tirsdag den 31. august 2010

Pinlig VKO-reaktion på den svenske valgkamp !Guderne skal vide, at Sverige ikke er noget lykkeland, når det gælder ytringsfrihed.

En ulidelig fims af politisk korrekthed præger den svenske debat, hvor "forkerte" ytringer
eller gloser udløser straf og offentlig gabestok.

Især indvandrerdebatten i almindelighed, og islamdebatten i særdeleshed, må ikke foregå i en "främlingsfiendlig tone".

Men at denne hellige stank af pænhed og selvgodhed er en ulidelig torn i øjet på demokratiet og ytringsfriheden, betyder ikke nødvendigvis at der er noget galt med det svenske valgsystem eller den svenske valgkamp.

Idag forlyder det, at VKO vil have sendt valgobservatører fra EU til at overvåge det svenske valg.
Dette er at skyde langt over målet, og bunder i en blanding af uvidenhed om det svenske valgsystem, og et forkølet forsøg på at gøre Dansk Folkepartis søsterparti, Sverigedemokraterne, til martyrer.

Den danske kritik bunder primært i 3 ting :

1). Den svenske TV-station TV-4 vil ikke vise en valgvideo fra Sverigedemokraterne.

2). Sverigedemokraterne er ikke inviteret med i partileder-debatterne på svensk stats-TV.

3). Valgsedlerne ligger på bordene i valglokalet, så alle kan se hvem man stemmer på. Dermed vil mange ikke turde at stemme på Sverigedemokraterne, siges det.

Til dette er at sige :

1). Sveriges TV4 er en PRIVAT kanal. Den kan dermed næppe være forpligtet til at sende noget den ikke ønsker.
At ville pådutte kanalen at vise Sverigedemokraternes primitive og stigmatiserende reklame er et overgreb på den private ejendomsret, og en typisk socialistisk tilgang til problemet.

Pia Kjærsgaard vil ovenikøbet klage over TV4 til OSCE. Som om at Pia Kjærsgaard eller nogen som helst anden har ret til at bestemme hvad en privat TV-station skal bringe !
Vi troede, at det primært var hos SF og Enhedslisten, at man ville finde den slags holdninger.

Desuden har TV4 skønnet, at Sverigedemokraternes reklame er i strid med svensk lov. Hvis det er tilfældet, vil de danske politikere så stadig kræve at TV4 skal sende valgvideoen ?
Og hvis ja, ville de så også kræve, at andre politiske grupperinger skulle have krav på at få deres propagandamateriale vist ?

At skyde på TV4 er simpelthen forkert adresse. Det er den svenske lov, med dens stærke begrænsninger på ytringsfriheden, der er det egentlige problem.
Og JA, der foregår mobning, stigmatisering og forskelsbehandling i den svenske valgkamp. Det gør der også i Danmark og alle andre steder.
Ingen tvivl om det. Men det er stadig ingen begrundelse for at sende valgobservatører derover, for selve valghandlingen er der næppe noget galt med.

2). At Sverigedemokraterne ikke er inviteret med til partileder-runderne i det svenske stats-TV, der jo har Public Service-forpligtelse, er en konsekvens af det svenske valgsystem, der på ihvertfald et område er langt mere demokratisk end det danske.

I Sverige kan alle godkendte partier stille op. Det kræver ikke
20 000 underskrifter som i Danmark.
Dette gør det langt lettere for små partier at få chancen. Til gengæld betyder det, at der stiller rigtig mange partier op.
Ved dette valg er der ca. 40 partier at vælge imellem.

Med så mange partier er det helt naturligt, at der foregår en begrænsning af hvor mange partiledere der deltager i en TV-debat.
Derfor har man sagt, at det kun er partier der er repræsenteret i Riksdagen der kan deltage.

Dette rammer derfor Sverigedemokraterne der ikke er på tinge. Men det rammer så sandelig også andre, herunder Pirat-partiet, der faktisk - modsat Sverigedemokraterne - er repræsenteret i Europaparlamentet.
Sjovt nok er der ikke nogen danske politikere der har kæmpet for Piratpartiets ret til at deltage i partileder-runden.

Når det er sagt, så ville det absolut klæde den svenske debat, hvis man lavede en udsendelsesrække med debatter hvor også de små partier deltog, så alle kunne komme til orde.
Problemet er dog, hvor man skal trække grænsen. Blandt de 40 partier er måske nogle, der næppe vil opnå mere end 50 stemmer på landsplan.

Det er klart, at Sverigedemokraterne med deres ret store opbakning i meningsmålingerne (4-6 %) burde være synlige i TV og aviser.
Det ligner unægtelig en tanke, at man i TV-debatterne sætter et skel lige præcis ved Sverigedemokraterne, men på den anden side : Hvis man ikke skal trække grænsen ved om et parti er repræsenteret i Riksdagen, hvor skal man så trække den ?

Der er dog ingen tvivl om at man forsøger at holde Sverigedemokraterne ude. Det er dumt og udemokratisk, men det har ikke noget med det svenske valgsystem at gøre.

3). Hvad der derimod kunne have med valgsystemet at gøre er, hvis der var hold i påstanden om at stemmesedlerne for hvert parti ligger fremme i valglokalerne, så enhver kan se hvem man stemmer på.

Problemet er bare, at denne påstand er en sandhed med modifikationer.
Der ligger ganske vist sedler fremme på valgstederne, men mange vælgere får inden valget tilsendt stemmesedlerne, hvorefter man tager en stemmeseddel fra, putter den i lommen og går ned på valgstedet og afleverer den.
Man kan også få udleveret stemmesedlerne ude på gaden af de enkelte partier.

At der ligger stemmesedler fremme har altså ikke noget at gøre med, at det ikke er en hemmelig afstemning.
Det er af 2 andre grunde :

Dels skyldes det, at partier i Sverige kan anmeldes i sidste øjeblik, og derfor må have sedlerne liggende på valgstedet. (Også her er systemet langt mere fleksibelt og demokratisk end i Danmark).
Dels er det fordi nogle vælgere kan have glemt eller tabt deres stemmeseddel, og dermed få en ny.
Ønsker man så at camouflere hvem man stemmer på, kan man blot tage en seddel fra hvert eneste parti.


Det er således ikke det svenske valgsystem der er noget galt med, men den svenske debatkultur, med dens indskrænkninger i ytringsfriheden.
Det kan alverdens valgobservatører ikke lave om på.

VKOs ønske om at ville overvåge det svenske valg er således pinlig og tåkrummende, og kan kun have til formål at give Sverigedemokraterne en masse gratis omtale som en stakkels forfulgt minoritet.

Det er naturligt, at Dansk Folkeparti har denne agenda, men hvad V og K vil på den galaj er besynderligt.
Som det eneste borgerlige parti har Liberal Alliance klogeligt valgt at holde sig uden for i denne sag.

Til syvende og sidst er det jo op til svenskerne selv om de vil ødelægge deres eget land yderligere, med forbud, feminisme og muslimsk masseindvandring.

Når Danmark i gennem århundreder og adskillige svenskekrige ikke har kunnet få has på nabolandet, så er det jo rart at de kan gøre det selv.

1 kommentar:

gertrud sagde ...

Jeres forklaring til punkt 3 er desværre yderst mangelfuld.

” - så man kan se, hvem man stemmer på”. Her har I ret. Det er en sandhed med modifikationer, for det er ikke noget bevis for at man kan se, hvem man stemmer på. Selvom man f.eks. tager en stemmeseddel fra Moderaterne, så er det jo ikke sikkert, at det er den seddel, man bruger inde i boxen i selve valglokalet. Man kan jo have én med hjemmefra, som er blevet tilsendt fra Kommunisterne (V).

Men i små kommuner, hvor mange kender hinanden kan det være en indikation, men altså ikke noget bevis. Det er da heller ikke usædvanligt, at man tager stemmesedler fra flere forskellige partier, så ingen kan se hvem man stemmer på.

Det er imidlertid ikke hele ulempen. Der er andet, der er forrygende galt ved dette system:
Folk kan fjerne stemmesedlerne fra det eller de partier, de er imod! Og NB man gør det! Ingen parti kan vide sig sikker.

De større etablerede partier har derfor partimedlemmer, som hele dagen står og kikker på, om der er valgsedler nok fra deres parti. Er der ikke det, så fylder de bunken op!

Se, det kan de mindre og små partier ikke gøre, fordi de ikke har folk nok til at overvåge alle valgsteder. Man prøver så at lade nogle partimedlemmer cykle eller køre bil rundt til de forskellige valgsteder og forsyne dem med stemmesedler, men lige så hurtigt, som de har fyldt bunken op og forladt stedet, kan bunken være væk igen! Altså et umuligt Sisyfos-arbejde!
Når der ikke er lige muligheder for alle partier, så er valget udemokratisk!

Endelig bør man også forstå, at risikoen for ulovligheder i forbindelse med afstemning og stemmeoptælling er stor i et land, hvor der er trykt mange flere stemmesedler end der er vælgere og der flyder med stemmesedler overalt.
Faktisk kunne en fremmed magt sikkert sætte Sverige i stor forlegenhed med lidt rævestreger.