tirsdag den 11. august 2009

Synger lukkeloven på sidste vers ?

Nu ser det heldigvis ud til, at vi slipper af med lukkeloven !


Det Konservative Folkeparti vedtog sidste år at arbejde for at afskaffe lukkeloven. Idag har Økonomiminister, Lene Espersen, fremlagt et forslag til en foreløbig liberalisering, og endelig fjernelse af lukkeloven i 2012.

Dermed er der et folketingsflertal for at sløjfe reglerne for, hvornår selvstændige erhvervsdrivende må have åbent i deres butikker.

Det var sandelig også på tide.
Men bedre sent end aldrig, selvom vi har svært ved at forstå, at vi skal vente til 2012 med en endelig afvikling af denne tåbelige lov.

Ministeren taler om en tilvendingsperiode.
O.K., men den forekommer at være lidt for lang.
(Mon det kunstige åndedræt skyldes, at med en S-SF-R - regering efter næste valg, vil loven næppe blive afskaffet).

Det Konservative Folkeparti har været bannerførere for lukkelovs-psykopaterne, men nu kommer der andre boller på suppen.

Når en part ønsker at sælge, og en part ønsker at købe, så tilkommer det ikke staten at blande sig i hvilket tidspunkt det sker på.

Det er helt absurd, at man i 2009 stadig har en lov der forbyder handel på bestemte tidspunkter.

Argumentet om, at den lille købmand vil tabe til Bilka og Føtex holder ikke vand.

Man behøver bare tage til Malmø for at se, at der er mange små nærbutikker.
Flere end i Danmark, hvor lukkelovs-fascisterne har haft held til at forhindre et frit marked.
Ligeledes har en by som Malmø langt færre store indkøbscentre end tilsvarende danske byer.

"Den lille købmand", dvs. de mange små specialbutikker, behøver næppe at frygte for deres liv, fordi folk kan rende i Bilka om søndagen.

Det der tog livet af de små forretninger var ikke åbningstiderne, men supermarkedernes og storcentrenes indtog i 60erne.

Her valfartede folk hen for at spare, og gav dermed samtidig køb på kvaliteten og betjeningen.

Det er værd at bemærke, at supermarkederne dengang skulle lukke kl. 17:30 ligesom alle mulige andre, og det redede ikke den lille købmand fra butiksdøden.
Så åbningstiderne er IKKE skurken.

Nu ER supermarkederne her, side om side med de tilbageblevne specialforretninger.
Og specialforretningerne skal nok blive, så længe der findes kunder der vil betale for det.
Og det tyder alt på at der er.
Små forretninger kan ikke konkurrere på pris, men på kvalitet og specialudbud.
Dette har intet med åbningstiderne at gøre.

Det er ærlig talt mere end svært at se, hvorfor folk skulle droppe deres grønthandler, slagter eller tobakshandler, fordi supermarkederne har søndagsåbent.

Et frit marked er det mest demokratiske, da det tilpasser sig kundernes behov, og ikke statens krav.

Et andet argument mod en ophævelse af lukkeloven har været, at det går ud over familielivet, hvis der holdes søndagsåbent.

Det er svært at se hvorfor det skulle ødelægge familielivet mere ved at forretningerne må holde åbent, når buschauffører, politibetjente, præster, sygeplejersker, kioskhandlere og postarbejdere sagtens kan arbejde om søndagen.

Mange kan i deres ansættelsesforhold forhandle sig frem til hvilke dage man holder fri.

Vi nærer bestemt intet ønske om, at søn- og helligdage skal komme til at ligne alle mulige andre dage, men det kommer heller ikke til at ske, så længe der er helligdagsbetaling.

Lukkeloven er således hverken til for forbrugernes eller de fleste forretningers skyld.
Den er til for at give visse forretninger fordele, da de kan holde åbent, medens andre tvinges til at holde lukket.

"Det er svært at spå, især om fremtiden" sagde Storm P.

Det er således heller ikke til at sige præcis hvad en ophævelse af lukkeloven kommer til at betyde.
Men denne usikkerhed berettiger ikke til at opretholde en lov der dikterer, hvornår der må handles.

Vi hilser de konservatives kursændring velkommen.

Ingen kommentarer: