lørdag den 12. april 2008

Socialdemokratisk storhedsvanvid !

Måske burde man skære en del af de mange ministerier væk.
De fleste af dem er ganske overflødige.


Hvis den røde blok, hvad Gud må forbyde, skulle få flertal ved næste valg, så mener mange i SFs bagland, at Villy Søvndal bør være udenrigsminister, og Ole Sohn være finansminister.

Selv om Villy og Ole er nogle gemytlige fyre, så har vi svært ved at se dem på disse to poster.
Alligevel er SFs ønske hverken urimeligt eller unaturligt, såfremt de mandatmæssigt bliver på størrelse med Socialdemokraterne, hvad meget p.t. kunne tyde på.

Men hos Socialdemokraterne bryder man sig ikke om tanken.
Her vil man selv sætte sig på de tunge poster, hvilket vil sige statsminsteriet og udenrigsministeriet.

Nogen burde fortælle socialdemokraterne, at det altså ikke er en naturlov, at de partout skal beklæde begge disse poster hvis de er i regering.
Den tid, hvor Socialdemokraterne var landets suverænt største parti, er endegyldigt forbi.
Derfor er partiets attitude overfor en eventuel kommende regeringspartner særdels usympatisk.

Socialdemokraterne går ud fra, at SF er dumme nok til bare at lægge stemmer til en ministerliste. Det har de nok ret i, men SF burde - såfremt de bliver ligeså store som Socialdemokraterne - være kloge nok til at kende deres besøgelsestid.

Socialdemokraterne vil sandsynligvis forsøge at opfinde nolge nye unyttige ministerier for at fodre SF med en par kødluncher.

Også til de radikale har man opfundet et surrealistisk ministerium, som er tiltænkt Magrethe Vestager : Værdiministeriet !

Men Danmark har mildest talt ministerier nok.
Hele 19, hvilket dog ikke er rekord.

Mange af dem kunne afskaffes eller sammenlægges :


Beskæftigelsesministeriet
Skal afskaffes.
Lad være med at genere erhvervslivet, afskaf den lede indkomstskat, og begræns de sociale ydelser.
Så skal der nok komme gang i beskæftigelsen.

Finansministeriet
Lægges sammen med skatteministeriet, og økonomi- og erhvervsministeriet.


Forsvarsministeriet
Bevares, men navnet ændres til det gamle : Krigsministeriet.
.
.
Justitsministeriet
Lægges ind under indenrigsministeriet.
.
.
Kirkeministeriet
Afskaffes.
Religion er ikke et statsanliggende.

Klima- og Energiministeriet
Lægges ind under miljøministeriet.
.
.
Kulturministeriet
Afskaffes.
Kultur trives bedst i frihed, uden statsindblanding og skatteydersubsidier.
.
.
Miljøministeriet
Lægges sammen med Klima- og Energiministeriet.
.
.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Afskaffes.
Integrationsproblemer der vedrører de der p.t. har fået opholdstilladelse, skal overlades til indenrigsministeriet og evt. undervisningsministeriet.

.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Afskaffes.
Ovennævnte erhverv trives bedst i frihed uden statsregulering.

.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Afskaffes.
Staten skal ikke blande sig i hvordan vi lever.

.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Skal opprioriteres.
Danmark kan i længden ikke leve af snakkemostre med humanistiske uddannelser.
Det er vigtigt at Danmark er i front, når det gælder naturvidenskab og teknologi.

.
Statsministeriet
Bevares i sin nuværende form.

.
Transportministeriet
Lægges ind under indenrigsministeriet.
.
.
Udenrigsministeriet
Bevares i sin nuværende form.
.
.
Undervisningsministeriet
Bevares i sin nuværende form

Velfærdsministeriet
Afskaffes.

.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Lægges ind under finansministeriet.
.
.
Skatteministeriet.
Afskaffes i takt med at skatter og afgifter nedtrappes.
Lægges ind under finansministeriet.
.
.
Dermed kan vi barbere antallet af ministerier ned fra 19 til 8.
Vi kunne dog godt ønske os et enkelt nyt, som er en af Mogens Glistrups gamle ideer :
Ministeriet til afvikling af offentlig virksomhed.
.
Den post vil næppe interessere hverken SFerne eller Socialdemokraterne.

1 kommentar:

Peter Bjørn Perlsø sagde ...

Du godeste! I er jo Liberale!