tirsdag den 21. april 2009

En tom sjæl i et sundt legeme !

Også i Nazitysklnd hærgede en sundhedskult, som bla. denne plakat fra 1941 viser. Alt det onde, der truede folkesundheden, herunder rygning, skulle drives ud. I dagens Danmark ligger sundheds-eksorcisterne heller ikke på den lade side.


Så kom dagen, hvor Forebyggelseskommissionen, der er nedsat af regeringen, og betalt af skatteyderne, kom med et bud på, hvordan folkesundheden kan øges.

Hvis borgerne ikke selv kan finde ud af at leve sundt, så kommer politikerne og eksperterne efter os med forbud og afgifter, så vi mere eller mindre tvinges til at leve, som moder stats repræsentanter synes at vi skal.

Denne komplet sjælløse sundhedsfascisme hærger løs i disse år, og bedrevidende kommisoner og politikere gør deres til, at få gennemsnitslevealderen forøget, og til at kedsomhed nu skal være den hyppigste dødsårsag.

Hvad er et godt liv ?
Er det at blive 100 år for enhver pris ?
Eller er det at have det sjovt, og så måske stille træskoene når man er 50 ?

Hvad det gode liv er, findes der ingen opskrifter på.
Det er individuelt, og det er forskelligt hvad vi hver især lægger vægt på som værende høj livskvalitet.

Derfor er det fatalt, at staten konstant skal stikke sin næse i vores levevis, og derved samtidig reducere os til nogle små umyndige nikkedukker i statens orwelske maskineri.

Det er tragisk, at en regering der kalder sig borgerlig og liberal i den grad medvirker til at umyndigøre borgerne, og vil bestemme hvilket liv vi skal føre.

Der er fornuft i at stille grænser for børn, fx. mht. alkoholudskænkning, tobakskøb o. lign., men at underlægge voksne mennesker den slags formynderi, er utåleligt.

Det er ulykkeligt, at folk bare finder sig i det.
Måske lidt brokkerier hist og pist, men efter kort tid affinder man sig bare med tingenes tilstand.

Det er meget få politikere på tinge, der har råbt vagt i gevær overfor denne udvikling.
Bland de få er Liberal Alliance, der korrekt påpeger, at man med den slags tiltag stækker friheden, og tager ansvaret væk fra folk.

Også Venstres Eva Kjer Hansen har advaret mod at man tager ansvaret fra det enkelte menneske, og den altid underholdende Jesper Langballe fra DF har tordnet imod de mange sundhedsappostle.

Men ellers er der langt mellem snapsene (også i bogstaveligste forstand, hvis det står til sundhedstosserne).

Blandt de skarpeste kritikere er Venstres Ungdom, der helt korrekt har påpeget problemerne.
Desværre har de ikke taget konsekvensen af, at de der repræsenterer dem i Folketinget slet ikke er liberale, men formynderiske forbudsmennesker der under falsk varebetegnelse kalder sig borgerlige.

Forebyggelseskommissioens 52 forslag er forudsigelige som en 9-tabel, og det vil føre for vidt at gennemgå dem alle her.
Men et lille udpluk kan give indblik i tåbelighederne.

F.eks. :

1. Tobaksafgiften fordobles i forhold til niveauet i 2009 gennem forhøjelse af stykafgiften, så prisen for en pakke cigaretter bliver ca. 50. Kr. Tobaksafgiften pristalsreguleres løbende.

Man mener således, at folk er for dumme til selv at finde ud af at det er skadeligt at ryge, så de skal straffes på pengepungen.
Man overvejer slet ikke, om det vil medføre en øget grænsehandel. Men måske bliver det næste skridt, at man vil forbyde udlandsrejser.

Lone Dybkjær har udtalt, at der ikke er noget godt at sige om tobak.
Der er heller ikke noget godt at sige om Det Radikal Venstre, men de er desværre ikke på Forebyggelseskommissonens liste.


2. Rygning forbydes indendørs, bort set fra i eget hjem.

Det er da pænt af dem, at vi må ryge i vores eget hjem. Men det bliver nok det næste sted man sætter statslige posekiggere og dyneløftere ind.

Et værthus er fx. ejerens ejendom, men han må ikke selv bestemme om gæsterne må ryge der.
Og nu skal det gældende rygeforbud altså udvides.
Et groft overgreb på den private ejendomsret.


3. På alle uddannelsesinstitutioner forbydes rygning på institutionernes område.

Dvs. at man heller ikke må gå ud i gården og ryge. Man skal helt uden for området.
Enhver der kender fx. DTU eller Odense Universitet ved, at det kan være en lang tur.


4. Der indføres forbud mod synlighed af tobaksvarer på salgssteder.

Man mener dermed, at folk er nogle små manipulerbare får, der ikke kan tåle at se en pakke cigaretter i en kiosk, uden at man straks får lyst til at dampe løs.


6. Der indføres billedadvarselsmærkning på tobakspakker.

Hvorfor kun på tobakspakker ?
Hvorfor ikke et billede at en skrumpelever på en ølflaske, en tilstoppet kranspulsåre på en mælkekarton, et trafikoffer på en bil, en paradentosemund på en cola, en gravsten på et stykke kød eller en ødelagt mavesæk på en pose vingummi.

11. Der indføres forbud mod kommerciel reklamering for alkohol i alle medier.

Det er dobbeltmoralsk, at man på den ene side har produkter der er tilladte, og samtidig vil forbyde producenterne at reklamere for dem.
Det er tvivlsomt, om folk ryger eller drikker mere, fordi de ser en reklame for et produkt.
Det er nok mere sandsynligt, at reklamen får dem til at skifte fra et mærke til et andet.

Og hvad med film ?
Skal vi forbyde Olsenbanden og Huset på Christianshavn, fordi der i disse film ryges og drikkes til den store guldmedalje ?

12. Kommunerne anvender bevillingsnævnenes mulighed for at reducere tilgængeligheden af alkohol på udskænkningssteder, særligt i boligkvarterer og nær uddannelsesinstitutioner.

Bevillingsnævnet bør nedlægges.
Alle udskænkningssteder bør have ret til at servere hvad de vil af øl, vin og spiritus.

14. Det generelt høje kendskab til genstandsgrænserne fastholdes gennem kampagner. Kendskabet til sundhedsskadelige effekter skal øges og målrettes sårbare grupper.

Stort set alle kender Sundhedsstyrelsens anbefalinger til hudløshed.
Det nytter ikke at pumpe flere skattekroner i nyttesløse kampagner.22. Afgiften på sukkerholdige fødevarer fordobles i forhold til niveauet for 2009 svarende til en pris for chokolade- og sukkervarer på 110 kr. pr. kilo og for sodavand på 8 kr. pr. liter. Afgiften pristalsreguleres løbende. Afgiften udvides til at omfatte andre produkter med højt sukkerindhold, der ikke indgår naturligt i kosten.

I Sverige (som forbudstosserne ellers plejer at være så glade for) er chokolade og sodavand langt billigere end i Danmark.
Det lader dog ikke til at den svenske folkesundhed har lidt synderligt under det.
Men mon ikke forebyggelseskommissionen blot vil hævde, at svenskernes sunde tilstand skyldes de mange andre dejlige forbud ?


29. Der skal tilbydes gratis frugtordninger på landets skoler.

Gu` skal der ej.
Det er ikke en offentlig opgave at sørge for mad til folks dumme unger.
Det er en forældrepligt.
Ved at lade skatteyderne betale gildet, fjerner man endnu et ansvarsområde fra hjemmet.
De forældre, der ikke for egen regning kan give deres børn et stykke frugt med i skole, er dårlige forældre, der aldrig burde have sat børn i verden.

Ak ja !

Sådan kunne man blive ved.
Men forebyggelseskommisionens lange liste er i sig selv sundhedsskadelig, da den kan forårsage stigende blodtryk og mavesår hos enhver frihedselskende borger.

Det er nok for meget at håbe på, at politikerne kommer til fornuft, og alene bruger Forebyggelseskommionens rapport som toiletpapir.

Man kan derimod håbe på, at vælgerne kommer til fornuft og indser, at selv partier der kalder sig liberale, overhovedet ikke har lyst til at slippe friheden løs, men derimod til at pakke borgerne ind i vat og forbud fra vugge til grav.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

"Hvorfor kun på tobakspakker ?
Hvorfor ikke et billede at en skrumpelever på en ølflaske, en tilstoppet kranspulsåre på en mælkekarton, et trafikoffer på en bil, en paradentosemund på en cola, en gravsten på et stykke kød eller en ødelagt mavesæk på en pose vingummi"

Ha! Ha! Ha! Skriv dog ind til forebyggelseskommisionen og foreslå dem dét! Lad, som om det er ramme alvor! Måske køber de den! Og det kunne give et dejligt Monty Python-præg til hele foretagendet! Ha! Ha! Ha! Ikke fordi det ikke har det i forvejen - men måske kunne DET budskab så nå ud til flere... Budskabet om absurditeten.

Gør det! Det virker somme tider - se dette link om et smukt brev til Dancake-koncernen (hensigten er her en lidt anden, men viser, at fremgangsmåden virker):

http://digte.dk/digte/poem.asp?Forfatter=14744&digt=383089