme, at Gud i konkret forstand skal gøres til en kvinde, men det er vel heller ikke nødvendigt, for det store flertal af nyuddannede præster er kvinder, så feminiseringen har allerede taget sit første skridt ind i folkekirken.

Videre i artiklen står der :

"Magt handler ikke om antal. Det mener flere kønsforskere.– Forskellen mellem Danmark og de andre nordiske lande handler blandt andet om magt. For eksempel har den norske kvindebevægelse i langt højere grad end den danske søgt magten, og på den måde har den sat aftryk politisk og juridisk, så ligestilling er noget, man stræber efter, og ikke som i Danmark et ideal uden juridisk opbakning, siger lektor i offentlig ret på Roskilde Universitet, Christel Stormhøj, der blandt andet forsker i religion og køn.

Det er ganske enkelt det rene vås.

"Ideal uden juridisk opbakning". Hvilken gang pølsesnak. Den ene lov efter den anden favoriserer kvinderne, og får venstrefløjen magt som den har agt, vil Danmark blive en tro kopi af Norge og Sverige.

Feministerne kan føre deres kamp politisk. Men hold venligst Gud ude af kønskampen.

Hvilket køn skaberen har, kan vel forsåvidt være ligegyldigt. Gud er jo netop IKKE menneske før "det" viser sig gennem Jesus Kristus.

Men hvis man absolut VIL gøre Gud til kvinde, og samtidig være teolog, så må man sige, at der er intet teologisk argument for, at Gud skulle være en kvinde.

I trosbekendelsen hedder det bla. :

"Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria".

Sjovt nok er der os bekendt ingen af de feministiske teologer der drager djævelens køn i tvivl. DET er selvfølgelig en mand.

I en svensk salme omtales helligånden som en kvinde.
Skal det mon forstås således, at Helligånden og Jomfru Maria dermed var det første lesbiske par der fik et barn ?

For 2000 år siden var det altså ikke muligt for to kvinder at få et barn uden en mands mellemkomst.
Det er først i dagens teknologi-helvede, at det snart bliver muligt at få børn helt uden mænds medvirken.

Indtil videre må man dog nøjes med noget juristeri, og så statsbetalte insiminationer med sæd fra kønsforrædere, der hjælper med til helt at afskaffe manden.

Eftersom man i teologisk forstand taler om "Den hellige treenighed", og Gud og Helligånden ifølge de nordiske femi-kirker er kvinder, så må det vel logisk heraf følge, at også Jesus var en kvinde.

Vi ser hele denne idiotiske diskussion om hvorvidt Gud var en kvinde som et tegn på, at kvinderne i Norge og Sverige har sejret ad helvede til udi det verdslige, så nu skal kvindekampen føres ind i de højere magters kredse, så feminismen kan herske, både på jorden, og i himlen.

Hvis Gud virkelig er en kvinde i klassisk feministisk forstand, så vil vi håbe for os og alle vore medbrødre, at vi kommer ned i varmen til Hr. Satan, når vi engang drager vores sidste suk.

tirsdag den 8. juli 2008

Et bevægende farvel til "Glisse" !

Foto : Ekstrabladet
Silende regn, da Mogens Glistrup begraves.
Det var himlen der græd !
Farvel, Mogge.

Her på redaktionen valgte vi (webmasteren og chefideologen) at tage en fridag, og bevæge os ud til Sorgenfri Kirke for at tage afsked med en af Danmarks modigste og mest originale politikere, Mogens Glistrup.

Det var en bevægende afsked, hvor den lille kirke var fyldt med ca. 250 mennesker.

Blandt de tilstedeværende sås mange af partiets gamle kæmpere som Kresten Poulsgaard, Aage Bruusgaard og Anette Just.

Politikere fra de andre partier kunne vi ikke se, bortset fra Søren Krarup, Jesper Langballe og Søren Espersen fra DF.
Også Martin Aagerup fra Cepos var mødt op. Cepos er vel idag den organisation af betydning, der rent økonomisk ligger tættest på Glistrups ideer, selvom vi bedre kunne lide den ægte vare.

Pia Kjærsgaard glimrede imidlertid ved sit fravær, hvilket ikke overrasker os, men som vi finder skuffende og slapt alligevel.

Såvel præsten, som Glistrups søn, Jørgen, talte ved Mogens Glistrups båre meget om mennesket Glistrup.

Et menneske, der afskyede magtens arrogance, alle disse Pinafore-spytslikkkere som han kaldte de embedsmænd og papirnussere, der gjorde livet surt for danskerne, om den modige kæmper, der turde slås for det han troede på, uden hensyn til egen magt, og et menneske der både var behageligt, humoristisk og meget beskedent.
Et menneske, der altid var hjælpsom overfor politiske modstandere i folketinget, når det fx. handlede om at udrede snørklede og uforståelige lovtekster.

Om den altid arbejdsomme og travle Glistrup, der løb ned til postkassen med stakkevis af breve i den ene hånd, og med transistorradioen i den anden, som han forøvrigt var for klodset til selv at skifte battterier i.
Om den Glistrup, der gjorde det danske sprog levende, og forsynede det med nye ord som skrankepaver, papirnusere, verndensmestre i muhammedansk terrorisme o. lign.

Præsten fortalte bla., at da Glistrup havde tabt sit sidste valg, sagde han til en journalist : "Det er enhvers demokratiske ret, at være sin egen ulykkes smed ".

Glistrup havde selv valgt salmerne til begravelsen, og bedt om at rækkefølgen skulle være som den blev :

Først Ingemanns "Dejlig er jorden", for det er den jo, eller kunne ihvertfald være.

Derefter "Altid Frejdig når du går", hvor det blandt andet hedder "Kæmp for alt hvad du har kært".

Den har Glistrup jo selv sunget i TV, og den humoristiske præst sagde, til forsamlingens morskab, at da han hørte det, var han ikke helt sikker på, hvilken melelodi Glistrup sang den på.

(Glistrup havde mange talenter, men man må indrømme at en stor sanger kunne han aldrig være blevet).

Så Grundtvigs "Har hånd du lagt på herrens plov", hvor det handler om, at har man først truffet et valg, skal man ikke se sig til bage.

"Pløj din fure, strø Guds sæd !
Er jorden dig for tør, så græd!
Vil gråden kvæle røsten
så tænk på gyldenhøsten.

Glistrup lod aldrig gråden kvæle røsten. Han var en fighter af Guds nåde.

Gyldenhøsten har han opnået i anerkendelse, men desværre er mange af hans ønsker langt fra opnået :

Skattetrykket i Danmark er verdens højeste, magtens arrogance florerer, love, paragraffer og forbud bliver flere og flere, og islams dominans vokser.

I "Det haver så nyeligen regnet" står der : "For de gamle som faldt, kom der ny overalt". Det kan man da håbe på.

Vi vil med glæde søge at videreføre mange af Glistrups tanker.

Så sluttedes af med Grundtvigs "Den signede dag".

"Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme !"

Ja, i det hinsides.
Lad os håbe, at vi også udi det verdslige kan sige "Den signede dag med fryd vi ser, af havet til os opkomme".

Derpå gik den tunge gang i regnvejr ud til Sorgenfri Kirkegård, hvor jordpåkastelsen fandt sted, Ingemanns "Dagen går med raske fjed" blev sunget, og det sidste farvel til Mogge blev sagt.

Selv mange af Glistrups politiske modstandere har måttet indrømme, at Glistrup var et arbejdsomt, originalt, flittigt, humoristisk menneske, med et format, som man desværre nok ikke mere ser i dansk politik.

Æret være Mogens Glistrups minde.

søndag den 6. juli 2008

Farvel til Tove Videbæk = Kristendemokraterne er færdige !

Nu håber vi at Videbæk står fast på idealerne omkring fosterfordrivelse, og ikke lader sig lokke ind i et abort-tilhængerparti !


Så må det vel være en kendsgerning, at Kristendemokraterne aldrig mere har en jordisk chance for at komme i Folketinget, efter at den konservative og konsekvente Tove Videbæk er blevet gået.

Partiet vil lide samme skæbne som fx. CD, Fremskridtspartiet og Retsforbundet, der jo de facto er udslettet af det politiske landkort.

Politiken skriver idag :

"Tove Videbæk er ikke mere medlem af Kristendemokraterne. Hun har endnu ikke afgjort, hvilket parti hun nu vil søge ind i."

At hun overhovedet overvejer andre partier i folketinget overrasker og skuffer os. Det helt store og afgørende punkt for Tove Videbæk har været, at partiet ikke skulle give køb på modstanden mod abort.

Da samtlige partier på tinge er tilhængere af fosterfordrivelse, vil det være direkte latterligt, hvis Tove Videbæk går over i andre partier, som fx. konservative eller DF.

Hvis Tove Videbæk kunne fralægge sig sin tåbelige børnefamilie- og skatteplyndringspolitik, og lade folk leve som de ville, (og var en mand), så ville hun være velkommen hos De Højreorienterede Svin, da vi som bekendt er 100 % imod den fri abort.

En anden mulighed kunne jo være, at hun gjorde front med Ungdomshusets fjende nr. 1, Ruth Evensen, der er ved at starte et parti op under navnet "Frihedspartiet", netop i protest mod Kristendemokraterne kovending i abortspørgsmålet.

Går Videbæk derimod ind i et af de andre folketingspartier, har hun mistet enhver troværdighed.

Lad os håbe at hun står fast på abortspørgsmålet.
Først gik den kompetente Jan Sjursen. Nu får stemmeslugeren Videbæk silkesnoren.
Et sørgeligt partipolitisk selvmord er en realitet.

Hvad vil De Højreorienterede Svin !

Forkets røst er (endnu) velkommen på debatten !
Men de gode debattører bedes holde sig til emnerne !


Der har på den seneste tid været en række debatindlæg på vores blog, og dem vil vi gerne under en samlet hat give et par ord med på vejen.

Mange indlæg bærer nemlig præg af, at bidragyderne tilsyneladende ikke har forstået vores egentlige budskab.

Andre indlæg er direkte spam, og har intet med emnerne at gøre.

Oprindelig lavede vi denne blog som en slags "Speakers Corner" for os selv, og besvarede derfor ikke kommentarer, da det ikke var tiltænkt som en debatblog. Men nu har vi så taget handsken op, og besvarer i ny og næ et indlæg.

Spam findes jo alle steder, så det er ikke det der bekymrer os mest. Det er mere bekymrende, hvis nogle debattører tror, at vi faktisk er et intolerant forbudsagtigt parti. For intet kunne være mere forkert.

Vi går ind for personlig frihed, så længe friheden ikke går ud over andre, og man ikke kræver ind på andres regning. Vi vil, som salig Glistrup, fjerne indkomstskatten, give folk større personlig frihed og mere ansvar, stække den offentlige sektor, bekæmpe paprinusseriet, og gøre uddannelsessystemet bedre, bla. ved at gå væk fra den flippede 70er pædagogik.

Derudover ser vi den stigende feminisering og forbudsliderlighed som en trussel, og eftergivenheden overfor religiøse fundamentalister som værende fatal. Desuden finder vi, at unge idag er særdeles dårligt opdraget, hvilket skyldes at man fjerner ansvaret fra forælderne, og lægger det over på staten.

Et oplagt eksempel på en mistolkning af vores holdninger finder man hos en debattøren Laurent Rascal, der skriver følgende :


"Den tone af hån og spot du lægger for dagen i dine indlæg blotlægger på smukkeste vis din manglende evne til at forstå, at din egen idé om verden ikke skal presses ned over hovedet på folk, så snart du møder 'modstand' i form af andres idéer og udfoldelser.At du bruger banale og ubehagelige udtryk som "DDR", "licens-gestapo" og "musser-show" gør ikke dit forsøg på argumentation stærkere, det understreger bare, at du er en indigneret stakkel, der ikke er lige så god til at vride noget ud af ingenting, som de rigtigt farlige fascister.Det er vist samme princip her som gjorde sig gældende i dit forstyrrede indlæg om Roskilde Festival: lad nu være med at føle dig provokeret af andre menneskers anderledeshed - sæt dig ned og slap lidt af, og forsøg at se verden med mere end et halvt øje. Det ville være dejligt."Jamen, vi ser skam verden med mange øjne. Vi har ingen som helst planer om at trække nogen som helst ideer ned overhovedet på nogen. Folk må leve som de vil. Dvs. gå til alle de Roskilde Festivaler de har lyst til, ryge alt det hash de magter, hører så meget rap de vil, bede til Allah eller være medlemmer af Det radikale Venstre.

Det vi opponerer imod er, at særinteressegrupper favoriseres, dels ved at få lov til at tyranisere deres omgivelser, dels ved at kræve ind på skatteborgernes regning. Så længe folk betaler for deres egne udskejelser, og ikke generer andre, må de gøre som de lyster.

Men det betyder selvfølgelig ikke, at skrivende webmaster ikke af den grund kan mene, at Roskilde Festivalen har overlevet sig selv, at hash er usundt, at rap-musik er noget bras, at de radikale er nogle idioter, eller at islam er en farlig og skadelig religion.

Mht. ord som "DDR" og "Licensgestapo", så er det almindeligt brugte ord i den danske blogverden. DDR er opfundet af DR selv i en DR2 udsendelse med Torben Steno, der handlede om DDR, og Licensgestapo er vel ikke noget helt forkert udtryk, når DR forsøger at tiltvinge sig adgang til folks bopæl for at konstatere om de har TV, eller bare en computer.

En lignende mistolkning ses hos en anden debattør der skriver :

"Der er ingen tvivl om, at webmaster er en kvinde, der på typisk feministisk maner vil forbyde det, hun ikke bryder sig om."


Hvilket viser samme misforståelse. Vi vil ikke forbyde noget, der ikke skader andre, men vi kan selvfølgelig godt have en mening om de enkelte ting i almindelighed, og den kedelige samfundsudvikling i særdeleshed.
Så længe folk betaler for deres egne udskejelser, og ikke terroriserer deres omgivelser, må de gøre hvad de vil. Men vi kan selvfølgelig godt have en personlig mening om det de foretager sig.


Ovennævnte 2 debattører har altså tilsyneladende ikke forstået hvad det er vi vil. Men de forsøger sig dog at holde sig til emnerne. Det er der andre der ikke gør, men som derimod laver direkte spam.

En af dem kalder sig "Den feministiske psykolog", og har stort set ikke i nogen kommetarer undladt at bruge ordet "fisse".

Fx:

"Hvad er egentlig emnet, webmaster, andet end frustration over aldrig at have fået fisse?"

Altså en spamer (elller skal man sige spermer), der slet ikke forholder sig til emnerne, men går efter manden fremfor bolden. Et enkelt af den slags indlæg kan man se igennem fingrene med, men bliver det den slags indspark der bliver dominerende, bliver vi nødt til enten at lukke af for kommentarer i det hele taget, eller kræve, at den der skriver en kommentar underskriver sig med navn og e-mail.

Det sidste er vi kede af at skulle gøre, da vi principielt er tilhængere af anonyme debatter, da det tillader folk at skrive mere bramfrit, uden at skulle lægge for mange bånd på sig selv.

Helt at lukke for debatten har vi dog ikke noget imod, eftersom dette ikke er tænkt som en dialog-blog, men som en monolog-blog, hvor vi brokker os over det der er at brokke sig over.
Men det vil være lidt synd for de debattører som fx. Børge, Falkeøje og Holme, der altid holder sig til emnerne.

Men selvfølgelig må der gerne jokes i en debat. En borderliner er fx. nedenstående, skrevet af Gækkeren, efter at Webmasteren skrev at han var blevet slået under bæltestedet af en debattør:

"På den anden side, webmaster, så får dette underlødige angreb da den effekt, at der sker lidt under dit bæltested. Hi hi hi!"


Den var da meget sjov. Den slags har vi ikke så meget imod.

Helt galt har det dog været, at en person har skrevet debatindlæg, og underskrevet sig "Webmasteren". Det er selvfølgelig ren terror, der seriøst får os til at overveje at lukke af for kommetarer.

Fortsat kan der skrives som hidtil. Men hold jer til emnerne, kære læsere.

Men debat-kommentarer eller ej, så skal VI nok fortsætte med at skrive.

Da vi ikke længere har politikere som Erhard Jacobsen, Mogens Glistrup og Preben Møller Hansen, der kunne slå i bordet, og kalde en spade for en spade, så forsøger vi at vi udfylde det tomrum, som de nuværende kedelige politikere har skabt.

DSB fragter unge gratis til Facebook-fest !

DSB - Gratis for brugere af Facebook !


En bruger af det poppede og intetsigende koncept, Facebook, har fået den ide at afholde en fest i Kongens Have.

Det er der sådan set ikke noget galt i. Tværtimod er det fint at mennesker mødes konkret, fremfor at gemme sig bag falske identiteter på internettet.

Men vi er godt gale i skralden over, at DSB tilbyder alle disse mennesker gratis transport ind til byen.

For intet er som bekendt gratis. Der er altid nogen der i sidste ende betaler gildet.

I dette tilfælde er det en blanding af skatteyderne, og de vanlige brugere af DSB, der indirekte kommer til at betale for, at en flok omegenskommune-psykopater kan fragtes gratis ind til København.

Det er helt utilstedeligt. Vil man til fest i Kongens Have, må man være i stand til at betale for sin egen transport.

For hvor skal vi ellers sætte grænsen ?

Skal det så også være "gratis" at køre til fodboldlandskamp, ølfestival, kunstundstilling osv. ?

Her i partiet vil vi på denne baggrund overveje at søge om gratis transport, næste gang vi skal ned og overvære Wagner-festspillene i Bayreuth.

Der må vel være lige ret for alle !

Må vi snart være her ?

Nu vil flertallet af danske sundhedsidioter helt og aldeles jage rygerne væk fra det offentlige rum. også selv om rygningen foregår udendørs !Et flertal af danskerne støtter nu et forbud mod rygning, også udendørs hvor der er mange mennesker forsamlet, skriver ugebrevet "Mandag Morgen".
Mange ikke-rygende cafe-gæster er sure over, at rygerne optager alle de gode udendørs pladser i sommervarmen.

Ja, og hvad så ? Det er jo jeres eget lorteforbud der har måttet drive rygerne udendørs. Ikke bare på varme sommerdage, hvor alle gerne vil sidde udenfor, men også på kolde efterårsdage.

Den eneste årsag til, at ikke flere cafeer og værtshuse endnu har måttet dreje nøglen om, har været den redningsplanke, at deres rygende gæster kunne være udenfor.

Skrivende webmaster talte forleden dag med den lokale cafe-ejer der fortalte, at hans biks havde været tæt på at måtte lukke pga. rygeforbudet, men at den fine sommer, hvor rygerne kunne sidde udendørs, havde reddet cafeen på målstregen i første omgang.

Men det må de ifølge flertallet at de danske forbudstosser ikke længere.

Man vil dermed totalt hindre rygerne i at gå ud og more sig, hvad enten det er indenfor eller udenfor. De kan bare sidde derhjemme og se TV, hvis de vil nyde en smøg, medens de selvfede sundshedsfreaks hygger sig på byens in-steder.

Det er ufatteligt, at danskerne kan hoppe på den ene forbudsvogn efter den anden.

Hvad bliver det næste ? At man ikke må drikke øl udendørs, fordi det kan støde børnefamilierne ?

Lad os istedet få nogle børnefri cafeer, og lad os så få et cafe latte-forbud, så vi slipper for at se på alle de selvsmagende 30-somethings tøser i byens rum.

fredag den 4. juli 2008

Retssystemet favoriserer kvinderne !

Det er skandaløst, at en myndig kvinde kan slippe for at komme i fængsel, efter at have været med til at mishandle en stakkels 16-årig pige i timevis !
Retssystemet stinker af blødsødenhed og kvindefavorisering !


Der er ikke noget at sige til, at stort set alle landets indsatte i de danske fængsler er mænd, for når kvinder kan slippe for at komme bag tremmer efter nedenstående svineri, hører alting simpelthen op.

BT skriver i dag :

"Fredag formiddag faldt der dom i en uhyggelig sag om pigevold i Herning. Her blev en 15-årig og 19-årig pige idømt 40 dages betinget fængsel for grov vold.Volden fandt sted i februar i år.

Her blev en 16-årig pige udsat for grov mishandling af en gruppe jævnaldrende piger.De seks piger tog tøjet fra hende, brændte hende med cigaretter og tissede på hende. En af pigerne provokerede endda sig selv til at kaste op i håret på den 16-årige. De skar også en del af pigens hår af, mens de filmede det hele med mobiltelefon.Kun to af de seks piger var fyldt 15 år, og det er altså de to, der er blevet idømt 40 dages betinget fængsel."


Betinget fængsel !!
For så modbydelig en forbrydelse.

Den stakkels 16 årige pige må jo være mærket for resten af livet efter denne forfærdelige oplevelse.

Lad gå med at nogle af forbryderne var mindreårige. De må placeres på en eller anden opdragelsesanstalt.
Men at en kvinde på 19 år, der jo er gammel nok til at have stemmeret, og dermed stemme sig til vores andres penge, kan slippe med en latterlig betinget dom for en så afstumpet forbrydelse, det er ganske enkelt skandaløst.

Stod det til os skulle hun have pisk i fuld offentlighed, og derefter tilbringe mindst 5 år på vand og brød.

En ting er at retssystemet i forvejen er blødsødent. Men endnu værre bliver det, når blødsødenheden vokser, når man blot har det rigtige køn.

Vi siger føj for satan for det danske retssystem.

Hvorfor skal skatteborgerne betale for at andre folks børn kan få et måltid mad ?

Skatteyderbetalt mad til folks børn !
Hvad bliver det næste ?
Statsbetalte lommepenge, så ingen får mere end andre ?

Nu mangler vi bare at høre om, at Loch Ness-uhyret er blevet set. Så er agurketiden for alvor en realitet.

Men et andet agurke-emne er den konstante snak om gratis mad til børn i institutionerne. Det er nu blusset op igen.

Venstrefløjspartierne er selvfølgelig helt vilde og blodige for at plyndre skatteyderne endnu mere, så folk ikke selv behøver at tage vare på deres børn.

På os virker det besynderligt, at man først sætter børn i verden, og bagefter beder os andre om at betale børnenes mad.

Enten kan folk smøre deres børn en madpakke (det gjorde min mor, da jeg gik i børnehave), eller også kan man have en betalingsordning på institutionerne.

Men det skorter ikke på underlødige argumenter. Således sagde en furie fra Enhedslisten i en TV-udsendelse, at det var ondt at have betalingsmadordninger i børnehaver, for så kunne man sige til det ene barn, at det godt måtte tage et æble eller en kage, medens man til et andet barn skulle give et rap over fingrene. Og det var et koldt og ondt samfund der gjorde sådan noget.

Til det kan der siges to ting :

1. Denne "onde" praksis kan man undgå, hvis institutionen serverer mad til alle, og indregner maden i prisen for instritutionspladsen, eller hvis institutionen overhovedet ikke har nogen madordning.

På den måde kunne man undgå at de små blev forskelsbehandlet.

2. På den anden side : Hvorfor er det egentlig så galt, at man allerede fra barnsben lærer, at der altså er nogen, der er rigere og mere heldigt stillede end andre ? De kan ligeså godt lære det først som sidst. Der er forskel på dit og mit.

Jeg vil jo heller ikke finde mig i, at en eller anden venstreforvirret psykopat begynder at køre rundt i min Ferrari. Han kan købe sig en busbillet, som jeg forøvrigt over skatten har været med til at give et tilskud til.

Hele dette madordningsshow er et forsøg på at smugle socialisme og lighedsmageri ind ad bagdøren, og samtidig fjerne ansvaret fra børnenes forældre.

Plat Ekstrabladsforside gør grin med Glistrup !

Engang bed de magthaverne i haserne.
Nu skriver de mest om sex, sport og popstjerner.
Og så lader de nogle talentløse journalister gøre sig morsomme på at svine en afdød hædersmand til.

Denne uges mest underlødige avisforside må tilskrives gårsdagens udgave af Ekstrabladet, hvor der på forsiden i forbindelse med Glistrups død stod :

"Nu slipper han endelig for skatten".

Ud over at udsagnet er plat og nedgørende, og sådan set gør grin med et begavet menneskes livsværk, der gik ud på, at pengene lå bedst i borgernes lommer, fordi det gav den enkelte den største valgfrihed, så er udsagnet jo også hamrende forkert.

Staten er nemlig så djævelsk indrettet, at selv i døden kommer skattefar rendende med krav om dit og dat.

Selvom den afdøde selvfølgelig ikke bliver direkte berørt, er det alligevel hans penge der stjæles fra de efterladte.

Bortset fra Glistrups hustru, der vel kan sidde i uskiftet bo, vil alle andre arvinger bliver behæftet med fuldkommen ublu arveafgifter.

En ren misundelsesskat der burde afskaffes, da det jo er penge (der måske bortset fra Glistrups tilfælde) er betalt skat af en gang i forvejen.

Og når et menneske afgår ved døden, så går dødsindustrien i gang. Bedemænd, stenhuggere, ligbrændinger og kirkegårdspladser skal der betales for.

Og næsten alt dette er naturligvis behæftet med moms. Altså 25 % i kassen til staten for dødsindustriens indtægter, udover det den i forvejen rager til sig i arveafgifter.

Så selv i døden kommer det danske skattevæsen efter os.

Så Ekstrabladets forside er ikke blot plat og nedladende, den emmer også af uvidenhed. Den er sikkert skrevet af en kvindelig journalistelev, der var for dum til at bestå optagelsesprøven til journalisthøjskolen.

torsdag den 3. juli 2008

Lidt fra brokkassen i sommervarmen !

Så er sommeren over os.
Overfyldte strande, badebolde, hunde, dumme unger og surfere.
Ikke til at holde ud.
.
I anledning af solen og varmen, og en smule tømmermænd over at have drukket gravøl over salig Glistrup igår, har vi tilladt os at holde en halv pjækkedag på redaktionen.

Det håber vi at læserne kan tilgive, for vi kommer igen i morgen.
Der er ellers rigeligt at diskutere eller brokke sig over :

Fx. beskylder Qvortrup unge Helveg for at have moret sig i Berlin på skatteborgernes regning.
Er historien løgn, skal Qvortrup have en bøde på størrelse med Rundetårn. Er historien derimod sand, skal denne lille forkælede Helveg-jetsetter sparkes ud af folketinget med omgående virkning.

Pia Kjærsgaard vil ikke stramme reglerne for kopivarer, selvom kopivarer jo ikke blot er det rene tyveri af andres ophavsret, men desuden et forsøg på at få fattigrøvene til at kunne ligne os der har mange penge. Der er jo intet ved at give 50 000 for et Rolex-ur, hvis bodega-Kaj har et der ser nøjagtig ligesådan ud, og som er erhvervet for en enkelt dags bistandshjælp.

26 kværulanter har fået fri (læs skatteyderbetalt) proces mod Fogh pga. Irak-krigens påståede ulovlighed.

Roskilde Festivalen svømmer allerede over af extacy, og en er gået i koma. Desuden havde man sat nogle gamle lorteskærme op som der gik ild i. Godt, at Roskilde Festivalen endnu ikke har krævet et dødsoffer, som det jo var tilfældet for nolge år siden.

Uffe Ellemann, der efter at han forlod politik, er kommet med den ene tåbelige udtalelse efter den anden, har nu også den frækhed at blande sig i partikammeraten Jens Rohdes karriere.

De danske aktier styrtdykker, og Danmark er nu teknisk set i recession.

Skoleferien er startet, og det vrimler med dumme unger og sure børneforældre overalt.

Lorteland !

onsdag den 2. juli 2008

Farvel til en stor mand. Farvel Glistrup !

Mogens Glistrup : Livsnyder, fornyer og anarkist !
Vi vil savne dig Mogge !


Det er med stor sorg, at vi her i partiet netop har erfaret, at Mogens Glistrup er afgået ved døden.
Glistrup var en fornyer, og en stor frihedskæmper.

Selvom vi ikke her i partiet når dette geni til sokkerholderne, vil vi forsøge at videreføre nogle af hans ideer, bla. kampen mod formynderiet, paragraftyraniet, forbudsliderligheden, miljøflipperiet, papirnuseriet og skatteplyndringen.

Danmark mangler i dag folk som Glistrup. Det er alle pæne slipsedrenge og stilethælepiger, der har lært at sige alt det rigtige, der i dag styrer.

Glistrup var en ægte anarkist. Han var mere end det : Han var også en fornyer af det danske sprog med den ene sprogblomst efter den anden.

På nogle punkter gik Glistrup for vidt, fx. i holdningen til flygninge og indvandrere. Alligevel kunne han altid sige det på en morsom måde. Om muslimerne sagde han på TV :

"De vil myrde og dræbe os, skære vores kønsdele af, og stable vores skeletter op i pyramider langs Roskildevejen".

Eller hvad med denne her :

"Muhammedanerne er da mennesker ligesom alle os andre, og de må være alle steder, undtaget lige på vores 43 818 kvm. Verden er så stor så stor"

"Jeg synes da at muhammedanere er flinke. Jeg har engang fået et æble af en muhammedaner"
.
"Jeg er gode venner med samtlige 6,2 milliarder mennesker i verden"

Glistrup mente ikke bare at pengene lå bedst i borgernes lommer, han afslørede også hvor bundråddent det danske skattesystem var.

Vi får aldrig en mand som Glistrup igen.

I sorg over hans død vil vores aftensmad bestå at macipanbrød.

Æret være hans minde

Er religiøse mennesker dummere end andre ?

Så er kætteren Helmuth Nyborg atter på banen.

Vores gamle bekendte, Helmuth Nyborg, der vel efterhånden har udviklet sig som en pendant til Bjørn Lomborg, fordi han siger hvad han kan se ud fra nogle tal, er igen kommet i vælten.

Det har altid været populært at myrde budbringeren af upopulære budskaber. Det har også altid været populært at forvanske det der bliver sagt.

Nyborg skulle efter sigende påstå, at religiøse mennesker er dummere end andre.
Men det er ikke det manden siger.

Masser af tidens klogeste hjerner er dybt religiøse. Her i partiet, hvor IQen er langt over middel, bekender vi os ubetinget til kristendommen. Så det er ikke den enkelte religiøse, som Nyborg siger er dum.

Men Nyborg kan ud fra nogle tal om befolkningers IQ og deres tro på Gud se en sammenhæng mellem lav IQ og kraftig gudstro generelt.

Det er egentlig ganske logisk. Efterhånden som mennesket fik bedre hånd i hanke med egen skæbne, og ikke behøvede af bede til diverse sol- og regnguder for at kunne få en god høst, så sekulariseredes den vestlige verden langsomt men sikkert.

I lavt udviklede lande er man i langt højere grad overladt til skæbnen, og derfor er det kun ganske naturligt, at man søger hjælp hos højere magter.

Ligesom det er en kliche, at ikke alle muslimer er terrorister, men at mange terrorister er muslimer, forholder det sig på samme måde her :

Ikke alle religiøse mennesker er dumme, men mange dumme mennesker er religiøse.

Men hedder man Nyborg, Lomborg eller en hvilken som helst anden "borg", så skal man passe på med at udbasunere, hvad man læser ud fra tilgængelige tal.

Så bliver man - i overført betydning - brændt på bålet.

Den skæbne har ramt mange sandhedsvidner. Endda i helt konkret forstand.

tirsdag den 1. juli 2008

Roskildefestival : Lort på musikscenerne og lort i vandhanerne !

Lad os så få stoppet den svinesti, og
lad de unge mennesker foretage sig noget fornuftigt !


Sommeferien er ved at sætte ind, hvilket ses ved, at dumme unger fylder op overalt.

Det ses også ved den kollektive nedsmeltning af folks hjerneaktivitet, og ikke mindst agurketiden, så vi ikke har meget at brokke os over for tiden.

Men man kan da altid more sig lidt. I sorgen over at Tyskland ikke blev europamestre, kan vi da grine lidt af den efterhånden afdankede roskildefestival, der bliver dyrere og dyrere, i takt med, at de optrædende bands bliver ringere og ringere.

Idag kan man så læse i aviserne, at de sanitære forhold om muligt er endnu dårligere end sædvanligt:

"Lorte-vandhaner på Roskilde
En del håndvaske på Roskilde Festival er konstrueret så uheldigt, at du afleverer dine bakterier til den næste bruger"

Ja, renlighed har aldrig præget Roskildefestivalen. Men det er da helt naturligt, at når der er er lorte-bands på scenerne, og lort på Dyrskuepladsen, så er der selvfølgelig også lort i hanerne.

Mon ikke at det er på tide, at man ikke blot lukker de bakteriefyldte vandhaner, men i det hele taget lukker Roskildefestivalen ?