søndag den 23. januar 2011

Væk med rentefradragene !

Er det rimeligt at boligejere med gæld kan læsse deres renteudgifter over på de øvrige skatteydere ?
Nej, disse rentefradrags-parasitter må selv betale deres udgifter !


Det er sjældent at vi er enige med De Radikale, men deres nyeste forslag om at begrænse rentefradraget for boligejere er vi ganske enige i.

Det er helt forkert at hævde, at det at sænke - eller helt afskaffe - rentefradraget for boliglån, er det samme som at hæve boligskatterne. Ejendomsskatter er een ting, rentefradrag noget helt andet.

At det er det rene tyveri at beskatte folk af en bolig de har købt og betalt med penge, som de allerede har betalt skat af een gang, er helt evident.

Derimod er rentefradrag en anden slags tyveri, nemlig et tyveri fra de øvrige skatteydere, der ikke har gæld.
Det er urimeligt, at den der stifter gæld kan læsse udgifterne over på andre, medens de der sparer op skal straffes. Det ser vi gerne ændret, og det radikale forslag er et kærkomment skridt i den rigtige retning.

De penge som staten sparer ved ikke at give rentefradrag for boliglån, kunne så passende bruges til at sænke ejendomsskatterne tilsvarende. Dermed er det mere rentabelt at spare op til egen bolig, end at købe en dyr bolig for lånte penge. Finanskrisen for 2 år siden burde være noget man havde lært af. Men det primære argument for at fjerne rentefradraget er ganske enkelt, at det er urimeligt, at læsse udgifterne for ens lån over på andre.

Det burde faktisk være god borgerlig politik at belønne opsparing og undlade at belønne disse rentefradrags-parasitter for at stifte gæld. Men efterhånden er alting vendt på hovedet, og V og K tør ikke gøre det der burde være indlysende.

Ikke blot mht. boliglån burde rentefradraget afskaffes. Det burde også gælde for alle mulige andre rentefradrag. Ja, for fradrag i det hele taget, som eksempelvis kørselsfradrag, fradrag for A-kassekontingent, og fradrag for bidrag til dit og dat.

Det er vigtigt at påpege, at de penge som staten får ind ved en afskaffelse af alle disse fradrag, skal bruges til skattelettelser i den anden ende. Især skat på arbejde, men også alle mulige andre skatter.

Vi sætter hermed et kryds i kalenderen til minde om denne sjældne dag, hvor de radikale kom med et fornuftigt forslag.

Ingen kommentarer: