lørdag den 26. april 2008

Sæddonation er kønsforræderi !

Her burde retteligt stå :
Hjælp kvinderne med at afskaffe fædrene og overflødiggøre manden !Efter at enlige og lesbiske har fået mulighed for kunstig befrugtning, er antallet af insiminationer mangedoblet.

Vi anser dette som værende dybt problematisk og forkasteligt af flere grunde.

For det første sætter man børn i verden, hvor faderen på forhånd er fravalgt.
Det stakkels barn skal vokse op uden en mandelig rollemodel, og det er ganske enkelt umoralsk, at man fratager barnet denne soleklare ret.

For det andet er det helt hen i vejret, at disse kunstige befrugtninger, der har til formål at nogle tissemandsforskrækkede furier skal kunne realisere sig selv, skal foregå for skatteydermidler.

Det er komplet ulækkert, at vi andre skal være med til at betale for noget, som i bund og grund slet ikke burde være tilladt.

For det tredie er insiminationer af enlige og lesbiske endnu et forsøg på at overflødiggøre manden.

Som vi tidligere har skrevet, så er faderrollen hermed blevet reduceret til, at en anonym sæddonor for 500 kr. sætter sig på en lille steril briks og gokker den af til et pornoblad.

Dette er i sandhed en syg verden, som man bestemt ikke burde understøtte med skattepenge, men som man derimod burde bekæmpe.

I det feminazistiske samfund er mandens eneste berettigelse at være trækdyr og opvarte og beundre kvinderne.

Om få år vil det være muligt helt at undvære en sæddonor for at blive gravid.
Indtil dette er muligt, og ulykkevis nok også tilladt, vil vi fraråde at nogen melder sig som sæddonorer.

Hvad der tidligere var noget der kunne hjælpe heteroseksuelle barnløse par, er i stigende grad blevet et redskab til faderrollens - og dermed kernefamiliens - exit, og det selvoptagede femi-samfunds indtog.

Derfor betragter vi i denne situation sæddonation som det rene og skære kønsforræderi.
At afgive sæd til kvinder, der i bund og grund ønsker at afskaffe manden, ihvertfald som fader, er både selvkastration og kønspolitisk selvmord.

Fy for satan !

1 kommentar:

gimle sagde ...

Det må jo ses som et positivt islæt at der kommer flere børn af dansk afstamning til verden, som kan forsørge den stadige voksende del af modtagere af en eller anden offentlig service. Der skal ganske vist investeres en del af den offentlige kapital i dem, men efter ca 10 år på arbejdsmarkedet har de jo skatteindtjent denne udgift og er derefter en fordel for samfundet i de efterfølgende 40 år. Specielt nu hvor de ikke har et mandeligt forbillede til at forlede dem til druk, hor og anden dovenskab, som ellers kendetegner det mandlige kønsrollemønster.
Så mine afslutnigs ord til dig må være ..... glæd dig ... eller tjen dine 500 kr med stolthed