mandag den 31. august 2009

Skal børn have stemmeret ?


Spørgsmålet om helt unges stemmeret, er retorisk stillet, for selvfølgelig skal børn på 16 år ikke have stemmeret.

Men alligevel :

Skal man være lidt logisk, er tanken ikke så urimelig.

Dansk Folkeparti vil sende 12-årige vildbasser i fængel.

"Er man gammel nok til at begå en forbrydelse, er man også moden nok til en fængselsstraf".

Hvorfor er man så ikke gammel nok til at stemme ?

Regeringen sender unge mænd, der aldrig har haft ret til at sætte et kryds, til Afganistan, og får dem returneret i ligposer.

De har - i visse tilfælde - heller ikke været gamle nok til at stemme !!

Hele debatten om valgret er forældet.

Valgret burde handle om :

1. Bidrager man med noget til samfundet ?

2. Er man en moden og begavet samfundsborger.

Her i partiet finder vi, at en valgretsalder på omkring 35 år er rimelig.
MEN, det er ikke afgørende.

Unge kan i visse tilfælde bidrage langt mere til samfundet end ældre, og være mere vidende.

Prøv at høre en Vox-Pop undersøgelse om ældre menneskers viden udi samfundsforhold.
Det er ofte en pinlig oplevelse.


Valgret bør ikke primært bygge på alder, selvom det kan være en relevant konservetiv fraktor mod en udisciplineret rød ungdom, MEN :

1. Er man nettobidragyder til samfundet ?

Det har INTET med demokrati at gøre, at de der står i et nydende forhold til fællesskabets kasse, også skal have den fulde indflydelse på uddelingen af midlerne.

Det er et ulækkert og kommunistisk misbrug af begrebet "Medindflydelse".

Den konservative filosof, Henning Fonsmark, påpegede dette misforhold i sit opgør med den "demokratiske" udvikling at universiteternes styrelse, der selvsagt intet har med demokrati at gøre.


2. Er man en begavet samfundsborger ?

Udover at man er nettoyder til samfundet, er det frustrerende, at man skal se børn, åndssvage, kvindfolk og straffefanger deltage i landets styre.

Grundloven af 1849 udelukkede disse grupper.
Idag ser vi det sørgelige resultat af, at man ikke tog Grundvig og de andre grundlovsfædre alvorligt.

Man kunne som et vist minimum indføre en slags intelligenstest ved valgsteder.
Dermed ville man ikke diskriminere nogen.

Valgretsloven bør afgjort til debat.

Men det bør ikke primært handle om, hvorvidt børn må stemme, men om HVEM af nutidens valgberettigde der bør have frataget deres valgret.

Ingen kommentarer: