lørdag den 28. juli 2007

Hvorfor skal Hr. og fru Jensen medfinanciere de fines finkultur ?

Her er så kulturpaladset hvor man med 600 skattekroner i bagdelen kan nyde italiensk operaskrigeri og bournounville- frankofile skabagtigheder.
Der kan være en vis ræson i, at kultur der ikke kan klare sig på de fri markedskræfters præmisser nyder er vis støtte.
I dag sker det politisk, ganske vist gennem armlæneprincippet, men er det rimeligt at det sker af den vej ?
I gamle dage var det kongen der var mæcen. Det er kongehuset langtfra idag, fordi man har mere travlt med at køre rundt i Porcher med 400 km. i timen, dyrke vin, sejle kapsejlads eller gå til fester.
Derfor træder staten nu til. En farlig udvikling. Den der støtter styrer.
Kulturstøtten er asocial, da den flytter fra nogen der ikke har, til nogen der har.
Hvorfor skal man betale hver en krone hvis man går til Stones-koncert i Parken. Mennesker der ofte er på S.U. eller ikke har meget at rutte med, når hr. og fru Hellerup kan tage ind til halv pris på det Kongelige Teater for at se nogle bøsser i lange underbukser svanse rundt til nøddeknækkeren.
Det hænger ikke sammen.
Og for at gøre tingene være, så går abonnementerne inde på Det Kongelige Teater i arv. Dvs. at hvis fru Gyldenkrone går bort, så arver hendes familie retten til abonomentet, medens andre, der jo har betalt det samme i skat, kan få en lang næse.
Forøvrigt vender vi os stærkt mod den aldersfascisme der hedder "Ung Opera". Som om en 36 årig skulle have flere penge end en 34 årig.
Vi forlanger at kulturstøtten omlægges, eller helt fjernes.
Bevares. vi ved godt at der er kvalitetsforskel på Wagner og Johnny Reimar. Men har støtten fået flere "almindelige mennesker" til at gå til fx. ballet ? Vi tror det ikke, og det var i første omgang dem som støtten vel egentlig var beregnet på.
Nu er det i stedet overklassen, der nasser på andres penge.
Socialt ? NEJ, ASOCIALT !
Hvoror skal folk som Hassan og Søren betale for, at hr. og fru Helleúp skal kunne rende i Det Kongelige teater til halv pris for at se nogle skabagtige svanse rende rundt i lange underhylere ?

torsdag den 26. juli 2007

Væk med al offentlig støtte til de røde !

Kammerater - ud på gaden, smid dem ned fra barrikaden. Kammerater - ud på gaden, fej nu bort marxismens pest "


Læg godt mærke til ordet "Støtte".

I tidligere tider betød det at støtte, at hvis din nabos hus brændte, eller hans børn kom på hospitalet, så rakte man ¨ånden frem.

Idag bliver begrebet brugt skamløst til, at nasserøve og dovenlarser vil stemme sig til andres penge for at naboerne skal financiere deres interesser.

Dengang der var noget ved Fogh, sagde han noget i retning af, at det var idiotisk at de 90 % rigeste betalte til de 90 % fattigste.

Støtte i offetnligt regie kan således kun forsvares ud fra 2 kriterier:

1:At sikre den svage

2: At hjælpe med til en rigtig safundsudvikling. For man skal jo ikke støtte den rene samfundsskadelige virksomhed.

Principielt går vi ind for støtte nummer et, men kun meget nødtvungent støtte nummer to, men dog trods alt for at samfundet ikke skal gå under i et liberalistisk gangstervælde, hvor det altid er den højest råbende eller fars dreng der sætter dagsordenen.

SKAL der partout være en støtteordning, så er det jo vigtigt, at man ikke bare støtter i øst og vest til autonome psykopater, lesbiske, muskelhunde og røde fjolser.
Så må man støtte de, der vil den personlige frihed, og gøre op med forbudstyraniet og skatteplyndringen.

Hvis ALLE skulle have, kunne man jo ligesågodt smide pengene ud af vinduet.
Politisk omfordeling går nemlig på PRIORITERING.

Derfor foreslår vi, at alle røde partier og bevægelser skal have frataget ENHVER offentlig støtte, det være sig partistøtte, tipsmidler o.lign. Man skal jo ikke ligefrem i demokratiets hellige navn stå og financiere vestens egen undergang.
(De røde er i den forbindelse: Enhedslisten, SF, Socialdemokrater, Radikale, Ny Alliance samt alle de små lykkeriddere ude på den yderste venstrefløj).
KASSEN SKAL SMÆKKES I.

Udemokratisk ? Ikke spor. De røde vil jo gerne financiere et ungdomshus på andres regning. Ville de gøre det samme med fx. en naziborg?.
Selvfølgelig ikke. Politik handler om prioritering, og den dem der har flertallet foretager prioriteringen.

De røde kan selv betale for deres samfundskadelige virksomhed. For pengene ligger bedst i borgernes lommer.

mandag den 23. juli 2007

Hatten af for paven

En stor STOR pave. Tak Gud !

Det var en svær opgave at skulle hejse fanen efter vores alle sammens hellige fader, Johannes Paul, der døde på HC Andersens 200 årsdag.
En trist dag for alle kristne mennesker. Medens Jean Michel Jarre buldrede løs i et næprmest skamløst talentløst show i Parken, og hvor Tina Turner på mest pinlig vis stod og mimede til en af sine gamle evnesvage sange, så lå den kære fader og bad sin sidste bøn.
Men den nye hellige fader har gjort det mere end godt.
Han er - ligesom sin forgænger - eksermplet på, at ikke alle bare ligger under for tidens modbydelige modeluner som lebberi, aborthystaderi, materialisme, kulturradikalisme og pornografi. Her er manden der sætter Gud på rette plads, og lader sig ikke styre af, om Gud tilfældigvis mener det samme som de røde psykopater på tinge.
Først gav Ratzinger en velfortjent røfflel til islamismen. Vi elsker den enkelte muslim, MEN, der skal trækkes en streg i sandet mellem Islam og Kristendom,
Flot- Flot. DET er der ingen andre der tør. Desværre blev den gamle pave, i den politiske korretheds navn, tvunget til at undskylde.
Så var det Kinas tur. Denne gennemført modbydelige nation, som er det land der i højeste grad forfølger de kristne, tør ingen sige imod,
Paven sagde det der skulle siges, Det, som tiden kulturradikale møgsvin ikke TØR sige overfor denne anti-krist nation.
Godt gået, du gamle ! Lad os håbe at du overlever de fleste af tidens røde idioter !

torsdag den 12. juli 2007

Stop Amnesty International


Så står de der igen foran indkøbscentrene, de små kønne mus, der får 180 kroner i timen for at fylde den skatteplagede befolkning med pladderhumanistisk gas.

Ehhh, hulk hulk, støt Amnesty !
HVOFOR skal vi så lige det, bortset fra at give et par smådumme studerende lidt eksta i SU-godte-posen. Her står de med deres søde smil og deres fine modetøj, hvor de skamløst forsøger at lænse de skatteplagede danskere for deres surt tjente penge i "Den gode sags tjeneste". Dette tåbesksperimet er da, bortset fra FN-psykopatiet, det mest samfundsskadelige, der længe er set.
Et hurraforetagende for hysteiske kællinger. Intet andet.

Men lad os se på hvad Ammesty Intermational er for et skadeligt foretagende,
De har 3 hovedpunkter :

-Nej til tortur.

- Nej til fængslinig af politiske modstandere

- Nej til dødsstraf.

En ren skåltale, der snarere hører til hos moster Agathes 90-års fødselsdag, end til vestens selvforsvar. Er det DEN slaks retningslinier vi skal følge, så er det farvel til det vestlige demokrati.

NEJ TIL TORTUR :

Hvad er tortur ? Udtrykket kan gradbøjes !
Er det fx. tortur, når en dansk voldspykopat får brækket en negl under et forhør ?
DET mener Amnesty, medens de frækt ser igennem fingrene med, at Kina, Nordkorea, Cuba og andre kommunistiske forbrydernationer overtræder de mest basale menneskerettigheder.

Og har Amnesty forestillet sig "The Worst Case Scenario".
Hvis en eller anden Hizbolla-idiot har placeret en bombe i midten af København.
Han bliver fanget, og har 20 minutter til at fortælle hvor bomben er, inden den forvolder 25000 menneskes død.
Skal vi så bare sætte os ned i en rundkreds og spille bongotromme, eller give svinet nogle flade øretæver så han kommer ud med sproget i en fart ? Spør tosseforeningen Amesty. DEN er ikke i tvivl. Det er typisk for den slags pladdehumanistiske principryttere at sætte systemet/principperne over mennesket.
Det er altså åbenbart bedre at lade 1000-vis af mennesker dø, end at give en bombetosse en ørefigne. Så har man haft RENE hænder, og man har reddet sine renlivede idealer.
NEJ TIL FÆNGSLING AF POLITISKE MODSTANDERE
Det må være sporene fra fx. Hitlers og Stalins rædsler der skræmmer. Selvfølgelig skal man ikke generelt fængsle politiske modstandere, men folk der skønnes at være til yderste fare for statens sikkerhed gennem politisk ekstreme synspunkter, bør kunne afsondres fra samfundet.
NEJ TIL DØDSSTRAF
Heller ikke her i partiet er vi generelt tilhængere af dødsstraf, men der kan opstå krigslignende situationer, eller terrorvirksomhed, der kan nødvendiggøre brugen af dødsstraf.
Har Amnesty overvejet, om dødsstraf i virkeligheden kan redde liv ? Ganske enkelt gennem det afskrækkende moment ? Måske ville der blive begået dobbelt så mange mord i USA, hvis forbryderne ikke fik deres velfortjente straf.
Men det er jo så nemt at have rene hænde i Amnesty. Især når man ikke selv har været ude for disse modbydelige forbryderes gerninger.

Det er i samfundets interesse, at Amnesty-tosserne bliver stoppet.
Eventuelle statstilskud til dette vanvid skal ihvertfald afvikles omgående.

tirsdag den 10. juli 2007

Afskaf kvinders stemmeret

Kvinders stemmeret skal afskaffes omgående. Det er deres skyld, at forbudstosser som SF og de radibøsskale kan sidde i folketinget.
Det har aldrig været grundloven, af 1849s mening, at fuldkommen alle skulle have del i statens ledelse.
Kvinder er da søde og dejlige. Men det er undulater og kaniner også, men de får da ikke nogen andel i hvem der skal regere landet.
Demokratiet er gået helt amok. Selv individer der er under åndssvageforsorgen har stemmeret, så tilfældige kryds på stemmesedlen kan gå hen og afgøre et valg. Mon ikke plejeren der går med ind i stemmeboksen sørger for, at hånden bliver ført ned på SF eller Enhedslisten ?
Dette vanvid skal selvfølgelig stoppes.
Åndssvage, kvinder, hunde, straffefanger, hamstere og bistandsklienter, skal selvfølgelig ikke have indflydelse på hvem der skal lede landet, og hvordan det skal ledes.
For SÅ går det galt. Så taber vesten kampen mod terroristerne.
Dette vanvid skal stoppes NU !

mandag den 9. juli 2007

Tony Blair - en statsmand af verdensformat


Den 27. juni 2007 var en trist dag. Der skulle tages afsked med Tony Blair. Selvom han begyndte som socialdemokrat, hvilket vi her i partiet IKKE kan lide, så udviklede han sig til en statsmand i absolut spitzenklasse.
Hvor andre såkaldte statsmænd i de seneste 10 år har vist sig som nogle ynkelige slapssvanse, bla. i krigen mod terror, har Blair været manden der har stået fast, og forsvaret vestlige værdier.
Sammen med Reagan, Bush, Nixon og Conrad Adenauer, er Blair den største statmand i efterkrigstiden.
Han turde sige alle de hysteriske pascifister imod, og forsvare vestens intrigitet da det gjaldt.
Den slagt ledere er der desværre langt imellem.
Triste skyer trækker op i horisonten. I værste fald kan den vestlige verden om 2 år være "Beriget" med en Fru. Clinton i "Det skide hus", en Mona Salin i tåbe-Sverige, og en Helle Torning Schmidt i Danmark.
Gud forbyde det.
Der er kun Een fornuftig kvindelig leder i Europa. Angelika Merkel i Tyskland. Hun er den undtagelse der bekræfter reglen, at ikke alle kvinder er idioter.
Farvel til Tony. Han var en af den vestlige verdens aller, alller største ledere. Vi vil savne ham, og ledere af hans format.
A JOLLY GOOD FELLOW

Ny Alliance - en tragisk konsruktion


Tidens nye folkesport er, IKKE at mene noget som helst.

For har man en holdning til et samfundsanliggende, så risikerer man at skubbe nogen fra sig.
Derfor er "NY ALLIANCE" et sørgeligt og tarveligt resultat af tidsånden.

NY ? I forhold til hvad ? Alliance ? Med hvem ?

Har man en god røv, og et par brune øjne, så kan man få tonsvis at stemmer fra det kvindelige vælgersegment.

Selvom man ikke har NOGENSOMHELST politik, men helt skamløst beder vælgerne om at sige hvilken politik man bør have.
Ny Alliance er således tidens mest usminkede eksempel på designerpolitik.
Politik handlede i sin tid om at have en mening om hvordan samfundet burde indrettes, og derefter søgte man efter åndsfæller.
Hvor man, med Gruntvigs ord, delte sig efter anskuelser.

Idag handler det om at gøre stemmekvægene tilfredse. Nu er det langt vigtigere, hvordan politikerne ser ud, og hvordan de taler, fremfor hvad de vil gøre.

Så Ny Alliace spørger, helt i tråd med tidsånden, deres vælgere om hvad partiet skal mene.
Smart, for så slipper man jo også selv for at gøre hjemmearbejdet.
En så skamløs måde at føre politik på, burde blive KVALT i grin, men er desværre den fatale virkelighed.

At Ny Alliance overhovedet kan komme i nærheden af mandater, viser det fatale i, at man i 1915 gav kvinderne stemmeret.

"Vi er midten", siger Naser Khader. Men er der efterhånden mere plads på dansegulvet til midterpartier ?

Er det midterpartier vi har brug for ? Der er jo ikke andet ?

Vælgerne kan vælge de samme dødssyge varer fra kommunisthylderne.
Nogenlunde som et valg mellem Hof og Tuborg.
DEFOR er der brug for "De Højreorienterede Svin. Vi stiller op ved næste valg.
Vi prioriter, i modsætning til Ny FUP-Alliance, POLITIK over PERSONER, og har derfor endnu ikke sat ansigter på. Det er IKKE fordi vi ikke tør være vore meninger bekendt, men fordi vi netop synes, at politik skal stå over personer.

Ny Alliance er således slet ikke nyt. Det er et udtryk for tidens åndløshed, hvor man skal mene så lidt som muligt for at komme til magten.


Et medietrunt, og et rent fupnummer, Ek lekheet met de "Groese Hollandsche Orghaan-Doner Show. Vor Herrebevares.

Dansk Folkeparti - et kollektivistisk forbudsparti

Dansk Folkeparti lægger vægt på hvilken GRUPPE man tilhører, fremfor at prioritere individet. En renlivet kollektivistisk og kommunistisk tankegang "FRISK PEST OVER DANMARK"
.
.
Dansk Folkeparti har haft en række gode valg på stribe.
Det er til en vis grad fortjent, da partiet har sat fingeren på samfundets ømme puls, når det gælder den lede kulturradikalisme, og systemets dybt arrogante holdning overfor de svage i samfundet, og foragten overfor den almindelige borger, der måske ikke ligefrem har opfattet indvandringen som en berigelse.
DF har været et vigtigt og nødvendigt opgør med en modbedelig kulturradikal overklasse, der altid har levet af at slikke magthaverne i røven, hvis de da ikke ligefrem selv var en del af dem.
MEN, partiet har INGEN forståelse for den personlige frihed.
Man tror fejlagtigt, at det er STATEN der skal formulere hvad borgeren har behov for. Sådan var det også i det Sovjetrusland, som frihedkæmperen Solsjenitsyn brugte sit liv på at sige imod.
JAA, men vi er kristne og demokrater her i Danmark, siger DF ! Pølsesnak, for det er IKKE demokratsik at dele mennesker op i grupper på den måde.
VI er også, her i partiet, kristne.
JESUS er mesteren, ingen tvil om det.
Og kristendommen skal selvfølgelig have forrang her i landet. Vi har religionsfrihed, men IKKE religionslighed. En vigtig reminder til de historiløse røde idioter.
Men, at ville bestemme, om en borger kan rende rundt med et lagen over hovedet, er da ikke noget som staten skal blande sig i.
Hvad bilder DF sig ind ?
DFs helt store fejl er, at man ser bort fra individet.
Mennesker kan ikke SÅ entydigt inddeles i klasser.
Når man inddeler mennesker i: Muslimer, kvinder, tåber, røde, hvide o. lign, så er man dummere end selv politiet burde tillade. For selv om grupper kan udvise fællestræk, er der jo også store variationer indenfor hver enkelt gruppe.
Dette vil DF nok heller ikke benægte, men et sted hvor man går galt i byen er netop mht. "Danskhed" eller at noger er "Udansk (hvad det sidste så end betyder).
Man higer efter et fællesskab og en fælles referenceramme, som desværre ikke er mere.
Vi ser ikke længere de samme TV-programmer, har ikke de samme interesser, ikke de samme jobs, og har i det hele taget individualiseret tilværelsen i en sådan grad, at de fleste holder sig på deres eget territorium, og helst bare vil være i fred for staten og for naboen.
Jamen, vi har da en fælles historie, lyder det ? Tja, hvad betyder det, når vi i dag har et uddannelsessystem, hvor man kan blive student uden at vide hvem Knud den Hellige eller Kingo var.
Jamen, vi taler da samme sprog. Dansk. Gør vi det ? Den nye generation af sprogløse børn kommunikerer på et underligt SMS-sprog, der er en blanding af engelsk og forkortelser. Noget der nærmest ligner hemmelige koder fra Mars.
Kun lidt landsholdsfodbold og et par royale begivenheder kan samle en lille bid af nationen.
Mennesker er mennsker, og alle skal have en chance,
Derfor vender vi os stækt imod Dansk Folkepartis kollektivistiske og fremmedfjendske politik.
Fællesskabet for DF består nemlig mest i at definere sig selv som værende IMOD noget, fremfor at samle.
"Vi er et glad parti" lyder det fra ledelsen. Sludder. I er et surt parti.
At kalde partiet for "Højreorienteret" er en stærk fornærmelse mod højrefløjen. Partiet er kommunistisk og kollektivistisk, og ønsker forbud og overvågning til den store guldmedalje.
Hatten af for Peter Schlütter, der havde mod til at sige det om DF der skulle siges (selv om tonen var ligdt vel skinger, og måske ikke helt retfærdig), og som slapsvansene i hans eget taburetklæbende parti ikke turde sige.
Dansk Folkeparti er ganske enkelt en latterlig prut på det politiske lagen, som enhver konservativ-liberal bør tage afstand fra.

Indkomstskatten skal VÆK, skal den !


Borgerne plages af dette statssanktionerede tyveri. Det skal stoppes !

Findes der nogen mere LED opfindelse end indkomstskatten ?

Den straffer de mennesker der går på arbejde, og belønner de dovne.
Samtidig bygger den på den usympatiske ide, at staten skal bestemme hvad borgernes penge skal bruges til, fordi folk ikke menes selv at kunne finde ud af det.

Det kan jo være meget praktisk at være fælles med millonæren, når man selv kun har 50 kroner.
Denne skamløse misbrug af demokratiet, hvor man kan stemme sig til andres penge, skal stoppes.

Det er da meget sympatisk, at man vil hjælpe de fattige og hjemløse. Det vil vi også.
Men når pengene kastes i grams til velhavende børnefamilier, lebber og dovendidrikker, så siger vi stop.

Det må være nemt at være politiker i dagens Danmark. Der kan man være flink for andres penge.

Dette kommunistiske tyveri vil vi sætte en øjeblikkelig stopper for, og de røde toppskykopater skal blive dømt som de tyveknægte de er.


Skal denne flok tissemandsforsrkækkede hystader insimineres på skattydernes regning ? Vi mener NEJ !

søndag den 1. juli 2007


Sæt kongehuset på aktier !

Her står Danmarks dyreste fotomodeller og vinker ud til hattedamerne !Gud er Republikaner !!
Derfor ønsker vi at kongehuset for fremtiden må klare sig uden skatteydernes penge.

Det er uforeneligt med demokratiet, at nogle mennesker fødes til et embede fremfor at blive valgt eller gøre sig fortjent til det.
Derfor er kongehuset ikke en opgave for de danske skatteydere, men må alene financieres af de der finder det vigtigt af skabe sig en identitet gennem kongerøgelsens tåger i form af diademer, hatte og kjoler.

I verdens største frihedsorienterede land, USA, ville man korse sig over et konstitutionelt monarki.

Efter grundlovsændringerne i 1915 og 1953, hvor førstnævnte iøvrigt til stor ulykke for landet gav kvinder stemmeret, har kongehuset reelt mistet al magt.
Dengang det havde magt, var der en vis fornuft i at have et kongehus. Der kunne det udgøre en vis konservativ modvægt til visse anarkistiske og samfundsskadelige tiltag i rigsdagen, men idag hvor vi bekender os 100 % til demokratiet er det ikke længere tilfældet.

Tilbage er således kun en tom skal, hvor pseudobegivenheder som barnedåb, fødselsdage og bryllupper i kongehuset skal køre på begge landsdækkende TV-kanaler (hvilket fråds, forøvrigt).
Hvis det er den slags ligegyldigheder der skal til, for at befolkningen kan føle en national sammenhængskraft, så står det sløjt til.

Kongehuset udfylder givetvis et tomrum for mange menneskers kedsommelige liv, men det kan aldrig være en statsopgave at financiere folks - især kvinders - latterlige prinsessedrømme.
Derfor må kongehuset financieres af de der bruger det, og af de der tjener på det.
Dvs. af bla. hattedamerne, ugebladene og TV-kanalernes mere eller mindre hjernedøde kommentatorer.

Vi foreslår derfor, at kongehuset sættes på aktier. Så kan enhver royalist blive medejer af kongehuset, og Danmarks republikanere kan bruge deres surt tjente penge til noget mere fornuftigt.