lørdag den 26. september 2009

Latterlig dom om ligeløn !

En kvindelig ansat ved Ikast Betonvarefabrik er gået hele vejen til Højesteret, hvor hun har fået medhold i, at hendes løn igennem otte år har været for lille sammenlignet med to mandlige kollegers løn.

Det skriver netavisen 180 grader.

Domstolene har åbenbart glemt princippet om den fri næring.

Lønniveaut er ikke et anliggende for domstolene, men alene et anliggende mellem arbejdskøber, og arbejdssælger.

Der kan være 1000 grunde til, at kvinden i den konkrete sag har fået mindre i løn.

Måske har hun ikke været god nok til at forhandle lønforhold.
Måske er hun ikke så dygtig som sine kolleger.
Måske har hun for meget fravær pga. børns sygedage.
Måske render hun konstant på barsel, og er derfor en ustabil ressource.

Lige løn for lige arbejde er generelt et fair udgangspunkt.

Men ofte kræver kvinder lige løn for ulige arbejde.

Domstolens afgørelse er både forkert og latterlig, og et brud på princippet om, at arbejdsmarkedets parter selv forhandler sig frem til vilkårene.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Mere i løn til ikke rygerne.
De holder ikke så lange pauser!!
De sidder ikke og skider i et kvarter for at få en smøg!!