tirsdag den 25. januar 2011

Idiotisk forslag fra Søren Pind !


Spørgsmålet om kvoter for kvinder i danske virksomheders bestyrelser er så principielt, at det bør sendes til folkeafstemning, hvis Folketinget en dag i fremtiden vedtager det.
Det mener Søren Pind ifølge Altinget.dk.

Det her er udtryk for, at man vil bruge statens voldsmonopol til at forfordele et bestemt køn. Det er så langt ude, at det bør ikke bare have basis i et tilfældigt folketingsflertal på et givent tidspunkt," siger han.

Det er vi fuldkommen enige med ham i, men forslaget om en folkeafstemning er komplet idiotisk. Ihvertfald er det uigennemtænkt.

For det første er det vigtigt at gøre sig klart, at venstrefløjens planer om at ville tvangsopløse private virksomheder, hvis de ikke retter sig efter regeringens kønspolitiske - og diskriminerende - direktiver, må betragtes som værende et overgreb på den private ejendomsret, og dermed grundlovsstridigt.

Såfremt en folkeafstemning får det fatale resultat, at folk stemmer "Ja" til forslaget, så vil man have indført en præcedens, hvor politikerne kan bryde grundloven, og få en folkelig accept heraf, UDEN at Grundloven bliver ændret.

Det aldeles farlige i at sende et sådant forslag til folkeafstemning består i, at man dermed legitimerer dette forbryderiske tiltag.
Der bør derfor naturligvis ikke holdes folkeafstemning om den slags, med mindre at det indgår som et led i en eventuel revision af Grundloven.

Desuden vil der være en enorm risiko for at afstemningen går os og Søren Pind imod. Man må påtænke at antallet af mandlige og kvindelige vælgere er 50-50. Da flertallet af vælgerne er notoriske idioter, vil der med stor sandsynlighed være flere dumme gulvmåtte-mænd, der stemmer "Ja", end fornuftige kvinder der stemmer "Nej".

Dermed kan Søren Pinds folkeafstemning ende som et selvmål, og en legitimering af de rødes kamp mod mænd og mod den private ejendomsret.

Såfremt S og SFs forslag bliver vedtaget (med støtte fra De Radikale og Enhedslisten) så vil vi opfordre virksomhederne til ikke at følge påbudet.
Så kan regeringen jo se, om de tør tvangsopløse de mange firmaer, der tjener penge til landet, og skaber arbejdspladser.

Det bliver spændende at se, om regeringen vil kunne skaffe penge til sine mange udgifter, hvis virksomheder som Novo, A.P.Møller-Maersk og FL Smidth siger farvel og tak.
Så får regeringen næppe råd til at kaste penge i grams til sine nasse-vælgere.

Desuden bør den påtænkte lov behandles i Højesteret, og - såfremt dommen får et uheldigt udfald - gå videre til Menneskerettighedsdomstolen.
Så der er ingen grund til en folkeafstemning, der blot kan give et rædsomt udfald.

Selvom det ikke blev tilfældet efter den hedengangne afstemning om "Jordlovene", så er der god grund til at frygte, at en folkeafstemning vil afføde en lang række lignende sager, hvor oppositionen sender dit og dat til folkeafstemning.

Hvorfor så ikke også have afstemninger om efterlønnen, placeringen af vindmølleparker, krigen i Afganistan, differentieret moms, rygeloven, Christiania, moskebyggerier, racismeparagraffen fianansloven, dagpengene, og alt muligt andet ?
Så ender vi med et handlingslammet folketing, hvor oppositionen konstant kan kræve sager til folkeafstemning. Så kan vi ligesågodt afskaffe Folketinget, og indføre det direkte demokrati.

Det ville selvfølgelig have den fordel, at man kunne overføre en masse mennesker i den arbejdsdygtige alder til produktivt og mere samfundsnyttigt arbejde.

Ingen kommentarer: