onsdag den 20. januar 2010

Nedlæg regionerne !

oV Æ K !


Nu må det være på tide at få nedlagt regionerne.

Ikke dermed sagt, at de alene bærer skylden for den misserable situation på sygehus-området, men fordi det med regionernes tilstedeværelse er umuligt at placere et politisk ansvar.

Regionerne giver regeringen skylden, og regeringen giver regionerne skylden.

Regionerne udfra den påstand, at de får for få midler, og regeringen med den påstand, at regionerne, ikke mindst Region Hovedstaden, skalter og valter med midlerne.

Hvem der har ret er svært for menigmand at afgøre.

Her er tale om ansvarsforflygtigelse.
Begge parter kan spille Sorteper over til hinanden.
Det er skruen uden ende.

Regionerne blev til som et halvhjertet forsøg på at komme af med den gamle tåbelige ordning, hvor Danmark var delt op i 11 amter.
Reformen gjorde ikke tingene meget bedre.

Danmark er så lille et land, at det ikke behøver at deles op i regioner.

En nedlæggelse af regionerne, og et deraf følgende statsdrevet sygehusvæsen, vil øge chancen for ensartede behandlings-vilkår for alle borgere i landet, og vil amtidig have den fordel, at det politiske ansvar kan placeres, og ikke - som idag - blot fedtes af på andre.

Ligeledes vil det give en økonomisk besparelse at komme af med et så tåbeligt og fordyrende mellemled.

Det er derfor glædeligt, at statsministeren har tilbudt, at regionerne kan blive nedlagt, hvis oppositionen ønsker det.

Men det ønsker oppositionen IKKE, og det kan undre, for hvis venstrefløjen har ret i, at skylden for de dårlige forhold på sygehusene og de mange fyringer er regeringens, så ville det da være en oplagt win-win-situation for dem at få nedlagt regionerne.

ENTEN ville man nemlig fra oppositonens side have ret i at det hele er regeringens skyld, og dermed kunne få placeret ansvaret; ELLER det vil vise sig at man har uret, og dermed kan få et bedre sygehusvæsen når regionerne er væk.

At oppositionen ikke ønsker dette kunne tyde på, at man godt ved, at en stor del at den uheldige situation skyldes dårlig ledelse og administration i regionerne, der for øvrigt samlet set har rødt flertal.

Dårlig ledelse i regionerne eller ej - vi er ikke i tvivl :

Regionerne skal væk.
Hellere i dag end i morgen.

2 kommentarer:

Frederiksbergamo C sagde ...

Hørt!

Anonym sagde ...

Oh dear .....

Så skal kommunerne vel tvangsindlægges til at modtage regionernes medarbejdere, ligesom der også skal være en ben at gnave i for de slagne regionspolitikere....

I det lyserøde Danmark er 4-2 stadig 6 !