lørdag den 20. februar 2010

En pinlig sag for Danmark !

Såfremt man lægger hjernedødskriteriet til grund, så er det danske retsvæsen afgået ved døden.
Derfor flager vi på halv !


Igår blev det med 99 % sikkerhed afgjort, at den udleverede Camilla Broe kan vende hjem til Danmark i næste uge.

Med det retssystem Danmark har, lyder det mere som en straf end en lettelse, for Danmark er ved at blive et retspolitisk galehus, hvor ingen hæderlige mennesker burde sætte deres ben.

Det er dybt pinligt for den danske stat, og for Østre Landsret, at man blot fuldkommen ukritisk udleverer en dansk statsborger til et andet land på et så papirtyndt grundlag.

Det er nærmest grotesk, at en dansk borgers retssikkerhed langt bedre varetages af USA, der nu løslader Camilla Broe, end den varetages herhjemme.

De fine principper om magtens 3-deling synes at være sat ud af kraft, når Østre Landsret gang på gang agerer systemets lille skødehund, og tilsidesætter den almindelige borger til fordel for regering og folketing.

Da udleveringen blev bestemt i efteråret 2009 skrev vi følgende :

Det bør undersøges, hvilken rolle justitsministeriet har spillet i sagen.

Det virker som om at man med den aller største nidkærhed har presset på for at efterkomme amerikanernes ønsker om udlevering.

Det er dog ikke første gang, at Østre Landsret har besluttet, at en dansk statsborger skal udleveres til retsforfølgelse i et andet land.

For præcis 1 år siden besluttede man at udlevere en mand til Tyskland, fordi han havde udgivet nazistisk musik.

En forbrydelse i Tyskland der kan give flere års fængsel, men noget der er lovligt i Danmark.

Så den sag var ovenikøbet en tak værre, eftersom manden ikke havde overtrådt dansk straffelov.


http://reformisterne.blogspot.com/2009/02/skandals-dansk-dom.html


Sagen er glemt, for manden var jo nazist.
Så hans retssikkerhed var det ingen der interesserede sig for.

Vi håber at Camilla Broe-sagen vil gøre Danmark til grin i hele den civiliserede verden.

Danmark har med denne sag bevist, at vi er og bliver det mest neutrale land på kloden.

Vi varetager end ikke vore egne medborgeres retssikkerhed.
Det lader vi andre lande om.

Fy for satan !

Ingen kommentarer: