fredag den 9. oktober 2009

Nobels ligegyldige fredspris til Obama !


Den amerikanske præsident er noget overraskende netop blevet modtager af årets Nobel Fredspris. Han får prisen for sin indsats for at "styrke demokrati og samarbejdet mellem nationerne".

Hvad lavede Nobel i sit levende liv ?

Bomber og fredspriser.

Da man havde chancen, skulle man have givet fredsprisen til de nu to afdøde politikere, Milosovitch og Jörg Haider.
De to store Europære, der søgte at bevare fred i Europa, og bekæmpe islamisme.

Istedet har man givet prisen til VERDENSMESTEREN i muhammedansk terrorisme, Arafat.

Dermed er fredprisen ligeså værdiløs som en aktie fra Atlantic Petroleum eller DSV.

Kan måske anvendes som lokumspapir.


Ingen kommentarer: