lørdag den 22. december 2007

Hver 5. anmeldelse af voldtægt er falsk !

Mange voldtægtsanmeldelser bliver opdigtet, når en kvinde vil hævne, dække sig ind eller blot fortryder. Det kan ødelægge en udskyldig mand for livet !


Fagbladet Dansk Politi skriver, at en undersøgelse af 58 anmeldte voldtægter har vist, at hver 5. anmeldelse var opdigtet. Løgn og latin fra ende til anden.

Det kan der være flere grunde til.

Kvinder, der har været deres mænd utro, og vil dække sig ind på denne modbydelige måde; hævngerrige kvinder der er blevet sure på en mand, og derfor vil skade vedkommende; eller kvinder der har være for løse på tråden, og har fortrudt bagefter.

Rent faktisk kan det jo også bare være kvinder der generelt hader mænd, eller kvinder der forsøger at gøre sig interessante ved at sætte sig selv i en offerrolle.

Uanset årsagen, er det på tide, at samfundet slår hårdt ned på den slags svineri.

Ved at opdigte voldtægter, og endog udpege uskyldige mænd som voldstægtsforbrydere, forvolder disse hjerneforblæste og ondskabsfulde kvindemennesker megen skade.

For det første, selvfølgelig, for de mænd det går ud over.

En falsk anklage kan i værste fald sende en uskyldig mand bag tremmer 3-4 år, hvad dertil hører af bank og chikane fra medindsatte.

Disse uskyldigt dømte kan se frem til et liv med et kainsmærke i panden, og al den foragt fra omgivelserne som man kan tænke sig.
For det er jo en ganske modbydelig ting at forgribe sig sexuelt på et andet menneske.

I anden række er det også beklageligt for de kvinder der reelt har været ude for et sexuelt overgreb, og ikke tør anmelde det af skræk for, at de ikke vil blive troet, og dermed for kan de virkelige voldtægtsmænd gå frit omkring, og undgå deres velfortjente straf.
Det er synd for disse kvinder, og er bestemt ikke godt for retssamfundet og retsfølelsen.
.
Vi forlanger, at falske voldtægtsanmeldelser og anklager skal straffes langt hårdere end tilfældet er idag.
Foreløbig er det ikke blevet til andet end nogle latterlige bøder, og i få tilfælde en betinget dom på omkring 10-20 dages fængsel.
.
Det er typisk at kvinder slipper så let fra en alvorlig forbrydelse. Det er derfor heller ingen tilfældighed, at stort set alle landets indsatte er mænd, der altså også måske består af USKYLDIGE mænd, der har været ofre for disse modbydelige kvindemennesker.

Kvinder bliver enten frikendt, eller får symbolske straffe.

Hvor er ligestillingen henne ?

Tingene bliver værre endnu, hvis man vælger at følge Lone Dybkjærs sindssvage feministiske ide om, at det for fremtiden skal være den anklagede der skal bevise sin uskyld, og ikke omvendt.
En retspraksis vi troede udelukkende hørte hjemme i de værste diktatur-stater.
.
Elller når Vagn Greve opfinder et nyt ord : "Uagtsom voldtæt" ! Prøv selv at høre, hvor dumt det lyder.
Straffene for falske anmeldelser burde være mindst ligeså hårde som den straf en såkaldt voldtægtsmand kan risikere, eller gerne hårdere.

En straf på 10-15 års fængsel og en ordentlig endefuld finder vi vil være passende.
Lovgivningen rummer faktisk muligheder for, at disse møgkællinger kan spærres inde i op til 6 år.
.
Vi kan kun opfordre dommerne til at bruge de strafferammer der er, til det yderste.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

I skriver i indlægget at "I anden række er det også beklageligt for de kvinder der reelt har været ude for et sexuelt overgreb, og ikke tør anmelde det af skræk for, at de ikke vil blive troet".
Tror I selv på at disse kvinder vil være mere "trygge" ved at melde deres voldtægt, hvis straffen er 10-15 års fængsel, hvis det nu ikke kan bevises at de blev voldtaget??? Det er da noget af det dummeste jeg længe har hørt.
Selvfølgelig er ALLE falske anmeldelser et alvorligt problem, men hold da op hvor I skyder forbi målet med de forslag i bringer frem her.
At hver 5. anmeldelse er falsk betyder jo netop at hver 5. anklagede går fri og IKKE at der sidder flere tusinde uskyldige mænd i vores fængsler. Ellers var anmeldelsen jo ikke talt med statistikken over falske anmeldelser.