søndag den 12. juli 2009

Vi kræver en liberalisering af våbenloven. NU !


Det må være en menneskeret at have lov til at forsvare sig.
Våbenloven bør liberaliseres kraftigt !


(Sommerreprisen)

Vi kræver at Danmark får en liberal våbenlov på linie med USA.

Det må være en basal rettighed at kunne forsvare sig.
I disse år griber en mere og mere afstumpet voldsbølge om sig. Knivstikkerier og andre typer af voldelige overfald hører efterhånden til dagens orden.

Ofrene har - som lovgivningen er idag - ikke de store muligheder for at forsvare sig.
End ikke en harmløs peberspray må man bruge mod voldspsykopaterne.
Ikke engang, hvis man bliver overfaldet i sit eget hjem.

Dette ser vi gerne ændret.

Vi vil ikke finde os i en lovgivning, der er dikteret af pladderhumanister og hysteriske kællinger, der reelt har spillet magten i hænde på forbryderne.
.
Politietes netop overståede "Frit lejde-aktion" har efter sigende været en succes.
Ja, på den måde, at ærlige og fredelige mennesker har afleveret deres våben for at undgå en fængselsstraf.
.
Banditter med ondt i sinde har med garanti ikke afleveret noget som helst, og de skal nok finde ud af at skaffe sig de nødvendige våben, og dermed er de lovlydige borgere reelt i de kriminelles vold.
.
Derfor må loven laves om.

I første omgang skal peberspray og tåregas legaliseres, og bør kunne købes på linie med slik og sodavand i det nærmeste supermaked.
.
Dernæst bør der udarbejdes retningslinier for køb af pistoler, rifler o. lign.

Det bør være langt lettere end i dag at erhverve en våbentilladelse. En sådan skal generelt kunne udstedes til alle med en ren straffeattest.

På længere sigt bør det overvejes om det bør være lovpligtigt at have et skydevåben.
Erfaringerne fra USA er gode. Således er kriminaliteten faldet med 20 % i en amerikansk by hvor alle skal eje et våben.
Det er vigtigt at der med våben også følger er ANSVAR.



Mærkværdigvis er der et farligt våben der er tilladt i Danmark, og som nærmest kan anvendes ANSVARS- og STRAFFRIT.
.
Det drejer sig om de såkaldte MUSKELHUNDE.
Disse farlige dyr kan oplæres til at dræbe et andet menneske. Ejeren kan derefter slippe med en bøde under henvisning til at hunden pludselig gik amok.
.
Dette vanvid skal stoppes
Muskelhunde skal forbydes.
Dels fordi de er farlige, og dels fordi at de der anvender disse dræbervåben kun i meget begrænset omfang stilles til ansvar.

Ingen kommentarer: