lørdag den 27. marts 2010

Langballe-klon vil i Folketinget !

Folketinget vil med al sandsynlighed også efter næste valg have en Langballe og en Krarup.
Deres børn vil i Folketinget, og fortsætte der hvor deres fædre slap.
Arvefølgen synes sikret.

Jesper Langballe udtalte engang noget i retning af, at var der noget der var ham en vederstyggelighed, så var det de mange familie-dynastier man så i dansk politik.

Helvegerne, Hækkeruperne, Aukenerne og flere andre, hvor politik er et familieforetagende der går i arv.

Nu kan det være at piben får en anden lyd, for meget tyder på at kimen til både et krarupsk og et langballesk dynasti er lagt.

Tidligere på ugen forlød det, at Søren Krarups datter, Marie Krarup, stiller op for Dansk Folkeparti ved næste valg.

Idag kan man så i Jyllandsposten læse, at Jesper Lanballes søn, Christian, der sjovt nok også er præst, ved næste valg stiller op for - ja, gæt selv - Dansk Folkeparti.

Lige som sin far vil han bekæmpe islamiseringen af det danske samfund, og kæmpe imod kønsopdelte forældremøder i skolerne.

Christian Langballe udtaler :

"Fordi mit navn er Langballe så er der mange folk, som allerede har en mening om mig."

Dette er jo nok meget naturligt.
Når man har samme erhverv som ens far tidligere havde (præst), og ønsker at få den plads i Folketinget som ens far p.t. besidder, og stiller op for det samme parti med de samme holdninger som ens far, så er det ikke så underligt, hvis nogen danner sig en forhånds-mening om den nye folketingskandidat.

Man må konkludere, at der - sikkert til faderens store glæde - næppe er meget oprørstrang i ham, når han på alle ovennævnte områder går i faderens fodspor.

Man må formode, at det rent politisk bliver Jesper Langballe i en yngre udgave.
Om han også har sin fars humor og veltalenhed er uvist, men det må vi da håbe, for det er det der er Jesper Langballes styrke.


Ingen kommentarer: