søndag den 12. juli 2009

Juli måned - kollektiv nedsmeltning !


Juli - måneden hvor ingen tanker tænkes !

Er man politisk interesseret, er juli traditionelt set den mest dødssyge måned, hvor intet sker.

Morgenaviserne er efterhånden så tynde, at man bare tror at det er en omdelt tryksag fra et lokalt pizzaria.

Derimod kan man ikke være i fred for bier, natsværmere, overfyldte cafeer, strande og parker, og dummer unger der har al for lang sommerferie.

Der er tale om en slags kollektiv nedsmeltning, hvor alle slapper af.
Det er nok også meget sundt.
Der er andet i livet end samfundsdebat.

Det har også til en vis grad ramt bloggen her.
Dels pga. webmasters trang til at tage en slapper fra samfundsdebatten, og dels af mangel på stof.

Desuden er webmasters 2 medskribenter travlt optaget af andre ting p.t.

Derfor vil der blive lidt længere mellem indæggene i juli måned, men læserne skal ikke snydes.

Da partiet (og dermed bloggen) blev dannet for godt 2 år siden var der vel kun 5-10 læsere om dagen, og derfor er mange af vore guldkorn ikke kommet til den voksende læserskares kundskab.

Derfor vil vi her i løbet af sommeren relancere nogle af de indlæg der er mere "eviggyldige", dog i visse tilfælde i lettere redegeret form.

De vil få prædikatet "Sommerreprisen", og handler - modsat dagsaktuelle sager - om partiets holdningsmæssige grundlag.

Vi ønsker god fornøjelse !

Ingen kommentarer: