tirsdag den 16. februar 2010

Politikerne vil forbyde animeret børneporno !

Animeret børneporno ?
En mand i Australien blev dømt for at have downloadet dette billede !
Hvor skal grænsen trækkes ?

Politikerne tror som sædvanlig, at de kan løse et hvilket som helst problem ved idiotiske forbud.

Seneste eksempel på signalpolitik af værste skuffe, er Socialdemokraternes forslag om at forbyde animeret børneporno.

Selvom den slags tegninger kan forekomme sygelige og depraverede, er et forbud ikke løsningen.
At tro, at man kan komme pædofile ugerninger til livs ved at indføre et forbud mod tegninger eller animerede film, forekommer aldeles ubegavet.

Derimod kommer man til at lave en gråzone for, hvad der må tegnes og males.
Man kan ende i et retsligt galehus, som det er sket med det imbicile "Lommeknivsforbud"
.
I et glimrende indlæg i Berlingske 23/7-1999, skriver Peter Kurrild-Klitgaard bla. :
.
"....vi ville uden stort besvær ende i en allestedsnærværende politistat, hvor tankekommissærerne sørgede for at opdrage os ordentligt, og hvor tankepolitiet sørgede for at overvåge og straffe os. Og hvor skulle man drage grænserne? Det er vel ikke kun tanker om seksuelle handlinger mod børn, der er forkerte? Hvad med andre svage grupper? Eller minoriteter? Eller kvinder? Og hvad med andre former for vold? Eller religioner vi ikke bryder os om? Censurens glidebane er nok så glat, når den er sæbet ind af de bedrevidende, velmenende ideologer med forbud i hånden."
.
Ja !
Det er de konkrete overgreb der skal stoppes. Ikke tankerne og fantasierne.
Med krav om forbud mod pornografiske tegninger, er der sådan set ingen grænser for hvad man kan forbyde.

Animeret pornografi går jo netop IKKE ud over nogen, og derfor er det svært at se hvorfor et forbud skulle være påkrævet.

Socialdemokraten Karen Hækkerup kommer dog med en - omend særdeles tåbelig - begrundelse :

»Folk, der ser animeret børneporno, bliver fastholdt i en krænkeradfærd og ikke konfronteret med, at det er forbudt at gøre de her ting i virkeligheden. Derfor kan det lede til disse mennesker i retningen af almindelig børneporno og rigtige overgreb«.

Det er det samme amatørpsykologiske argument, som man har set 100 gange før, når det gælder om at forbyde eller begrænse ting i film, som politikerne finder skadelige.

F.eks. at børn tager skade af at se voldsfilm.

Tænk blot på film hvor der drikkes (som i Huset på Christianshavn), hvor der ryges (som i Olsenbanden) eller hvor der er masser af vold (som i tegnefilm, fx. Tom og Jerry).

Skal det også væk for at højne den moral og folkesundhed, der ligger forbudspolitikerne så meget på sinde ?
Og hvad med lolita-dukker ?
Opildner de mænd til at begå voldtægt ?

Det lige så glade forbudsparti, Dansk Folkeparti, der ellers i andre sammenhænge er særdeles glade for tegninger, er i dette tilfælde helt enige med Socialdemokraterne.

Formand for Folketingets Retsudvalg, Peter Skaarup (DF), bifalder forslaget og henviser til, at »animeret børneporno er lige så ulækkert og skadeligt som almindeligt børneporno«.

Om det er ligeså ulækkert at tegne en tegning som at misbruge et barn, har vi svært ved at se.
Faktisk finder vi det uappetitligt at ligestille en tegning med et konkret offer.
Dermed sidestiller Skaarup FANTASIEN med HANDLINGEN.
.
Men det er handlingen, og netop kun HANDLINGEN der skal være forbudt.
.
Med hensyn til tegningernes skadelighed, kan man kun spørge, hvor Peter Skaarup ved det fra.
Det skal da nok være muligt at opstøve en SF-psykolog der kan få sine 5 minuttes berømmelse i fjensynet ved at hævde, at animeret børneporno opildner pædofile til at begå overgreb.
.
Men man kan ligesåvel vende det om og påstå, at det forhindrer pædofile overgreb, da de pædofile gennem animationer kan udøve deres lyster uden at gøre skade på børn.

Det er en fuldkommen gratis omgang at hævde, at et forbud gavner, for der er intet belæg for en sådan påstand.
Hvis der var, hvorfor så ikke også forbyde billeder og film med krigssituationer, hagekors, slagsmål, demonstrationer, ekstremsport, utroskab, alkoholisme og slaveri ?

Man kunne med samme ret hævde, at reklamer for bleer, der fremviser små nøgne børn, i ligeså høj grad stimulerer pædofiles lyster.

Og her ville et forbud være langt mere relevant, da man faktisk krænker små børn, i dette tilfælde KONKRETE mennesker, for på ulækker og pengegrisk vis at tjene penge på et produkt.

Forøvrigt kunne det være interessant at vide, om et forbud mod pornografiske tegninger ikke kun skal gælde et forbud mod udbredelse, men også mod blot det at fremstille en tegning.

Kan man, hvis man er dygtig til at tegne, risikere fængselsstraf for at hænge en hjemmelavet tegning på sin væg ?

Det ville være på sin plads at spørge dobbelmoralisterne i Dansk Folkeparti, hvordan de ville have det med en tegning, der forestiller Muhammed der har samleje med et barn.

Hører det så ind under den af DF så højt besungne ytringsfrihed, fordi en sådan tegning vil krænke muslimer, eller hører det ind under forbudt børneporno, fordi tegningen kan vække pædofiles lyster ?

Ingen kommentarer: