søndag den 26. september 2010

Nutidens DR er mindst ligeså farlig som fortidens !

Udviklingen i det ledende norske aktie-indeks siden loven om 40 % kvinder i bestyrelserne trådte i kraft.
De norske aktier er i perioden faldet med 25 %, medens de i Danmark og Sverige stort set er uændret i forhold til 1. januar 2008.
Men DR vælger en anden vinkling, og propaganderer for kvoter i bestyrelserne.


I starten af 80erne rullede den amerikanske serie "Dallas" over skærmen.
I den forbindelse udtalte Erhard Jacobsen fra Folketingets talerstol, at serien var en forhånelse af amerikanerne og USA, og sluttede af med følgende svada :

"Det er undergravende, underminerende venstresocialistisk propaganda"

Det undrede mange, men Erhard Jacobsen havde en pointe.
Serien tegnede en pinlig karikatur af amerikanerne og deres livsførelse, så der dermed blev holdt liv i de mange fordomme om USA.

Noget lignende gør sig måske gældende igen :

For tiden kører på DR2 en udsendelsesrække om "De røde lejesvende".
Det første program i serien var så pinligt ringe, at man næsten skulle tro at det var helt bevidst.
.
Al den fornuftige kritik der helt berettiget kan rettes mod DR, blev i programmet vekslet til amatør-agtig journalistik på et så fladpandet niveau, at man næppe troede sine egne øjne.

Udsendelsens meget dårlige kvalitet har foræret venstrefløjen en masse ammunition på et sølvfad. Det er nemt at skyde alle de tyndbenede historier ned, og hele programmets set-up med et stasi-agtigt forhørs-lokale gjorde det endnu mere parodisk.

Om der virkelig er tale om ufrivillig jammerlig journalistik er vi meget i tvivl om.
Man kunne nærmest fristes til at tro, at der lå en ondskabsfuld plan bagved.

Ved at gøre programmet så dårligt og stigmatiserende, udstiller man dermed DRs kritikere og deres argumenter som bøvede, og får måske mange seere til at tænke, at så er der nok ikke fugls føde på kritikken af DR.

Kort sagt : Skjult venstreorienteret propaganda.

Desuden er det ikke lige så vigtigt at lege arkæolog, og grave i hvad DR lavede for 40 år siden, som det er at se på hvad der udgår fra institutionen idag.
Nutiden burde være mere end fremtidens syn på fortiden. Det er vigtigt, at man kan gennemskue, hvilken rolle DR spiller anno 2010.

Den rene venstreorientering er i højere grad afløst af overfladiskhed, og leflen for kvinder og børn.
Det afspejler sig dels i sammensætningen af programmerne, men det ses også i høj grad i udvælgelsen og vinklingen af DRs historier.

I denne uge har DR F.eks. bragt en række artikler om den norske lov om kvindekvoter i virksomhedernes bestyrelser.
Ikke en kritisk røst om loven, men derimod en lovprisning af den.

Bla. benævnes Danmark som et "U-land" i den henseende :


Der er også en historie om den dansk kvinde, der er blevet headhuntet til en norsk virksomhed, fordi Norge ikke selv har kvalificerede kvinder nok til at opfylde kvoten på 40 procent.

Hun udtaler :

"Jeg har ikke én eneste gang følt at jeg blev betragtet som mindre kompetent i bestyrelsesarbejdet end mine mandlige kolleger".

Nej, men hun er hentet til en virksomhed, som hun ikke selv har skabt, og som hun sandsynligvis aldrig har ejet en aktie i.
Hun er muligvis kompetent, men hun er der primært fordi virksomheden har fået sat pistolen for brystet, og er blevet truet med bøder eller tvangslukning, hvis den ikke makker ret overfor den norske femi-stat.

Vi synes at hun burde have en dårlig smag i munden.
Hun har ovenikøbet den frækhed at udtale :

"Mænd har et større behov for at promovere sig selv og markere sig. Kvinder er mere optaget af at få problemerne løst og af samspillet i bestyrelsen og samspillet med virksomhedsledelsen".

Jamen, det går da også "strygende" for de norske virksomheder.
Man kan prøve at lave en sammenligning mellem det norske aktieindeks, og de danske og svenske.

Siden den norske lov om kvinde-kvoter trådte i kraft den 1. januar 2008, er de norske aktier i gennemsnit faldet med ca. 25 %.
Det ledende indeks er således faldet fra Ca. 500, til 378.
Tilsvarende er de danske og svenske aktier stort set uændrede i forhold til januar 2008.

Mange faktorer kan naturligvis spille ind, men tallene tyder ihvertfald ikke på at virksomhederne ligefrem er blevet mere konkurrencedygtige efter kvoteordningerne er trådt i kraft.

Men den slags fakta interesserer ikke DR.
De ser det som deres opgave at tale ligestillings-fundamentalismens sag, og snakke de røde efter munden.

Så skidt med at danske virksomheder må dreje nøglen om.
Vi kan jo bare sætte skatterne op, indtil der ikke er flere virksomheder at beskatte.
.
Ved at lave en udsendelse som "De røde lejesvende" formår DR at fremstå som "selvkritisk", selvom man på ingen måder er det.
.
Det er nemlig en ret gratis omgang at lave et program om nogle journalister der var røde i 70erne, fremfor at sætte fingeren på pulsen og påpege DRs nuværende katastrofale kurs.
.
Ved at koncentrere sig om fortidens synder, håber man på at man kan få seerne til at overse nutidens.

Ingen kommentarer: