tirsdag den 18. december 2007

Godt nyt til feministerne : Flere unge kvinder end mænd får en videregående uddannelse.

Mænd sakker bagud.
Blandt yngre mennesker udgør kvinderne flertallet af de der har fået en videregående uddannelse.
Hvad mon ligestillingsfundierne siger til det ?


Ifølge Danmarks Statistik, er der blandt folk i 30-års alderen flere kvinder end mænd der får en længerevarende uddannelse
Det skal blive spændende at se, hvad de feministiske ligestillings-fascister siger til det.
De vil højst sandsynligt mene at det er rimeligt med en skæv fordeling, fordi den jo tidligere har været skæv i den modsatte retning.

Men sådan kan man selvfølgelig ikke stille tingene op. Dagens unge mænd skal jo ikke undgælde for, at tingene var anderledes førhen.

Vi får dagligt tudet ørerne fulde af kvindernes ligestillingsgas. Intet er for stort og intet er for småt til at brokke sig over, hver gang kvinderne er i undertal, det være sig som ministre, erhvervsledere o.lign.

Luppen bliver konstant hevet frem, og er der ikke mindst lige så mange kvinder som mænd på de fordelagtige poster, så vil flere rabiate politikere ligefrem lave kønskvoteringer.

Malou Aamund fra Ny Alliance har ovenikøbet haft den frækhed at ønske politisk indgriben mod private virksomheder, der ikke havde et vist kvantum kvinder i deres bestyrelser.

Bortset fra det dybt betænkelige i at udøve kønskvotering i kvindernes favør, er det jo også en grov og utilbørlig indgriben i private virksomheders dispositioner, og dermed et attentat mod den private ejendomsret.

Skal man have kønskvotering, så er universiteterne et bedre sted at udføre det, da det jo er offentlige - og dermed ikke private - institutioner.
Derfor venter vi med interesse på et udspil fra ligestillingens mange klidmostre. Der skal flere mænd på universiteterne, men her får ligestillingslyden nok en anden pibe.

Sjovt nok er det kun på de områder, hvor kvinderne er i undertal, at ligestillingen interesserer ligestillingsmagerne.
De eneste steder hvor de ikke kræver kønskvotering er på områder hvor kvinderne er i overtal, og så på de områder hvor det gør ondt.

Det rører dem fx. ikke, at det stort set kun er mænd der sidder i landets fængsler, og at det udelukkende er mænd der bliver slået ihjel i internationale operationer.
At mænd lever 6 år kortere, og desuden stort set aldrig får forældremyndigheden over deres børn ved skilmisse, det interesserer heller ikke de højtråbende fruer.
De har heller aldrig krævet kvindelig værnepligt.

At kvinderne idag er i overtal på universiteterne, er intet mindre end en katastrofe.
Det har også kun kunnet lade sig gøre, fordi at man - som Helmut Nyborg har påpeget -på uddannelsesinstitutionerne har sænket niveauet gevaldigt, så danske akademikere ligger i bunden i forhold til deres kolleger i andre vestlige lande.

En lektor ved Københavns Universitet har åbent fortalt, at han gav højere karaterer til smukke kvinder.
Tak for den afsløring. Vi føler med de grimme kvinder, men vi føler altså også med alle mændene.

Man skulle tro at kvinderne var glade for at det forholdt sig sådan. Kønskvotering bygger jo på positiv særbehandling, og at få gode karakterer fordi man ser sød ud, selvom man eventuelt er dum som en hest, er da den ultimative særbehandling, og må da være en appelsin i kvindernes turban.

Men nej ! Mange kvinder blev sure over denne "Sexistiske mand".
Dem der burde være sure på ham skulle imidlertid være mændene, der ikke bliver bedømt på deres begavelse, og derfor istedet må arbejde som avisbude eller røvtørere fordi de ikke ligner Britney Spears, og så overlade de fede jobs til nogle dumme gæs.

Det er især de humanistiske snakke-fag som kvinderne har indtaget. Naturvidenskab er der ikke mange af dem der har talent eller interesse for.

Af ovenstående to grunde bør man derfor afskaffe mundtlige eksaminer, og alene have skriftlige. Og lærer og censor der bedømmer opgaverne, må ikke kende identiteten eller kønnet på de der har skrevet dem.
Med en sådan praksis vil det kun være meget få kvinder der kommer langt i uddannelsessystemet.
De fleste må tage til takke med en middelmådig 9. klasses eksamen.

Mændene behøver således ingen kønskvotering, men blot retfærdighed i uddannelsessystemet. Så skal tingene nok rette sig op helt af sig selv.

Det vil betyde, at mændene atter vil indtage de vigtige poster i samfundet, og kvinderne kan skrue lidt ned for karriereblusset, og blive hjemme og holde hus og passe børn.
Det der er kvindens bestemmelse.

Ingen kommentarer: