mandag den 31. august 2009

Ja til ligestilling !


Danske mænd diskrimineres åbenlyst, bla. gennem SU-systemet.

Mødrene får dobbelt SU, medens mænd ikke får en pind, hvis de er enlige med barnet.

Information skriver :

"I praksis betyder det, at 95 procent af alle, der får tilskuddet, er mødrene. Så mens mor får dobbelt SU, får far ingenting, uanset hvor meget han har barnet boende."

Ja, det var den ligestilling.

Generelt bygger ligestilling på, at vi alle skal gøres til numre og intetkønsvæsener.

Men når det SKAL være, så før den ud i praksis.

Hvis webmaster var ligestillensminister, så var der 3 oplagte områder

1 :
Mænd lever i gennemsnit 6 år kortere end kvinder.
Derfor tager kvinderne mere folkepension og flere plejehemspladser, der bliver betalt af mænd.
En Colt 44 kan gøre en ende på den uretfærdighed.
Nedskyd en del af bestanden !


2:
92 % af de indsatte i landets fængsler er mænd.
Den uretfærdighed må der rettes op på.

Løslad Peter Lundin, og sæt i stedet nogle dumme landsskadelige radikale kvinder bag tremmer.


3:
Værnepligt.
Den kønsdiskriminerende værnepligt tilsiger unge mænd, at de skal bruge næsten et år af deres liv på at spinge rundt i mudder, medens kvinderne tager de gode job.

I ligestillingens navn siger vi : Piger i trøjen
Det land der skal forsvares, er først og fremmest femi-land.
Hvorfor skal den danske Jens gøre der beskidte arbejde ?


Ja, lad os få ligestilling i Danmark.
Det er påkrævet.

1 kommentar:

Thomas sagde ...

Ligestilling er et kodeord for særbehandling af kvinder.

På arbejdsmarkedet kræves f.eks. samme løn til kvinder som til mænd, selvom kvinder i reglen er mere fraværende fra arbejdet end mænd. Denne særbehandling kaldes så for ligestilling.

På andre områder som f,eks, med SU'en sker også en særbehandling, som ikke kan luskes ind inder begrebet ligestilling. Men det betyder ikke, at ligestillingsffolkene ønsker at bruge ligestillingsbegrebet til at afskaffe denne særbehandling.

Det ses tydeligt i bekendtgørelsen til lov om ligebehandling, hvor der står, at loven: "ikke til hinder for bestemmelser om beskyttelse af kvinder, navnlig i forbindelse med graviditet og fødsel."

Så der hvor hvinder har en konkurrencemæssig ulempe i forhold til mænd, betyder ligestilling, at man skal opføre sig som om, at denne ulempe ikke eksisterede. Og på andre områder, hvor kvinder også særbehandles positivt, skal ligestillingbegrebet slet ikke anvendes.