torsdag den 5. juni 2008

De Højreorienterede Svins grundlovstale

Grundlovsdag.
Tillykke med den.
En masse hykleriske politikere vil på denne smukke sommerdag stille sig op i landets parker, og sige hvor højt de elsker Grundloven.

Grundloven er ikke Moseloven, og kunne måske nok trænge til et service-eftersyn, men nu er den her, og så er det politikernes forbandede pligt at overholde den.

Lad os pille lidt af den mere end 150 år gamle lov ud.


§ 28 Folketinget udgør een forsamling bestående af højst 179 medlemmer, hvoraf 2 medlemmer vælges på Færøerne og 2 i Grønland.

Ja, men det er vel ingen naturlov, at der skal sidde 179 psykopater på tinge. Læg mærke til, er der står "Højst" 179. Vi mener at antallet af folketingsmedlemmer skal ned på 50. Når vi har en udemokratisk spæregrænse på 2%, er det rimeligt, at der kun sidder 50 i salen.§ 43 Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov

Jamen, så er det da fint at man kan have en lov i hånden til at håndhæve sin forbryderiske skattepolitik.

Når vi kommer til magten, bliver den lede inkomstskat afskaffet.

Stk. 1. Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.

Så må loven laves om. Se blot hvordan vort fædreland fyldes op med såkaldte "kulturberigere".§ 50 Folketinget kan kun tage beslutning, når over halvdelen af medlemmerne er tilstede og deltager i afstemningen


Sjovt nok plejer der kun at sidde 10 halvsovende medlemmer i salen. Den såkaldte "Clearing" aftale skal afskaffes. Rent pamperi og dovenskab.


§ 61 Den dømmende magts udøvelse kan kun ordnes ved lov. Særdomstole med dømmende myndighed kan ikke nedsættes

Alligevel ser vi gang på gang politikere, der går ind og leger dommere, i sager , som domstolene skal tage sig af.

Dermed har de sat sig ud over den Grundlov de har skrevet under på, og burde sættes i fængsel på stedet.


§ 67 Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden

Og alligevel lader regeringen sig trække rundt ved næsen af folketingsmedlemmer, der IKKE respekterer religionsfriheden. (Noget helt andet er, at loven på dette punkt burde laves om, for hvad er religion, og hvad er erobringsideologi ?).

§ 68 Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen.

Jamen, hvorfor skal man så over finansloven støtte teologiuddannelser, præstelønninger osv. Det MÅ da være en privatsag.

§ 72 Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtaglse, alene ske efter en retskendelse

Ja, men hvorfor kan man så få sit hus jævnet med jorden, fordi der skal placeres en Bilka/Føtex, et flygtningecenter eller noget andet ?

Brud på "telefonhemmeligheden" og lignende finder sted konstant. Mon ikke bagmandspolitiet er med på en "kigger" her ?


Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning

Ejendomsretten bliver konstant krænket.
Boligejere plyndre-beskattes, og folks ejendom bliver i videst muligt omfang taget af moder stat.

Man taler konstant om ejendomsretten, men ingen respekterer den.
Folk tvinges væk fra deres huse, hvis en eller anden pamper-borgmesger vil anlægge et supermarked eller en åndssvage-anstalt.

Folk får ingen erstatning, hvis de da ikke i forvejen er tvunget fra hus og hjem i Skatteplyndrings-Danmark.


God Grundlovsdag. Ville være rart, hvis nogen tog Grundloven alvorligt.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Grundloven burde strammes op gennem en kampagne.
Der har været altfor mange snigløb på den i tidens løb af politikere, der mente at de vidste bedre.

falkeøje