onsdag den 1. april 2009

Rablende vanvittigt forslag fra SF og Enhedslisten : Indfør sæddonorpligt !

Medens Danmark venter på meddelelsen om hvorvidt Anders Fogh Rasmussen skal være NATOs næste generalsekretær, og Danmark dermed skal have en ny statsminister, så foregår der også andre ting i det politiske liv.

Sagen om Fogh har tilsyneladende skygget for nogle af de groteske lovforslag der er kommet i den seneste tid.

I dag vil SF og Enhedslisten fremsætte et forslag om DONORPLIGT !

Ikke pligt som organdonor eller bloddonor.
Næ, nej !
Forslaget er alene et påbud rettet mod mænd.

Den donorpligt der er tale om, er pligten til at donere sæd til landets fertilitetskliniker.

Ja, mine damer og herrer.
De læste rigtigt !

Alle mænd mellem 20 og 50 år vil efter en obligatorisk lægeundersøgelse, såfremt de bliver erklæret egnede, blive indkaldt 2 gange om året for at levere sæd til barnløse par, enlige kvinder og lesbiske.

Udeblivelse vil blive straffet med bøde, og i gentagne tilfælde fængsel.

"Det er grotesk, at man på den ene side giver barnløse ret til kunstig befrugning, uden at man kan garantere at denne ret bliver håndhævet" udtaler SFs vikarierende sundhedsordfører, Liselotte Fuglsang-Jespersen, og fortsætter :

"Til ret hører jo også pligt. En rettighed er jo intet værd, dersom den ikke kan blive indfriet.
Derfor er det en helt naturlig følge, at man ligesom pligten til at betale skat, også har pligt til at donere sæd".

Socialdemokraterne og de radikale er meget positive over for forslaget, og da Venstre, ligesom i spørgsmålet om homoseksuelles adoptionsret, vil stille sin folketingsgruppe frit, tegner der sig et flertal, eftersom 6 venstrefolk allerede har tilkendegivet at de vil stemme FOR forslaget.

Her i partiet er vi ganske enkelt rystede.
Statens hånds- og halsret over borgerne er umættelig.
Den forgriber sig ikke blot på vores materielle ejendom, men også på vores legeme.

Ikke nok med at dette orwellske statshelvede stjæler den personlige frihed på alle leder og kanter, og gør os til små brikker i et stort maskineri.
Dette forslag er nemlig også meget kønspolitisk bestemt, eftersom det er mændene der skal yde, og kvinderne der skal nyde.

Således er der tale om langt mere end et indgreb i den personlige frihed. Der er i bund og grund tale om, at man gennem tvang og trusler vil søge at opløse den traditionelle kernefamilie, og afskaffe manden ved at reducere ham til en avlstyr, der på statens påbud skal levere sæd i et lille glas.

Hvornår vågner de danske mænd op, og siger stop ?

Kan en mand være sig selv bekendt, hvis han ikke fra nu af og i al fremtid nægter at give sin stemme til et af de partier der agter at vedtage denne lov?
En lov, der bestemt må være i modstrid med menneskerettighederne, som venstrefløjen jo ellers plejer at være så glad for.

3 kommentarer:

Anonym sagde ...

Apriiiiilllsnar...

Mikael sagde ...

Vil det sige, at jeg kun må høvle den af to gange om året? I så fald vil jeg stemme imod.

God 1. april

Anonym sagde ...

Danske mænds sædkvalitet er så ringe, at danske mænd er ubrugelige til forplantning.

Blandt 20-årige er 20% ude af stand til at befrugte en kvinde. I 40-årsalderen er 40% mænd ubrugelige.

Så værnepligt til sæddonation falder til jorden. Danske mænd er slet og ret uduelige.