søndag den 12. september 2010

Advarsel : Bliv ikke gammel i Danmark !

"Det var godt du holdt dig i live indtil kl. 16.
Ellers havde vi ikke kunnet tage afsked med hinanden".


I dagens udgave af Berlingske Tidende kan man læse følgende :


"Hvis Frede Skjødt døde fem minutter i 16.00, så var det bare ærgerligt, lød det fra plejehjemmet.
Heldigvis døde Frede fem minutter over fire. Datter Lilian Voller og svigersøn Erik Voller holdt på parkeringspladsen ude foran plejehjemmet på Irlandsvej i Tårnby, og præcis da radioavisen begyndte, løb de ind på plejehjemmet til gamle Frede og nåede at holde ham i hånden i cirka to minutter.
Familien havde fået restriktioner for, hvornår og hvor meget de måtte besøge Frede, og dem ville plejehjemmet ikke fravige."
.
Vi kan kun sige :
FØJ FOR SATAN, hvor er Danmark blevet et ulækkert samfund.
Koldt, bureaukratisk teknobæ-land.
Hvad blev der af gode slogans som "En værdig alderdom" og "Mennesket før systemet" ?

Med en så uværdig behandling, som de gamle og deres pårørende får, kan man kun håbe på, at regeringens ønske om at Danmark skal have den højeste gennemsnitslevealder i verden, aldrig må blive til virkelighed.

Så hellere dø i en tidligere alder, eller blive gammel i et land der behandler ældre medborgere med større respekt.

Ydmygende behandling af plejehjemsbeboerne er der desværre mange eksempler på.
Beboerne behandles som umyndige pattebørn og uvelkomne pestbylder, selvom de formentlig har betalt i dyre domme for at bo der, efter at have slidt for den danske skatte-plyndrings-stat i mange år.

Det er fint, men ikke nok, at socialministeren er rystet. Hvis der var noget ved hende og de øvrige magthavere, burde de ansvarlige i sådanne sager ikke blot fyres på gråt papir, men smides direkte i spjældet.
Og der burde udarbejdes nogle retningslinier, der ikke var til at misforstå.

Det sker ikke. Der bliver i bedste fald tale om et par næser, og så kan systemet fortsætte ufortrødent, indtil en vaks journalist igen kan pege på en ny skandalesag.

Regeringens sundheds - og forebyggelseskommisioner gør så meget ud af, at vi skal leve sundt, så vi kan leve længere.

Oversat til dansk : Vi skal leve et liv i kedsomhed med knoldsellerier og anstrengende motion, og lade være med at nyde bordets glæder, afstå fra en god pibe tobak, og fra at drikke os en kæp i øret.

Belønningen bliver så en laaaaang alderdom på et koldt og kynisk plejehjem, der lader hånt om familieværdier, menneskeligt fællesskab og personlig integritet.

Nej !
Så hellere leve stærkt, med røg, spiritus, narko og fed kost;
og dø ung, med et smil på læben.

Ingen kommentarer: