torsdag den 19. marts 2009

Dansk Folkeparti og Grundloven

Dansk Folkeparti elsker Danmarks Riges Grundlov !
Spørgsmålet er, om visse medlemmer har forstået dens indhold.
Endsige læst den ?
Paragraf 56 har man åbenbart aldrig hørt om.


Dansk Folkeparti er rasende over, at 6 medlemmer af Venstre har banet vej for, at homoseksuelle nu får ret til at adoptere.

Altinget.dk skriver :

"Vanen tro i sager af etisk karakter var Venstres folketingsgruppe i går stillet frit, da Folketinget i går skulle tage stilling til homoseksuelles ret til adoption. Seks V-medlemmer stemte imod regeringen og for beslutningsforslaget, der dermed blev blev vedtaget. Sagen vækker ikke just begejstring hos Dansk Folkeparti, der forlanger partidisciplin hos Venstre, når beslutningsforslaget bliver udmøntet i et egentligt lovforslag."

Her i partiet er vi heller ikke tilhængere af loven om homoseksuelles ret til at adoptere, men vi har læst og forstået Grundloven bedre end Dansk Folkeparti, der ellers ikke lader nogen chance gå fra sig når det gælder om at besynge Danmarks Riges Grundlov som var det Moseloven.

I Grundlovens paragraf 56 står :

"Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere"

Man kan sagtens diskutere hvorvidt denne paragraf er god eller dårlig.
Men mener man sidstnævnte, må man søge at få en grundlovsændring.

Partidiciplin er selvfølgelig i de fleste tilfælde en praktisk foranstaltning for at partierne overhovedet kan indgå forlig.

Men netop i den slags etiske spørgsmål som adoptioner stiller sagen sig anderledes.

Nu kan man selvfølgelig hævde, at stort set alle spørgsmål er etiske, eftersom politik handler om prioriteringer og omfordelinger, så grænsen er hårfin.

Ligesåvel som det er folketingsmedlemmernes grundlovssikrede ret at stemme som de vil, ligesåvel er det partiernes ret at ekskludere medlemmer fra folketingsgruppen, der går imod sager der direkte strider imod partiets grundsynspunkter.

Men hvor højt der skal være til loftet i de enkelte partier er noget de hver især må afgøre.
Det er ikke noget der skal dikteres af Dansk Folkeparti, der selv har valgt at have en ikke-eksisterende afstand mellem gulv og loft.

Al snak om at DF vil vælte regeringen er de berømte tomme tønder der buldrer mest.
Havde DF haft en smule mod, havde de væltet regeringen, da det efter valget stod klart, at danskerne ikke ville blive spurgt om den kommende EU-traktat.

DF ved udmærket, at man bortset fra måske EU-spørgsmålet har så stor indflydelse på den politik der føres, at det ville været tåbeligt at vælte regeringen.

Foreløbig kan borgerlige-liberale vælgere "takke" DF for, at der stort set stadig føres socialdemokratisk forbudspolitik i Danmark.

Når partidiciplin er så vigtigt et spørgmål for DF, så burde de anstændigvis også arbejde for en grundlovsændring.

Alt andet er hykleri.

1 kommentar:

Anonym sagde ...

Når man begår forrædderi mod sine værdier, holdinger og principper kaldes det "realpolitik".

Med DF havde jeg håbet på en anstændig retspolitik, en anstændig udlændingepolitik og en anti-EU politik, til trods for deres nationalsocialdemokratiske udgangspunkt.

Anstændig forstået som en retspolitik med mærkbare konsekvenser for kriminelle. Ikke blot hårdere straffe, men en direkte nedlæggelse af Kriminalforsorgens pladderhumanistiske forvaltning af retsvæsnet.

Udlændingepolitik som hjemsendelse af kriminelle og/eller uvirksomme dadeltrampere, men ikke mindst en imødekommende tone for de udlændinge der gerne kan og vil bidrage til samfundet.

En anti-EU politik der skulle bane vejen til enden for Eujetunionens ulidelige idioti og ikke mindt lukke grænserne for alverdens lykkeriddere og forbrydere.

Men ak og ve - i stedet stiftede vi bekendtskab med "realpolitik".


/Tolder