lørdag den 12. juli 2008

Er Gud en mand eller en kvinde ?

Gud har som bekendt skabt mennesket i sit billede.
Så måske ser hun sådan ud !

Nu er feministernes kamp mod manden også rykket ind i teologiens verden.

I en artikel i dagens udgave af Kristeligt Dagblad står der bla. :

"Kvinderne i den danske folkekirke er ikke så langt fremme i præstekjolen som deres nordiske kolleger, når det handler om kampen om Guds køn.
I Island er der en etableret kvindekirke, hvor Gud omtales som hunkøn, og både i Norge og Sverige er der professorater i feministisk teologi".

Ja, at det lige præcis er i vore nordiske broderlande (undskyld; søsterlande) at man nu skal gøre Vor Herre til en kvinde, undrer os ikke spor.

I disse lande er feminiseringen af samfundet efterhånden total, og Damark følger godt med.
.
Hvad menes der forøvrigt med, at "Kvinderne i den danske folkekirke er ikke så langt fremme i præstekjolen som deres nordiske kolleger" ?
.
Har de kvindelige teologer i Sverige, Norge og Island ikke fattet, at præstegerningen handler om at forkynde og udbrede evangeliet, og ikke om at føre hverken kvindekamp eller klassekamp fra prædikestolen ?
.
Nu har man i de nordiske lande foreløbig haft held til - i overført betydning - at kastrere manden, især i Norge og Sverige. Nu vil man så gå videre, og forsøge at kastrere Gud.
.
Foreløbig er vi dog ikke så tåbelige herhjemme, at Gud i konkret forstand skal gøres til en kvinde, men det er vel heller ikke nødvendigt, for det store flertal af nyuddannede præster er kvinder, så feminiseringen har allerede taget sit første skridt ind i folkekirken.

Videre i artiklen står der :

"Magt handler ikke om antal. Det mener flere kønsforskere.– Forskellen mellem Danmark og de andre nordiske lande handler blandt andet om magt. For eksempel har den norske kvindebevægelse i langt højere grad end den danske søgt magten, og på den måde har den sat aftryk politisk og juridisk, så ligestilling er noget, man stræber efter, og ikke som i Danmark et ideal uden juridisk opbakning, siger lektor i offentlig ret på Roskilde Universitet, Christel Stormhøj, der blandt andet forsker i religion og køn.

Det er ganske enkelt det rene vås.

"Ideal uden juridisk opbakning". Hvilken gang pølsesnak. Den ene lov efter den anden favoriserer kvinderne, og får venstrefløjen magt som den har agt, vil Danmark blive en tro kopi af Norge og Sverige.

Feministerne kan føre deres kamp politisk. Men hold venligst Gud ude af kønskampen.

Hvilket køn skaberen har, kan vel forsåvidt være ligegyldigt. Gud er jo netop IKKE menneske før "det" viser sig gennem Jesus Kristus.

Men hvis man absolut VIL gøre Gud til kvinde, og samtidig være teolog, så må man sige, at der er intet teologisk argument for, at Gud skulle være en kvinde.

I trosbekendelsen hedder det bla. :

"Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria".

Sjovt nok er der os bekendt ingen af de feministiske teologer der drager djævelens køn i tvivl. DET er selvfølgelig en mand.

I en svensk salme omtales helligånden som en kvinde.
Skal det mon forstås således, at Helligånden og Jomfru Maria dermed var det første lesbiske par der fik et barn ?

For 2000 år siden var det altså ikke muligt for to kvinder at få et barn uden en mands mellemkomst.
Det er først i dagens teknologi-helvede, at det snart bliver muligt at få børn helt uden mænds medvirken.

Indtil videre må man dog nøjes med noget juristeri, og så statsbetalte insiminationer med sæd fra kønsforrædere, der hjælper med til helt at afskaffe manden.

Eftersom man i teologisk forstand taler om "Den hellige treenighed", og Gud og Helligånden ifølge de nordiske femi-kirker er kvinder, så må det vel logisk heraf følge, at også Jesus var en kvinde.

Vi ser hele denne idiotiske diskussion om hvorvidt Gud var en kvinde som et tegn på, at kvinderne i Norge og Sverige har sejret ad helvede til udi det verdslige, så nu skal kvindekampen føres ind i de højere magters kredse, så feminismen kan herske, både på jorden, og i himlen.

Hvis Gud virkelig er en kvinde i klassisk feministisk forstand, så vil vi håbe for os og alle vore medbrødre, at vi kommer ned i varmen til Hr. Satan, når vi engang drager vores sidste suk.

26 kommentarer:

gertrud sagde ...

Dette ævl er ikke nyt. Det hører hjemme i 68´ernes rødstrømpeverden, hvor folkekirken blev inficeret med marxisme og religionen blev en slags forvrøvlet Jesu-solidaritet. Det er der skrevet om tidligere (i 70´erne og 80´erne).

patrioten sagde ...

Hvad bliver det til med partiprogrammet? Desuden skal der skiftes navn, da ingen vil stemme på et parti med navnet De Højreorienterede Svin. Der skal handles, hvis tingene skal være klar og partiet kendt til om mindre end 1½ år. Hvornår bliver det alvor?

Anonym sagde ...

Gertrud :

Det er rigtigt, at mange præster siden 70erne har politiseret, og har brugt evangeliet til at prædike deres egne synspunkter.

Men ligefrem at have femi-kirker og feministisk teologi er da vist alligevel noget nyt.

Patrioten :

I løbet af sen-sommeren vil vi her på nettet offentliggøre et principprogram.

Mht. et egentligt handlingsprogram for kommunalvalget, så får det vente lidt, da det helt kommer an på hvilke problemer der er vigtige at tage fat på til den tid.

Kommunalvalg er jo noget ganske andet end folketingsvalg, og et sådant ligger vel mindst 3 år borte.

Mht. partinavnet, så ville vi oprindeligt have kaldt os for "Reformisterne", men det navn bruges også af en frafalden radikal, der forsøger at danne et nyt parti.

Vi mener selv at navnet : De Højreorientere Svin er et udmærket navn. Det er godt som blikfang, og det tager brodden ud af de, der aldrig kunne finde på at stemme på os alligevel, men sikket kunne finde på at bruge dette navn af egen fri vilje som skældsord.

Du kan jo prøve at google vendingen "Højreorienterede svin". Så vil du se, at det er et begreb, der hyppigt bruges af venstrefløjen til at tale nedsættende om politiske modstandere.

Så vi synes at det er fint at komme dem i forkøbet.

I gamle dage var betegnelsen "bøsse" ment nedsættende, indtil bøsserne selv begyndte at bruge dette ord om sig selv.
Dermed blev brodden taget ud af de der talte nedsættende om bøsserne.

Ligesom mange indvandrere nu bruger betegnelsen "Perkere" om sig selv.

Mvh.

Webmasteren

Anonym sagde ...

Selvfølgelig er gud en mand, såvel som Danmark er min mor. Sådan var det, da jeg var ung i 50’erne og 60’erne. Det var så naturligt at ikke en sjæl kunne finde på at tænke anderledes.

Egentlig kunne det vel være underordnet, og det kunne have været omvendt. Det er ikke det. Problemet er, at man også her vil lave kunstige konstruktioner. Ophøje noget, der ikke er naturlig sandhed, ikke blot til sandhed, men måske oven i købet til lov.

Det er jo det, der er dagens pest – at man i demokratiets (flertals diktaturets) hellige navn kan konstruere en virkelighed. På tværs af menneskets basale egenskaber. På tværs af gener og natur. På tværs af mennesket.

Det er indlysende, at sådanne unaturlige konstruktioner kun kan leve i totalitære sammenhænge, som i det eu, hvor mor Danmark er reduceret til en region i et kommende kalifat.

Danmark er i frit fald. Fletrtallet af den danske befolkning er berøvet enhver antydning af fornuft og anstændighed. Den er luddoven og den stjæler til egen fordel. Den hader naboen og alt der dur, og den har givet mit fædreland til en kommunistisk-muslimsk totalitær union.

Mvh. Børge.

patrioten sagde ...

Så vil jeg opfordre til en afstemning blandt bloggens seriøse læsere som fx Holme, Børge og Falkeøje. Tror I, at vi kommer nogle vegne ved at kalde os De Højreorienterede Svin i fuld offentlighed på valgplakater, til valgmøder o.lign.? Jeg tror det ikke. Det er ved at være alvor, webmaster, hvor villig er du egentlig til at kæmpe for Danmarks sag?

Anonym sagde ...

Off topic:

Den amerikanske udgave af "De højreorienterede svin" :http://takeastandagainstliberals.blogspot.com/


Gud er forøvrigt død, så diskussionen er temmelige ligegyldig.


/Tolder

Anonym sagde ...

Til Patrioten.

Vi har efter min mening ikke brug for et nyt parti. Vi har allerede et national-konservativt parti i Danmark, som desværre er blevet overtaget af småt begavede amoralske grødhoveder. Det er her, der skal sættes ind.

Desværre er det jo således, at folk oftest vælger politikere, der er ringere begavet end dem selv. De konservative prototypen herpå. Bentsen, der ikke kan sige en eneste begavet sætning, og som til overflod garnerer sin tomme snak samme kvalmende ”øj – hvor smiler jeg imødekommende” smil, præcis som Barfod. Partiet er helt gråt, på nær PS Møller, der er det mest anationale tågehorn på tinge. Gennem hele sit liv har han arbejdet for Danmarks afvikling og FN som verdensregering. Det er ikke det værste ved ham. Han er upålidelig. Da Engel efter en druktur blev fyret og afløst af PSM, glemte PSM at fortælle, at også han var blevet taget for spritkørsel. Det var ikke det at have kørt spritkørsel. Det var det at ”glemme” det.

For tiden skvulper de konservative som en øregople i strandkanten. Med undersiden op. Der er brug for en stærk kandidat til tinge, der kan sætte en stærk nationalkonservativ kurs. Få goplen tilbage til dybt vand. Så i min optik drejer det sig om at få øje på denne mand, og så bakke op om ham. Virkelig bakke op. Med møder, artikler, kronikker, læserbreve, blogs og andet.

Jeg tror at tiden arbejder for den sag. Hvorledes man praktisk arrangerer tingene optimalt, kræver en del planlægning.

Mvh. Børge.

Holme sagde ...

Tak for tilliden, Patrioten :)

Jeg synes at De Højreorienterede Svin er et godt (omend lidt modigt) navn. Programmet er alligevel så kontroversielt at de som ville overveje at stemme på dem, ikke lader sig afskrække af et lidt alternativt navn. Det vil desuden helt sikkert skabe opmærksomhed, og måske endda lidt stemmer fra gruppen af desillusionerede.
Desuden synes jeg at navnet er godt fordi det, som det allerede er nævnt, kommer kritikkerne i forkøbet og devaluerer angrebsværdien af begrebet.

Navn eller ej. Om DHS vil få specielt mange stemmer er et helt andet spørgsmål. Men man har vel lov at håbe :)

Anonym sagde ...

Tak til Børge og Holme for svarene på Patriotens spørgsmål.

Børge :
Jo da, vi har brug for et nyt parti.
Det national-konservative parti du taler om, må være DF.

National-konservative, javist.
Men de hopper med på den ene forbudsvogn efter den anden, og de hylder skatteplyndringen, og deler gaver ud til Gud og hver mand.

Med Fremskridtspartiets og Retsforbundets exit var det farvel til folketingets eneste to indkomstskattenægter-partier.

Derfor mener vi, at der bestemt er behov for et nyt parti, og ikke en "stærk mand" i fx. DF, der jo forøvrigt er ekstremt topstyret af treenigheden : Kjærsgaad, Thulesen Dahl og Skaarup.

Holme :
Det du skriver angående navnet, kunne vi ikke have skrevet bedre selv.

Mht. antallet af stemmer eller mangel på samme vil vi citere salig Glistrup :

"Det er enhvers demokratiske ret at være sin egen ulykkes smed".

"Try and try and try again".

Mvh. Webmasteren

patrioten sagde ...

Jeg tager naturligvis afstemningen til efterretning, omend ikke uden sorg. Jeg vil ikke offentligt associeres med et parti med navnet De Højreorienterede Svin, og er desværre ret overbevist om, at hele projektet med dette navn bliver til grin. Men selvom jeg ikke længere kan se mig selv arbejde aktivt i partiet, er jeg naturligvis en loyal støtte på sidelinjen.

Mvh.
Patrioten

Holme sagde ...

Kære Patrioten
Du kan muligvis have ret og jeg forstår dig til dels også, men det sker at alternative tilgange bliver meget populære. Se bare på Jacob Haugaard.

Jeg nærer ingen illusionen om at DHS får borgmesterposter, men det ville være positivt hvis de kom ind i byrådet og kunne udfylde en lidt kontroversiel og kritisk plads. En plads som hellere mister stemmer end at sælge ud. En slags højrefløjens Enhedslisten om man vil, og det synes jeg der i den grad er behov for.

Jeg ville ikke stemme på DHS til folketinget, men jeg kunne godt overveje det til byrådet. Hvis jeg vel og mærke var forbandet med en bolig i hovedstaden ;)

Anonym sagde ...

Til Webmaster.

Du har haft travlt, og har ikke læst mit indlæg. Det er ok, så jeg understreger:

DF er et nationalt socialdemokratisk parti a la S under Hedtoft og H C Hansen.

Jeg kan sammenfatte idéerne til mit nationalkonservative parti på følgende måde:

Ansvar, ansvar, ansvar, ansvar, osv. i det uendelige.

Mvh. Børge.

patrioten sagde ...

Det er desværre tydeligt, at webmaster ikke er seriøs i forhold til kampen for Danmarks vel, idet han ikke engang gider læse en respekteret debattør som Børges indlæg igennem før han farer til tasterne.

Desuden var Haugaard jo kendt inden han stiftede sit parti, og det var denne effekt, som bar ham ind i Folketinget.

I dette tilfælde drejer det sig om en mand med glimrende evner til at skrive (og mere får vi jo faktisk ikke at vide), der gennem sig bag sin blog.

Jeg ville som sagt gerne have deltaget i kampen mod feminiseringen og kulturløsheden i dette land, men er kommet til konklusionen, at webmaster intet har at tilbyde andet end en ubændig trang til at udgyde sig anonymt.

Det ansvar, som Børge nævner, er tydelig webmaster fremmed.

Med højrefløjskæmpere som webmaster i front fortjener venstrefløjen at vinde.

Mvh.
Patrioten

Anonym sagde ...

Til Patrioten og Børge :

Selvfølgelig har jeg læst børges indlæg. Og åbenbart mere grundigt end Patrioten.

Det var altså Børge der i sit indlæg skrev, at vi allerede havde et national-konservativt parti i Danmark.

Ordet socialdemokratisk nævnes ikke, hvorimod ordet nationalkonservativ forekommer flere gange.

Undertegnede gik ud fra, at Børge med et naional-konservativt parti tænkte på DF.

Såfremt det er Det konservative Folkeparti der har været i tankerne, kan jeg kun sige, at dette parti hverken er nationalt eller konservativt.

Det kunne forøvrigt være rart at høre, hvilke emner patrioten lægger mest vægt på.

Er det skattepolitikken, forbudspolitikken, feminiseringen, udlændingepolitikken, EU eller hvad ?

Mht. anonymitet er der ingen grund til at træde frem før tiden er moden.
Mange bloggere, der skriver under eget navn, oplever chikaner.

Mht. partiprogram, så kommer der et link til det på bloggen i en ikke fjern fremtid.

Desuden er der halvandet år til valget. Det gælder om ikke at toppe for tidligt.
Det er Ny Alliance et godt eksempel på.

De gik på banen, før de havde et parti-program i skuffen.
Det er at holde vælgerne for nar.

Mht. partinavn, er Patrioten velkommen til at komme med alternative forslag.

Det er jo indholdet der er det vigtigste.

Mvh.

Webmasteren

Anonym sagde ...

Ærede Webmaster.

Jeg må fastholde, at du ikke har læst mit indlæg. Det vil jeg så hermed anbefale, at du gør, for så vil du se, at jeg kun taler om de konservative. DF er end ikke nævnt antydningsvis.

Mvh. Børge.

Anonym sagde ...

Hej Børge !

Undertegnede har skam læst dit indlæg flere gange.

Jeg må indrømme, at tanken slet ikke strejfede mig, at du betragter Det konservative Folkeparti som et nationalt-konservativt parti, eftersom partiet hverken er nationalt (se bla. holdningen til EU) eller konservativt.

Lige så lidt som Venstre er liberalt.

Jeg forstod dit indlæg som værende i to dele :

Første del der fastslog, at vi havde et national-konservativt parti, der mestendels bestod af grødhoveder.
(Hvilket jeg fejlagtigt antog som værende DF, som du forøvrigt ikke i dit indlæg har omtalt som "Socialdemokratisk"),

og så en 2. halvdel, hvor du beskrev Det konservative Folkeparti som værende et eksempel på et parti, hvor folketingsmedlemmerne var dummere end vælgerne.

Læst ud i een køre uden liniebrud giver dit indlæg en anden betydning.
Beklager misforståelsen.

Men en stærk mand eller ej, så skal der mere end en sådan til for at de konservative på nogen måder kan anses som værende anbefalelsesværdige.

De er nogle forbudsagtige, EU-liderlige skatteplyndrere, og de har lagt de fleste gode konservative dyder i mølposen.

Mvh.

Webmasteren

Anonym sagde ...

Arghhhhh......

Mere feministisk lort. Det bliver sku "sjovt" den dag feministerne ramler sammen med islamisterne.

http://ekstrabladet.dk/112/article1034472.ece

Man kan snart ikke slå et prut uden at en eller anden nar eller en eller anden ubetydelig minoritetsgruppe føler sig krænket.

Hvem fanden er de skvat af mænd der er med til at beslutte den slags pis ?


/T

Anonym sagde ...

Til Webmaster.

Jeg har udtrykt mig uklart. Da jeg var ung tilbage i 50’erne var de konservative et national-konservativt parti. Det er de ikke mere, som du selv rigtigt påpeger.

Som jeg skriver et andet sted, så kan mit ønske til et partiprogram sammenfattes i ordet: Ansvar - og her er vi sikkert enige.

Spørgsmålet er implementeringen. Jeg mener, at der er behov for to partier. Højre, de der sørger for nationens velstand og overlevelse, og venstre, de der står for det modsatte. Kun to partier vil holde taktisk ælv og kævl ude af folketinget.

Mvh. Børge.

Anonym sagde ...

"Kun to partier vil holde taktisk ælv og kævl ude af folketinget. "

Sikke da en gang sludder Børge. Det eneste der vil ske er at der dannes fraktioner i partierne, som så vil forestå opvisningen i ævl og kævl.
Mit argument underbygges af den politiske situation i hhv. England og USA, der hver domineres af et to-partis system.

Selv om det er ønskeligt at spærregrænsen altid lå på (stemmetallet for de radigale) + 0,5%, så ville heller ikke det stoppe ævl og kævl.

Det du kalder "ævl og kævl" er det politiske systems spil for galleriet (befolkningen).


/Tolder

Anonym sagde ...

Til Tolder

"Det eneste der vil ske er at der dannes fraktioner i partierne, som så vil forestå opvisningen i ævl og kævl."

Det var netop mit argument. Hold ævl og kævl ude af parlamentet.

Mvh. Børge.

Stine sagde ...

Liestilling er vel netop et 'ideal uden juridisk opbakning' når lovgivningen, som du selv siger, favoriserer kvinder på bekostning af mænd.

Elmersen sagde ...

Har Gækkeren vundet?

Holme sagde ...

Kære patrioten.

DHS er jo politik med en humoristisk vinkel og jeg synes måske du tager det lidt for alvorligt :)

patrioten sagde ...

Du mener åbenbart, at Danmarks fremtid ikke er en alvorlig sag, Holme.

gækkeren sagde ...

Så døde endnu en højreblog :)

Webmasteren sagde ...

Bloggen er skam ikke død, Gækker.

Vi bliver ved.

Webmasteren og chefideologen har bare holdt et par fridage her i agurketiden.

Mvh.

Den ÆGTE webmaster

(vi kan se, at en eller anden tosse i ny og næ skriver kommentarer under navnet "Webmasteren").