lørdag den 11. september 2010

15 MINUTES OF FAME !"In the future everyone will be world-famous for 15 minutes"

Andy Warhols berømte ord fra 1968 er mere aktuelle end nogensinde, og sætningen har klart fået mere end blot 15 minutters berømmelse.

Idag er det som bekendt 9-års dagen for terror-angrebet på USA.

Denne tragiske begivenhed har affødt, at en masse tosser kan bruge den som løftestang til at gøre sig interessante i medierne.

Først og fremmest en horde af konspirations-teoretikere, der har nogle alternative forklaringer på hvad der skete, og hvorfor det skete.

Alt lige fra påstande om, at det var jøder og Israel der stod bag angrebet på WTC, til at det var væsener fra det ydre rum, klædt ud som Dronning Elizabeth og Kris Kristoffersen der var fløjet ned i Pentagon med et rumskib.

Her op til 9-års dagen har det så været en amerikansk præst der har fyldt medierne, fordi han agtede at brænde nogle koraner af.

Dagligt brænder islamister flag og dukkker af, og satanister brænder kors og bibler. Det får ikke ligeså stor opmærksomhed. Men når en præst, hvis menighed tæller 50 personer, vil genere Islam, så er fanden løs i Laksegade, og selv præsident Obama har blandet sig i sagen ved at tage skarpt afstand fra de planlagte afbrændinger.

Bogafbrændinger ? Det minder jo folk om nazisternes fremfærd i 30-erne, hvor al mulig jødisk og marxistisk litteratur blev flammernes bytte under Goebbels berygtede båltale.
Derfor er det i vor civilisation nærmest blevet helligbrøde at brænde bøger, selvom det jo blot er et symbolsk udtryk for at man foragter en bogs indhold.

Når det er sagt, så synes vi heller ikke, at bogbrændinger og andre former for afbrændinger er nogen civiliseret mådet at udtrykke sig på. Det er at lade sig trække ned på islamisternes og de hedengangne nazisters niveau.

Obama og andre politikere, heriblandt Clinton, burde have holdt deres kæft i denne sag, og blot henvist til ytringsfriheden.
Nu gik man istedet ind og blandede sig i en konkret - og iøvrigt LOVLIG - planlagt handling, og dermed opnåede man 3 ting :

1) Man fik pudset den pæne og humanistiske glorie.

2). Man fik endnu engang givet islamisterne en sejr ved at lade sig kue af frygt for represalier.

3). Man fik givet præsten de berømte "15 minutes of fame".

Og mange andre får denne korte berømmelse, fordi medierne agerer mikrofonholdere for en hvilken som helst idiot, der har noget kontroversielt at sige om 11. september.

Så sent som idag kan man i det lettere debile dameblad, BT, læse om en Robinson-deltager, der fryder sig over terror-angrebet.
Istedet for at ignorere, hvad en tåbe i et reality-show mener om 11. september, bliver det slået op på mediernes forsider :


Og dermed fik så også Ali sine 15 minutters berømmelse på en tragisk baggrund.

Egentlig burde det jo være fuldkommen ligegyldigt hvad folk i et inferiørt underholdningsprogram mener. De fleste af deltagerne er med, fordi de sandsynligvis ikke ejer et talent der kan gøre dem berømte på anden vis end at deltage i et reality-show.
.
Problemet er at medierne puster dem op til noget de ikke er, og dermed giver deres ord vægt.
Ved at gøre alle mulige medieludere og linselus til rollemodeller, er der ikke noget at sige til, at fordummelsens og uvidenhedens mørke har sænket sig over vort land og vor vestlige civilisation.

I Folketinget går der sjældent en dag uden af man skal høre på sundhedstossernes formynderiske snak om forebyggelses-komissioner og nye afgifter på cigaretter, øl, vin, spiritus og slik.
Derimod er der ingen der interesserer sig for den åndelige forgiftning, der er langt mere farlig end den fysiske.

9/11 er blevet et tragisk eksempel på, hvordan medierne kan flytte folks fokus fra noget væsentligt til noget uvæsentligt.

9/11 burde have belært os om islamismens ondskab, og at man ikke bør lade fanatikere kue vor civilisation og vore værdier.
Muhammed-tegningerne var en reminder på dette.

Men nu er fokus på den tragiske hændelse for 9 år siden blevet flyttet :

Til en præst, der fordi han vil lave en symbolsk afbrænding af Islam, udstilles som Satan selv.
.
Til en reality-deltager hvis idiotiske synspunkter gøres til forsidestof.
.
Til en flok konspirations-idioter der bruger 9/11 til at gøre sig interessante.

Ofrene for den muhammedanske terrorisme er trukket i baggrunden, og USAs præsident og udenrigsminister bruger kræfterne på at lægge pres på en amerikansk borger der vil bruge sin ytringsfrihed til en symbolsk aktion.

Istedet for at tage kampen op mod de totalitære mørkemænd, bruger de kræfterne på at tækkes repræsentanterne for den modbydelige ideologi, der den 11. september berøvede 3000 af deres landsmænd livet.

Ynkeligt !
Men det viser, at islamisterne med terrorangrebet formåede at ødelægge langt mere end et par bygninger og 3000 menneskers liv.
De har formået at få hele den vestlige civilisation til at vakle i troen på egne idealer, og få den til at sætte fejheden og eftergivenheden på den politiske dagsorden.

Ingen kommentarer: