lørdag den 23. maj 2009

Sig NEJ til femi-fascisterne den 7. juni !


Vores EU-kandidat, Folke Vagn, har måttet melde afbud til EU-valget, da han afsoner en dom i Thailand for indsmugling af heroin.
Men heldigvis er der stadig et par skud i bøssen.

Det kommende valg til Europa-parlamentet, der tilsyneladende rager de fleste europæere en høstblomst, er nært forestående.

I den anledning er det sørgeligt at se, hvor dumme mennesker man - ikke mindst i Danmark - disker op med som kandidater.

Hvis det ikke var så trist, ville det være til at dø af grin over.

Desværre har vores egen EU-kandidat, Folke Vagn, måttet trække sit kandidatur, da han for tiden afsoner en dom i et thailandsk fængsel for indsmugling af 20 kg. heroin.

Moralsk set har han ikke gjort noget forkert, eftersom narkotika bør frigives.
Folk må selv bestemme hvad de indtager.

Folke Vagn ville efter eget udsagn gøre EU-modtanden "Mere sexet og lækker".
Men han har ikke loven på sin side for sine handlinger.

Det har derimod nogle hjerneforblæste tøser, der modsat vil gøre EU mere usexet og ulækker, ved at reducere os til milimeter-demokratiske intetkønsvæsner i en uappetitlig EU-stat.

Et uhyggeligt eksempel kan ses i dagens udgave af "180 grader" :


Et par forkælede feminist-fjolser spiller atter engang kønskvoterings-kortet, og vil ovenikøbet belemre alle EUs 497 millioner borgere med deres sygelige ideer.

40 % kvinder i bestyrelserne.
Det skal private virksomheder tvinges til, mener den radikale Sofie Carsten Nielsen, og hun bakkes op af et par andre tåber bla. af socialdemokraten, Britta Thomsen.

Det er selvsamme Sofie, der mener at vi skal stå i et obligatorisk organdonor-register, ud fra den betragtning, at vi som udgangspunkt tilhører staten.
Selv i døden skal vi være statsslaver og skaffedyr i det radikale femi-forbuds-helvede.

Man ved ikke om man skal le eller græde over, at der i et land der burde være oplyst, findes mennesker der bare OVERVEJER at give den slags kvindemennesker høje lønninger for at repræsentere Danmark.

Vi har tidligere behandlet emnet om feministiske kvoteordninger.

De er udtryk for milimeterdemokrati, og for et socialistisk overgreb på den private ejendomsret.

En privat virksomhedsejer må naturligvis selv om hvem han sætter i sine bestyrelser.
Alt andet er stats-socialisme.

Hvis den radikale spidskandidat og andre feminister har så travlt med at indføre total ligestilling, kunne de jo starte med at gøre op med den kønsdiskriminerende værnepligt, der forfordeler mænd i helt urimelig grad.

Eller overføre deres evnesvage ide om kvoteordninger i bestyrelser, til også at gælde landtes fængsler :

Mindst 40 % af alle indsatte skal være kvinder !

Idag sidder der 1300 gange flere kvinder i direktørstillinger end i fængsel.
Hvis det samme var tilfældet for mænd, ville 8 millioner danske mænd være direktører !!

Dette viser, hvad det er for en goddag-mand-økseskaft logik, som feministerne er drevet af.

Efter Folke Vagns arrestation i Thailand er der kun 3 fornuftige lister at stemme på den 7. juni :

Folkebevægelsen mod EU; Junibevægelsen og Dansk Folkeparti.

Alle 3 lister har både gode og dårlige kandidater, og dem vender vi tilbage til.

Men ved valg ville man også ønske at man kunne uddele minuser. F.eks. til Sofie Carsten Nielsen og hendes ligesindede.

Valget den 7. juni giver faktisk indirekte denne sjældne mulighed, da der også skal stemmes om en ny Tronfølgelov.

Her har du, kære vælger, mulighed for at give et rungende "NEJ" til den omsiggribende femi-nazisme, som er så udtalt på den danske venstrefløj.

Det er som med et kendt stykke tysk slik : HELE 3 TING PÅ EEN GANG, og vores guide til den begavede vælger er :

1. Sig JA til national selvbestemmelse, både for Danmark og for vores gode europæsike venner.

Stem på en EU-skeptiker.


2. Sig NEJ til mere statsliggørelse, landbrugsstøtte, røde overgreb på ytringsfriheden, pamperi, socialisme og feminisering.

Stem på en højreorienteret.


3. Sig NEJ til feminiseringens pest.

Stem NEJ til den foreslåede "Tronfølgelov", som statens forbryderriske og hjernevaskende propagandamaskine nu vil bruge skatteydermidler på at få igennem.

Ingen kommentarer: