mandag den 27. april 2009

Kommunerne lader hånt om den private ejendomsret og eksproprierer løs !

RØDE TYVEKNÆGTE :
SKRUP AF HELVEDE TIL !

I dagens udgave af Jyllands Posten kan man læse om endnu et grotesk eksempel på en kommune, der skider den private ejendomsret en lang march.

En familie i Frederikshavn må se en del at sin grund eksproprieret, fordi kommunen vil anlægge en skydebane for den lokale skytteforening.

Frederikshavn Kommune (der har socialdemokratisk flertal) indskriver sig dermed i rækken af kommuner, der gradbøjer Grundlovens ord om "almenvældet" udi det absurde.

I Grundlovens paragraf 73 Stk. 1. står :

"Ejendomsretten er ukrænkelig.
Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det.
Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning".


Det er selvfølgelig et fortolkningsspørgsmål, hvad "almenvældet" er, men en skydebane, hvor en lille håndfuld mennesker skal rende rundt og skyde efter lerduer, burde selv med den bedste vilje ikke kunne komme ind under denne kategori.
I modsat fald kan ALT jo betegnes som almenvælde. Et supermarked, et logistikhus, en rulleskøjtebane, et ungdomshus, en bøssebar etc.

"Almenvældet" er således af kommunalpolitikerne skiftet ud med "særinteressegrupper", og når man først har bøjet Grundloven til ukendelighed, kan man frækt ekspropriere folks ejendom.

Og ikke nok med det.
De erstatninger der gives, er ofte så latterligt lave, at der reelt er tale om tyveri.

For nylig måtte en familie i Hillerød Kommune (der også har socialdemokratisk flertal) tage til takke med en erstatning på et beløb der kun var en tiendedel af ejendommens værdi.
Kommunen kan så senere score en fed fortjeneste ved at sælge grunden til en langt højere pris.

I Haderslev Kommune (der har "såkaldt" borgerligt flertal), fik en mand sidste år eksproprieret sin ejendom til fordel for et tøjfirma, fordi de ikke kunne blive enige om prisen.

Det må hilses velkomment, at regeringen forbereder en lov, der skal gøre det sværere for kommunenrne at ekspropriere, men man kan frygte at denne lov ikke bliver streng nok.

Når kommunerne behandler Grundlovens paragraf 73 så stedmoderligt, kunne man jo passende give den en ny tekst, der var mere i overensstemmelse med virkeligheden.
Den kunne F.eks. se således ud :

Ejendomsretten kan til enhver tid krænkes.
Enhver er forpligtet til at afstå sin ejendom, dersom Socialdemokraterne kræver det.
Det kan ske uden lov og uden passende erstatning.

Vi siger FY FOR POKKER !

1 kommentar:

Elo sagde ...

almenvellet for helvede