mandag den 24. januar 2011

S-SF hiver gammel krikke af stalden !Åh nej, ikke nu igen ! fristes man til at udbryde. Måske tager de røde deres miljø-mantra om genbrug lidt for bogstaveligt.

Nu har S og SF for Gud ved hvilken gang kørt frem med deres idiotiske, diskriminerende og samfundskadelige forslag om kvoter i virksomhedernes bestyrelser.

At forslaget dukker op ligeså hyppigt som tordenvejr i august, gør det ikke mindre uappetitligt.
Det er også fint, at S og SF konstant minder os om, hvad vi kan forvente, når de røde slamberter kommer til magten : En ren krigserklæring mod mænd og mod den private ejendomsret.

Vi har gang på gang argumenteret mod ideen om statslige tvangs-kvindekvoter i private virksomheder, så budskabet forlængst må være trængt ind hos fornuftigt tænkende mennesker.

Men for S og SF preller alle argumenter af som vandet på en dum gås, så der er ikke grund til atter engang at udpensle vores mange anker mod forslaget.

Dog ganske kort :

-En kvoteordning med trusler om tvangsopløsning af virksomheder, er et overgreb på den private ejendomsret. Private virksomheder skal selvfølgelig selv bestemme.

- En kvoteordning, der dikterer, at kvalificerede mænd kan tvinges væk fra en post alene pga. personens køn, er diskrimination af mænd.

- En kvoteordning betyder, at en virksomhed ikke nødvendigvis får de bedst kvalificerede.

- En kvoteordning er utilfredsstillende for de dygtige kvinder, der ønsker at blive valgt på deres kvalivikationer fremfor på deres køn.

- Hvorfor skal en kvoteordning kun gælde på områder, hvor kvinderne har en fordel ? Hvorfor ikke lignende ordninger andre steder ? Hvorfor ikke også :

40 % af alle de unge mennesker der sendes til Afganistan som kanonføde skal være kvinder ! Ellers tvangsopløser vi forsvaret.
40 % af alle landets blinkenslagere skal være kvinder !
40 % af alle indsatte i landets fængsler skal være kvinder !

Det kunne være interessant at se, om Socialdemokraterne selv lever op til en 40 % kvindekvote i deres eget parti.
Vi har set på kønssammensætningen for Socialdemokraternes folketingsmedlemmer, ordførere og borgmestre, og vi er blevet slået med forbløffelse.
.
De socialdemokratiske kønsidealer, som man frækt forsøger at trække ned over hovedet på private virksomheder, kan man slet ikke selv leve op til.

Man burde anstændigvis have orden i eget hus, inden man forsøger at gøre rent i andres.Lad os se på tallene :

Den socialdemokratiske folketingsgruppe har 45 medlemmer. Heraf er 30 mænd, og 15 kvinder. Altså kun 33% kvinder.
.
Af ordførerne er 21 mænd og 9 kvinder. Altså 30 % kvinder.Dvs. at kvinderne ikke blot er underrepræsenteret i folketingsgruppen, de er sågar underrepræsenteret blandt ordførere i forhold til folketingsgruppen !!!
.
Helt galt bliver det, når man ser på antallet af socialdemokratiske borgmestre.Blandt landets 45 socialdemokratiske borgmestre, er de 40 mænd, 5 er kvinder.Dvs. at kun godt 11% af de socialdemokratiske borgmestre er kvinder.
.
Tallene ryster os.
Ikke sådan at forstå, at vi er kede af, at der er en solid repræsentation af mænd, men Socialdemokraterne har så travlt med at tvinge private virksomheder til at leve op til partiets feministiske vrangforestillinger, samtidig med at man slet ikke selv kan leve op til et ideal, som man nu vil påtvinge andre.
.
Socialdemokraterne vil som sagt tvamgsopløse de virksomheder, der ikke har 40 % kvinder i bestyrelserne.

Eftersom partiet ikke selv lever op til idealerne om 40 % kvinder, så vil vi mene, at Socialdemokraterne bør tvangsopløses.

Vi kan kun råde partiet til at opløse sig selv, før vælgerne gør det ved næste valg.


Ingen kommentarer: