lørdag den 7. februar 2009

Godt og skidt fra Skattekommisionen !

Danmark frit for indkonstskat !

Her i partiet hader vi indkomstskatten og alt dens væsen. . Ingen tvivl om det..
.
Vi så den helst afløst af kopskat, eller en flad skat på 10 %, og så en masse offentlige besparelser.
.
Men når indkomstskatten er her, så er det også vigtigt at diskutere, hvordan den indrettes, og hvordan pengene bruges.
.
Skattekommissionen er netop kommet med en række forslag, og ikke alt er helt tosset. .
.
Blandt de mange forslag er fx. : .
-
- Skatten på arbejde skal ned. Det er svært at være uenig i. Man skal ikke straffes for at gå på arbejde. .
-
- Bundfradraget skal øges. Ja, så får man de dårligst stillede ud af skatteskruen, og det kan betale sig at påtage sig lavtlønsjobs. .
.
- Rentefradraget skal beskæres. God ide. Det er umoralsk, at folk der går på arbejde og sparer op brandbeskattes, medens folk der stifter gæld reelt kan læsse deres problemer over på andre. .
- SUen skal beskæres. Helt rigtigt. SU var oprindelig tænkt som en støtteordning for at unge fra dårlige kår kunne studere. Da webmaster gik på universitetet var det umuligt at finde et eneste arbejderbarn blandt de studerende. Alle var børn af overklassen. Børn af bankdirektører, gymnasielærere o. lign. . .
.
SU er bare blevet de rige folks børns cafe-penge, betalt af Hr. og Fru. Hansen. Typisk, at de radikale, 68-generationens forkælede børn, allerede har vendt tommetotten nedad for det forslag.
.
-Ned med kørselsfradraget ! . Delvist rigtigt. Det er forkert, at andre skatteydere skal betale for at folk fx. køber et billigt hus i provinsen, for derefter at pendle 100 km. om dagen. .
Det er dog også vigtigt at have med i overvejelserne, at mobiliteten på arbedsmarkedet skal styrkes.
.
Marginalskatten sættes ned med 9 %. For lidt, men selvfølgelig bedre end ingenting. Men der er også et par rundskæverter fra kommissionen : . .
.
- Dynamiske effekter vil sikre flere penge! DEN tror vi ikke på. Mennekser er ikke skakbrikker, der bare handler som kvæg. NOGEN vil givet vis arbejde mere med en lettelse i topskatten, men andre vil arbejde mindre. Det VED man faktisk ikke noget om. Webmaster vil bruge lettelsen til at arbejde mindre, og sætte sig ned på stranden med sin guitar. .
.
At beregne gevinster af fiktive dynamiske effekter minder lidt om 5-årsplanerne i Sovjet og Tanzania, der jo aldrig holdt stik. .
.
- Grønne afgifter. Føj for pokker. Det er netop noget der vender den tunge ende nedad, og alt det miljøflipperi er gennemført kvalmende. . Skattekommissionens forslag er samlet set ikke så idiotisk som man kunne frygte.
.
Men alligevel bliver der ikke for alvor pillet ved velfærdsstatens kludetæppe, og den omsiggribende skatteplyndring.

Ingen kommentarer: